جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای لرزده

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لرزده

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥١
اذان ظهر: ١٢:٠٧:١٩
غروب آفتاب: ١٨:١٠:١١
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٢٧

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لرزده (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای لرزده)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای لرزده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لرزده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بدترین (فرد از میان) مردم دارای دو رو است كه با یك گروه، با رویی و با گروه مردم با رویی دیگر مواجه می‌شود. (یعنی منافق است.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای لرزده

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لرزده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لرزده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای لرزده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لرزده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لرزده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١٦٠٦:٤٠:١٦١٣:١٥:٠٦١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٢٩:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٨:٥٣١٣:١٤:٥١١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٨:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٧:٣٠١٣:١٤:٣٨١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:٣٨٠٠:٢٨:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٦:٠٨١٣:١٤:٢٤١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٣٥٠٠:٢٧:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣٤:٤٨١٣:١٤:١١١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٧:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٣٣:٢٧١٣:١٣:٥٩١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٧:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:١٦٠٦:٣٢:٠٨١٣:١٣:٤٦١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢٦:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٣٠:٤٩١٣:١٣:٣٤١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٦:٢٥٠٠:٢٦:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٩:٣٢١٣:١٣:٢٣١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٦:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٨:١٥١٣:١٣:١٢١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٥:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٦:٥٩١٣:١٣:٠٢١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٥:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢٥:٤٤١٣:١٢:٥٢٢٠:٠٠:٣٦٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٥:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٤:٣٠١٣:١٢:٤٢٢٠:٠١:٣١٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٤:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٢٣:١٧١٣:١٢:٣٣٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢٤:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٢٢:٠٥١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:١٠٠٠:٢٤:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢٠:٥٤١٣:١٢:١٧٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٢٣:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٩:٤٥١٣:١٢:٠٩٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٣:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٨:٣٦١٣:١٢:٠٣٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٢٣:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٧:٢٩١٣:١١:٥٦٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٧:٠١٠٠:٢٢:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٦:٢٢١٣:١١:٥١٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٢:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٥:١٨١٣:١١:٤٥٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٢٢:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٤:١٤١٣:١١:٤١٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢٢:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢١٠٦:١٣:١٢١٣:١١:٣٧٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢١:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥٥٠٦:١٢:١١١٣:١١:٣٤٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢١:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣١٠٦:١١:١١١٣:١١:٣١٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢١:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٨٠٦:١٠:١٢١٣:١١:٢٩٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢١:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٩:١٦١٣:١١:٢٧٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٢٠:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٨:٢٠١٣:١١:٢٦٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٠:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٧:٢٦١٣:١١:٢٥٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٢٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لرزده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لرزده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لرزده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لرزده

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای لرزده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لرزده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لرزده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای لرزده

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای لرزده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای لرزده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای لرزده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لرزده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لرزده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لرزده

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای لرزده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لرزده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لرزده

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای لرزده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لرزده روستای لرزده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای لرزده روستای لرزده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای لرزده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لرزده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لرزده

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای لرزده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لرزده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لرزده

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٣:٠٠١٢:٠٧:٤٠١٨:١١:٤٤١٨:٣٠:١٤٢٣:٢٤:٤٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٣:٥١١٢:٠٧:١٩١٨:١٠:١١١٨:٢٨:٤١٢٣:٢٤:٢٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٤:٤٢١٢:٠٦:٥٨١٨:٠٨:٣٨١٨:٢٧:٠٨٢٣:٢٤:٠٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٥:٣٣١٢:٠٦:٣٧١٨:٠٧:٠٦١٨:٢٥:٣٥٢٣:٢٣:٥١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٦:٢٥١٢:٠٦:١٧١٨:٠٥:٣٣١٨:٢٤:٠٣٢٣:٢٣:٣٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٧:١٦١٢:٠٥:٥٦١٨:٠٤:٠١١٨:٢٢:٣١٢٣:٢٣:١٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٨:٠٨١٢:٠٥:٣٦١٨:٠٢:٢٩١٨:٢٠:٥٩٢٣:٢٢:٥٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٩:٠٠١٢:٠٥:١٦١٨:٠٠:٥٧١٨:١٩:٢٧٢٣:٢٢:٣٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٩:٥٢١٢:٠٤:٥٦١٧:٥٩:٢٦١٨:١٧:٥٦٢٣:٢٢:١٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٠:٤٤١٢:٠٤:٣٧١٧:٥٧:٥٥١٨:١٦:٢٥٢٣:٢٢:٠١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١١:٣٧١٢:٠٤:١٨١٧:٥٦:٢٤١٨:١٤:٥٥٢٣:٢١:٤٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٢:٢٩١٢:٠٣:٥٩١٧:٥٤:٥٤١٨:١٣:٢٥٢٣:٢١:٢٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٣:٢٢١٢:٠٣:٤٠١٧:٥٣:٢٤١٨:١١:٥٦٢٣:٢١:٠٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٤:١٦١٢:٠٣:٢٢١٧:٥١:٥٤١٨:١٠:٢٧٢٣:٢٠:٥٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٥:٠٩١٢:٠٣:٠٥١٧:٥٠:٢٥١٨:٠٨:٥٩٢٣:٢٠:٣٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٦:٠٣١٢:٠٢:٤٧١٧:٤٨:٥٧١٨:٠٧:٣١٢٣:٢٠:١٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٦:٥٨١٢:٠٢:٣٠١٧:٤٧:٢٩١٨:٠٦:٠٥٢٣:١٩:٥٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٧:٥٢١٢:٠٢:١٤١٧:٤٦:٠٢١٨:٠٤:٣٨٢٣:١٩:٤٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٨:٤٧١٢:٠١:٥٨١٧:٤٤:٣٥١٨:٠٣:١٣٢٣:١٩:٢٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٩:٤٢١٢:٠١:٤٣١٧:٤٣:٠٩١٨:٠١:٤٨٢٣:١٩:٠٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٠:٣٨١٢:٠١:٢٨١٧:٤١:٤٤١٨:٠٠:٢٤٢٣:١٨:٥٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢١:٣٤١٢:٠١:١٣١٧:٤٠:١٩١٧:٥٩:٠١٢٣:١٨:٣٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٢:٣٠١٢:٠٠:٥٩١٧:٣٨:٥٦١٧:٥٧:٣٨٢٣:١٨:٢٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٣:٢٧١٢:٠٠:٤٦١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٦:١٦٢٣:١٨:٠٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٤:٢٤١٢:٠٠:٣٣١٧:٣٦:١٠١٧:٥٤:٥٦٢٣:١٧:٥٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٥:٢١١٢:٠٠:٢١١٧:٣٤:٤٩١٧:٥٣:٣٦٢٣:١٧:٤١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٦:١٩١٢:٠٠:٠٩١٧:٣٣:٢٨١٧:٥٢:١٧٢٣:١٧:٢٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٧:١٧١١:٥٩:٥٩١٧:٣٢:٠٩١٧:٥٠:٥٩٢٣:١٧:١٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٨:١٥١١:٥٩:٤٨١٧:٣٠:٥٠١٧:٤٩:٤٢٢٣:١٧:٠٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٩:١٤١١:٥٩:٣٩١٧:٢٩:٣٢١٧:٤٨:٢٦٢٣:١٦:٥١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای لرزده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لرزده روستای لرزده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای لرزده روستای لرزده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لرزده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لرزده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لرزده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لرزده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لرزده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لرزده

روستای لرزده بر روی نقشه

روستای لرزده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لرزده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لرزده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لرزده
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای لرزده + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای لرزده + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای لرزده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لرزده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای لرزده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لرزده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لرزده رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا لرزده دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لرزده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لرزده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لرزده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لرزده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق لرزده
زمان پخش اذان زنده به افق لرزده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لرزده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لرزده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو