جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لاورقاسم

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز لاورقاسم


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٤٨
نیمه شب: ٠٠:١١:٥٢

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لاورقاسم (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای لاورقاسم)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای لاورقاسم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لاورقاسم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

ریلكه
تنها یك سفر، سفری به ژرفای وجود خود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لاورقاسم

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لاورقاسم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاورقاسم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لاورقاسم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاورقاسم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لاورقاسم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:١١٠٦:١٤:٥١١٢:٤٧:٢٨١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٧:٥٠٠٠:٠٦:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٣:٥٧١٢:٤٧:١٨١٩:٢١:٠٤١٩:٣٨:٢٦٠٠:٠٦:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٣:٠٤١٢:٤٧:٠٩١٩:٢١:٣٨١٩:٣٩:٠٣٠٠:٠٥:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٢:١١١٢:٤٧:٠٠١٩:٢٢:١٣١٩:٣٩:٤٠٠٠:٠٥:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١١:٢٠١٢:٤٦:٥٢١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٠:١٧٠٠:٠٥:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٠:٣٠١٢:٤٦:٤٤١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٠:٥٤٠٠:٠٥:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٤١٠٦:٠٩:٤٠١٢:٤٦:٣٧١٩:٢٣:٥٧١٩:٤١:٣١٠٠:٠٤:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٠٨:٥١١٢:٤٦:٣٠١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٢:٠٨٠٠:٠٤:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٨:٠٤١٢:٤٦:٢٤١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٤٥٠٠:٠٤:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٧:١٧١٢:٤٦:١٩١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:٢٢٠٠:٠٤:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٦:٣٢١٢:٤٦:١٤١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:٠٠٠٠:٠٣:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٥:٤٧١٢:٤٦:٠٩١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٤:٣٧٠٠:٠٣:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٥:٠٤١٢:٤٦:٠٥١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٥:١٥٠٠:٠٣:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٤:٢١١٢:٤٦:٠٢١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:٥٢٠٠:٠٣:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٣:٤٠١٢:٤٥:٥٩١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:٣٠٠٠:٠٣:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٣:٠٠١٢:٤٥:٥٧١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:٠٧٠٠:٠٣:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٢:٢١١٢:٤٥:٥٥١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٤٥٠٠:٠٣:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:١١٠٦:٠١:٤٣١٢:٤٥:٥٤١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:٢٢٠٠:٠٢:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠١:٠٧١٢:٤٥:٥٣١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:٠٠٠٠:٠٢:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٠:٣١١٢:٤٥:٥٣١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:٣٧٠٠:٠٢:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٣٠٥:٥٩:٥٧١٢:٤٥:٥٤١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:١٤٠٠:٠٢:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٥٩:٢٤١٢:٤٥:٥٥١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٥٢٠٠:٠٢:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:١١٠٥:٥٨:٥٣١٢:٤٥:٥٧١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٢٩٠٠:٠٢:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٨:٢٢١٢:٤٥:٥٩١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٠٦٠٠:٠٢:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٧:٥٣١٢:٤٦:٠٢١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٤٢٠٠:٠٢:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٧:٢٦١٢:٤٦:٠٦١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:١٩٠٠:٠٢:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٦:٥٩١٢:٤٦:١٠١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٥٥٠٠:٠٢:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٦:٣٤١٢:٤٦:١٥١٩:٣٦:١٢١٩:٥٤:٣١٠٠:٠٢:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٦:١٠١٢:٤٦:٢٠١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٠٧٠٠:٠٢:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاورقاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاورقاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاورقاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لاورقاسم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای لاورقاسم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لاورقاسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاورقاسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای لاورقاسم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای لاورقاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای لاورقاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای لاورقاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لاورقاسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاورقاسم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای لاورقاسم

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای لاورقاسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاورقاسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای لاورقاسم

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٤:٠٥١٢:٥١:٢٨١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٠٥:٥١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥٤:١٩١٢:٥١:٤١١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٠٦:٠٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٤:٣٤١٢:٥١:٥٤١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٦:١٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٥٤:٥٠١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:١٢٠٠:٠٦:٣٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٥:٠٧١٢:٥٢:١٩١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٠٦:٤٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٥:٢٥١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٧:٠١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥٢:٤٤١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٣١٠٠:٠٧:١٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٦:٠٤١٢:٥٢:٥٧١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٠٧:٣٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥٣:٠٩١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٠٧:٤٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٣:٢١١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٠٧:٥٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٠٨:١٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٠٨:٢٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٣:٥٥١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٣١٠٠:٠٨:٤٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٤:٠٥١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٨:٥٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٨:٤٥١٢:٥٤:١٦١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٠٩:١١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٩:١٠١٢:٥٤:٢٦١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:١٣٠٠:٠٩:٢٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٩:٣٧١٢:٥٤:٣٥١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٠٩:٣٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٠:٠٤١٢:٥٤:٤٤١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٠٩:٥٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٠:٠٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٥:٠١١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٢٧٠٠:١٠:١٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٥:٠٩١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٠:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٥:١٧١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٠:٤٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٢:٢٦١٢:٥٥:٢٣١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٠:٥٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥٥:٣٠١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:١٩٠٠:١١:٠٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٥٨٠٠:١١:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٥:٤١١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٣٦٠٠:١١:٣١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥٥:٤٦١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:١٣٠٠:١١:٤٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٤:٥٨١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٤٨٠٠:١١:٥٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٥:٥٤١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٢٢٠٠:١٢:٠٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٦:٠١١٢:٥٥:٥٧١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٢:١١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٦:٠٠١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٢:٢٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لاورقاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای لاورقاسم روستای لاورقاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای لاورقاسم روستای لاورقاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لاورقاسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاورقاسم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای لاورقاسم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لاورقاسم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لاورقاسم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لاورقاسم

روستای لاورقاسم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لاورقاسم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لاورقاسم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لاورقاسم
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای لاورقاسم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای لاورقاسم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لاورقاسم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لاورقاسم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لاورقاسم رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق لاورقاسم
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ لاورقاسم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لاورقاسم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لاورقاسم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لاورقاسم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لاورقاسم دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ لاورقاسم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لاورقاسم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لاورقاسم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو