جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر لاهیجان

لاهیجان | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز لاهیجان


اذان صبح: ٠٥:٢٧:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:١٣
اذان مغرب: ١٨:١٤:٠١
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٣٩

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لاهیجان (شهرستان لاهیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر لاهیجان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر لاهیجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لاهیجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

منسیوس
مرد بزرگ، كسی است كه كودكی خود را گم نكند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لاهیجان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لاهیجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لاهیجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر لاهیجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لاهیجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لاهیجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٤٦٠٠:٢٠:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٠:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٠١٠٦:٢١:٠١١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٠:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٦:٠١٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٩:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٣٤٠٠:١٩:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٧:١٩١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٣١٠٠:١٩:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٦:١٦١٣:٠٧:١٢١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:٢٨٠٠:١٩:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٢٥٠٠:١٨:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:٢٢٠٠:١٨:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:١٩٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢١:١٩٠٠:١٨:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥١٠٦:١١:٤٩١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٢:١٦٠٠:١٧:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٤٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:١٢٠٠:١٧:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٤:٠٩٠٠:١٧:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٥:٠٥٠٠:١٧:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٦:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٥٧٠٠:١٦:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٧:٥٣٠٠:١٦:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٠٥٠٦:٠٤:٥٠١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٨:٤٨٠٠:١٦:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٩:٤٤٠٠:١٥:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٢٩٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٦:٢١٢٠:١٠:٠٩٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٥:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:١٣٠٦:٠٢:١١١٣:٠٦:٢١٢٠:١١:٠١٢٠:٣١:٣٣٠٠:١٥:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٥٨٠٦:٠١:٢١١٣:٠٦:٢١٢٠:١١:٥٢٢٠:٣٢:٢٧٠٠:١٥:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٤٦٠٦:٠٠:٣٢١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٣:٢١٠٠:١٥:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٣٥٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٦:٢٥٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٤:١٥٠٠:١٤:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٦:٢٧٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٥:٠٨٠٠:١٤:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٨:١٦١٣:٠٦:٣٠٢٠:١٥:١١٢٠:٣٦:٠٠٠٠:١٤:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:١١٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٦:٥٢٠٠:١٤:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٠٧٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٧:٤٣٠٠:١٤:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٠٥٠٥:٥٦:١٤١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٨:٣٤٠٠:١٤:٢٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٠٥٠٥:٥٥:٣٧١٣:٠٦:٤٧٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٩:٢٤٠٠:١٤:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لاهیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لاهیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لاهیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لاهیجان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر لاهیجان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر لاهیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاهیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر لاهیجان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١٧:١٥١٢:٢٢:٣٦١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٨:٠٧٢٣:٣٨:١٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٨:١٣٠٧:١٦:٣٤١٢:٢٢:٤٩١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٩:١٠٢٣:٣٨:٣٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٧:٣٩٠٧:١٥:٥٢١٢:٢٣:٠٠١٧:٣٠:٣١١٧:٥٠:١٣٢٣:٣٨:٤٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٧:٠٤٠٧:١٥:٠٧١٢:٢٣:١٠١٧:٣١:٣٧١٧:٥١:١٦٢٣:٣٩:٠٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٤:٢١١٢:٢٣:٢٠١٧:٣٢:٤٣١٧:٥٢:٢٠٢٣:٣٩:١٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٥:٤٨٠٧:١٣:٣٤١٢:٢٣:٢٩١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٣:٢٣٢٣:٣٩:٢٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٥:٠٧٠٧:١٢:٤٤١٢:٢٣:٣٧١٧:٣٤:٥٥١٧:٥٤:٢٦٢٣:٣٩:٤٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٤:٢٥٠٧:١١:٥٣١٢:٢٣:٤٤١٧:٣٦:٠١١٧:٥٥:٢٩٢٣:٣٩:٥١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٣:٤١٠٧:١١:٠١١٢:٢٣:٥١١٧:٣٧:٠٦١٧:٥٦:٣٢٢٣:٤٠:٠١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٢:٥٥٠٧:١٠:٠٧١٢:٢٣:٥٦١٧:٣٨:١٢١٧:٥٧:٣٥٢٣:٤٠:١٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٢:٠٨٠٧:٠٩:١١١٢:٢٤:٠١١٧:٣٩:١٧١٧:٥٨:٣٨٢٣:٤٠:١٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٨:١٤١٢:٢٤:٠٥١٧:٤٠:٢٣١٧:٥٩:٤١٢٣:٤٠:٢٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٠:٢٨٠٧:٠٧:١٥١٢:٢٤:٠٨١٧:٤١:٢٨١٨:٠٠:٤٤٢٣:٤٠:٣٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٩:٣٦٠٧:٠٦:١٥١٢:٢٤:١٠١٧:٤٢:٣٣١٨:٠١:٤٦٢٣:٤٠:٣٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٥:١٤١٢:٢٤:١٢١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٢:٤٨٢٣:٤٠:٤٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٤:١١١٢:٢٤:١٢١٧:٤٤:٤٢١٨:٠٣:٥١٢٣:٤٠:٤٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٣:٠٧١٢:٢٤:١٢١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٤:٥٢٢٣:٤٠:٤٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠٢:٠٢١٢:٢٤:١٢١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٥:٥٤٢٣:٤٠:٥١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٠:٥٦١٢:٢٤:١٠١٧:٤٧:٥٤١٨:٠٦:٥٦٢٣:٤٠:٥٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٣:٥١٠٦:٥٩:٤٨١٢:٢٤:٠٨١٧:٤٨:٥٨١٨:٠٧:٥٧٢٣:٤٠:٥٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٨:٣٩١٢:٢٤:٠٥١٧:٥٠:٠١١٨:٠٨:٥٨٢٣:٤٠:٥٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٧:٢٩١٢:٢٤:٠١١٧:٥١:٠٤١٨:٠٩:٥٩٢٣:٤٠:٥٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٥٦:١٨١٢:٢٣:٥٧١٧:٥٢:٠٧١٨:١١:٠٠٢٣:٤٠:٥٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٥:٠٦١٢:٢٣:٥٢١٧:٥٣:٠٩١٨:١٢:٠١٢٣:٤٠:٤٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٣:٥٣١٢:٢٣:٤٦١٧:٥٤:١١١٨:١٣:٠١٢٣:٤٠:٤٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٧:١٦٠٦:٥٢:٣٨١٢:٢٣:٤٠١٧:٥٥:١٣١٨:١٤:٠١٢٣:٤٠:٣٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥١:٢٣١٢:٢٣:٣٣١٧:٥٦:١٥١٨:١٥:٠١٢٣:٤٠:٣٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٠:٠٧١٢:٢٣:٢٦١٧:٥٧:١٦١٨:١٦:٠٠٢٣:٤٠:٢٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٤٨:٥٠١٢:٢٣:١٧١٧:٥٨:١٧١٨:١٦:٥٩٢٣:٤٠:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر لاهیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر لاهیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر لاهیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لاهیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاهیجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر لاهیجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر لاهیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاهیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر لاهیجان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٣:٥٣١٢:٢٣:٤٦١٧:٥٤:١١١٨:١٣:٠١٢٣:٤٠:٤٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٦٠٦:٥٢:٣٨١٢:٢٣:٤٠١٧:٥٥:١٣١٨:١٤:٠١٢٣:٤٠:٣٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥١:٢٣١٢:٢٣:٣٣١٧:٥٦:١٥١٨:١٥:٠١٢٣:٤٠:٣٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٠:٠٧١٢:٢٣:٢٦١٧:٥٧:١٦١٨:١٦:٠٠٢٣:٤٠:٢٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٤٨:٥٠١٢:٢٣:١٧١٧:٥٨:١٧١٨:١٦:٥٩٢٣:٤٠:٢١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٧:٣٢١٢:٢٣:٠٩١٧:٥٩:١٧١٨:١٧:٥٨٢٣:٤٠:١٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٤٦:١٣١٢:٢٢:٥٩١٨:٠٠:١٨١٨:١٨:٥٧٢٣:٤٠:٠٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٤:٥٤١٢:٢٢:٤٩١٨:٠١:١٧١٨:١٩:٥٦٢٣:٣٩:٥٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤٣:٣٤١٢:٢٢:٣٩١٨:٠٢:١٧١٨:٢٠:٥٤٢٣:٣٩:٤٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٢:١٢١٢:٢٢:٢٨١٨:٠٣:١٦١٨:٢١:٥٢٢٣:٣٩:٣٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٠:٥٠١٢:٢٢:١٦١٨:٠٤:١٥١٨:٢٢:٤٩٢٣:٣٩:٢٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٩:٢٨١٢:٢٢:٠٤١٨:٠٥:١٤١٨:٢٣:٤٧٢٣:٣٩:١٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٨:٠٥١٢:٢١:٥١١٨:٠٦:١٢١٨:٢٤:٤٤٢٣:٣٩:٠٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٦:٤١١٢:٢١:٣٨١٨:٠٧:١٠١٨:٢٥:٤١٢٣:٣٨:٤٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٥:١٦١٢:٢١:٢٥١٨:٠٨:٠٧١٨:٢٦:٣٨٢٣:٣٨:٣٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٣:٥١١٢:٢١:١١١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٧:٣٤٢٣:٣٨:٢١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٢:٢٦١٢:٢٠:٥٦١٨:١٠:٠٢١٨:٢٨:٣٠٢٣:٣٨:٠٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣١:٠٠١٢:٢٠:٤٢١٨:١٠:٥٨١٨:٢٩:٢٦٢٣:٣٧:٥٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٩:٣٣١٢:٢٠:٢٦١٨:١١:٥٥١٨:٣٠:٢٢٢٣:٣٧:٣٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٨:٠٦١٢:٢٠:١١١٨:١٢:٥١١٨:٣١:١٨٢٣:٣٧:١٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٦:٣٩١٢:١٩:٥٥١٨:١٣:٤٧١٨:٣٢:١٤٢٣:٣٧:٠١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٥:١١١٢:١٩:٣٩١٨:١٤:٤٣١٨:٣٣:٠٩٢٣:٣٦:٤٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٣:٤٣١٢:١٩:٢٣١٨:١٥:٣٨١٨:٣٤:٠٤٢٣:٣٦:٢٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٢:١٤١٢:١٩:٠٦١٨:١٦:٣٤١٨:٣٤:٥٩٢٣:٣٦:٠٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٠:٤٦١٢:١٨:٤٩١٨:١٧:٢٩١٨:٣٥:٥٤٢٣:٣٥:٤٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٩:١٧١٢:١٨:٣٢١٨:١٨:٢٤١٨:٣٦:٤٩٢٣:٣٥:٢٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٧:٤٧١٢:١٨:١٥١٨:١٩:١٨١٨:٣٧:٤٤٢٣:٣٥:٠٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٦:١٨١٢:١٧:٥٨١٨:٢٠:١٣١٨:٣٨:٣٩٢٣:٣٤:٤٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٤:٤٩١٢:١٧:٤٠١٨:٢١:٠٨١٨:٣٩:٣٤٢٣:٣٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر لاهیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر لاهیجان شهر لاهیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر لاهیجان شهر لاهیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لاهیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاهیجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لاهیجان

لاهیجان مرکز شهرستان لاهیجان، بزرگترین شهر شرق استان گیلان و نود و پنجمین شهر پرجمعیت ایران است. این شهر در ناحیه کوهپایه‌ای قرار دارد و تپه‌ماهورهای آن را بوته‌های چای پوشانده‌است. این شهر در شرق سفیدرود و در ارتفاع ۴ متری قرار دارد

شهر لاهیجان در ویکیپدیا

شهر لاهیجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لاهیجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لاهیجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لاهیجان بر روی نقشه

شهر لاهیجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لاهیجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لاهیجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لاهیجان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر لاهیجان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر لاهیجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لاهیجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لاهیجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لاهیجان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا لاهیجان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق لاهیجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لاهیجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لاهیجان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لاهیجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لاهیجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ لاهیجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ لاهیجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لاهیجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو