جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای لاورقاسم

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز لاورقاسم


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٤٨:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٠٢

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لاورقاسم (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای لاورقاسم)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای لاورقاسم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لاورقاسم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
مؤمن از بعضی از فرشتگان نزد خداوند، گرامی‌تر است. (نه فرشتگان مقرّب مانند جبرییل و عزرائیل و میكائیل و ...)

اوقات شرعی ماه جاری روستای لاورقاسم

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لاورقاسم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاورقاسم ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای لاورقاسم (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاورقاسم ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لاورقاسم ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٥:٥٠١٢:٤٩:٤٨١٩:١٤:١٢١٩:٣١:١٢٠٠:٠٩:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٤:٤٨١٢:٤٩:٣٤١٩:١٤:٤٥١٩:٣١:٤٧٠٠:٠٩:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٣:٤٦١٢:٤٩:٢٠١٩:١٥:١٨١٩:٣٢:٢٢٠٠:٠٩:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٢:٤٦١٢:٤٩:٠٦١٩:١٥:٥١١٩:٣٢:٥٦٠٠:٠٨:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢١:٤٥١٢:٤٨:٥٢١٩:١٦:٢٥١٩:٣٣:٣١٠٠:٠٨:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٠:٤٦١٢:٤٨:٣٩١٩:١٦:٥٨١٩:٣٤:٠٦٠٠:٠٨:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:١١٠٦:١٩:٤٧١٢:٤٨:٢٧١٩:١٧:٣١١٩:٣٤:٤٢٠٠:٠٧:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٨:٤٩١٢:٤٨:١٥١٩:١٨:٠٥١٩:٣٥:١٧٠٠:٠٧:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٧:٥١١٢:٤٨:٠٣١٩:١٨:٣٩١٩:٣٥:٥٣٠٠:٠٧:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٦:٥٥١٢:٤٧:٥١١٩:١٩:١٢١٩:٣٦:٢٩٠٠:٠٦:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٥:٥٩١٢:٤٧:٤٠١٩:١٩:٤٦١٩:٣٧:٠٤٠٠:٠٦:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٥:٠٣١٢:٤٧:٣٠١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٧:٤١٠٠:٠٦:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٤:٠٩١٢:٤٧:٢٠١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٨:١٧٠٠:٠٦:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:١٣٠٦:١٣:١٦١٢:٤٧:١٠١٩:٢١:٢٩١٩:٣٨:٥٣٠٠:٠٥:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٢:٢٣١٢:٤٧:٠١١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٣٠٠٠:٠٥:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١١:٣١١٢:٤٦:٥٣١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٠:٠٦٠٠:٠٥:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٠:٤١١٢:٤٦:٤٥١٩:٢٣:١٣١٩:٤٠:٤٣٠٠:٠٥:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٩:٥١١٢:٤٦:٣٨١٩:٢٣:٤٧١٩:٤١:٢٠٠٠:٠٤:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٩:٠٢١٢:٤٦:٣١١٩:٢٤:٢٢١٩:٤١:٥٧٠٠:٠٤:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٨:١٤١٢:٤٦:٢٤١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٢:٣٥٠٠:٠٤:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٧:٢٧١٢:٤٦:١٩١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٣:١٢٠٠:٠٤:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٦:٤٢١٢:٤٦:١٤١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:٤٩٠٠:٠٤:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٥:٥٧١٢:٤٦:٠٩١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٤:٢٧٠٠:٠٣:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٥:١٣١٢:٤٦:٠٥١٩:٢٧:١٩١٩:٤٥:٠٥٠٠:٠٣:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٤:٣١١٢:٤٦:٠٢١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٤٢٠٠:٠٣:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٣:٤٩١٢:٤٥:٥٩١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٦:٢٠٠٠:٠٣:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤٥:٥٧١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٥٨٠٠:٠٣:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٢:٣٠١٢:٤٥:٥٥١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٣:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠١:٥٢١٢:٤٥:٥٤١٩:٣٠:١٦١٩:٤٨:١٣٠٠:٠٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لاورقاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لاورقاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لاورقاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لاورقاسم

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای لاورقاسم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لاورقاسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاورقاسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای لاورقاسم

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای لاورقاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای لاورقاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای لاورقاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لاورقاسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاورقاسم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لاورقاسم

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاورقاسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاورقاسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لاورقاسم

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٦:٥٩١٢:٤٦:١٠١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٥٥٠٠:٠٢:١٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٦:٣٤١٢:٤٦:١٥١٩:٣٦:١٢١٩:٥٤:٣١٠٠:٠٢:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٦:١٠١٢:٤٦:٢٠١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٠٧٠٠:٠٢:١٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٥:٤٧١٢:٤٦:٢٥١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٤٢٠٠:٠٢:١٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٥:٢٦١٢:٤٦:٣١١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:١٧٠٠:٠٢:١٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٥:٠٦١٢:٤٦:٣٨١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٥٢٠٠:٠٢:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٤:٤٨١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٢٦٠٠:٠٢:١٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٤:٣٠١٢:٤٦:٥٣١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٥٩٠٠:٠٢:١٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٤:١٤١٢:٤٧:٠١١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٣٢٠٠:٠٢:١٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٥٤:٠٠١٢:٤٧:٠٩١٩:٤٠:٣١١٩:٥٩:٠٥٠٠:٠٢:٢٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥٣:٤٦١٢:٤٧:١٨١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٣٧٠٠:٠٢:٢٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٣:٣٤١٢:٤٧:٢٧١٩:٤١:٣١٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٠٢:٣١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٣:٢٣١٢:٤٧:٣٦١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٠٢:٣٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٣:١٤١٢:٤٧:٤٦١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠١:٠٩٠٠:٠٢:٤٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٣:٠٦١٢:٤٧:٥٦١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:٣٨٠٠:٠٢:٤٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٢:٥٩١٢:٤٨:٠٧١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٠٢:٥٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٢:٥٤١٢:٤٨:١٨١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٠٣:٠٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٥:٥٢:٤٩١٢:٤٨:٢٩١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٣:٠١٠٠:٠٣:١٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٢:٤٦١٢:٤٨:٤٠١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٠٣:١٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤٨:٥٢١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٠٣:٢٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤٩:٠٤١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:١٧٠٠:٠٣:٣٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤٩:١٦١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٤١٠٠:٠٣:٤٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٢:٤٨١٢:٤٩:٢٨١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٠٣:٥٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٢:٥١١٢:٤٩:٤١١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٠٤:٠٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٢:٥٦١٢:٤٩:٥٣١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٠٤:١٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٣:٠٢١٢:٥٠:٠٦١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٠٤:٣١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٣:٠٩١٢:٥٠:١٩١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٠٤:٤٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٣:١٧١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٤١٠٠:٠٤:٥٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٣:٢٧١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٠٥:٠٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٣:٣٧١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:١٣٠٠:٠٥:٢١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٣:٤٩١٢:٥١:١٢١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٠٥:٣٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای لاورقاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لاورقاسم روستای لاورقاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لاورقاسم روستای لاورقاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لاورقاسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاورقاسم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لاورقاسم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لاورقاسم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لاورقاسم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لاورقاسم

روستای لاورقاسم بر روی نقشه

روستای لاورقاسم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لاورقاسم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لاورقاسم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لاورقاسم
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای لاورقاسم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای لاورقاسم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لاورقاسم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لاورقاسم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لاورقاسم رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لاورقاسم
زمان پخش اذان مستقیم به افق لاورقاسم
افق شرعی امروز فردا لاورقاسم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لاورقاسم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لاورقاسم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لاورقاسم دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ لاورقاسم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لاورقاسم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لاورقاسم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو