جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لرغه

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز لرغه


اذان صبح: ٠٥:٥٤:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٣١:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٠٢:١٢
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٥٨

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لرغه (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ روستای لرغه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای لرغه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لرغه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جین آنوئیل
هر چه را دوست بداری، زیباست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لرغه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لرغه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لرغه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لرغه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لرغه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لرغه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٩:٠٢١٣:١٧:١٢١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٠٩٠٠:٣٣:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٧:٥٨١٣:١٧:٠٢١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٤:٥٦٠٠:٣٣:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٦:٥٤١٣:١٦:٥٢١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٤٢٠٠:٣٢:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٥:٥١١٣:١٦:٤٣١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٢٩٠٠:٣٢:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٤:٥٠١٣:١٦:٣٤١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:١٥٠٠:٣٢:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٣:٤٩١٣:١٦:٢٦١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٠٢٠٠:٣١:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٦:١٨٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٨:٤٩٠٠:٣١:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣١:٥٠١٣:١٦:١١٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٣٥٠٠:٣١:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٠٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٦:٠٤٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٣١:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٥:٥٨٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٠٩٠٠:٣٠:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٩:٠٠١٣:١٥:٥٢٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢١:٥٦٠٠:٣٠:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٥:٤٧٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٣٠:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٧:١٢١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٠:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:١٦٠٠:٣٠:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٥:٣٥٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٩:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٤:٤٠١٣:١٥:٣٢٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٩:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٣:٥١١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٢٩:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٣:٠٤١٣:١٥:٢٨٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢٩:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢٢:١٨١٣:١٥:٢٧٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٩:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٣٠٦:٢١:٣٤١٣:١٥:٢٧٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٨:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٥:٢٧٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٨:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:١٢٠٦:٢٠:٠٨١٣:١٥:٢٨٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٢٨:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٩:٢٨١٣:١٥:٢٩٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:١٠٠٠:٢٨:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٨:٤٩١٣:١٥:٣١٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٨:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٨:١١١٣:١٥:٣٣٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢٨:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٧:٣٥١٣:١٥:٣٦٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢٨:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٧:٠٠١٣:١٥:٤٠٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٢٨:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٦:٢٧١٣:١٥:٤٤٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٤:٥١٠٠:٢٨:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٥:٥٥١٣:١٥:٤٨٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٢٨:٠٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٥:٢٥١٣:١٥:٥٤٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لرغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لرغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لرغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لرغه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای لرغه

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای لرغه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لرغه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای لرغه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:٣١٠٧:٢٠:٠٩١٢:٢٠:٢٥١٧:٢٠:٤٥١٧:٤٠:١١٢٣:٣٧:١٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٣:٥٣٠٧:٢٠:٢٩١٢:٢٠:٥٥١٧:٢١:٢٥١٧:٤٠:٥٠٢٣:٣٧:٤٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٤:١٤٠٧:٢٠:٤٨١٢:٢١:٢٤١٧:٢٢:٠٥١٧:٤١:٣٠٢٣:٣٨:١٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:٣٣٠٧:٢١:٠٤١٢:٢١:٥٣١٧:٢٢:٤٧١٧:٤٢:١١٢٣:٣٨:٤٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٥٢٠٧:٢١:١٩١٢:٢٢:٢٢١٧:٢٣:٣٠١٧:٤٢:٥٣٢٣:٣٩:١٩
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٥:٠٨٠٧:٢١:٣٢١٢:٢٢:٥٠١٧:٢٤:١٤١٧:٤٣:٣٦٢٣:٣٩:٤٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٥:٢٤٠٧:٢١:٤٤١٢:٢٣:١٨١٧:٢٤:٥٩١٧:٤٤:٢٠٢٣:٤٠:١٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢١:٥٤١٢:٢٣:٤٦١٧:٢٥:٤٦١٧:٤٥:٠٥٢٣:٤٠:٤٨
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:٥٠٠٧:٢٢:٠١١٢:٢٤:١٣١٧:٢٦:٣٣١٧:٤٥:٥١٢٣:٤١:١٧
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٦:٠١٠٧:٢٢:٠٨١٢:٢٤:٣٩١٧:٢٧:٢١١٧:٤٦:٣٨٢٣:٤١:٤٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٢:١٢١٢:٢٥:٠٦١٧:٢٨:٠٩١٧:٤٧:٢٥٢٣:٤٢:١٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٦:١٨٠٧:٢٢:١٤١٢:٢٥:٣٢١٧:٢٨:٥٩١٧:٤٨:١٣٢٣:٤٢:٤٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢٢:١٥١٢:٢٥:٥٧١٧:٢٩:٤٩١٧:٤٩:٠٢٢٣:٤٣:٠٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٢:١٤١٢:٢٦:٢٢١٧:٣٠:٤٠١٧:٤٩:٥٢٢٣:٤٣:٣٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٦:٣٢٠٧:٢٢:١١١٢:٢٦:٤٦١٧:٣١:٣٢١٧:٥٠:٤٢٢٣:٤٤:٠٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٢:٠٦١٢:٢٧:٠٩١٧:٣٢:٢٤١٧:٥١:٣٢٢٣:٤٤:٢٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٢:٠٠١٢:٢٧:٣٢١٧:٣٣:١٧١٧:٥٢:٢٣٢٣:٤٤:٥٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٦:٣٢٠٧:٢١:٥٢١٢:٢٧:٥٥١٧:٣٤:١١١٧:٥٣:١٥٢٣:٤٥:٢٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢١:٤٢١٢:٢٨:١٦١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٤:٠٧٢٣:٤٥:٤٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢١:٣٠١٢:٢٨:٣٧١٧:٣٦:٠٠١٧:٥٥:٠٠٢٣:٤٦:٠٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٦:١٨٠٧:٢١:١٦١٢:٢٨:٥٨١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٥:٥٣٢٣:٤٦:٣٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢١:٠١١٢:٢٩:١٨١٧:٣٧:٥٠١٧:٥٦:٤٦٢٣:٤٦:٥٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٦:٠٠٠٧:٢٠:٤٤١٢:٢٩:٣٧١٧:٣٨:٤٦١٧:٥٧:٤٠٢٣:٤٧:١٧
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٠:٢٥١٢:٢٩:٥٥١٧:٣٩:٤٢١٧:٥٨:٣٤٢٣:٤٧:٣٩
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٠:٠٤١٢:٣٠:١٣١٧:٤٠:٣٨١٧:٥٩:٢٨٢٣:٤٨:٠٠
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٥:٢١٠٧:١٩:٤٢١٢:٣٠:٣٠١٧:٤١:٣٥١٨:٠٠:٢٣٢٣:٤٨:٢٠
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٥:٠٥٠٧:١٩:١٨١٢:٣٠:٤٦١٧:٤٢:٣١١٨:٠١:١٧٢٣:٤٨:٣٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٤:٤٧٠٧:١٨:٥٢١٢:٣١:٠١١٧:٤٣:٢٨١٨:٠٢:١٢٢٣:٤٨:٥٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:٢٨٠٧:١٨:٢٥١٢:٣١:١٦١٧:٤٤:٢٥١٨:٠٣:٠٧٢٣:٤٩:١٦
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٤:٠٦٠٧:١٧:٥٦١٢:٣١:٣٠١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٤:٠١٢٣:٤٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای لرغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای لرغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای لرغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لرغه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لرغه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لرغه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای لرغه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لرغه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لرغه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٠:٠٤١٢:٣٠:١٣١٧:٤٠:٣٨١٧:٥٩:٢٨٢٣:٤٨:٠٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢١٠٧:١٩:٤٢١٢:٣٠:٣٠١٧:٤١:٣٥١٨:٠٠:٢٣٢٣:٤٨:٢٠
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٥٠٧:١٩:١٨١٢:٣٠:٤٦١٧:٤٢:٣١١٨:٠١:١٧٢٣:٤٨:٣٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٧٠٧:١٨:٥٢١٢:٣١:٠١١٧:٤٣:٢٨١٨:٠٢:١٢٢٣:٤٨:٥٨
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٨٠٧:١٨:٢٥١٢:٣١:١٦١٧:٤٤:٢٥١٨:٠٣:٠٧٢٣:٤٩:١٦
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٦٠٧:١٧:٥٦١٢:٣١:٣٠١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٤:٠١٢٣:٤٩:٣٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٤٠٧:١٧:٢٥١٢:٣١:٤٣١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٤:٥٦٢٣:٤٩:٤٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٩٠٧:١٦:٥٣١٢:٣١:٥٥١٧:٤٧:١٧١٨:٠٥:٥١٢٣:٥٠:٠٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٣٠٧:١٦:١٩١٢:٣٢:٠٦١٧:٤٨:١٤١٨:٠٦:٤٦٢٣:٥٠:٢٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٦٠٧:١٥:٤٣١٢:٣٢:١٧١٧:٤٩:١١١٨:٠٧:٤١٢٣:٥٠:٣٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٧٠٧:١٥:٠٦١٢:٣٢:٢٦١٧:٥٠:٠٧١٨:٠٨:٣٥٢٣:٥٠:٤٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٦٠٧:١٤:٢٨١٢:٣٢:٣٥١٧:٥١:٠٤١٨:٠٩:٣٠٢٣:٥٠:٥٩
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٣٠٧:١٣:٤٧١٢:٣٢:٤٣١٧:٥٢:٠١١٨:١٠:٢٤٢٣:٥١:١٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٩٠٧:١٣:٠٦١٢:٣٢:٥٠١٧:٥٢:٥٧١٨:١١:١٨٢٣:٥١:٢٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٤٠٧:١٢:٢٣١٢:٣٢:٥٧١٧:٥٣:٥٣١٨:١٢:١٢٢٣:٥١:٣٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٧٠٧:١١:٣٨١٢:٣٣:٠٢١٧:٥٤:٤٩١٨:١٣:٠٦٢٣:٥١:٣٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٨٠٧:١٠:٥٢١٢:٣٣:٠٧١٧:٥٥:٤٥١٨:١٤:٠٠٢٣:٥١:٤٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٨٠٧:١٠:٠٤١٢:٣٣:١١١٧:٥٦:٤١١٨:١٤:٥٣٢٣:٥١:٥٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٦٠٧:٠٩:١٦١٢:٣٣:١٤١٧:٥٧:٣٦١٨:١٥:٤٦٢٣:٥٢:٠٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٣٠٧:٠٨:٢٦١٢:٣٣:١٦١٧:٥٨:٣١١٨:١٦:٣٩٢٣:٥٢:٠٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٩٠٧:٠٧:٣٤١٢:٣٣:١٨١٧:٥٩:٢٦١٨:١٧:٣٢٢٣:٥٢:٠٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٣٠٧:٠٦:٤٢١٢:٣٣:١٩١٨:٠٠:٢٠١٨:١٨:٢٤٢٣:٥٢:١٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٥٠٧:٠٥:٤٨١٢:٣٣:١٩١٨:٠١:١٤١٨:١٩:١٦٢٣:٥٢:١٥
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٧٠٧:٠٤:٥٣١٢:٣٣:١٨١٨:٠٢:٠٨١٨:٢٠:٠٨٢٣:٥٢:١٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٧٠٧:٠٣:٥٦١٢:٣٣:١٦١٨:٠٣:٠٢١٨:٢١:٠٠٢٣:٥٢:١٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٥٠٧:٠٢:٥٩١٢:٣٣:١٤١٨:٠٣:٥٥١٨:٢١:٥١٢٣:٥٢:١٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٢:٠٠١٢:٣٣:١١١٨:٠٤:٤٨١٨:٢٢:٤٢٢٣:٥٢:١٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٨٠٧:٠١:٠١١٢:٣٣:٠٧١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٣:٣٣٢٣:٥٢:١٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٠:٠٠١٢:٣٣:٠٣١٨:٠٦:٣٣١٨:٢٤:٢٤٢٣:٥٢:١٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٧٠٦:٥٨:٥٨١٢:٣٢:٥٨١٨:٠٧:٢٤١٨:٢٥:١٤٢٣:٥٢:١٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لرغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لرغه روستای لرغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لرغه روستای لرغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لرغه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لرغه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لرغه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لرغه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لرغه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لرغه

روستای لرغه بر روی نقشه

روستای لرغه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لرغه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لرغه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لرغه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای لرغه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای لرغه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لرغه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لرغه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لرغه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق لرغه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لرغه
افق شرعی امروز فردا لرغه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لرغه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لرغه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لرغه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لرغه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لرغه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لرغه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو