جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لردگان

لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز لردگان

اذان صبح: ٠٤:٣١:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٤٩
اذان ظهر: ١٣:١١:٣٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٤٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٤١

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لردگان (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر لردگان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر لردگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لردگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لولاند فوستر وود
موفقیت در ازدواج تنها این نیست كه ما شخص مناسبی برای خود پیدا كنیم، بلكه بیشتر به این بستگی دارد كه خود ما نیز شخص مناسبی برای دیگری باشیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لردگان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لردگان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لردگان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر لردگان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لردگان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لردگان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٤١٠٦:٣٩:٣٩١٣:٠٦:٥٩١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٢٨٠٠:٢٥:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٨:٣٠١٣:٠٦:٤٤١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:١٠٠٠:٢٤:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٧:٢١١٣:٠٦:٣٠١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٣:٥٣٠٠:٢٤:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٦:١٣١٣:٠٦:١٦١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٣٥٠٠:٢٤:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:١٦٠٦:٣٥:٠٥١٣:٠٦:٠٣١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:١٨٠٠:٢٣:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٣:٥٨١٣:٠٥:٥٠١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٠١٠٠:٢٣:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٢:٥٢١٣:٠٥:٣٧١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٤٤٠٠:٢٣:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣١:٤٦١٣:٠٥:٢٥١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٢٧٠٠:٢٢:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٠:٤٢١٣:٠٥:١٣١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:١٠٠٠:٢٢:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٩:٣٨١٣:٠٥:٠٢١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٨:٥٣٠٠:٢٢:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٨:٣٥١٣:٠٤:٥١١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٣٦٠٠:٢١:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٧:٣٢١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٢١:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٤:٣٠١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٠٣٠٠:٢١:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٤:٢١١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٤٧٠٠:٢٠:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٤:٣١١٣:٠٤:١٢١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٣١٠٠:٢٠:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:١٥٠٠:٢٠:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠٣:٥٥١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٢٠:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٤٣٠٠:١٩:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠٣:٤١١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٢٧٠٠:١٩:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٣:٣٥١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:١١٠٠:١٩:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٣:٢٩١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٩:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٨:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٧:١١١٣:٠٣:٢٠١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٨:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٦:٢١١٣:٠٣:١٦١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٨:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٣:١٢١٩:٥١:١٨٢٠:٠٩:٥٣٠٠:١٨:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٣:٠٩١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٨:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٢١٠٠:١٨:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٣:١٣١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٧:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لردگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لردگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لردگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لردگان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر لردگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لردگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لردگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر لردگان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر لردگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر لردگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر لردگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لردگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لردگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر لردگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر لردگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لردگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر لردگان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر لردگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر لردگان شهر لردگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر لردگان شهر لردگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر لردگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لردگان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر لردگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر لردگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لردگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر لردگان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٨:٣٦٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:٣٣٠٠:١٩:٥٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٢:٤١١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٠:١٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٢٠:٢٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٣:١٣١٣:٠٩:١٥٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٢٠:٤٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٠:٥٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:١٥٠٠:٢١:١١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢١:٢٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٤:٢٩١٣:١٠:٠٥٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:٢١٠٠:٢١:٤١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٤:٥١١٣:١٠:١٧٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٢١:٥٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٥:١٤١٣:١٠:٢٩٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٢١٠٠:٢٢:١١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٥:٣٧١٣:١٠:٤٠٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٢:٢٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٦:٠٢١٣:١٠:٥٢٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:١٥٠٠:٢٢:٤١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٦:٢٧١٣:١١:٠٢٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٢:٥٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٦:٥٤١٣:١١:١٣٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٢٣:١١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٧:٢١١٣:١١:٢٣٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٢٣:٢٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٧:٤٩١٣:١١:٣٣٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢٣:٤١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٨:١٨١٣:١١:٤٣٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٣١٠٠:٢٣:٥٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٨:٤٨١٣:١١:٥٢٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢٤:١٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٩:١٨١٣:١٢:٠١٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢٤:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٢:٠٩٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٢٤:٣٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٣٠٦:١٠:٢١١٣:١٢:١٧٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٤:٥٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٠:٥٣١٣:١٢:٢٥٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٢٥:٠٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١١:٢٦١٣:١٢:٣٢٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٥:٢١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٢:٠٠١٣:١٢:٣٨٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٥:٣٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٢:٣٤١٣:١٢:٤٤٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٥:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٣:٠٨١٣:١٢:٥٠٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٦:٠٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٣:٤٤١٣:١٢:٥٥٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٠٤٠٠:٢٦:١٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٤:١٩١٣:١٣:٠٠٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٢٦:٢٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٤:٥٥١٣:١٣:٠٤٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٦:٣٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٥:٣١١٣:١٣:٠٧٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٢٦:٤٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٦:٠٨١٣:١٣:١٠٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لردگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر لردگان شهر لردگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر لردگان شهر لردگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لردگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لردگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لردگان

لُردِگان یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری ایران است. این شهر مرکز شهرستان لردگان بوده و در بخش مرکزی این شهرستان واقع شده‌است. اقلیم لردگان نیمه مرطوب گرم با زمستانهای نیمه سرد است. مردمان لردگان از لران بختیاری هستند

شهر لردگان در ویکیپدیا

شهر لردگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لردگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لردگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لردگان بر روی نقشه

شهر لردگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لردگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لردگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لردگان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر لردگان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر لردگان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر لردگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لردگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر لردگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لردگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لردگان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا لردگان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق لردگان
زمان پخش اذان زنده به افق لردگان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لردگان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لردگان
زمان پخش اذان آنلاین به افق لردگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لردگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لردگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لردگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو