جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لطف آباد

درگز | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز لطف آباد

اذان صبح: ٠٣:٥٧:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٣:٠٥
اذان ظهر: ١١:٢٤:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:٤٢
اذان مغرب: ١٧:٤٣:١١
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤١:٢٨

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لطف آباد (شهرستان درگز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر لطف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر لطف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لطف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هیچ قومى با همدیگر مشورت نكنند، مگر آنكه به رشد و كمالشان هدایت شوند

اوقات شرعی ماه جاری شهر لطف آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لطف آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لطف آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر لطف آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لطف آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لطف آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٧:٥٨١٢:٣٢:٤٠١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٧:٠٨٢٣:٤٦:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٦:٣٥١٢:٣٢:٢٦١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٨:٠٥٢٣:٤٦:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٥:١٣١٢:٣٢:١٢١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٩:٠٢٢٣:٤٥:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٣:٥١١٢:٣١:٥٨١٩:١٠:٤٣١٩:٢٩:٥٩٢٣:٤٥:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٢:٣١١٢:٣١:٤٥١٩:١١:٣٨١٩:٣٠:٥٦٢٣:٤٥:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥١:١١١٢:٣١:٣٣١٩:١٢:٣٢١٩:٣١:٥٤٢٣:٤٤:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٩:٥١١٢:٣١:٢١١٩:١٣:٢٧١٩:٣٢:٥١٢٣:٤٤:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٨:٣٣١٢:٣١:٠٩١٩:١٤:٢٢١٩:٣٣:٤٨٢٣:٤٤:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٣:٥٢٠٥:٤٧:١٥١٢:٣٠:٥٧١٩:١٥:١٦١٩:٣٤:٤٦٢٣:٤٣:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٢:١٥٠٥:٤٥:٥٩١٢:٣٠:٤٦١٩:١٦:١١١٩:٣٥:٤٣٢٣:٤٣:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٠:٣٨٠٥:٤٤:٤٣١٢:٣٠:٣٦١٩:١٧:٠٥١٩:٣٦:٤١٢٣:٤٣:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٤٣:٢٨١٢:٣٠:٢٦١٩:١٨:٠٠١٩:٣٧:٣٨٢٣:٤٢:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٠:١٦١٩:١٨:٥٤١٩:٣٨:٣٦٢٣:٤٢:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٤١:٠٢١٢:٣٠:٠٧١٩:١٩:٤٩١٩:٣٩:٣٤٢٣:٤٢:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٤:١٨٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٠:٤٤١٩:٤٠:٣١٢٣:٤١:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣٨:٣٩١٢:٢٩:٥١١٩:٢١:٣٨١٩:٤١:٢٩٢٣:٤١:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠١:١٢٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٩:٤٣١٩:٢٢:٣٣١٩:٤٢:٢٧٢٣:٤١:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٣:٥٩:٤١٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٩:٣٧١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٣:٢٥٢٣:٤٠:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٥٨:١٠٠٥:٣٥:١٤١٢:٢٩:٣٠١٩:٢٤:٢١١٩:٤٤:٢٢٢٣:٤٠:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٥٦:٤٠٠٥:٣٤:٠٨١٢:٢٩:٢٥١٩:٢٥:١٦١٩:٤٥:٢٠٢٣:٤٠:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣٣:٠٣١٢:٢٩:١٩١٩:٢٦:١٠١٩:٤٦:١٧٢٣:٣٩:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٣:٤٤٠٥:٣٢:٠٠١٢:٢٩:١٥١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٧:١٥٢٣:٣٩:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٢:١٨٠٥:٣٠:٥٨١٢:٢٩:١١١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٨:١٢٢٣:٣٩:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٠:٥٣٠٥:٢٩:٥٧١٢:٢٩:٠٧١٩:٢٨:٥١١٩:٤٩:٠٩٢٣:٣٩:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٤٩:٢٨٠٥:٢٨:٥٧١٢:٢٩:٠٥١٩:٢٩:٤٥١٩:٥٠:٠٦٢٣:٣٨:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٤٨:٠٦٠٥:٢٧:٥٩١٢:٢٩:٠٢١٩:٣٠:٣٨١٩:٥١:٠٣٢٣:٣٨:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٤٦:٤٤٠٥:٢٧:٠٢١٢:٢٩:٠١١٩:٣١:٣١١٩:٥١:٥٩٢٣:٣٨:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٥:٢٤٠٥:٢٦:٠٧١٢:٢٩:٠٠١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٢:٥٥٢٣:٣٨:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٤٤:٠٥٠٥:٢٥:١٣١٢:٢٨:٥٩١٩:٣٣:١٦١٩:٥٣:٥١٢٣:٣٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لطف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لطف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لطف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لطف آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لطف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لطف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لطف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لطف آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر لطف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لطف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لطف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لطف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لطف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لطف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر لطف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لطف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لطف آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لطف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لطف آباد شهر لطف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لطف آباد شهر لطف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر لطف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لطف آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لطف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر لطف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لطف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لطف آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٩٠٥:٢٠:٣٣١١:٢٥:١٥١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٧:٤٩٢٢:٤٢:٢٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٦٠٥:٢١:٢٤١١:٢٤:٥٤١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٦:١٦٢٢:٤٢:٠٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٢٢:١٤١١:٢٤:٣٣١٧:٢٦:١٥١٧:٤٤:٤٤٢٢:٤١:٤٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٨٠٥:٢٣:٠٥١١:٢٤:١٢١٧:٢٤:٤٢١٧:٤٣:١١٢٢:٤١:٢٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٤٠٥:٢٣:٥٧١١:٢٣:٥١١٧:٢٣:١٠١٧:٤١:٣٩٢٢:٤١:١٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٠٠٥:٢٤:٤٨١١:٢٣:٣١١٧:٢١:٣٨١٧:٤٠:٠٧٢٢:٤٠:٥٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٥٠٥:٢٥:٣٩١١:٢٣:١١١٧:٢٠:٠٦١٧:٣٨:٣٥٢٢:٤٠:٣٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٠٠٥:٢٦:٣١١١:٢٢:٥١١٧:١٨:٣٥١٧:٣٧:٠٤٢٢:٤٠:١٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٥٠٥:٢٧:٢٣١١:٢٢:٣١١٧:١٧:٠٤١٧:٣٥:٣٣٢٢:٣٩:٥٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٢٨:١٥١١:٢٢:١١١٧:١٥:٣٣١٧:٣٤:٠٢٢٢:٣٩:٣٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٢٩:٠٧١١:٢١:٥٢١٧:١٤:٠٢١٧:٣٢:٣٢٢٢:٣٩:٢٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٣٠:٠٠١١:٢١:٣٣١٧:١٢:٣٢١٧:٣١:٠٣٢٢:٣٩:٠٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٣٠:٥٣١١:٢١:١٥١٧:١١:٠٣١٧:٢٩:٣٤٢٢:٣٨:٤٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٣١:٤٦١١:٢٠:٥٧١٧:٠٩:٣٣١٧:٢٨:٠٥٢٢:٣٨:٢٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢١٠٥:٣٢:٣٩١١:٢٠:٣٩١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٦:٣٧٢٢:٣٨:١٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٥٠٥:٣٣:٣٣١١:٢٠:٢٢١٧:٠٦:٣٦١٧:٢٥:١٠٢٢:٣٧:٥٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٣٤:٢٧١١:٢٠:٠٥١٧:٠٥:٠٩١٧:٢٣:٤٣٢٢:٣٧:٣٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٢٠٥:٣٥:٢١١١:١٩:٤٨١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٢:١٧٢٢:٣٧:١٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٦٠٥:٣٦:١٦١١:١٩:٣٢١٧:٠٢:١٥١٧:٢٠:٥٢٢٢:٣٧:٠٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٠٠٥:٣٧:١١١١:١٩:١٧١٧:٠٠:٥٠١٧:١٩:٢٧٢٢:٣٦:٤٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٤٠٥:٣٨:٠٦١١:١٩:٠٢١٦:٥٩:٢٤١٧:١٨:٠٣٢٢:٣٦:٣١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٨٠٥:٣٩:٠٢١١:١٨:٤٧١٦:٥٨:٠٠١٧:١٦:٤٠٢٢:٣٦:١٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣١٠٥:٣٩:٥٨١١:١٨:٣٤١٦:٥٦:٣٦١٧:١٥:١٨٢٢:٣٦:٠١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٠:٥٤١١:١٨:٢٠١٦:٥٥:١٤١٧:١٣:٥٦٢٢:٣٥:٤٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٩٠٥:٤١:٥١١١:١٨:٠٧١٦:٥٣:٥٢١٧:١٢:٣٦٢٢:٣٥:٣٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٢:٤٨١١:١٧:٥٥١٦:٥٢:٣٠١٧:١١:١٦٢٢:٣٥:١٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٣:٤٥١١:١٧:٤٤١٦:٥١:١٠١٧:٠٩:٥٧٢٢:٣٥:٠٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٤:٤٣١١:١٧:٣٣١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٨:٤٠٢٢:٣٤:٥٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٥:٤١١١:١٧:٢٢١٦:٤٨:٣٢١٧:٠٧:٢٣٢٢:٣٤:٤٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٦:٤٠١١:١٧:١٣١٦:٤٧:١٤١٧:٠٦:٠٧٢٢:٣٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لطف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لطف آباد شهر لطف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لطف آباد شهر لطف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لطف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لطف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لطف آباد

لطف‌آباد شهری در بخش لطف آباد شهرستان درگز استان خراسان رضوی ایران است

شهر لطف آباد در ویکیپدیا

شهر لطف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لطف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لطف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لطف آباد بر روی نقشه

شهر لطف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لطف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لطف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لطف آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر لطف آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر لطف آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لطف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لطف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر لطف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لطف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لطف آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق لطف آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لطف آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لطف آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ لطف آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لطف آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لطف آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لطف آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا لطف آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لطف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو