جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لرغه سفلی

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز لرغه سفلی


اذان صبح: ٠٥:٥٤:٢١
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:١٧
اذان ظهر: ١٢:٣١:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٢٢
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٠٣
نیمه شب: ٢٣:٤٩:١١

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لرغه سفلی (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای لرغه سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای لرغه سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لرغه سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
ما در خواب و رویا انسانی را می آفرینیم و به او جان می دهیم و بعد هم در آمد و شد با او، این موضوع را از یاد می بریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لرغه سفلی

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لرغه سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لرغه سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لرغه سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لرغه سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لرغه سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٨:٥٨١٣:١٧:٠٦١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٠٢٠٠:٣٣:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٧:٥٤١٣:١٦:٥٦١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٤:٤٨٠٠:٣٢:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٦:٥٠١٣:١٦:٤٦١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٣٥٠٠:٣٢:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٥:٤٧١٣:١٦:٣٧١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٢١٠٠:٣٢:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٤:٤٦١٣:١٦:٢٨١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٠٨٠٠:٣٢:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٣:٤٥١٣:١٦:٢٠١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٧:٥٤٠٠:٣١:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٢:٤٥١٣:١٦:١٢٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٤١٠٠:٣١:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣١:٤٦١٣:١٦:٠٥٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٢٨٠٠:٣١:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٤٧٠٦:٣٠:٤٩١٣:١٥:٥٨٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:١٥٠٠:٣١:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٩:٥٢١٣:١٥:٥٢٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٠١٠٠:٣٠:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٨:٥٦١٣:١٥:٤٧٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢١:٤٨٠٠:٣٠:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٨:٠٢١٣:١٥:٤١٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٣٠:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٧:٠٩١٣:١٥:٣٧٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٢١٠٠:٣٠:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٦:١٦١٣:١٥:٣٣٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٢٩:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٥:٢٦١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٩:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٥:٢٧٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢٩:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٣:٤٧١٣:١٥:٢٤٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٩:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٣:٠٠١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:١٣٠٠:٢٩:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٢:١٤١٣:١٥:٢٢٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٩:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١١٠٦:٢١:٣٠١٣:١٥:٢١٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٨:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٠:٤٧١٣:١٥:٢١٢٠:١٠:٢١٢٠:٢٩:٣١٠٠:٢٨:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:١٠٠٦:٢٠:٠٥١٣:١٥:٢٢٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٨:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٩:٢٤١٣:١٥:٢٣٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٠١٠٠:٢٨:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٨:٤٥١٣:١٥:٢٥٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٨:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٨:٠٨١٣:١٥:٢٨٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٨:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٧:٣١١٣:١٥:٣١٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢٨:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٦:٥٧١٣:١٥:٣٤٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٨:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٦:٢٣١٣:١٥:٣٨٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢٨:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٥:٥٢١٣:١٥:٤٣٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٢٨:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٥:٢١١٣:١٥:٤٨٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لرغه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لرغه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لرغه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لرغه سفلی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای لرغه سفلی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای لرغه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لرغه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای لرغه سفلی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:٢٣٠٧:٢٠:٠١١٢:٢٠:٢٠١٧:٢٠:٤٢١٧:٤٠:٠٨٢٣:٣٧:١٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٣:٤٦٠٧:٢٠:٢١١٢:٢٠:٤٩١٧:٢١:٢٢١٧:٤٠:٤٧٢٣:٣٧:٤٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٤:٠٧٠٧:٢٠:٣٩١٢:٢١:١٨١٧:٢٢:٠٢١٧:٤١:٢٧٢٣:٣٨:١٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:٢٦٠٧:٢٠:٥٦١٢:٢١:٤٧١٧:٢٢:٤٤١٧:٤٢:٠٨٢٣:٣٨:٤٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٤٤٠٧:٢١:١١١٢:٢٢:١٦١٧:٢٣:٢٧١٧:٤٢:٥٠٢٣:٣٩:١٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٥:٠١٠٧:٢١:٢٤١٢:٢٢:٤٤١٧:٢٤:١١١٧:٤٣:٣٣٢٣:٣٩:٤٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٥:١٧٠٧:٢١:٣٦١٢:٢٣:١٢١٧:٢٤:٥٦١٧:٤٤:١٧٢٣:٤٠:١٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٥:٣٠٠٧:٢١:٤٥١٢:٢٣:٤٠١٧:٢٥:٤٢١٧:٤٥:٠٢٢٣:٤٠:٤٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:٤٣٠٧:٢١:٥٣١٢:٢٤:٠٧١٧:٢٦:٢٩١٧:٤٥:٤٨٢٣:٤١:١٢
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:٥٤٠٧:٢١:٥٩١٢:٢٤:٣٤١٧:٢٧:١٧١٧:٤٦:٣٤٢٣:٤١:٤٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٢:٠٤١٢:٢٥:٠٠١٧:٢٨:٠٦١٧:٤٧:٢٢٢٣:٤٢:٠٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٢:٠٦١٢:٢٥:٢٦١٧:٢٨:٥٦١٧:٤٨:١٠٢٣:٤٢:٣٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٦:١٧٠٧:٢٢:٠٧١٢:٢٥:٥١١٧:٢٩:٤٦١٧:٤٨:٥٩٢٣:٤٣:٠٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢٢:٠٦١٢:٢٦:١٦١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٩:٤٨٢٣:٤٣:٣١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢٢:٠٣١٢:٢٦:٤٠١٧:٣١:٢٩١٧:٥٠:٣٨٢٣:٤٣:٥٨
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٦:٢٧٠٧:٢١:٥٨١٢:٢٧:٠٤١٧:٣٢:٢١١٧:٥١:٢٩٢٣:٤٤:٢٤
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٦:٢٧٠٧:٢١:٥٢١٢:٢٧:٢٧١٧:٣٣:١٤١٧:٥٢:٢٠٢٣:٤٤:٥٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢١:٤٤١٢:٢٧:٤٩١٧:٣٤:٠٨١٧:٥٣:١٢٢٣:٤٥:١٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢١:٣٤١٢:٢٨:١١١٧:٣٥:٠٢١٧:٥٤:٠٤٢٣:٤٥:٣٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:١٧٠٧:٢١:٢٢١٢:٢٨:٣٢١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٤:٥٦٢٣:٤٦:٠٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٦:١١٠٧:٢١:٠٨١٢:٢٨:٥٢١٧:٣٦:٥١١٧:٥٥:٤٩٢٣:٤٦:٢٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٠:٥٣١٢:٢٩:١٢١٧:٣٧:٤٧١٧:٥٦:٤٣٢٣:٤٦:٥٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٥:٥٣٠٧:٢٠:٣٦١٢:٢٩:٣١١٧:٣٨:٤٢١٧:٥٧:٣٦٢٣:٤٧:١٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٠:١٧١٢:٢٩:٤٩١٧:٣٩:٣٨١٧:٥٨:٣٠٢٣:٤٧:٣٤
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٥:٢٩٠٧:١٩:٥٦١٢:٣٠:٠٧١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٩:٢٤٢٣:٤٧:٥٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٥:١٤٠٧:١٩:٣٤١٢:٣٠:٢٤١٧:٤١:٣١١٨:٠٠:١٩٢٣:٤٨:١٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٤:٥٨٠٧:١٩:١٠١٢:٣٠:٤٠١٧:٤٢:٢٨١٨:٠١:١٣٢٣:٤٨:٣٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٤:٤٠٠٧:١٨:٤٥١٢:٣٠:٥٦١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٢:٠٨٢٣:٤٨:٥٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:٢١٠٧:١٨:١٧١٢:٣١:١٠١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٣:٠٣٢٣:٤٩:١١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٤:٠٠٠٧:١٧:٤٨١٢:٣١:٢٤١٧:٤٥:١٩١٨:٠٣:٥٨٢٣:٤٩:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای لرغه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای لرغه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای لرغه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لرغه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لرغه سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لرغه سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای لرغه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لرغه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لرغه سفلی

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٩٠٧:١٩:٥٦١٢:٣٠:٠٧١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٩:٢٤٢٣:٤٧:٥٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٤٠٧:١٩:٣٤١٢:٣٠:٢٤١٧:٤١:٣١١٨:٠٠:١٩٢٣:٤٨:١٥
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٨٠٧:١٩:١٠١٢:٣٠:٤٠١٧:٤٢:٢٨١٨:٠١:١٣٢٣:٤٨:٣٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٠٠٧:١٨:٤٥١٢:٣٠:٥٦١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٢:٠٨٢٣:٤٨:٥٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢١٠٧:١٨:١٧١٢:٣١:١٠١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٣:٠٣٢٣:٤٩:١١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٠٠٧:١٧:٤٨١٢:٣١:٢٤١٧:٤٥:١٩١٨:٠٣:٥٨٢٣:٤٩:٢٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٧٠٧:١٧:١٨١٢:٣١:٣٧١٧:٤٦:١٦١٨:٠٤:٥٢٢٣:٤٩:٤٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٣٠٧:١٦:٤٥١٢:٣١:٤٩١٧:٤٧:١٣١٨:٠٥:٤٧٢٣:٥٠:٠٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٧٠٧:١٦:١١١٢:٣٢:٠١١٧:٤٨:١٠١٨:٠٦:٤٢٢٣:٥٠:١٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٩٠٧:١٥:٣٦١٢:٣٢:١١١٧:٤٩:٠٧١٨:٠٧:٣٧٢٣:٥٠:٢٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٠٠٧:١٤:٥٩١٢:٣٢:٢١١٧:٥٠:٠٤١٨:٠٨:٣١٢٣:٥٠:٤١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٩٠٧:١٤:٢٠١٢:٣٢:٣٠١٧:٥١:٠٠١٨:٠٩:٢٦٢٣:٥٠:٥٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٧٠٧:١٣:٤٠١٢:٣٢:٣٨١٧:٥١:٥٧١٨:١٠:٢٠٢٣:٥١:٠٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٣٠٧:١٢:٥٨١٢:٣٢:٤٥١٧:٥٢:٥٣١٨:١١:١٤٢٣:٥١:١٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٧٠٧:١٢:١٥١٢:٣٢:٥١١٧:٥٣:٤٩١٨:١٢:٠٨٢٣:٥١:٢٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٠٠٧:١١:٣١١٢:٣٢:٥٧١٧:٥٤:٤٥١٨:١٣:٠٢٢٣:٥١:٣٤
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٢٠٧:١٠:٤٥١٢:٣٣:٠١١٧:٥٥:٤١١٨:١٣:٥٦٢٣:٥١:٤١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٢٠٧:٠٩:٥٧١٢:٣٣:٠٥١٧:٥٦:٣٧١٨:١٤:٤٩٢٣:٥١:٤٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٠٠٧:٠٩:٠٨١٢:٣٣:٠٨١٧:٥٧:٣٢١٨:١٥:٤٢٢٣:٥١:٥٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٧٠٧:٠٨:١٨١٢:٣٣:١١١٧:٥٨:٢٧١٨:١٦:٣٥٢٣:٥٢:٠٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٢٠٧:٠٧:٢٧١٢:٣٣:١٢١٧:٥٩:٢١١٨:١٧:٢٧٢٣:٥٢:٠٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٧٠٧:٠٦:٣٤١٢:٣٣:١٣١٨:٠٠:١٦١٨:١٨:٢٠٢٣:٥٢:٠٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٩٠٧:٠٥:٤١١٢:٣٣:١٣١٨:٠١:١٠١٨:١٩:١٢٢٣:٥٢:١٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١١٠٧:٠٤:٤٥١٢:٣٣:١٢١٨:٠٢:٠٤١٨:٢٠:٠٤٢٣:٥٢:١٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٠٠٧:٠٣:٤٩١٢:٣٣:١١١٨:٠٢:٥٧١٨:٢٠:٥٥٢٣:٥٢:١٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٢:٥٢١٢:٣٣:٠٨١٨:٠٣:٥٠١٨:٢١:٤٧٢٣:٥٢:١٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٦٠٧:٠١:٥٣١٢:٣٣:٠٥١٨:٠٤:٤٣١٨:٢٢:٣٨٢٣:٥٢:١٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٢٠٧:٠٠:٥٤١٢:٣٣:٠٢١٨:٠٥:٣٦١٨:٢٣:٢٨٢٣:٥٢:١١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٧٠٦:٥٩:٥٣١٢:٣٢:٥٧١٨:٠٦:٢٨١٨:٢٤:١٩٢٣:٥٢:٠٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥١٠٦:٥٨:٥٢١٢:٣٢:٥٣١٨:٠٧:٢٠١٨:٢٥:٠٩٢٣:٥٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لرغه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لرغه سفلی روستای لرغه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لرغه سفلی روستای لرغه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لرغه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لرغه سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لرغه سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لرغه سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لرغه سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لرغه سفلی

روستای لرغه سفلی بر روی نقشه

روستای لرغه سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لرغه سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لرغه سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لرغه سفلی
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای لرغه سفلی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای لرغه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لرغه سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لرغه سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لرغه سفلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لرغه سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لرغه سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا لرغه سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لرغه سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لرغه سفلی
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ لرغه سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لرغه سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لرغه سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لرغه سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو