جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد

کاری پی | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز لطفعلی آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٠٣:١٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٥٥
نیمه شب: ٠٠:١٧:٤٢

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای لطفعلی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای لطفعلی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لطفعلی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

حضرت محمد (ص)
زمانی بر مردم می‌آید كه در آن مؤمن از گوسفندش ذلیل‌تر است. (آن چنان كه به گوسفند و گوشت و شیر و خرید و فروش آن اهمیت می‌دهند و به آن می رسند، به مؤمن اهمیت نمی‌دهند)

اوقات شرعی ماه جاری روستای لطفعلی آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لطفعلی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لطفعلی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لطفعلی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لطفعلی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٧:٥٥١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٢:٢٠٠٠:١١:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٢:١١١٢:٥٧:٤٥١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٣:١٥٠٠:١٠:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١١:٠٠١٢:٥٧:٣٦١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٤:١١٠٠:١٠:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥٧:٢٧١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٠:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٨:٤١١٢:٥٧:١٩١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٦:٠١٠٠:٠٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٧:١١١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٩:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٧:٠٤١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٠٩:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٦:٥٨١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٠٩:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٤:١٦١٢:٥٦:٥١١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٠٨:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٦:٤٦١٩:٥٠:٥١٢٠:١٠:٣٧٠٠:٠٨:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٢:١١١٢:٥٦:٤١١٩:٥١:٤٣٢٠:١١:٣٢٠٠:٠٨:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠١:١٠١٢:٥٦:٣٦١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٢:٢٦٠٠:٠٨:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠٠:١٠١٢:٥٦:٣٢١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٣:٢١٠٠:٠٧:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٩:١٢١٢:٥٦:٢٩١٩:٥٤:١٧٢٠:١٤:١٥٠٠:٠٧:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٨:١٥١٢:٥٦:٢٦١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٥:١٠٠٠:٠٧:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٧:١٩١٢:٥٦:٢٤١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٦:٠٤٠٠:٠٧:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٦:٢٢١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٦:٥٨٠٠:٠٦:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٥٣٠٥:٥٥:٣٢١٢:٥٦:٢١١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٧:٥١٠٠:٠٦:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٣٨٠٥:٥٤:٤٠١٢:٥٦:٢٠١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٨:٤٤٠٠:٠٦:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٣:٥٠١٢:٥٦:٢٠١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٩:٣٨٠٠:٠٦:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:١٣٠٥:٥٣:٠١١٢:٥٦:٢١٢٠:٠٠:١٠٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٠٦:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٠٣٠٥:٥٢:١٤١٢:٥٦:٢٢٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢١:٢٣٠٠:٠٥:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٥٥٠٥:٥١:٢٩١٢:٥٦:٢٤٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٢:١٤٠٠:٠٥:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٥٠:٤٤١٢:٥٦:٢٧٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٠٥:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٥٠:٠٢١٢:٥٦:٣٠٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٠٥:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٤٩:٢١١٢:٥٦:٣٣٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٠٥:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٤٨:٤٢١٢:٥٦:٣٧٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٠٥:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٤٨:٠٤١٢:٥٦:٤٢٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٠٥:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٤١٠٥:٤٧:٢٨١٢:٥٦:٤٧٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٧:١٥٠٠:٠٥:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لطفعلی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لطفعلی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لطفعلی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لطفعلی آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای لطفعلی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لطفعلی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لطفعلی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای لطفعلی آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای لطفعلی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای لطفعلی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای لطفعلی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لطفعلی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای لطفعلی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای لطفعلی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لطفعلی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای لطفعلی آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٩٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٦:٢٩٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٤:١٣٠٠:١٥:٤٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠٦:٣٠٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٣:٢٧٠٠:١٦:٠١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٤٠٦:٠٠:٢٣١٣:٠٦:٣١٢٠:١٢:١٣٢٠:٣٢:٤٠٠٠:١٦:١٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٢٠٦:٠١:٠٩١٣:٠٦:٣٢٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:٥١٠٠:١٦:٢٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢١٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٦:٣٢٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣١:٠١٠٠:١٦:٣٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٠٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٦:٣١٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٣٠:٠٩٠٠:١٦:٤٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٠٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٦:٥٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٤:١٦١٣:٠٦:٢٨٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٨:٢١٠٠:١٧:٠٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٦:٢٥٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٧:٢٤٠٠:١٧:١٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١١٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٢٧٠٠:١٧:٢٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٦:١٨٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٢٧٠٠:١٧:٢٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٤:٢٧٠٠:١٧:٣٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٨:١٦١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١٧:٤٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٦:٠٣٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٢:٢٢٠٠:١٧:٤٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:١٧٠٠:١٧:٥٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٦٠٦:١٠:٤٢١٣:٠٥:٥٠٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:١١٠٠:١٧:٥٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١١:٣٠١٣:٠٥:٤٢١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٨:٠٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٢:١٩١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٨:٠٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٤٧٠٠:١٨:٠٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٥:١٦١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:٣٦٠٠:١٨:٠٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٥:٠٧١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٤:٢٥٠٠:١٨:٠٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:١٥:٣٤١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٣:١٢٠٠:١٨:٠٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٥٨٠٠:١٨:٠٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٧:١١١٣:٠٤:٣٤١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٨:٠٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٤:٢٢١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٨:٠٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٨:٤٨١٣:٠٤:٠٩١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٨:١١٠٠:١٧:٥٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٣:٥٦١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٧:٥٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٣:٤٢١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٧:٥٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢١:١٣١٣:٠٣:٢٨١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٧:٤٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٣:١٤١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٥٥٠٠:١٧:٤٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٢:٥٠١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:٣٤٠٠:١٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لطفعلی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای لطفعلی آباد روستای لطفعلی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای لطفعلی آباد روستای لطفعلی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لطفعلی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لطفعلی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لطفعلی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لطفعلی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لطفعلی آباد

روستای لطفعلی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لطفعلی آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای لطفعلی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای لطفعلی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لطفعلی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق لطفعلی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لطفعلی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لطفعلی آباد
افق شرعی امروز فردا لطفعلی آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لطفعلی آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لطفعلی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ لطفعلی آباد دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ لطفعلی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لطفعلی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو