جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لجران

لجران | گرمسار | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز لجران


اذان صبح: ٠٥:١٥:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٤٣
اذان ظهر: ١٢:١٤:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٥٠:٠١
اذان مغرب: ١٨:٠٨:١٦
نیمه شب: ٢٣:٣٢:١٦

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لجران (شهرستان گرمسار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ روستای لجران)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای لجران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لجران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گای فینلی
نیروی باطنی ریشه‌دار، نه چشم و هم‌چشمی می‌كند نه سنجش؛ درست مانند اینكه عقابی بخواهد شبیه كلاغ پرواز كند یا شبیه اردك راه برود. نه نیروی راستین و نه عقاب، نیاز ندارند چیزی را ثابت كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لجران

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لجران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لجران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لجران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لجران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لجران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٧:١٢١٢:٥٨:٤٧١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:٥٠٠٠:١٣:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٦:٠٢١٢:٥٨:٣٧١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٤٢٠٠:١٢:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٤:٥٣١٢:٥٨:٢٧١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:٣٤٠٠:١٢:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٣:٤٥١٢:٥٨:١٨١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٢٧٠٠:١٢:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:١٤٠٦:١٢:٣٨١٢:٥٨:١٠١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٣:١٩٠٠:١٢:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١١:٣٢١٢:٥٨:٠١١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٤:١١٠٠:١١:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٠:٢٧١٢:٥٧:٥٤١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١١:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٩:٢٣١٢:٥٧:٤٦١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١١:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٧:٤٠١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١٠:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٧:٣٣١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٠:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٦:١٨١٢:٥٧:٢٨١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:٣٢٠٠:١٠:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٧:٢٣١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٠:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥٧:١٨١٩:٥٠:٤٧٢٠:١٠:١٥٠٠:٠٩:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٧:١٤١٩:٥١:٣٥٢٠:١١:٠٧٠٠:٠٩:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥٧:١١١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٥٩٠٠:٠٩:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠١:٣٣١٢:٥٧:٠٨١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٥٠٠٠:٠٩:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:١١٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٧:٠٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٤١٠٠:٠٩:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٧:٠٤١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٤:٣٣٠٠:٠٨:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٧:٠٣١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:٢٣٠٠:٠٨:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٨:٠٨١٢:٥٧:٠٢١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٦:١٤٠٠:٠٨:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٧:٢١١٢:٥٧:٠٣١٩:٥٧:١٢٢٠:١٧:٠٤٠٠:٠٨:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٦:٣٥١٢:٥٧:٠٣١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:٥٥٠٠:٠٨:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٥:٥٠١٢:٥٧:٠٤١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٤٤٠٠:٠٧:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:١١٠٥:٥٥:٠٦١٢:٥٧:٠٦١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٩:٣٤٠٠:٠٧:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠٨٠٥:٥٤:٢٥١٢:٥٧:٠٩٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٠٧:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠٧٠٥:٥٣:٤٤١٢:٥٧:١٢٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢١:١١٠٠:٠٧:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٠٨٠٥:٥٣:٠٦١٢:٥٧:١٥٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٥٩٠٠:٠٧:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:١١٠٥:٥٢:٢٨١٢:٥٧:١٩٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٠٧:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:١٥٠٥:٥١:٥٣١٢:٥٧:٢٤٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٠٧:٢٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٢١٠٥:٥١:١٩١٢:٥٧:٢٩٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٤:٢١٠٠:٠٧:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لجران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لجران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لجران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لجران

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای لجران

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای لجران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لجران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای لجران

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٧:٣٦٠٧:٠٣:٤٧١٢:١٣:١٨١٧:٢٣:١٠١٧:٤٢:٢٣٢٣:٣٠:٠٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٧:٠٨٠٧:٠٣:١١١٢:١٣:٣٠١٧:٢٤:١١١٧:٤٣:٢٢٢٣:٣٠:٢٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٢:٣٢١٢:١٣:٤٢١٧:٢٥:١٣١٧:٤٤:٢١٢٣:٣٠:٣٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٦:٠٦٠٧:٠١:٥٢١٢:١٣:٥٢١٧:٢٦:١٥١٧:٤٥:٢١٢٣:٣٠:٥٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠١:١٠١٢:١٤:٠٢١٧:٢٧:١٦١٧:٤٦:٢٠٢٣:٣١:٠٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٤:٥٧٠٧:٠٠:٢٦١٢:١٤:١١١٧:٢٨:١٨١٧:٤٧:١٩٢٣:٣١:١٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٤:٢٠٠٦:٥٩:٤١١٢:١٤:١٩١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٨:١٨٢٣:٣١:٣١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٨:٥٥١٢:١٤:٢٦١٧:٣٠:٢١١٧:٤٩:١٧٢٣:٣١:٤١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٣:٠٢٠٦:٥٨:٠٧١٢:١٤:٣٢١٧:٣١:٢٢١٧:٥٠:١٦٢٣:٣١:٥١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٢:٢٠٠٦:٥٧:١٧١٢:١٤:٣٨١٧:٣٢:٢٣١٧:٥١:١٥٢٣:٣٢:٠٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥٦:٢٦١٢:١٤:٤٣١٧:٣٣:٢٤١٧:٥٢:١٣٢٣:٣٢:٠٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٥:٣٣١٢:١٤:٤٦١٧:٣٤:٢٥١٧:٥٣:١٢٢٣:٣٢:١٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٥٤:٣٩١٢:١٤:٥٠١٧:٣٥:٢٥١٧:٥٤:١٠٢٣:٣٢:٢٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٣:٤٤١٢:١٤:٥٢١٧:٣٦:٢٦١٧:٥٥:٠٨٢٣:٣٢:٢٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٢:٤٧١٢:١٤:٥٣١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٦:٠٦٢٣:٣٢:٣٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥١:٤٩١٢:١٤:٥٤١٧:٣٨:٢٦١٧:٥٧:٠٣٢٣:٣٢:٣٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٠:٥٠١٢:١٤:٥٤١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٨:٠١٢٣:٣٢:٣٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٥:٥١٠٦:٤٩:٥٠١٢:١٤:٥٣١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٨:٥٨٢٣:٣٢:٤٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٤٨:٤٨١٢:١٤:٥٢١٧:٤١:٢٣١٧:٥٩:٥٥٢٣:٣٢:٤١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٤٧:٤٥١٢:١٤:٥٠١٧:٤٢:٢٢١٨:٠٠:٥١٢٣:٣٢:٤٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٦:٤١١٢:١٤:٤٧١٧:٤٣:٢٠١٨:٠١:٤٨٢٣:٣٢:٤١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٥:٣٦١٢:١٤:٤٣١٧:٤٤:١٩١٨:٠٢:٤٤٢٣:٣٢:٤٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٤:٣٠١٢:١٤:٣٩١٧:٤٥:١٧١٨:٠٣:٤٠٢٣:٣٢:٣٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٣:٢٢١٢:١٤:٣٤١٧:٤٦:١٤١٨:٠٤:٣٦٢٣:٣٢:٣٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٢:١٤١٢:١٤:٢٨١٧:٤٧:١١١٨:٠٥:٣١٢٣:٣٢:٣٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤١:٠٥١٢:١٤:٢٢١٧:٤٨:٠٨١٨:٠٦:٢٦٢٣:٣٢:٢٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٩:٥٥١٢:١٤:١٥١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٧:٢١٢٣:٣٢:٢٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٥:٣٩٠٦:٣٨:٤٣١٢:١٤:٠٧١٧:٥٠:٠١١٨:٠٨:١٦٢٣:٣٢:١٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٧:٣١١٢:١٣:٥٩١٧:٥٠:٥٧١٨:٠٩:١٠٢٣:٣٢:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای لجران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای لجران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای لجران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لجران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لجران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای لجران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای لجران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لجران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای لجران

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٢:١٤١٢:١٤:٢٨١٧:٤٧:١١١٨:٠٥:٣١٢٣:٣٢:٣٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤١:٠٥١٢:١٤:٢٢١٧:٤٨:٠٨١٨:٠٦:٢٦٢٣:٣٢:٢٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٩:٥٥١٢:١٤:١٥١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٧:٢١٢٣:٣٢:٢٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٩٠٦:٣٨:٤٣١٢:١٤:٠٧١٧:٥٠:٠١١٨:٠٨:١٦٢٣:٣٢:١٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٧:٣١١٢:١٣:٥٩١٧:٥٠:٥٧١٨:٠٩:١٠٢٣:٣٢:٠٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٦:١٩١٢:١٣:٥٠١٧:٥١:٥٢١٨:١٠:٠٤٢٣:٣٢:٠٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١١٠٦:٣٥:٠٥١٢:١٣:٤١١٧:٥٢:٤٨١٨:١٠:٥٨٢٣:٣١:٥٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٣:٥٠١٢:١٣:٣١١٧:٥٣:٤٣١٨:١١:٥٢٢٣:٣١:٤٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٢:٣٥١٢:١٣:٢١١٧:٥٤:٣٧١٨:١٢:٤٥٢٣:٣١:٣٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣١:١٩١٢:١٣:٠٩١٧:٥٥:٣١١٨:١٣:٣٨٢٣:٣١:٢٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٠:٠٢١٢:١٢:٥٨١٧:٥٦:٢٥١٨:١٤:٣١٢٣:٣١:١٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٨:٤٤١٢:١٢:٤٦١٧:٥٧:١٨١٨:١٥:٢٣٢٣:٣١:٠٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٧:٢٦١٢:١٢:٣٣١٧:٥٨:١٢١٨:١٦:١٥٢٣:٣٠:٥٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٦:٠٧١٢:١٢:٢٠١٧:٥٩:٠٤١٨:١٧:٠٧٢٣:٣٠:٣٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٤:٤٨١٢:١٢:٠٧١٧:٥٩:٥٧١٨:١٧:٥٩٢٣:٣٠:٢٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٣:٢٨١٢:١١:٥٣١٨:٠٠:٤٩١٨:١٨:٥٠٢٣:٣٠:٠٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٢:٠٨١٢:١١:٣٨١٨:٠١:٤١١٨:١٩:٤١٢٣:٢٩:٥٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٠:٤٧١٢:١١:٢٣١٨:٠٢:٣٣١٨:٢٠:٣٢٢٣:٢٩:٣٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٩:٢٥١٢:١١:٠٨١٨:٠٣:٢٤١٨:٢١:٢٣٢٣:٢٩:٢٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٨:٠٣١٢:١٠:٥٣١٨:٠٤:١٥١٨:٢٢:١٤٢٣:٢٩:٠٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٦:٤١١٢:١٠:٣٧١٨:٠٥:٠٦١٨:٢٣:٠٤٢٣:٢٨:٥٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٥:١٨١٢:١٠:٢١١٨:٠٥:٥٦١٨:٢٣:٥٥٢٣:٢٨:٣٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٠٠٦:١٣:٥٥١٢:١٠:٠٥١٨:٠٦:٤٧١٨:٢٤:٤٥٢٣:٢٨:١٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٢:٣٢١٢:٠٩:٤٨١٨:٠٧:٣٧١٨:٢٥:٣٥٢٣:٢٧:٥٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:١١:٠٨١٢:٠٩:٣١١٨:٠٨:٢٧١٨:٢٦:٢٥٢٣:٢٧:٣٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٩:٤٥١٢:٠٩:١٤١٨:٠٩:١٧١٨:٢٧:١٤٢٣:٢٧:٢٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٨:٢١١٢:٠٨:٥٧١٨:١٠:٠٧١٨:٢٨:٠٤٢٣:٢٧:٠٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٦:٥٦١٢:٠٨:٣٩١٨:١٠:٥٦١٨:٢٨:٥٤٢٣:٢٦:٤١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٥:٣٢١٢:٠٨:٢٢١٨:١١:٤٥١٨:٢٩:٤٣٢٣:٢٦:٢١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لجران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای لجران روستای لجران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای لجران روستای لجران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لجران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لجران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لجران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لجران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لجران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لجران

روستای لجران بر روی نقشه

روستای لجران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لجران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لجران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لجران
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای لجران + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای لجران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لجران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لجران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لجران رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا لجران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق لجران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لجران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لجران
زمان پخش اذان مستقیم به افق لجران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لجران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لجران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لجران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لجران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو