جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لرزیره پشت

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لرزیره پشت


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:١٥
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٣٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٥٣:١٥
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٠٦

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لرزیره پشت (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای لرزیره پشت)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای لرزیره پشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لرزیره پشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانك اسكولی
چرا خودمان را به سر شاخه نرسانیم؟ مگر آنجا محل رویش میوه نیست؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای لرزیره پشت

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لرزیره پشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لرزیره پشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لرزیره پشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لرزیره پشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لرزیره پشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٢:٥٥١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٥:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٦:٢٤١٣:١٢:٤٥١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٥:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٥:١٠١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٠:٣٦٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢٤:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٢٣:٥٦١٣:١٢:٢٦٢٠:٠١:٣١٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٤:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:١٧٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٢:١٧٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٤:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٢١:٣٢١٣:١٢:٠٩٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٣:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:١٠٠٦:٢٠:٢١١٣:١٢:٠١٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٣:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٩:١٢١٣:١١:٥٤٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢٣:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٨:٠٤١٣:١١:٤٧٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٢:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٦:٥٧١٣:١١:٤١٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢٢:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٥:٥١١٣:١١:٣٥٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٨:٠١٠٠:٢٢:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٤:٤٦١٣:١١:٣٠٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢١:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٣:٤٣١٣:١١:٢٦٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٢١:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٤٢٠٦:١٢:٤٠١٣:١١:٢٢٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢١:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٦٠٦:١١:٣٩١٣:١١:١٨٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٥١٠٠:٢١:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٢٠٦:١٠:٤٠١٣:١١:١٥٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٠:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٩:٤٢١٣:١١:١٣٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢٠:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٨:٤٥١٣:١١:١١٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٤١٠٠:٢٠:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٧:٥٠١٣:١١:١٠٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢٠:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠٦:٥٦١٣:١١:١٠٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٢٠:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٦:٠٤١٣:١١:١٠٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٧:٢٨٠٠:١٩:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠٥:١٣١٣:١١:١١٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٨:٢٣٠٠:١٩:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٤١٠٦:٠٤:٢٣١٣:١١:١٢٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٩:١٨٠٠:١٩:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٢٨٠٦:٠٣:٣٦١٣:١١:١٤٢٠:١٩:٢١٢٠:٤٠:١٢٠٠:١٩:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:١٧٠٦:٠٢:٤٩١٣:١١:١٦٢٠:٢٠:١١٢٠:٤١:٠٦٠٠:١٩:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٠٨٠٦:٠٢:٠٥١٣:١١:١٩٢٠:٢١:٠١٢٠:٤١:٥٩٠٠:١٩:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٠٠٠٦:٠١:٢٢١٣:١١:٢٣٢٠:٢١:٥١٢٠:٤٢:٥٢٠٠:١٨:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٥٥٠٦:٠٠:٤١١٣:١١:٢٧٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٣:٤٤٠٠:١٨:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥١٠٦:٠٠:٠١١٣:١١:٣١٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٤:٣٥٠٠:١٨:٣٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٤٩٠٥:٥٩:٢٣١٣:١١:٣٦٢٠:٢٤:١٥٢٠:٤٥:٢٦٠٠:١٨:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لرزیره پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لرزیره پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لرزیره پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لرزیره پشت

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای لرزیره پشت

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای لرزیره پشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لرزیره پشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای لرزیره پشت

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:٥٦٠٧:٢٢:٥٧١٢:٢٧:٢٦١٧:٣٢:١٧١٧:٥٢:١٢٢٣:٤٢:٥٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:٢٤٠٧:٢٢:١٥١٢:٢٧:٣٨١٧:٣٣:٢٤١٧:٥٣:١٥٢٣:٤٣:٠٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٤٩٠٧:٢١:٣١١٢:٢٧:٤٩١٧:٣٤:٣٠١٧:٥٤:١٩٢٣:٤٣:٢٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:١٣٠٧:٢٠:٤٦١٢:٢٨:٠٠١٧:٣٥:٣٧١٧:٥٥:٢٣٢٣:٤٣:٣٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٣٥٠٧:١٩:٥٩١٢:٢٨:٠٩١٧:٣٦:٤٤١٧:٥٦:٢٨٢٣:٤٣:٥٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٥٥٠٧:١٩:١١١٢:٢٨:١٨١٧:٣٧:٥١١٧:٥٧:٣٢٢٣:٤٤:٠٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:١٤٠٧:١٨:٢٠١٢:٢٨:٢٦١٧:٣٨:٥٧١٧:٥٨:٣٦٢٣:٤٤:١٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:٣١٠٧:١٧:٢٨١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٩:٤٠٢٣:٤٤:٢٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٤٦٠٧:١٦:٣٥١٢:٢٨:٤٠١٧:٤١:١١١٨:٠٠:٤٤٢٣:٤٤:٣٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٧:٥٩٠٧:١٥:٤٠١٢:٢٨:٤٥١٧:٤٢:١٧١٨:٠١:٤٨٢٣:٤٤:٤٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٧:١١٠٧:١٤:٤٣١٢:٢٨:٥٠١٧:٤٣:٢٤١٨:٠٢:٥١٢٣:٤٤:٥٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٢١٠٧:١٣:٤٥١٢:٢٨:٥٤١٧:٤٤:٣٠١٨:٠٣:٥٥٢٣:٤٥:٠٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:٣٠٠٧:١٢:٤٦١٢:٢٨:٥٧١٧:٤٥:٣٦١٨:٠٤:٥٩٢٣:٤٥:٠٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:٣٧٠٧:١١:٤٥١٢:٢٨:٥٩١٧:٤٦:٤٢١٨:٠٦:٠٢٢٣:٤٥:١٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٣:٤٢٠٧:١٠:٤٢١٢:٢٩:٠١١٧:٤٧:٤٨١٨:٠٧:٠٥٢٣:٤٥:١٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:٤٦٠٧:٠٩:٣٩١٢:٢٩:٠٢١٧:٤٨:٥٣١٨:٠٨:٠٨٢٣:٤٥:٢١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٨:٣٤١٢:٢٩:٠١١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٩:١١٢٣:٤٥:٢٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:٤٩٠٧:٠٧:٢٨١٢:٢٩:٠١١٧:٥١:٠٣١٨:١٠:١٤٢٣:٤٥:٢٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٦:٢٠١٢:٢٨:٥٩١٧:٥٢:٠٨١٨:١١:١٧٢٣:٤٥:٢٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:٤٧٠٧:٠٥:١١١٢:٢٨:٥٧١٧:٥٣:١٣١٨:١٢:١٩٢٣:٤٥:٢٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:٤٣٠٧:٠٤:٠٢١٢:٢٨:٥٤١٧:٥٤:١٧١٨:١٣:٢١٢٣:٤٥:٢٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٢:٥١١٢:٢٨:٥٠١٧:٥٥:٢١١٨:١٤:٢٣٢٣:٤٥:٢٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠١:٣٨١٢:٢٨:٤٦١٧:٥٦:٢٥١٨:١٥:٢٥٢٣:٤٥:٢٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٤:٢٤٠٧:٠٠:٢٥١٢:٢٨:٤١١٧:٥٧:٢٨١٨:١٦:٢٦٢٣:٤٥:٢٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٣:١٥٠٦:٥٩:١١١٢:٢٨:٣٥١٧:٥٨:٣٢١٨:١٧:٢٧٢٣:٤٥:١٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥٧:٥٦١٢:٢٨:٢٩١٧:٥٩:٣٤١٨:١٨:٢٩٢٣:٤٥:١٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٦:٤٠١٢:٢٨:٢٢١٨:٠٠:٣٧١٨:١٩:٢٩٢٣:٤٥:٠٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٥:٢٢١٢:٢٨:١٥١٨:٠١:٣٩١٨:٢٠:٣٠٢٣:٤٥:٠٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٤:٠٤١٢:٢٨:٠٦١٨:٠٢:٤١١٨:٢١:٣٠٢٣:٤٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای لرزیره پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای لرزیره پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای لرزیره پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لرزیره پشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لرزیره پشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لرزیره پشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای لرزیره پشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لرزیره پشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لرزیره پشت

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٦:٢٩١٢:٢٥:٥٦١٧:٢٥:٤٢١٧:٤٥:٥٣٢٣:٤٠:٥٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٢٠٧:٢٥:٥٨١٢:٢٦:١٣١٧:٢٦:٤٧١٧:٤٦:٥٥٢٣:٤١:١٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٥:٢٦١٢:٢٦:٢٩١٧:٢٧:٥٣١٧:٤٧:٥٨٢٣:٤١:٣٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٣٠٧:٢٤:٥١١٢:٢٦:٤٤١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٩:٠١٢٣:٤١:٥٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٦٠٧:٢٤:١٥١٢:٢٦:٥٩١٧:٣٠:٠٤١٧:٥٠:٠٤٢٣:٤٢:١٦
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٧٠٧:٢٣:٣٧١٢:٢٧:١٣١٧:٣١:١١١٧:٥١:٠٨٢٣:٤٢:٣٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٦٠٧:٢٢:٥٧١٢:٢٧:٢٦١٧:٣٢:١٧١٧:٥٢:١٢٢٣:٤٢:٥٠
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٤٠٧:٢٢:١٥١٢:٢٧:٣٨١٧:٣٣:٢٤١٧:٥٣:١٥٢٣:٤٣:٠٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٩٠٧:٢١:٣١١٢:٢٧:٤٩١٧:٣٤:٣٠١٧:٥٤:١٩٢٣:٤٣:٢٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٣٠٧:٢٠:٤٦١٢:٢٨:٠٠١٧:٣٥:٣٧١٧:٥٥:٢٣٢٣:٤٣:٣٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٥٠٧:١٩:٥٩١٢:٢٨:٠٩١٧:٣٦:٤٤١٧:٥٦:٢٨٢٣:٤٣:٥٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٥٠٧:١٩:١١١٢:٢٨:١٨١٧:٣٧:٥١١٧:٥٧:٣٢٢٣:٤٤:٠٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٤٠٧:١٨:٢٠١٢:٢٨:٢٦١٧:٣٨:٥٧١٧:٥٨:٣٦٢٣:٤٤:١٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣١٠٧:١٧:٢٨١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٩:٤٠٢٣:٤٤:٢٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٦٠٧:١٦:٣٥١٢:٢٨:٤٠١٧:٤١:١١١٨:٠٠:٤٤٢٣:٤٤:٣٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٩٠٧:١٥:٤٠١٢:٢٨:٤٥١٧:٤٢:١٧١٨:٠١:٤٨٢٣:٤٤:٤٤
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١١٠٧:١٤:٤٣١٢:٢٨:٥٠١٧:٤٣:٢٤١٨:٠٢:٥١٢٣:٤٤:٥٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢١٠٧:١٣:٤٥١٢:٢٨:٥٤١٧:٤٤:٣٠١٨:٠٣:٥٥٢٣:٤٥:٠٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٠٠٧:١٢:٤٦١٢:٢٨:٥٧١٧:٤٥:٣٦١٨:٠٤:٥٩٢٣:٤٥:٠٦
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٧٠٧:١١:٤٥١٢:٢٨:٥٩١٧:٤٦:٤٢١٨:٠٦:٠٢٢٣:٤٥:١٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٢٠٧:١٠:٤٢١٢:٢٩:٠١١٧:٤٧:٤٨١٨:٠٧:٠٥٢٣:٤٥:١٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٦٠٧:٠٩:٣٩١٢:٢٩:٠٢١٧:٤٨:٥٣١٨:٠٨:٠٨٢٣:٤٥:٢١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٨:٣٤١٢:٢٩:٠١١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٩:١١٢٣:٤٥:٢٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٩٠٧:٠٧:٢٨١٢:٢٩:٠١١٧:٥١:٠٣١٨:١٠:١٤٢٣:٤٥:٢٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٦:٢٠١٢:٢٨:٥٩١٧:٥٢:٠٨١٨:١١:١٧٢٣:٤٥:٢٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٧٠٧:٠٥:١١١٢:٢٨:٥٧١٧:٥٣:١٣١٨:١٢:١٩٢٣:٤٥:٢٨
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٣٠٧:٠٤:٠٢١٢:٢٨:٥٤١٧:٥٤:١٧١٨:١٣:٢١٢٣:٤٥:٢٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٢:٥١١٢:٢٨:٥٠١٧:٥٥:٢١١٨:١٤:٢٣٢٣:٤٥:٢٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠١:٣٨١٢:٢٨:٤٦١٧:٥٦:٢٥١٨:١٥:٢٥٢٣:٤٥:٢٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٤٠٧:٠٠:٢٥١٢:٢٨:٤١١٧:٥٧:٢٨١٨:١٦:٢٦٢٣:٤٥:٢٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لرزیره پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لرزیره پشت روستای لرزیره پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای لرزیره پشت روستای لرزیره پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لرزیره پشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لرزیره پشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لرزیره پشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لرزیره پشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لرزیره پشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لرزیره پشت

روستای لرزیره پشت بر روی نقشه

روستای لرزیره پشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لرزیره پشت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لرزیره پشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لرزیره پشت
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای لرزیره پشت + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای لرزیره پشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لرزیره پشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لرزیره پشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لرزیره پشت رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا لرزیره پشت دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لرزیره پشت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لرزیره پشت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لرزیره پشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق لرزیره پشت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لرزیره پشت
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ لرزیره پشت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق لرزیره پشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لرزیره پشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو