جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لتی

فیروزجاه | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز لتی


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٠٤
اذان ظهر: ١١:٥٢:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٢٢
اذان مغرب: ١٨:١٥:٣١
نیمه شب: ٢٣:١٠:٢٦

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لتی (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای لتی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای لتی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لتی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

سامول جانسون
كمابیش همه ی مردم بخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی كه ندارند، هدر می دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لتی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لتی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لتی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لتی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لتی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لتی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٧:٢٥١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٠:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١١:١٧١٢:٥٧:١٦١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٣:٠٧٠٠:١٠:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٧:٠٧١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٤:٠١٠٠:١٠:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٩:٠٠١٢:٥٦:٥٩١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٠٩:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٧:٥٣١٢:٥٦:٥١١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٠٩:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٦:٤٧١٢:٥٦:٤٤١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٤٤٠٠:٠٩:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥٦:٣٧١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٩:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٤:٣٨١٢:٥٦:٣١١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٠٨:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٦:٢٦١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٠٨:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠٢:٣٥١٢:٥٦:٢١١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٢٠٠٠:٠٨:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠١:٣٤١٢:٥٦:١٦١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:١٤٠٠:٠٨:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٦:١٢١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:٠٨٠٠:٠٧:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥٦:٠٩١٩:٥٣:١٠٢٠:١٣:٠١٠٠:٠٧:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٨:٤٢١٢:٥٦:٠٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٥٥٠٠:٠٧:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٧:٤٧١٢:٥٦:٠٤١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:٤٨٠٠:٠٧:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٤١٠٠:٠٦:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٦:٠١١٢:٥٦:٠١١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٦:٣٤٠٠:٠٦:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٥٤٠٥:٥٥:١٠١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٧:٢٦٠٠:٠٦:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٤٢٠٥:٥٤:٢١١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٨:١٩٠٠:٠٦:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٣٢٠٥:٥٣:٣٣١٢:٥٦:٠١١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٩:١١٠٠:٠٦:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٢٣٠٥:٥٢:٤٦١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٩:٤٦٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٠٦:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:١٦٠٥:٥٢:٠١١٢:٥٦:٠٤٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٠٥:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:١١٠٥:٥١:١٨١٢:٥٦:٠٧٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢١:٤٤٠٠:٠٥:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٠٧٠٥:٥٠:٣٦١٢:٥٦:١٠٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٠٥:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٤٩:٥٦١٢:٥٦:١٣٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٠٥:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٩:١٧١٢:٥٦:١٧٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٤:١٣٠٠:٠٥:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٨:٤٠١٢:٥٦:٢٢٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٠٥:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٤٨:٠٤١٢:٥٦:٢٧٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٠٥:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٥:١٥٠٥:٤٧:٣١١٢:٥٦:٣٢٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٠٥:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لتی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای لتی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای لتی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای لتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای لتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای لتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لتی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای لتی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای لتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای لتی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٩:١٧٠٠:١٧:٢٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠٢:٠٧١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٥٥٠٠:١٧:١٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠١:٥١١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٦:٣٣٠٠:١٧:١١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٦:١٠١٣:٠١:٣٥١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:١٠٠٠:١٧:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠١:١٨١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٤٧٠٠:١٦:٥٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠١:٠٠١٩:٣٣:٤١١٩:٥٢:٢٣٠٠:١٦:٤٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٨:٣١١٣:٠٠:٤٣١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٥٨٠٠:١٦:٣٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٩:١٨١٣:٠٠:٢٤١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٩:٣٣٠٠:١٦:٢٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٠:٠٦١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٨:٠٧٠٠:١٦:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٠:٥١١٢:٥٩:٤٧١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٦:٤١٠٠:١٦:٠٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣١:٣٨١٢:٥٩:٢٨١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:١٥٠٠:١٥:٤٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٢:٢٤١٢:٥٩:٠٩١٩:٢٥:١٨١٩:٤٣:٤٨٠٠:١٥:٣٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٣:١١١٢:٥٨:٤٩١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٢٠٠٠:١٥:٢٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٣:٥٧١٢:٥٨:٢٩١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٠:٥٢٠٠:١٥:٠٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٤:٤٤١٢:٥٨:٠٩١٩:٢١:٠٠١٩:٣٩:٢٤٠٠:١٤:٥٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٣٥:٣٠١٢:٥٧:٤٩١٩:١٩:٣٣١٩:٣٧:٥٦٠٠:١٤:٤٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٦:١٦١٢:٥٧:٢٨١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:٢٧٠٠:١٤:٢٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٧:٠٢١٢:٥٧:٠٨١٩:١٦:٣٨١٩:٣٤:٥٨٠٠:١٤:٠٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٧:٤٨١٢:٥٦:٤٧١٩:١٥:١٠١٩:٣٣:٢٩٠٠:١٣:٥٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٨:٣٤١٢:٥٦:٢٦١٩:١٣:٤١١٩:٣١:٥٩٠٠:١٣:٣٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٩:٢٠١٢:٥٦:٠٤١٩:١٢:١٣١٩:٣٠:٢٩٠٠:١٣:٢١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٠:٠٧١٢:٥٥:٤٣١٩:١٠:٤٤١٩:٢٩:٠٠٠٠:١٣:٠٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٠:٥٣١٢:٥٥:٢٢١٩:٠٩:١٥١٩:٢٧:٣٠٠٠:١٢:٤٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤١:٣٩١٢:٥٥:٠٠١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٦:٠٠٠٠:١٢:٣١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٢:٢٥١٢:٥٤:٣٩١٩:٠٦:١٧١٩:٢٤:٣٠٠٠:١٢:١٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٣:١١١٢:٥٤:١٧١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٣:٠٠٠٠:١١:٥٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٣:٥٨١٢:٥٣:٥٦١٩:٠٣:١٩١٩:٢١:٣٠٠٠:١١:٣٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٤:٤٤١٢:٥٣:٣٤١٩:٠١:٥٠١٩:٢٠:٠٠٠٠:١١:٢٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٥:٣١١٢:٥٣:١٣١٩:٠٠:٢٠١٩:١٨:٣٠٠٠:١١:٠٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٦:١٧١٢:٥٢:٥١١٨:٥٨:٥١١٩:١٧:٠٠٢٣:٤٠:٤٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٤٧:٠٤١١:٥٢:٣٠١٧:٥٧:٢٢١٨:١٥:٣١٢٣:١٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای لتی روستای لتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای لتی روستای لتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لتی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لتی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لتی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لتی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لتی

روستای لتی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لتی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لتی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لتی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای لتی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای لتی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لتی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لتی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لتی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لتی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لتی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لتی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لتی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا لتی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لتی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ لتی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق لتی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لتی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو