جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لاورستان

بالاده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز لاورستان


اذان صبح: ٠٥:١٢:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٣٦
نیمه شب: ٠٠:١٨:٢١

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لاورستان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای لاورستان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای لاورستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لاورستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لاورستان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لاورستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاورستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لاورستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاورستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لاورستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٢:٠٤١٢:٥٤:٠٦١٩:٢٦:٣١١٩:٤٣:٤٦٠٠:١٣:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢١:١١١٢:٥٣:٥٦١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٢٢٠٠:١٢:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٠:١٩١٢:٥٣:٤٧١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٤:٥٧٠٠:١٢:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٧٠٦:١٩:٢٨١٢:٥٣:٣٨١٩:٢٨:١١١٩:٤٥:٣٣٠٠:١٢:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٨:٣٧١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:٠٩٠٠:١٢:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٧:٤٧١٢:٥٣:٢٢١٩:٢٩:١٩١٩:٤٦:٤٥٠٠:١١:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٦:٥٩١٢:٥٣:١٥١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٢١٠٠:١١:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٦:١١١٢:٥٣:٠٨١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٧:٥٨٠٠:١١:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٥:٢٤١٢:٥٣:٠٢١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٣٤٠٠:١١:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٤:٣٩١٢:٥٢:٥٦١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:١٠٠٠:١١:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٣:٥٤١٢:٥٢:٥١١٩:٣٢:١٠١٩:٤٩:٤٧٠٠:١٠:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٣:١٠١٢:٥٢:٤٧١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٢٣٠٠:١٠:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٠٠٠٠:١٠:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤١٠٦:١١:٤٦١٢:٥٢:٣٩١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٣٧٠٠:١٠:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١١:٠٦١٢:٥٢:٣٦١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:١٣٠٠:١٠:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٠:٢٦١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٥٠٠٠:١٠:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٩:٤٨١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٢٧٠٠:٠٩:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٩:١١١٢:٥٢:٣١١٩:٣٦:١٢١٩:٥٤:٠٤٠٠:٠٩:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥٢:٣١١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٤٠٠٠:٠٩:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٨:٠١١٢:٥٢:٣١١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:١٧٠٠:٠٩:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٩:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٦:٥٥١٢:٥٢:٣٣١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٣٠٠٠:٠٩:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٦:٢٤١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٠٦٠٠:٠٩:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٥:٥٤١٢:٥٢:٣٧١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٤٣٠٠:٠٩:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٥:٢٦١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٩:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٢:٤٤١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٩:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٤:٣٣١٢:٥٢:٤٨١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٣٠٠٠:٠٩:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٢:٥٢١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٠٩:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٣:٤٥١٢:٥٢:٥٧١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٠٩:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لاورستان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای لاورستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لاورستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاورستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای لاورستان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای لاورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای لاورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای لاورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لاورستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاورستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای لاورستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای لاورستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاورستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای لاورستان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٠:٤١١٢:٥٨:٥٤١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٣:٤٥٠٠:١٨:٥٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٣١:١٠١٢:٥٨:٣٨١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٢:٤٣٠٠:١٨:٤٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٤٠٦:٣١:٣٩١٢:٥٨:٢٢١٩:٢٤:٤١١٩:٤١:٤٠٠٠:١٨:٣٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٢:٠٧١٢:٥٨:٠٥١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٠:٣٦٠٠:١٨:٢١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٢:٣٦١٢:٥٧:٤٨١٩:٢٢:٣٦١٩:٣٩:٣٢٠٠:١٨:٠٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٣:٠٤١٢:٥٧:٣١١٩:٢١:٣٣١٩:٣٨:٢٧٠٠:١٧:٥٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٣٣:٣٢١٢:٥٧:١٣١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٧:٢٢٠٠:١٧:٤٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٤:٠٠١٢:٥٦:٥٥١٩:١٩:٢٥١٩:٣٦:١٧٠٠:١٧:٣٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٤:٢٨١٢:٥٦:٣٧١٩:١٨:٢١١٩:٣٥:١٠٠٠:١٧:١٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٢٠٦:٣٤:٥٦١٢:٥٦:١٨١٩:١٧:١٦١٩:٣٤:٠٤٠٠:١٧:٠٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٣٥:٢٣١٢:٥٥:٥٩١٩:١٦:١٠١٩:٣٢:٥٧٠٠:١٦:٤٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٣٥:٥١١٢:٥٥:٤٠١٩:١٥:٠٤١٩:٣١:٤٩٠٠:١٦:٣٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٣٦:١٨١٢:٥٥:٢٠١٩:١٣:٥٧١٩:٣٠:٤١٠٠:١٦:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٧٠٦:٣٦:٤٥١٢:٥٥:٠٠١٩:١٢:٥٠١٩:٢٩:٣٣٠٠:١٦:٠١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٣٧:١٢١٢:٥٤:٤٠١٩:١١:٤٣١٩:٢٨:٢٥٠٠:١٥:٤٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٣٧:٣٩١٢:٥٤:٢٠١٩:١٠:٣٥١٩:٢٧:١٦٠٠:١٥:٢٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٣٨:٠٦١٢:٥٣:٥٩١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٦:٠٧٠٠:١٥:١١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٣٨:٣٣١٢:٥٣:٣٨١٩:٠٨:١٩١٩:٢٤:٥٧٠٠:١٤:٥٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٣٩:٠٠١٢:٥٣:١٧١٩:٠٧:١٠١٩:٢٣:٤٨٠٠:١٤:٣٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٣٩:٢٦١٢:٥٢:٥٦١٩:٠٦:٠١١٩:٢٢:٣٨٠٠:١٤:١٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٣٩:٥٣١٢:٥٢:٣٥١٩:٠٤:٥٢١٩:٢١:٢٨٠٠:١٤:٠٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٠:٢٠١٢:٥٢:١٤١٩:٠٣:٤٣١٩:٢٠:١٨٠٠:١٣:٤٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٠:٤٦١٢:٥١:٥٢١٩:٠٢:٣٣١٩:١٩:٠٨٠٠:١٣:٢٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤١:١٣١٢:٥١:٣١١٩:٠١:٢٤١٩:١٧:٥٨٠٠:١٣:٠٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٤١:٤٠١٢:٥١:٠٩١٩:٠٠:١٤١٩:١٦:٤٨٠٠:١٢:٤٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٤٢:٠٦١٢:٥٠:٤٨١٨:٥٩:٠٥١٩:١٥:٣٨٠٠:١٢:٢٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٤٢:٣٣١٢:٥٠:٢٦١٨:٥٧:٥٥١٩:١٤:٢٧٠٠:١٢:٠٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٤٣:٠٠١٢:٥٠:٠٥١٨:٥٦:٤٥١٩:١٣:١٧٠٠:١١:٤٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥١٠٦:٤٣:٢٧١٢:٤٩:٤٣١٨:٥٥:٣٥١٩:١٢:٠٧٠٠:١١:٢٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٤٣:٥٤١٢:٤٩:٢٢١٨:٥٤:٢٦١٩:١٠:٥٧٢٣:٤١:٠٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٤٤:٢١١١:٤٩:٠١١٧:٥٣:١٦١٨:٠٩:٤٧٢٣:١٠:٥٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لاورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای لاورستان روستای لاورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای لاورستان روستای لاورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لاورستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاورستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لاورستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لاورستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لاورستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لاورستان

روستای لاورستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لاورستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لاورستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لاورستان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای لاورستان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای لاورستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لاورستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لاورستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لاورستان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق لاورستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لاورستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لاورستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لاورستان
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ لاورستان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق لاورستان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لاورستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا لاورستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لاورستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو