جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لالی

مسجدسلیمان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز لالی

اذان صبح: ٠٤:٤٣:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٠٥:١١
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٠٣
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٢٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٠٩

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لالی (شهرستان مسجدسلیمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر لالی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر لالی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لالی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر گاه یكى از شما برادر خود را ملاقات كند، باید كه محلّ نور پیشانى (یعنى محلّ سجده) او را ببوسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لالی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لالی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لالی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر لالی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لالی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لالی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٤:٣٥١٣:١٣:٤٠١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٠٧٠٠:٣١:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤٣:٢٤١٣:١٣:٢٥١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠١:٥١٠٠:٣٠:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٢:١٤١٣:١٣:١٢١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٣٠:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤١:٠٥١٣:١٢:٥٨١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٣٠:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٩:٥٦١٣:١٢:٤٥١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٢٩:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٨:٤٨١٣:١٢:٣٢١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٢٩:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٧:٤١١٣:١٢:٢٠١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٢٩:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٦:٣٥١٣:١٢:٠٨١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٨:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٥:٢٩١٣:١١:٥٧١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٢٨:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٤:٢٤١٣:١١:٤٦١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٢٨:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٣:٢٠١٣:١١:٣٦١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٢٧:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣٢:١٧١٣:١١:٢٦١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٢٧:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣١:١٥١٣:١١:١٦١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٧:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣٠:١٤١٣:١١:٠٧١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٥١٠٠:٢٧:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٩:١٣١٣:١٠:٥٩١٩:٥٣:١٣٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٦:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٨:١٤١٣:١٠:٥١١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢٦:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٧:١٦١٣:١٠:٤٣١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢٦:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٦:١٩١٣:١٠:٣٦١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٣:٥٤٠٠:٢٦:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٥:٢٢١٣:١٠:٣٠١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٥:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٤:٢٧١٣:١٠:٢٤١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٢٦٠٠:٢٥:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٠:١٩١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٥:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٢:٤١١٣:١٠:١٥١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٥٨٠٠:٢٥:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢١:٤٩١٣:١٠:١١١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٤:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٠:٠٧١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٤:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢٠:١٠١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٤:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٩:٢٢١٣:١٠:٠٢٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٤:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٨:٣٥١٣:١٠:٠١٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٤:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٧:٥٠١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢٤:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢٣:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لالی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لالی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لالی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر لالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لالی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر لالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لالی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لالی شهر لالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لالی شهر لالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر لالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لالی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر لالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لالی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠١:٥٦١٢:٠٦:١٤١٨:١٠:٠٣١٨:٢٧:٢٤٢٣:٢٦:٠٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٢:٣٤١٢:٠٥:٥٣١٨:٠٨:٤٣١٨:٢٦:٠٣٢٣:٢٥:٤٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٣:١٢١٢:٠٥:٣٢١٨:٠٧:٢٣١٨:٢٤:٤٣٢٣:٢٥:٢٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٣:٥٠١٢:٠٥:١١١٨:٠٦:٠٣١٨:٢٣:٢٣٢٣:٢٥:٠٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٤:٢٩١٢:٠٤:٥١١٨:٠٤:٤٣١٨:٢٢:٠٤٢٣:٢٤:٥٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٥:٠٧١٢:٠٤:٣٠١٨:٠٣:٢٤١٨:٢٠:٤٤٢٣:٢٤:٣١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٥:٤٦١٢:٠٤:١٠١٨:٠٢:٠٥١٨:١٩:٢٥٢٣:٢٤:١٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٩٠٦:٠٦:٢٥١٢:٠٣:٥٠١٨:٠٠:٤٦١٨:١٨:٠٧٢٣:٢٣:٥٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٠٧:٠٥١٢:٠٣:٣٠١٧:٥٩:٢٧١٨:١٦:٤٨٢٣:٢٣:٣٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤١٠٦:٠٧:٤٤١٢:٠٣:١١١٧:٥٨:٠٩١٨:١٥:٣٠٢٣:٢٣:١٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٠٨:٢٤١٢:٠٢:٥٢١٧:٥٦:٥١١٨:١٤:١٣٢٣:٢٢:٥٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٠٩:٠٤١٢:٠٢:٣٣١٧:٥٥:٣٣١٨:١٢:٥٦٢٣:٢٢:٣٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٠٩:٤٤١٢:٠٢:١٤١٧:٥٤:١٦١٨:١١:٣٩٢٣:٢٢:٢٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٠:٢٤١٢:٠١:٥٦١٧:٥٢:٥٩١٨:١٠:٢٣٢٣:٢٢:٠٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٥٠٦:١١:٠٥١٢:٠١:٣٨١٧:٥١:٤٣١٨:٠٩:٠٨٢٣:٢١:٤٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:١١:٤٦١٢:٠١:٢١١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٧:٥٣٢٣:٢١:٢٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٢:٢٨١٢:٠١:٠٤١٧:٤٩:١٣١٨:٠٦:٣٨٢٣:٢١:١٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٣:١٠١٢:٠٠:٤٨١٧:٤٧:٥٨١٨:٠٥:٢٥٢٣:٢٠:٥٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٣:٥٢١٢:٠٠:٣٢١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٤:١٢٢٣:٢٠:٣٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٤:٣٤١٢:٠٠:١٦١٧:٤٥:٣١١٨:٠٢:٥٩٢٣:٢٠:٢١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٥:١٧١٢:٠٠:٠١١٧:٤٤:١٨١٨:٠١:٤٨٢٣:٢٠:٠٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٦:٠٠١١:٥٩:٤٧١٧:٤٣:٠٦١٨:٠٠:٣٧٢٣:١٩:٤٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٦:٤٤١١:٥٩:٣٣١٧:٤١:٥٥١٧:٥٩:٢٧٢٣:١٩:٣٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٧:٢٨١١:٥٩:٢٠١٧:٤٠:٤٤١٧:٥٨:١٧٢٣:١٩:٢٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٨:١٢١١:٥٩:٠٧١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٧:٠٩٢٣:١٩:٠٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٧٠٦:١٨:٥٧١١:٥٨:٥٥١٧:٣٨:٢٦١٧:٥٦:٠١٢٣:١٨:٥٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٨٠٦:١٩:٤٢١١:٥٨:٤٣١٧:٣٧:١٨١٧:٥٤:٥٥٢٣:١٨:٣٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٠:٢٨١١:٥٨:٣٢١٧:٣٦:١١١٧:٥٣:٤٩٢٣:١٨:٢٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢١:١٤١١:٥٨:٢٢١٧:٣٥:٠٤١٧:٥٢:٤٤٢٣:١٨:١٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٢:٠٠١١:٥٨:١٢١٧:٣٣:٥٩١٧:٥١:٤٠٢٣:١٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لالی شهر لالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لالی شهر لالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لالی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لالی

لالی از شهرهای بختیاری‌نشین استان خوزستان است. این شهر در شهرستان لالی قرار گرفته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۱۶٬۲۱۳ نفر جمعیت داشته‌است

شهر لالی در ویکیپدیا

شهر لالی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لالی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لالی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لالی بر روی نقشه

شهر لالی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لالی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لالی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لالی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر لالی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر لالی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر لالی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لالی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لالی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لالی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لالی
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ لالی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق لالی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لالی
زمان پخش اذان زنده به افق لالی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لالی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لالی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لالی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو