جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای لرزیره پشت

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لرزیره پشت

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٠٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٥٦
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:١١

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لرزیره پشت (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای لرزیره پشت)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای لرزیره پشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لرزیره پشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سمیول باتلر
با ایمان،كار زیادی نمی توانید بكنید، ولی بدون آن، هیچ كاری نمی توانید انجام دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لرزیره پشت

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لرزیره پشت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لرزیره پشت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای لرزیره پشت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لرزیره پشت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لرزیره پشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٩:٥٩١٣:١٤:٥٠١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٢٨:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٨:٣٦١٣:١٤:٣٦١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٢٦٠٠:٢٨:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٧:١٤١٣:١٤:٢٢١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٨:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٥:٥٢١٣:١٤:٠٩١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٧:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣٤:٣١١٣:١٣:٥٦١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٣:١٨٠٠:٢٧:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣٣:١١١٣:١٣:٤٣١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:١٦٠٠:٢٦:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٣١:٥١١٣:١٣:٣١١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:١٤٠٠:٢٦:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٣٠:٣٣١٣:١٣:١٩١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٦:١١٠٠:٢٦:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٩:١٥١٣:١٣:٠٨١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٧:٠٩٠٠:٢٥:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٧:٥٨١٣:١٢:٥٧١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٨:٠٧٠٠:٢٥:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٦:٤٢١٣:١٢:٤٦١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٥:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٥:٢٧١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٠:٢٢٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٤:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢٤:١٣١٣:١٢:٢٧٢٠:٠١:١٧٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٤:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢٣:٠٠١٣:١٢:١٨٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٥٨٠٠:٢٤:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٢١:٤٨١٣:١٢:٠٩٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٣:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٢:٠١٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٣:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٩:٢٨١٣:١١:٥٤٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٣:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٨:١٩١٣:١١:٤٧٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٢:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٧:١٢١٣:١١:٤١٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٢٢:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٦:٠٥١٣:١١:٣٥٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٢:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٥:٠٠١٣:١١:٣٠٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٢:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٣:٥٧١٣:١١:٢٥٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢١:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٢٠٦:١٢:٥٤١٣:١١:٢٢٢٠:١٠:٢٢٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢١:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٦٠٦:١١:٥٣١٣:١١:١٨٢٠:١١:١٦٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢١:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٢٠٦:١٠:٥٤١٣:١١:١٥٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٢٠:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٩:٥٥١٣:١١:١٣٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢٠:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٨:٥٨١٣:١١:١١٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٠:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٨:٠٣١٣:١١:١٠٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢٠:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٧:٠٩١٣:١١:١٠٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لرزیره پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لرزیره پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لرزیره پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لرزیره پشت

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای لرزیره پشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لرزیره پشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لرزیره پشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای لرزیره پشت

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای لرزیره پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای لرزیره پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای لرزیره پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لرزیره پشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لرزیره پشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لرزیره پشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای لرزیره پشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لرزیره پشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لرزیره پشت

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای لرزیره پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لرزیره پشت روستای لرزیره پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لرزیره پشت روستای لرزیره پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای لرزیره پشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لرزیره پشت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لرزیره پشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای لرزیره پشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لرزیره پشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لرزیره پشت

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٢:٤٥١٢:٠٧:٢٥١٨:١١:٢٨١٨:٢٩:٥٩٢٣:٢٤:٣٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٣:٣٦١٢:٠٧:٠٤١٨:٠٩:٥٦١٨:٢٨:٢٦٢٣:٢٤:١١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٤:٢٧١٢:٠٦:٤٣١٨:٠٨:٢٣١٨:٢٦:٥٣٢٣:٢٣:٥٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٥:١٨١٢:٠٦:٢٢١٨:٠٦:٥٠١٨:٢٥:٢٠٢٣:٢٣:٣٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٦:٠٩١٢:٠٦:٠١١٨:٠٥:١٨١٨:٢٣:٤٨٢٣:٢٣:١٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٧:٠١١٢:٠٥:٤١١٨:٠٣:٤٥١٨:٢٢:١٥٢٣:٢٢:٥٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٧:٥٣١٢:٠٥:٢١١٨:٠٢:١٣١٨:٢٠:٤٣٢٣:٢٢:٤٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٨:٤٥١٢:٠٥:٠١١٨:٠٠:٤٢١٨:١٩:١٢٢٣:٢٢:٢٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٩:٣٧١٢:٠٤:٤١١٧:٥٩:١٠١٨:١٧:٤١٢٣:٢٢:٠٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٠:٢٩١٢:٠٤:٢٢١٧:٥٧:٣٩١٨:١٦:١٠٢٣:٢١:٤٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥١٠٦:١١:٢٢١٢:٠٤:٠٢١٧:٥٦:٠٨١٨:١٤:٤٠٢٣:٢١:٢٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٢:١٤١٢:٠٣:٤٤١٧:٥٤:٣٨١٨:١٣:١٠٢٣:٢١:٠٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٣:٠٧١٢:٠٣:٢٥١٧:٥٣:٠٨١٨:١١:٤٠٢٣:٢٠:٥١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٤:٠١١٢:٠٣:٠٧١٧:٥١:٣٨١٨:١٠:١٢٢٣:٢٠:٣٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٤:٥٤١٢:٠٢:٤٩١٧:٥٠:١٠١٨:٠٨:٤٣٢٣:٢٠:١٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٥:٤٨١٢:٠٢:٣٢١٧:٤٨:٤١١٨:٠٧:١٦٢٣:١٩:٥٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٨٠٦:١٦:٤٣١٢:٠٢:١٥١٧:٤٧:١٣١٨:٠٥:٤٩٢٣:١٩:٤٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٧:٣٧١٢:٠١:٥٩١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٤:٢٣٢٣:١٩:٢٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٨:٣٢١٢:٠١:٤٣١٧:٤٤:١٩١٨:٠٢:٥٧٢٣:١٩:١٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٩:٢٧١٢:٠١:٢٧١٧:٤٢:٥٣١٨:٠١:٣٢٢٣:١٨:٥٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٠:٢٣١٢:٠١:١٢١٧:٤١:٢٨١٨:٠٠:٠٨٢٣:١٨:٣٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢١:١٩١٢:٠٠:٥٨١٧:٤٠:٠٣١٧:٥٨:٤٥٢٣:١٨:٢٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٢:١٥١٢:٠٠:٤٤١٧:٣٨:٣٩١٧:٥٧:٢٢٢٣:١٨:٠٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٣:١٢١٢:٠٠:٣١١٧:٣٧:١٦١٧:٥٦:٠١٢٣:١٧:٥٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٤:٠٩١٢:٠٠:١٨١٧:٣٥:٥٤١٧:٥٤:٤٠٢٣:١٧:٣٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٥:٠٦١٢:٠٠:٠٦١٧:٣٤:٣٣١٧:٥٣:٢٠٢٣:١٧:٢٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٦:٠٤١١:٥٩:٥٤١٧:٣٣:١٢١٧:٥٢:٠١٢٣:١٧:١٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٧:٠٢١١:٥٩:٤٣١٧:٣١:٥٢١٧:٥٠:٤٣٢٣:١٦:٥٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٨:٠١١١:٥٩:٣٣١٧:٣٠:٣٤١٧:٤٩:٢٦٢٣:١٦:٤٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٨:٥٩١١:٥٩:٢٣١٧:٢٩:١٦١٧:٤٨:١٠٢٣:١٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای لرزیره پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لرزیره پشت روستای لرزیره پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لرزیره پشت روستای لرزیره پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لرزیره پشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لرزیره پشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لرزیره پشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لرزیره پشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لرزیره پشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لرزیره پشت

روستای لرزیره پشت بر روی نقشه

روستای لرزیره پشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لرزیره پشت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لرزیره پشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لرزیره پشت
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای لرزیره پشت + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای لرزیره پشت + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای لرزیره پشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لرزیره پشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای لرزیره پشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لرزیره پشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لرزیره پشت رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ لرزیره پشت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لرزیره پشت
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لرزیره پشت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لرزیره پشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لرزیره پشت
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لرزیره پشت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لرزیره پشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لرزیره پشت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لرزیره پشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو