جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لرغه

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز لرغه


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:١٦
اذان ظهر: ١٣:١٣:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٢٥
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٥٠

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لرغه (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای لرغه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای لرغه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لرغه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

بودا
آن كه صد سال تنبل و سست زیَد، زندگی یكروزه‌ی آن كه نیروی استوار یافته، بهتر از آن صد سال است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لرغه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لرغه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لرغه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لرغه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لرغه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لرغه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٦:٥٤١٣:١٦:٥٢١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٤٢٠٠:٣٢:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٥:٥١١٣:١٦:٤٣١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٢٩٠٠:٣٢:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٤:٥٠١٣:١٦:٣٤١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:١٥٠٠:٣٢:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٣:٤٩١٣:١٦:٢٦١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٠٢٠٠:٣١:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٦:١٨٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٨:٤٩٠٠:٣١:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣١:٥٠١٣:١٦:١١٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٣٥٠٠:٣١:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٠٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٦:٠٤٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٣١:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٥:٥٨٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٠٩٠٠:٣٠:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٩:٠٠١٣:١٥:٥٢٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢١:٥٦٠٠:٣٠:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٥:٤٧٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٣٠:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٧:١٢١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٠:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:١٦٠٠:٣٠:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٥:٣٥٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٩:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٤:٤٠١٣:١٥:٣٢٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٩:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٣:٥١١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٢٩:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٣:٠٤١٣:١٥:٢٨٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢٩:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٦٠٦:٢٢:١٨١٣:١٥:٢٧٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٩:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٣٠٦:٢١:٣٤١٣:١٥:٢٧٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٨:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٥:٢٧٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٨:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:١٢٠٦:٢٠:٠٨١٣:١٥:٢٨٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٢٨:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٩:٢٨١٣:١٥:٢٩٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:١٠٠٠:٢٨:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٨:٤٩١٣:١٥:٣١٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٨:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٨:١١١٣:١٥:٣٣٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢٨:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٧:٣٥١٣:١٥:٣٦٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢٨:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٧:٠٠١٣:١٥:٤٠٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٢٨:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٦:٢٧١٣:١٥:٤٤٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٤:٥١٠٠:٢٨:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٥:٥٥١٣:١٥:٤٨٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٢٨:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٥:٢٥١٣:١٥:٥٤٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٨:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٤:٥٦١٣:١٥:٥٩٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٢٨:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لرغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لرغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لرغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لرغه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای لرغه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لرغه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لرغه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای لرغه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای لرغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای لرغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای لرغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لرغه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لرغه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای لرغه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای لرغه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لرغه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای لرغه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٧:٣١١٣:٢١:٥٠١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٣:٤٢٠٠:٣٩:٠٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٨:١١١٣:٢١:٣٤١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٢:٢٩٠٠:٣٨:٥٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٨:٥٠١٣:٢١:١٨١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:١٥٠٠:٣٨:٤٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٩:٣٠١٣:٢١:٠١١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٠٠٠٠:٣٨:٣٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٠:٠٩١٣:٢٠:٤٤١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٣٨:٢٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٠:٤٩١٣:٢٠:٢٧١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٣٨:١٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥١:٢٨١٣:٢٠:٠٩١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٦:١٢٠٠:٣٨:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٢:٠٧١٣:١٩:٥١١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٣٧:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٢:٤٦١٣:١٩:٣٢١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٣٧:٤٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٣:٢٥١٣:١٩:١٤١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:١٩٠٠:٣٧:٢٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٤:٠٤١٣:١٨:٥٥١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٠٠٠٠:٣٧:١٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٣٠٦:٥٤:٤٢١٣:١٨:٣٥١٩:٤١:٥٧١٩:٥٩:٤١٠٠:٣٧:٠٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٥:٢١١٣:١٨:١٦١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٢٢٠٠:٣٦:٤٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٥٦:٠٠١٣:١٧:٥٦١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٠٢٠٠:٣٦:٣١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤١٠٦:٥٦:٣٨١٣:١٧:٣٦١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٤٢٠٠:٣٦:١٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٩٠٦:٥٧:١٦١٣:١٧:١٥١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٢١٠٠:٣٦:٠٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٧٠٦:٥٧:٥٥١٣:١٦:٥٥١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٠١٠٠:٣٥:٤٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٥٠٦:٥٨:٣٣١٣:١٦:٣٤١٩:٣٤:٠٤١٩:٥١:٤٠٠٠:٣٥:٢٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٢٠٦:٥٩:١١١٣:١٦:١٣١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:١٩٠٠:٣٥:١٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٩٠٦:٥٩:٤٩١٣:١٥:٥٢١٩:٣١:٢٤١٩:٤٨:٥٧٠٠:٣٤:٥٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٦٠٧:٠٠:٢٧١٣:١٥:٣١١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٧:٣٦٠٠:٣٤:٣٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠١:٠٥١٣:١٥:٠٩١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٦:١٤٠٠:٣٤:٢٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠١:٤٤١٣:١٤:٤٨١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٤:٥٢٠٠:٣٤:٠٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٢:٢٢١٣:١٤:٢٦١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٣٠٠٠:٣٣:٤٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٣:٠٠١٣:١٤:٠٥١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٠٨٠٠:٣٣:٢٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٤٠٧:٠٣:٣٨١٣:١٣:٤٣١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:٤٧٠٠:٣٣:٠٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٨٠٧:٠٤:١٦١٣:١٣:٢٢١٩:٢١:٥٧١٩:٣٩:٢٥٠٠:٣٢:٥٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٣٠٧:٠٤:٥٥١٣:١٣:٠٠١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٨:٠٣٠٠:٣٢:٣١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٧٠٧:٠٥:٣٣١٣:١٢:٣٩١٩:١٩:١٤١٩:٣٦:٤١٠٠:٣٢:١٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١١٠٧:٠٦:١٢١٣:١٢:١٨١٩:١٧:٥٣١٩:٣٥:١٩٠٠:٠١:٥٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٦:٥١١٢:١١:٥٦١٨:١٦:٣٢١٨:٣٣:٥٨٢٣:٣١:٣٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لرغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای لرغه روستای لرغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای لرغه روستای لرغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لرغه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لرغه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لرغه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لرغه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لرغه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لرغه

روستای لرغه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لرغه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لرغه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لرغه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای لرغه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای لرغه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لرغه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لرغه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لرغه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا لرغه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لرغه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لرغه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لرغه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لرغه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لرغه
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ لرغه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق لرغه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لرغه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو