جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر لردگان

لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز لردگان


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٣٩
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٢٠
نیمه شب: ٠٠:١٨:٥٩

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لردگان (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر لردگان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر لردگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لردگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
هم نشینى با صالحان انسان را به سوى صلاح و خیر مى كشاند; و معاشرت و هم صحبت شدن با علماء، سبب افزایش شعور و بینش مى باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لردگان

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لردگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لردگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر لردگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لردگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لردگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٤:٣٩١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٣١٠٠:٢١:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:١٥٠٠:٢١:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٥:١٧١٣:٠٤:٢٠١٩:٤٣:٥١٢٠:٠١:٥٩٠٠:٢٠:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٤:١١١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٢٠:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٣:١٩١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٢٠:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠٣:٥٥١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٠:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٩:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٣:٤١١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٣٩٠٠:١٩:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٣:٣٥١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٩:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٣:٢٩١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٩:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٧:٥١١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٨:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٣:٢٠١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٨:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٦:١٠١٣:٠٣:١٦١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٨:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٥:٢١١٣:٠٣:١٢١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٨:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٣:٠٩١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٨:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١١٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٣٢٠٠:١٨:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:١٦٠٠:١٧:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٢:١٩١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٠٠٠٠:١٧:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٠٩٠٦:١١:٣٧١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٧:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١١٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٧:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٠:١٦١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:١٠٠٠:١٧:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٥٣٠٠:١٧:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٣٦٠٠:١٧:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠٣:١٠١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:١٩٠٠:١٧:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٣:١٣١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٠١٠٠:١٦:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٣:١٧١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٤٣٠٠:١٦:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٣:٢١٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٢٤٠٠:١٦:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١٦:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٤٦٠٠:١٦:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لردگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لردگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لردگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لردگان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر لردگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لردگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لردگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر لردگان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر لردگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر لردگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر لردگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لردگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لردگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر لردگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر لردگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لردگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر لردگان

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٦:٤٨
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٣:٢٦٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:١٥٠٠:١٦:٤٥
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠٣:٣٢٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٥٦٠٠:١٦:٤٣
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٣٦٠٠:١٦:٤٢
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:١٥٠٠:١٦:٤١
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٣:٥٠٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٥٤٠٠:١٦:٤١
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٣٢٠٠:١٦:٤١
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٤:٠٥٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:١٠٠٠:١٦:٤٣
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٤:١٣٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٤٧٠٠:١٦:٤٥
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٤:٢١٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٦:٤٧
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٥٩٠٠:١٦:٥٠
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠٢:٣١١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:٣٤٠٠:١٦:٥٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٤:٤٩٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٠٨٠٠:١٦:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١٧:٠٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:١٤٠٠:١٧:١٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٢٠٦:٠١:٤٥١٣:٠٥:٢١٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٤٥٠٠:١٧:١٦
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠١:٣٨١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٧:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠١:٣١١٣:٠٥:٤٣٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٤٥٠٠:١٧:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠١:٢٧١٣:٠٥:٥٥٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:١٤٠٠:١٧:٣٨
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٤٠٦:٠١:٢٣١٣:٠٦:٠٧٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٤١٠٠:١٧:٤٦
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠١:٢١١٣:٠٦:١٩٢٠:١١:٢٤٢٠:٣١:٠٨٠٠:١٧:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠١:٢١١٣:٠٦:٣١٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٣٣٠٠:١٨:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٦:٤٣٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٥٧٠٠:١٨:١٥
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠١:٢٤١٣:٠٦:٥٦٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٨:٢٥
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٧٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٧:٠٨٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٤١٠٠:١٨:٣٦
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٧:٢١٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٠١٠٠:١٨:٤٧
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠١:٣٩١٣:٠٧:٣٤٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٨:٥٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٥٠٦:٠١:٤٧١٣:٠٧:٤٧٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١٩:١١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٢٠٦:٠١:٥٦١٣:٠٨:٠٠٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٩:٢٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤١٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠٨:١٣٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:٠٩٠٠:١٩:٣٦
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٢:١٨١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٢٣٠٠:١٩:٤٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر لردگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر لردگان شهر لردگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر لردگان شهر لردگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لردگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لردگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر لردگان

لُردِگان یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری ایران است. این شهر مرکز شهرستان لردگان بوده و در بخش مرکزی این شهرستان واقع شده‌است. اقلیم لردگان نیمه مرطوب گرم با زمستانهای نیمه سرد است. مردمان لردگان از لران بختیاری هستند

شهر لردگان در ویکیپدیا

شهر لردگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لردگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لردگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لردگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لردگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لردگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لردگان
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر لردگان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر لردگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لردگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لردگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لردگان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق لردگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لردگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ لردگان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق لردگان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لردگان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لردگان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لردگان
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ لردگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لردگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو