جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر لالجین

بهار | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز لالجین


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٢٩:١٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٣٢

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لالجین (شهرستان بهار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر لالجین)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر لالجین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لالجین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .

اوقات شرعی ماه جاری شهر لالجین

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لالجین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لالجین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر لالجین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لالجین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لالجین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٢:٥٤١٣:١٤:١٠١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٨:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣١:٤٤١٣:١٤:٠٠١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٨:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٣:٥٠١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٨:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٣:٤١١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٧:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٣:٣٢١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٧:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٧:١٦١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٧:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٦:١٢١٣:١٣:١٧٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢٧:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٥:٠٨١٣:١٣:٠٩٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٢٦:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٤:٠٦١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٦:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٣:٠٥١٣:١٢:٥٦٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٦:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٢:٠٥١٣:١٢:٥١٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٢٥:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢١:٠٦١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٥:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٢٠:٠٨١٣:١٢:٤١٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٥:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٩:١٢١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٥:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٨:١٦١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٥:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٧:٢٢١٣:١٢:٣١٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٢٤:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٦:٣٠١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٤:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٥:٣٨١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٢٤:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٤:٤٨١٣:١٢:٢٦٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٤:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٤:٠٠١٣:١٢:٢٦٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢٤:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٣:١٢١٣:١٢:٢٦٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٣:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٢:٢٧١٣:١٢:٢٦٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٢٣:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١١:٤٢١٣:١٢:٢٨٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٣:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٣٠٠٦:١٠:٥٩١٣:١٢:٢٩٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٣:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:١٠:١٨١٣:١٢:٣٢٢٠:١٥:١١٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٣:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٩:٣٨١٣:١٢:٣٥٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٢٣:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٩:٠٠١٣:١٢:٣٨٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢٣:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٨:٢٣١٣:١٢:٤٢٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٢٣:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٧:٤٨١٣:١٢:٤٧٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢٢:٥٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٧:١٤١٣:١٢:٥٢٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٢٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لالجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لالجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لالجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لالجین

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر لالجین

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر لالجین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لالجین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر لالجین

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥١:٢٨١٢:٢٩:١٣١٨:٠٧:٢٨١٨:٢٥:٣٧٢٣:٤٧:٣٢
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٠:١٥١٢:٢٩:٠٤١٨:٠٨:٢٣١٨:٢٦:٣١٢٣:٤٧:٢٤
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٤٩:٠١١٢:٢٨:٥٤١٨:٠٩:١٧١٨:٢٧:٢٤٢٣:٤٧:١٥
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٥:١٢٠٦:٤٧:٤٦١٢:٢٨:٤٣١٨:١٠:١١١٨:٢٨:١٦٢٣:٤٧:٠٥
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٤٦:٣١١٢:٢٨:٣٢١٨:١١:٠٥١٨:٢٩:٠٩٢٣:٤٦:٥٥
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٥:١٤١٢:٢٨:٢١١٨:١١:٥٨١٨:٣٠:٠١٢٣:٤٦:٤٤
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٣:٥٧١٢:٢٨:٠٩١٨:١٢:٥١١٨:٣٠:٥٣٢٣:٤٦:٣٢
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٢:٤٠١٢:٢٧:٥٦١٨:١٣:٤٤١٨:٣١:٤٤٢٣:٤٦:٢٠
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤١:٢١١٢:٢٧:٤٣١٨:١٤:٣٦١٨:٣٢:٣٦٢٣:٤٦:٠٧
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٠:٠٣١٢:٢٧:٢٩١٨:١٥:٢٨١٨:٣٣:٢٧٢٣:٤٥:٥٣
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٦:١٩٠٦:٣٨:٤٣١٢:٢٧:١٦١٨:١٦:٢٠١٨:٣٤:١٨٢٣:٤٥:٣٩
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٧:٢٣١٢:٢٧:٠١١٨:١٧:١١١٨:٣٥:٠٨٢٣:٤٥:٢٥
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٦:٠٣١٢:٢٦:٤٦١٨:١٨:٠٢١٨:٣٥:٥٩٢٣:٤٥:٠٩
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٤:٤٢١٢:٢٦:٣١١٨:١٨:٥٣١٨:٣٦:٤٩٢٣:٤٤:٥٣
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٣:٢١١٢:٢٦:١٦١٨:١٩:٤٣١٨:٣٧:٣٩٢٣:٤٤:٣٧
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣١:٥٩١٢:٢٦:٠٠١٨:٢٠:٣٤١٨:٣٨:٢٩٢٣:٤٤:٢٠
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٠:٣٧١٢:٢٥:٤٤١٨:٢١:٢٤١٨:٣٩:١٩٢٣:٤٤:٠٣
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٩:١٤١٢:٢٥:٢٧١٨:٢٢:١٣١٨:٤٠:٠٨٢٣:٤٣:٤٥
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٧:٥١١٢:٢٥:١١١٨:٢٣:٠٣١٨:٤٠:٥٨٢٣:٤٣:٢٧
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٦:٢٨١٢:٢٤:٥٤١٨:٢٣:٥٢١٨:٤١:٤٧٢٣:٤٣:٠٩
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٥:٠٥١٢:٢٤:٣٧١٨:٢٤:٤٢١٨:٤٢:٣٦٢٣:٤٢:٥٠
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٣:٤٢١٢:٢٤:٢٠١٨:٢٥:٣١١٨:٤٣:٢٦٢٣:٤٢:٣٠
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٢:١٨١٢:٢٤:٠٢١٨:٢٦:٢٠١٨:٤٤:١٥٢٣:٤٢:١١
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٠:٥٤١٢:٢٣:٤٥١٨:٢٧:٠٩١٨:٤٥:٠٤٢٣:٤١:٥١
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٩:٣٠١٢:٢٣:٢٧١٨:٢٧:٥٧١٨:٤٥:٥٣٠٠:١١:٣١
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٥:٠٤٠٧:١٨:٠٦١٣:٢٣:٠٩١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:٤٢٠٠:٤١:١٠
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٣:٣٤٠٧:١٦:٤٢١٣:٢٢:٥١١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:٣١٠٠:٤٠:٤٩
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٢:٠٤٠٧:١٥:١٨١٣:٢٢:٣٤١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:١٩٠٠:٤٠:٢٨
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٠:٣٣٠٧:١٣:٥٤١٣:٢٢:١٦١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٠٨٠٠:٤٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر لالجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر لالجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر لالجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لالجین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لالجین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر لالجین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر لالجین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لالجین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر لالجین

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٧:٢١١٢:٢٩:٥١١٨:٠٢:٥٠١٨:٢١:٠٧٢٣:٤٨:٠٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٦:١٢١٢:٢٩:٤٥١٨:٠٣:٤٦١٨:٢٢:٠٢٢٣:٤٧:٥٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٥:٠٣١٢:٢٩:٣٨١٨:٠٤:٤٢١٨:٢٢:٥٦٢٣:٤٧:٥٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٣:٥٢١٢:٢٩:٣٠١٨:٠٥:٣٨١٨:٢٣:٥٠٢٣:٤٧:٤٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٢:٤١١٢:٢٩:٢٢١٨:٠٦:٣٣١٨:٢٤:٤٤٢٣:٤٧:٣٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥١:٢٨١٢:٢٩:١٣١٨:٠٧:٢٨١٨:٢٥:٣٧٢٣:٤٧:٣٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٠:١٥١٢:٢٩:٠٤١٨:٠٨:٢٣١٨:٢٦:٣١٢٣:٤٧:٢٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٤٩:٠١١٢:٢٨:٥٤١٨:٠٩:١٧١٨:٢٧:٢٤٢٣:٤٧:١٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٤٧:٤٦١٢:٢٨:٤٣١٨:١٠:١١١٨:٢٨:١٦٢٣:٤٧:٠٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٤٦:٣١١٢:٢٨:٣٢١٨:١١:٠٥١٨:٢٩:٠٩٢٣:٤٦:٥٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٥:١٤١٢:٢٨:٢١١٨:١١:٥٨١٨:٣٠:٠١٢٣:٤٦:٤٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٣:٥٧١٢:٢٨:٠٩١٨:١٢:٥١١٨:٣٠:٥٣٢٣:٤٦:٣٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٢:٤٠١٢:٢٧:٥٦١٨:١٣:٤٤١٨:٣١:٤٤٢٣:٤٦:٢٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤١:٢١١٢:٢٧:٤٣١٨:١٤:٣٦١٨:٣٢:٣٦٢٣:٤٦:٠٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٠:٠٣١٢:٢٧:٢٩١٨:١٥:٢٨١٨:٣٣:٢٧٢٣:٤٥:٥٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٩٠٦:٣٨:٤٣١٢:٢٧:١٦١٨:١٦:٢٠١٨:٣٤:١٨٢٣:٤٥:٣٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٧:٢٣١٢:٢٧:٠١١٨:١٧:١١١٨:٣٥:٠٨٢٣:٤٥:٢٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٦:٠٣١٢:٢٦:٤٦١٨:١٨:٠٢١٨:٣٥:٥٩٢٣:٤٥:٠٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٤:٤٢١٢:٢٦:٣١١٨:١٨:٥٣١٨:٣٦:٤٩٢٣:٤٤:٥٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٣:٢١١٢:٢٦:١٦١٨:١٩:٤٣١٨:٣٧:٣٩٢٣:٤٤:٣٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣١:٥٩١٢:٢٦:٠٠١٨:٢٠:٣٤١٨:٣٨:٢٩٢٣:٤٤:٢٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٠:٣٧١٢:٢٥:٤٤١٨:٢١:٢٤١٨:٣٩:١٩٢٣:٤٤:٠٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٩:١٤١٢:٢٥:٢٧١٨:٢٢:١٣١٨:٤٠:٠٨٢٣:٤٣:٤٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٧:٥١١٢:٢٥:١١١٨:٢٣:٠٣١٨:٤٠:٥٨٢٣:٤٣:٢٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٦:٢٨١٢:٢٤:٥٤١٨:٢٣:٥٢١٨:٤١:٤٧٢٣:٤٣:٠٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٥:٠٥١٢:٢٤:٣٧١٨:٢٤:٤٢١٨:٤٢:٣٦٢٣:٤٢:٥٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٣:٤٢١٢:٢٤:٢٠١٨:٢٥:٣١١٨:٤٣:٢٦٢٣:٤٢:٣٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٢:١٨١٢:٢٤:٠٢١٨:٢٦:٢٠١٨:٤٤:١٥٢٣:٤٢:١١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٠:٥٤١٢:٢٣:٤٥١٨:٢٧:٠٩١٨:٤٥:٠٤٢٣:٤١:٥١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر لالجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر لالجین شهر لالجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر لالجین شهر لالجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لالجین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لالجین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لالجین

لالِجینْ پایتخت سفال ایران می‌باشد. شهر لالجین یکی از قطب‌های گردشگری استان همدان و به عنوان مرکز سفال و سرامیک در خاورمیانه شناخته شده است. شهر لالجین یکی از شهرهای شمالی استان همدان است که در بخش لالجین شهرستان بهار واقع شده است

شهر لالجین در ویکیپدیا

شهر لالجین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لالجین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لالجین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لالجین بر روی نقشه

شهر لالجین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لالجین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لالجین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لالجین
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر لالجین + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر لالجین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لالجین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لالجین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لالجین رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لالجین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لالجین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق لالجین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لالجین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لالجین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق لالجین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لالجین دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ لالجین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لالجین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو