جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لاهیجان

لاهیجان | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لاهیجان

اذان صبح: ٠٤:٣١:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:١٠
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٣٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:١٣

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لاهیجان (شهرستان لاهیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر لاهیجان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر لاهیجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لاهیجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

كری گرانت
مهم این است كه بدانید از كجا آمده اید و به این شكل می توانید بفهمید كه به كجا می روید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لاهیجان

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لاهیجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لاهیجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر لاهیجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لاهیجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لاهیجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٥:٣٩١٣:١٠:٠١١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٢٤:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٤:١٧١٣:٠٩:٤٧١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢٣:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٢:٥٦١٣:٠٩:٣٣١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٢٣:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:١٨٠٦:٣١:٣٥١٣:٠٩:٢٠١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٢٣:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٣٠:١٥١٣:٠٩:٠٧١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٢٢:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٨:٥٤١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٢:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٧:٣٧١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٢٢:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٦:١٩١٣:٠٨:٣٠١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٣٨٠٠:٢١:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٥:٠٣١٣:٠٨:١٩١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٣٥٠٠:٢١:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٨:٠٨١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٢:٣٢٠٠:٢١:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠٧:٥٧١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٢٩٠٠:٢٠:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٢١:١٨١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢٠:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٧:٣٨١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٠:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٧:٢٩١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:١٩٠٠:١٩:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٧:٢٠١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٧:١٦٠٠:١٩:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:١١٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٧:١٢١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٨:١٣٠٠:١٩:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٩:٢١٢٠:١٩:١٠٠٠:١٨:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٤:١٦١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٠:١٥٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٨:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٨:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:١١٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٢:٠١٠٠:١٧:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١١:٠٠١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٧:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٥٤٠٠:١٧:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٥١٠٠:١٧:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٦:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٦:٤٣٠٠:١٦:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٧:٣٩٠٠:١٦:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٣٥٠٠:١٦:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٠٤٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٩:٣٠٠٠:١٥:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٤٧٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٣٠:٢٥٠٠:١٥:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لاهیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لاهیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لاهیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لاهیجان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لاهیجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لاهیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاهیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لاهیجان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر لاهیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لاهیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لاهیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لاهیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاهیجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لاهیجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر لاهیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاهیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لاهیجان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لاهیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لاهیجان شهر لاهیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لاهیجان شهر لاهیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر لاهیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاهیجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر لاهیجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر لاهیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاهیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر لاهیجان

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٧٠٦:٣٢:٢٨١٣:١٢:٤٨١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٤٤٠٠:٢٦:٥٩
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٦٠٦:٣٣:١٨١٣:١٢:٣٣١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٦:٥٢
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣٤:٠٨١٣:١٢:١٧١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٢٦:٤٥
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٤:٥٨١٣:١٢:٠٠١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٦:٣٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٥:٤٨١٣:١١:٤٣١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٢٦:٢٩
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٦:٣٧١٣:١١:٢٦١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢٦:٢٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٧:٢٧١٣:١١:٠٨١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:١٠٠٠:٢٦:١٠
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٨:١٦١٣:١٠:٥٠١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢٦:٠٠
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٩:٠٦١٣:١٠:٣١١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:١٣٠٠:٢٥:٤٩
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٠:١٣١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٥:٣٨
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٣٠٦:٤٠:٤٤١٣:٠٩:٥٣١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:١٥٠٠:٢٥:٢٦
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٧٠٦:٤١:٣٣١٣:٠٩:٣٤١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٥:٤٥٠٠:٢٥:١٤
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٠٠٦:٤٢:٢٢١٣:٠٩:١٤١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:١٥٠٠:٢٥:٠١
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٣٠٦:٤٣:١١١٣:٠٨:٥٤١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:٤٤٠٠:٢٤:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٤:٠٠١٣:٠٨:٣٤١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:١٣٠٠:٢٤:٣٤
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٤:٤٩١٣:٠٨:١٤١٩:٣١:٠٢١٩:٤٩:٤٢٠٠:٢٤:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤٥:٣٨١٣:٠٧:٥٣١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٨:١٠٠٠:٢٤:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٦:٢٧١٣:٠٧:٣٣١٩:٢٨:٠١١٩:٤٦:٣٨٠٠:٢٣:٥١
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٧:١٦١٣:٠٧:١٢١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:٠٦٠٠:٢٣:٣٦
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤١٠٦:٤٨:٠٥١٣:٠٦:٥١١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٣:٣٤٠٠:٢٣:٢٠
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٨:٥٤١٣:٠٦:٣٠١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٢:٠٢٠٠:٢٣:٠٥
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٩:٤٣١٣:٠٦:٠٩١٩:٢١:٥٧١٩:٤٠:٢٩٠٠:٢٢:٤٩
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٥٠:٣٢١٣:٠٥:٤٧١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٨:٥٦٠٠:٢٢:٣٢
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٥١:٢١١٣:٠٥:٢٦١٩:١٨:٥٤١٩:٣٧:٢٤٠٠:٢٢:١٦
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٥٢:١١١٣:٠٥:٠٥١٩:١٧:٢٢١٩:٣٥:٥١٠٠:٢١:٥٩
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٥٣:٠٠١٣:٠٤:٤٣١٩:١٥:٥٠١٩:٣٤:١٨٠٠:٢١:٤٢
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٣:٤٩١٣:٠٤:٢٢١٩:١٤:١٨١٩:٣٢:٤٦٠٠:٢١:٢٤
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٤:٣٩١٣:٠٤:٠١١٩:١٢:٤٦١٩:٣١:١٣٠٠:٢١:٠٧
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٥:٢٨١٣:٠٣:٣٩١٩:١١:١٤١٩:٢٩:٤٠٠٠:٢٠:٤٩
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٦:١٨١٣:٠٣:١٨١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٨:٠٨٢٣:٥٠:٣١
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٧:٠٧١٢:٠٢:٥٧١٨:٠٨:١٠١٨:٢٦:٣٥٢٣:٢٠:١٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لاهیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر لاهیجان شهر لاهیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر لاهیجان شهر لاهیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لاهیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاهیجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لاهیجان

لاهیجان مرکز شهرستان لاهیجان، بزرگترین شهر شرق استان گیلان و نود و پنجمین شهر پرجمعیت ایران است. این شهر در ناحیه کوهپایه‌ای قرار دارد و تپه‌ماهورهای آن را بوته‌های چای پوشانده‌است. این شهر در شرق سفیدرود و در ارتفاع ۴ متری قرار دارد

شهر لاهیجان در ویکیپدیا

شهر لاهیجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لاهیجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لاهیجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لاهیجان بر روی نقشه

شهر لاهیجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لاهیجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لاهیجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لاهیجان
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر لاهیجان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر لاهیجان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لاهیجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لاهیجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر لاهیجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لاهیجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لاهیجان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لاهیجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق لاهیجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لاهیجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لاهیجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لاهیجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا لاهیجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لاهیجان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لاهیجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لاهیجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو