جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد

کاری پی | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز لطفعلی آباد


اذان صبح: ٠٣:٥٥:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:١٠
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٢٩
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٠٣

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای لطفعلی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای لطفعلی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لطفعلی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

توماس ادیسون
اگر هر كاری را كه توان انجامش را داریم بكنیم، براستی، خود را سرگشته خواهیم ساخت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لطفعلی آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لطفعلی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای لطفعلی آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لطفعلی آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لطفعلی آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٧:٥١١٣:٠٠:١٥١٩:٣٣:١٧١٩:٥٢:٠٦٠٠:١٥:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٠:٠١١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٣:٠٠٠٠:١٤:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٥:٠٩١٢:٥٩:٤٧١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٥٤٠٠:١٤:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٣:٥٠١٢:٥٩:٣٣١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٤٨٠٠:١٤:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٢:٣١١٢:٥٩:٢٠١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٤٣٠٠:١٣:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢١:١٢١٢:٥٩:٠٦١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٦:٣٧٠٠:١٣:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٩:٥٥١٢:٥٨:٥٤١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٧:٣٢٠٠:١٣:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٨:٣٨١٢:٥٨:٤٢١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٨:٢٧٠٠:١٢:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٧:٢٢١٢:٥٨:٣٠١٩:٤٠:١٢١٩:٥٩:٢١٠٠:١٢:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٨:١٨١٩:٤١:٠٥٢٠:٠٠:١٦٠٠:١١:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٤:٥٣١٢:٥٨:٠٧١٩:٤١:٥٧٢٠:٠١:١١٠٠:١١:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:١٩٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٧:٥٧١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١١:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٧:٤٧١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٣:٠١٠٠:١٠:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٥٠٦:١١:١٧١٢:٥٧:٣٧١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١٠:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٠:٠٦١٢:٥٧:٢٨١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٤:٥١٠٠:١٠:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٧:٢٠١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٥:٤٦٠٠:١٠:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٧:١٢١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٦:٤١٠٠:٠٩:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٦:٤٢١٢:٥٧:٠٥١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٠٩:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥٦:٥٨١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٠٩:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٦:٥١١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٠٨:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٦:٤٦١٩:٥٠:٣٧٢٠:١٠:٢٢٠٠:٠٨:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٢:٢٥١٢:٥٦:٤١١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:١٧٠٠:٠٨:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٦:٣٦١٩:٥٢:٢١٢٠:١٢:١٢٠٠:٠٨:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠٠:٢٤١٢:٥٦:٣٢١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:٠٧٠٠:٠٧:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٩:٢٥١٢:٥٦:٢٩١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٤:٠١٠٠:٠٧:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٨:٢٨١٢:٥٦:٢٦١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٤:٥٦٠٠:٠٧:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٧:٣٢١٢:٥٦:٢٤١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:٥٠٠٠:٠٧:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٢٧٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٦:٢٢١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٤٤٠٠:٠٦:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:١١٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥٦:٢١١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:٣٨٠٠:٠٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لطفعلی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لطفعلی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لطفعلی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لطفعلی آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای لطفعلی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لطفعلی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لطفعلی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای لطفعلی آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای لطفعلی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای لطفعلی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای لطفعلی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لطفعلی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لطفعلی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای لطفعلی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لطفعلی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لطفعلی آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٤٨:٤٢١٢:٥٦:٣٧٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٠٥:١٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٤٨:٠٤١٢:٥٦:٤٢٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٠٥:١٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤١٠٥:٤٧:٢٨١٢:٥٦:٤٧٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٧:١٥٠٠:٠٥:٠٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٤٦:٥٣١٢:٥٦:٥٣٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٠٥:٠٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥١٠٥:٤٦:٢٠١٢:٥٦:٥٩٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٠٤:٥٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٩٠٥:٤٥:٤٩١٢:٥٧:٠٥٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٠٤:٥٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٩٠٥:٤٥:٢٠١٢:٥٧:١٢٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٠٤:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢١٠٥:٤٤:٥٢١٢:٥٧:٢٠٢٠:١٠:٠٨٢٠:٣١:٠٧٠٠:٠٤:٥٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٤٤:٢٦١٢:٥٧:٢٨٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣١:٥١٠٠:٠٤:٥١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٤٤:٠١١٢:٥٧:٣٦٢٠:١١:٣٠٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٠٤:٥١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:١١٠٥:٤٣:٣٨١٢:٥٧:٤٥٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٣:١٦٠٠:٠٤:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٣٠٥:٤٣:١٧١٢:٥٧:٥٤٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٠٤:٥٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٦٠٥:٤٢:٥٨١٢:٥٨:٠٣٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٠٤:٥٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٤٢:٤٠١٢:٥٨:١٣٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٥:١٥٠٠:٠٤:٥٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٤٢:٢٤١٢:٥٨:٢٣٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٠٤:٥٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢١٠٥:٤٢:١٠١٢:٥٨:٣٤٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٠٥:٠٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٤١:٥٧١٢:٥٨:٤٥٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٠٥:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٠٠٥:٤١:٤٧١٢:٥٨:٥٦٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٧:٣٨٠٠:٠٥:١٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٨٠٥:٤١:٣٨١٢:٥٩:٠٧٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٨:١٠٠٠:٠٥:١٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٩٠٥:٤١:٣٠١٢:٥٩:١٩٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٠٥:٢٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٢٠٥:٤١:٢٥١٢:٥٩:٣١٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٩:١١٠٠:٠٥:٣٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٨٠٥:٤١:٢١١٢:٥٩:٤٣٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٩:٤٠٠٠:٠٥:٤٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٧٠٥:٤١:١٩١٢:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٤٠٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٠٥:٤٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٨٠٥:٤١:١٨١٣:٠٠:٠٨٢٠:١٩:٠٥٢٠:٤٠:٣٢٠٠:٠٥:٥٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥١٠٥:٤١:١٩١٣:٠٠:٢١٢٠:١٩:٢٨٢٠:٤٠:٥٧٠٠:٠٦:٠٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٨٠٥:٤١:٢٢١٣:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٥٠٢٠:٤١:١٩٠٠:٠٦:١٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٧٠٥:٤١:٢٧١٣:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤١:٤٠٠٠:٠٦:٢٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٩٠٥:٤١:٣٣١٣:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤١:٥٩٠٠:٠٦:٤١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٤١:٤١١٣:٠١:١٣٢٠:٢٠:٤٧٢٠:٤٢:١٧٠٠:٠٦:٥٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٠٠٥:٤١:٥١١٣:٠١:٢٦٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٠٧:٠٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٤٢:٠٢١٣:٠١:٣٩٢٠:٢١:١٧٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٠٧:١٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای لطفعلی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لطفعلی آباد روستای لطفعلی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لطفعلی آباد روستای لطفعلی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لطفعلی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لطفعلی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لطفعلی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لطفعلی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لطفعلی آباد

روستای لطفعلی آباد بر روی نقشه

روستای لطفعلی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لطفعلی آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای لطفعلی آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای لطفعلی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لطفعلی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لطفعلی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لطفعلی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لطفعلی آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق لطفعلی آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لطفعلی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ لطفعلی آباد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ لطفعلی آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا لطفعلی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو