جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لتی

فیروزجاه | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز لتی


اذان صبح: ٠٥:١٣:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٢٣
اذان ظهر: ١٢:١٢:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:٠٢
اذان مغرب: ١٨:٠٧:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٣٨

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لتی (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ روستای لتی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای لتی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لتی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

اسمایلز
اخلاق، سرمایه است؛ اخلاق، بهترین و عالی ترین دارایی ما به شمار می رود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لتی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لتی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لتی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لتی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لتی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لتی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٤:٥٠١٢:٥٧:٤٥١٩:٤١:١٥٢٠:٠٠:٢٤٠٠:١١:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٣:٣٨١٢:٥٧:٣٥١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠١:١٨٠٠:١١:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٧:٢٥١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٠:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١١:١٧١٢:٥٧:١٦١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٣:٠٧٠٠:١٠:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٧:٠٧١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٤:٠١٠٠:١٠:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٩:٠٠١٢:٥٦:٥٩١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٠٩:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٧:٥٣١٢:٥٦:٥١١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٠٩:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٦:٤٧١٢:٥٦:٤٤١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٤٤٠٠:٠٩:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥٦:٣٧١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٩:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٤:٣٨١٢:٥٦:٣١١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٠٨:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٦:٢٦١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٠٨:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠٢:٣٥١٢:٥٦:٢١١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٢٠٠٠:٠٨:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠١:٣٤١٢:٥٦:١٦١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:١٤٠٠:٠٨:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٦:١٢١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:٠٨٠٠:٠٧:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥٦:٠٩١٩:٥٣:١٠٢٠:١٣:٠١٠٠:٠٧:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٨:٤٢١٢:٥٦:٠٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٥٥٠٠:٠٧:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٧:٤٧١٢:٥٦:٠٤١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:٤٨٠٠:٠٧:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٤١٠٠:٠٦:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٠٧٠٥:٥٦:٠١١٢:٥٦:٠١١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٦:٣٤٠٠:٠٦:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٥٤٠٥:٥٥:١٠١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٧:٢٦٠٠:٠٦:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٤٢٠٥:٥٤:٢١١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٨:١٩٠٠:٠٦:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٣٢٠٥:٥٣:٣٣١٢:٥٦:٠١١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٩:١١٠٠:٠٦:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٢٣٠٥:٥٢:٤٦١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٩:٤٦٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٠٦:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:١٦٠٥:٥٢:٠١١٢:٥٦:٠٤٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٠٥:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:١١٠٥:٥١:١٨١٢:٥٦:٠٧٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢١:٤٤٠٠:٠٥:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٠٧٠٥:٥٠:٣٦١٢:٥٦:١٠٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٠٥:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٤٩:٥٦١٢:٥٦:١٣٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٠٥:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٩:١٧١٢:٥٦:١٧٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٤:١٣٠٠:٠٥:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٨:٤٠١٢:٥٦:٢٢٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٠٥:١٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٤٨:٠٤١٢:٥٦:٢٧٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٠٥:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لتی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای لتی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای لتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای لتی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٤:٣٦١٢:١٢:١٦١٧:٢٠:١٨١٧:٣٩:٤٦٢٣:٢٨:٣٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠٣:٥٧١٢:١٢:٢٨١٧:٢١:٢١١٧:٤٠:٤٧٢٣:٢٨:٥٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠٣:١٧١٢:١٢:٣٩١٧:٢٢:٢٥١٧:٤١:٤٨٢٣:٢٩:٠٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٢:٣٥١٢:١٢:٥٠١٧:٢٣:٢٨١٧:٤٢:٤٩٢٣:٢٩:٢١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠١:٥١١٢:١٣:٠٠١٧:٢٤:٣٢١٧:٤٣:٥٠٢٣:٢٩:٣٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٤:٣٧٠٧:٠١:٠٦١٢:١٣:٠٩١٧:٢٥:٣٥١٧:٤٤:٥١٢٣:٢٩:٤٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠٠:١٩١٢:١٣:١٧١٧:٢٦:٣٩١٧:٤٥:٥٢٢٣:٢٩:٥٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٣:١٨٠٦:٥٩:٣٠١٢:١٣:٢٤١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٦:٥٢٢٣:٣٠:٠٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٢:٣٦٠٦:٥٨:٤٠١٢:١٣:٣٠١٧:٢٨:٤٥١٧:٤٧:٥٣٢٣:٣٠:١٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٧:٤٨١٢:١٣:٣٦١٧:٢٩:٤٨١٧:٤٨:٥٤٢٣:٣٠:٢٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٦:٥٥١٢:١٣:٤٠١٧:٣٠:٥١١٧:٤٩:٥٤٢٣:٣٠:٣٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٦:٠١١٢:١٣:٤٤١٧:٣١:٥٤١٧:٥٠:٥٤٢٣:٣٠:٤٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٥:٠٥١٢:١٣:٤٧١٧:٣٢:٥٧١٧:٥١:٥٥٢٣:٣٠:٥٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٤:٠٧١٢:١٣:٥٠١٧:٣٣:٥٩١٧:٥٢:٥٥٢٣:٣٠:٥٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٣:٠٩١٢:١٣:٥١١٧:٣٥:٠١١٧:٥٣:٥٤٢٣:٣١:٠٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٢:٠٩١٢:١٣:٥٢١٧:٣٦:٠٣١٧:٥٤:٥٤٢٣:٣١:٠٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥١:٠٧١٢:١٣:٥٢١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٥:٥٣٢٣:٣١:٠٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥٠:٠٥١٢:١٣:٥١١٧:٣٨:٠٦١٧:٥٦:٥٣٢٣:٣١:٠٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٤:١٢٠٦:٤٩:٠١١٢:١٣:٥٠١٧:٣٩:٠٧١٧:٥٧:٥٢٢٣:٣١:١٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٧:٥٦١٢:١٣:٤٧١٧:٤٠:٠٨١٧:٥٨:٥٠٢٣:٣١:١٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٦:٥٠١٢:١٣:٤٥١٧:٤١:٠٨١٧:٥٩:٤٩٢٣:٣١:١٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٥:٤٢١٢:١٣:٤١١٧:٤٢:٠٩١٨:٠٠:٤٧٢٣:٣١:٠٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٤:٣٤١٢:١٣:٣٧١٧:٤٣:٠٩١٨:٠١:٤٥٢٣:٣١:٠٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٣:٢٥١٢:١٣:٣٢١٧:٤٤:٠٨١٨:٠٢:٤٣٢٣:٣١:٠٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٢:١٤١٢:١٣:٢٦١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٣:٤١٢٣:٣١:٠١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤١:٠٣١٢:١٣:٢٠١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٤:٣٨٢٣:٣٠:٥٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٥:٤٥٠٦:٣٩:٥٠١٢:١٣:١٣١٧:٤٧:٠٦١٨:٠٥:٣٥٢٣:٣٠:٥١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٤:٣٦٠٦:٣٨:٣٧١٢:١٣:٠٥١٧:٤٨:٠٤١٨:٠٦:٣٢٢٣:٣٠:٤٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٧:٢٣١٢:١٢:٥٧١٧:٤٩:٠٢١٨:٠٧:٢٨٢٣:٣٠:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای لتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای لتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای لتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لتی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای لتی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای لتی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لتی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای لتی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٢:١٤١٢:١٣:٢٦١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٣:٤١٢٣:٣١:٠١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤١:٠٣١٢:١٣:٢٠١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٤:٣٨٢٣:٣٠:٥٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٥٠٦:٣٩:٥٠١٢:١٣:١٣١٧:٤٧:٠٦١٨:٠٥:٣٥٢٣:٣٠:٥١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٦٠٦:٣٨:٣٧١٢:١٣:٠٥١٧:٤٨:٠٤١٨:٠٦:٣٢٢٣:٣٠:٤٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٧:٢٣١٢:١٢:٥٧١٧:٤٩:٠٢١٨:٠٧:٢٨٢٣:٣٠:٣٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٦:٠٨١٢:١٢:٤٨١٧:٥٠:٠٠١٨:٠٨:٢٥٢٣:٣٠:٣١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٤:٥٢١٢:١٢:٣٩١٧:٥٠:٥٧١٨:٠٩:٢١٢٣:٣٠:٢٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٣:٣٥١٢:١٢:٢٩١٧:٥١:٥٤١٨:١٠:١٦٢٣:٣٠:١٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٢:١٧١٢:١٢:١٨١٧:٥٢:٥١١٨:١١:١٢٢٣:٣٠:٠٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٠:٥٩١٢:١٢:٠٧١٧:٥٣:٤٨١٨:١٢:٠٧٢٣:٢٩:٥٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٩:٤٠١٢:١١:٥٦١٧:٥٤:٤٤١٨:١٣:٠٢٢٣:٢٩:٤٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٨:٢٠١٢:١١:٤٤١٧:٥٥:٣٩١٨:١٣:٥٧٢٣:٢٩:٣١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٧:٠٠١٢:١١:٣١١٧:٥٦:٣٥١٨:١٤:٥١٢٣:٢٩:١٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٥:٣٩١٢:١١:١٨١٧:٥٧:٣٠١٨:١٥:٤٥٢٣:٢٩:٠٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٤:١٧١٢:١١:٠٤١٧:٥٨:٢٥١٨:١٦:٣٩٢٣:٢٨:٥٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٢:٥٥١٢:١٠:٥٠١٧:٥٩:١٩١٨:١٧:٣٣٢٣:٢٨:٣٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢١:٣٢١٢:١٠:٣٦١٨:٠٠:١٣١٨:١٨:٢٦٢٣:٢٨:٢٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٠:٠٩١٢:١٠:٢١١٨:٠١:٠٧١٨:١٩:١٩٢٣:٢٨:٠٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٨:٤٥١٢:١٠:٠٦١٨:٠٢:٠١١٨:٢٠:١٢٢٣:٢٧:٥٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٧:٢١١٢:٠٩:٥١١٨:٠٢:٥٤١٨:٢١:٠٥٢٣:٢٧:٣٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٥:٥٧١٢:٠٩:٣٥١٨:٠٣:٤٧١٨:٢١:٥٨٢٣:٢٧:١٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٤:٣٢١٢:٠٩:١٩١٨:٠٤:٤٠١٨:٢٢:٥٠٢٣:٢٧:٠١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٣:٠٦١٢:٠٩:٠٢١٨:٠٥:٣٣١٨:٢٣:٤٣٢٣:٢٦:٤٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١١:٤١١٢:٠٨:٤٦١٨:٠٦:٢٥١٨:٢٤:٣٥٢٣:٢٦:٢٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٠:١٥١٢:٠٨:٢٩١٨:٠٧:١٧١٨:٢٥:٢٧٢٣:٢٦:٠٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٨:٤٩١٢:٠٨:١٢١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٦:١٩٢٣:٢٥:٤٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٧:٢٣١٢:٠٧:٥٥١٨:٠٩:٠١١٨:٢٧:١١٢٣:٢٥:٢٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٥:٥٦١٢:٠٧:٣٧١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٨:٠٣٢٣:٢٥:٠٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٤:٣٠١٢:٠٧:٢٠١٨:١٠:٤٥١٨:٢٨:٥٥٢٣:٢٤:٤٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لتی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای لتی روستای لتی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای لتی روستای لتی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لتی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لتی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لتی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لتی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لتی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لتی

روستای لتی بر روی نقشه

روستای لتی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لتی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لتی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لتی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای لتی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای لتی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لتی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لتی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لتی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لتی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لتی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق لتی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لتی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لتی
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ لتی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لتی
افق شرعی امروز فردا لتی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لتی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو