جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای لاور

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز لاور

اذان صبح: ٠٥:١٠:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٤٥
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٤٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٥:٥٨

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لاور (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای لاور)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای لاور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لاور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

یَسنَه
من دین مَزداپرستی را باور دارم كه جنگ را براندازد و رزم‌افزار را به كنار گذارد و خویشاوند پیوندی را فرمان دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لاور

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لاور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای لاور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لاور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٣:٤٥١٢:٥٧:٠٠١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٧:٣١٠٠:١٧:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٦:٤٦١٩:٢١:١١١٩:٣٨:٠٤٠٠:١٦:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣١:٤٥١٢:٥٦:٣١١٩:٢١:٤٢١٩:٣٨:٣٧٠٠:١٦:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٠:٤٦١٢:٥٦:١٨١٩:٢٢:١٣١٩:٣٩:١٠٠٠:١٦:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:١٩٠٦:٢٩:٤٧١٢:٥٦:٠٤١٩:٢٢:٤٥١٩:٣٩:٤٣٠٠:١٥:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:١٠٠٦:٢٨:٥٠١٢:٥٥:٥١١٩:٢٣:١٧١٩:٤٠:١٧٠٠:١٥:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٢٧:٥٢١٢:٥٥:٣٨١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٠:٥٠٠٠:١٥:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٦:٥٦١٢:٥٥:٢٦١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٢٤٠٠:١٥:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٦:٠٠١٢:٥٥:١٤١٩:٢٤:٥٣١٩:٤١:٥٨٠٠:١٤:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٥:٠٥١٢:٥٥:٠٣١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٢:٣٢٠٠:١٤:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٤:١٠١٢:٥٤:٥٢١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٠٧٠٠:١٤:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٣:١٧١٢:٥٤:٤٢١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٤١٠٠:١٣:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٢:٢٤١٢:٥٤:٣٢١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:١٦٠٠:١٣:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢١:٣٢١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٤:٥٠٠٠:١٣:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٠:٤١١٢:٥٤:١٣١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:٢٥٠٠:١٣:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١١٠٦:١٩:٥١١٢:٥٤:٠٥١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:٠٠٠٠:١٢:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٩:٠٢١٢:٥٣:٥٧١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٣٦٠٠:١٢:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٨٠٦:١٨:١٣١٢:٥٣:٤٩١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:١١٠٠:١٢:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٣:٤٢١٩:٣٠:٢١١٩:٤٧:٤٧٠٠:١٢:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٦:٤٠١٢:٥٣:٣٦١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٢٣٠٠:١٢:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٥:٥٤١٢:٥٣:٣٠١٩:٣١:٢٨١٩:٤٨:٥٨٠٠:١١:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١١٠٦:١٥:١٠١٢:٥٣:٢٥١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٣٤٠٠:١١:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:١٥٠٦:١٤:٢٧١٢:٥٣:٢١١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:١٠٠٠:١١:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٣:٤٤١٢:٥٣:١٧١٩:٣٣:١٠١٩:٥٠:٤٧٠٠:١١:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٣:٠٣١٢:٥٣:١٣١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٢٣٠٠:١١:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٢:٢٣١٢:٥٣:١١١٩:٣٤:١٨١٩:٥١:٥٩٠٠:١٠:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١١:٤٤١٢:٥٣:٠٨١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٣٦٠٠:١٠:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١١:٠٧١٢:٥٣:٠٧١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:١٢٠٠:١٠:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٠:٣٠١٢:٥٣:٠٦١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٤٨٠٠:١٠:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لاور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لاور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای لاور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لاور

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای لاور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لاور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای لاور

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای لاور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای لاور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای لاور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لاور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای لاور

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای لاور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای لاور

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای لاور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای لاور روستای لاور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای لاور روستای لاور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای لاور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای لاور

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای لاور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای لاور

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٣:٣٤٠٥:٥٩:٣٩١٢:٠٣:٥٣١٨:٠٨:٣٢١٨:٢٥:٠١٢٣:٥٥:٢٨
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٢٤٠٦:٥٨:٣٣١٣:٠٣:٣٦١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٥:٣٢٠٠:٢٥:٠٨
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:١٤٠٦:٥٧:٢٧١٣:٠٣:١٨١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٦:٠٣٠٠:٢٤:٤٨
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٠٣٠٦:٥٦:٢٠١٣:٠٢:٥٩١٩:١٠:٠٣١٩:٢٦:٣٤٠٠:٢٤:٢٨
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٥٣٠٦:٥٥:١٤١٣:٠٢:٤١١٩:١٠:٣٣١٩:٢٧:٠٤٠٠:٢٤:٠٨
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٤٢٠٦:٥٤:٠٧١٣:٠٢:٢٣١٩:١١:٠٤١٩:٢٧:٣٥٠٠:٢٣:٤٧
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٣٠٠٦:٥٣:٠١١٣:٠٢:٠٥١٩:١١:٣٤١٩:٢٨:٠٥٠٠:٢٣:٢٦
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:١٩٠٦:٥١:٥٥١٣:٠١:٤٧١٩:١٢:٠٤١٩:٢٨:٣٦٠٠:٢٣:٠٥
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٠٧٠٦:٥٠:٤٨١٣:٠١:٢٩١٩:١٢:٣٣١٩:٢٩:٠٧٠٠:٢٢:٤٤
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٤٩:٤٢١٣:٠١:١٠١٩:١٣:٠٣١٩:٢٩:٣٧٠٠:٢٢:٢٣
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٤٣٠٦:٤٨:٣٦١٣:٠٠:٥٢١٩:١٣:٣٣١٩:٣٠:٠٨٠٠:٢٢:٠٢
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٣١٠٦:٤٧:٣٠١٣:٠٠:٣٤١٩:١٤:٠٣١٩:٣٠:٣٩٠٠:٢١:٤١
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:١٩٠٦:٤٦:٢٥١٣:٠٠:١٧١٩:١٤:٣٣١٩:٣١:١٠٠٠:٢١:٢٠
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٤٥:٢٠١٢:٥٩:٥٩١٩:١٥:٠٣١٩:٣١:٤١٠٠:٢٠:٥٩
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٤٤:١٥١٢:٥٩:٤٢١٩:١٥:٣٣١٩:٣٢:١٢٠٠:٢٠:٣٨
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٤٣:١٠١٢:٥٩:٢٤١٩:١٦:٠٤١٩:٣٢:٤٣٠٠:٢٠:١٧
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٤٢:٠٦١٢:٥٩:٠٧١٩:١٦:٣٤١٩:٣٣:١٥٠٠:١٩:٥٦
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤١:٠١١٢:٥٨:٥٠١٩:١٧:٠٤١٩:٣٣:٤٦٠٠:١٩:٣٥
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٣٩:٥٨١٢:٥٨:٣٤١٩:١٧:٣٥١٩:٣٤:١٨٠٠:١٩:١٥
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٣٨:٥٥١٢:٥٨:١٨١٩:١٨:٠٥١٩:٣٤:٥٠٠٠:١٨:٥٤
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٤٣٠٦:٣٧:٥٢١٢:٥٨:٠١١٩:١٨:٣٦١٩:٣٥:٢٢٠٠:١٨:٣٤
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٣١٠٦:٣٦:٤٩١٢:٥٧:٤٦١٩:١٩:٠٧١٩:٣٥:٥٤٠٠:١٨:١٣
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٢٠٠٦:٣٥:٤٨١٢:٥٧:٣٠١٩:١٩:٣٧١٩:٣٦:٢٦٠٠:١٧:٥٣
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٠٩٠٦:٣٤:٤٦١٢:٥٧:١٥١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٦:٥٩٠٠:١٧:٣٣
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٣:٤٥١٢:٥٧:٠٠١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٧:٣١٠٠:١٧:١٤
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٦:٤٦١٩:٢١:١١١٩:٣٨:٠٤٠٠:١٦:٥٤
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣١:٤٥١٢:٥٦:٣١١٩:٢١:٤٢١٩:٣٨:٣٧٠٠:١٦:٣٥
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٠:٤٦١٢:٥٦:١٨١٩:٢٢:١٣١٩:٣٩:١٠٠٠:١٦:١٦
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:١٩٠٦:٢٩:٤٧١٢:٥٦:٠٤١٩:٢٢:٤٥١٩:٣٩:٤٣٠٠:١٥:٥٨
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:١٠٠٦:٢٨:٥٠١٢:٥٥:٥١١٩:٢٣:١٧١٩:٤٠:١٧٠٠:١٥:٣٩
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٢٧:٥٢١٢:٥٥:٣٨١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٠:٥٠٠٠:١٥:٢١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای لاور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای لاور روستای لاور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای لاور روستای لاور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لاور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لاور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لاور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لاور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لاور

روستای لاور بر روی نقشه

روستای لاور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لاور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لاور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لاور
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای لاور + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای لاور + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای لاور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لاور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای لاور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لاور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لاور رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لاور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لاور
افق شرعی امروز فردا لاور دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لاور
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لاور دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق لاور
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ لاور دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق لاور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لاور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو