جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لالجین

بهار | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز لالجین

اذان صبح: ٠٤:٤٥:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٣٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٠١
اذان مغرب: ١٨:٢١:٥٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٢٢

دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
١٠ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لالجین (شهرستان بهار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مهر ٩٩ شهر لالجین)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر لالجین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لالجین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس
شهادت سرداران اسلام: فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا (1360 هـ ش)
روز آتشنشانی و ایمنی
روز بزرگداشت شمس

حضرت محمد (ص)‌
كسی كه به عمد، بر من دروغ ببندد، مقعد (‌نشیمنگاه‌اش) از آتش پر می¬شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لالجین

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لالجین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لالجین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر لالجین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لالجین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لالجین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٤:١٤١٣:١٦:٠٦١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٣١:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٢:٥٨١٣:١٥:٥٢١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٣١:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤١:٤٢١٣:١٥:٣٨١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٤١٠٠:٣١:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٢٣٠٦:٤٠:٢٦١٣:١٥:٢٤١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٣٠:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٩:١٢١٣:١٥:١١١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٢٢٠٠:٣٠:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٧:٥٨١٣:١٤:٥٩١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:١٣٠٠:٣٠:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٦:٤٥١٣:١٤:٤٧١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢٩:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٥:٣٢١٣:١٤:٣٥١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٩:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٤:٢١١٣:١٤:٢٣١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٤٦٠٠:٢٩:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٣:١٠١٣:١٤:١٢١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:٣٨٠٠:٢٨:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٢:٠١١٣:١٤:٠٢١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٢٩٠٠:٢٨:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٣:٥٢١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٨:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٣:٤٢١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٧:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٨:٣٧١٣:١٣:٣٣١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٠٣٠٠:٢٧:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٧:٣١١٣:١٣:٢٥١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٥٥٠٠:٢٧:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٦:٢٦١٣:١٣:١٧٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٧:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٥:٢٣١٣:١٣:١٠٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢٦:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٤:٢٠١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٦:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٣:١٨١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٦:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٢:١٨١٣:١٢:٥١٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:١٣٠٠:٢٥:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢١:١٩١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٥:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢٠:٢١١٣:١٢:٤١٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٥:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٩:٢٤١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٥:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١١٠٦:١٨:٢٩١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٥:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٧:٣٥١٣:١٢:٣١٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٤:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٦:٤٢١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٤:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٥:٥٠١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢٤:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٩٠٦:١٥:٠٠١٣:١٢:٢٦٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٤:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٤:١١١٣:١٢:٢٦٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لالجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لالجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لالجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لالجین

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لالجین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لالجین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لالجین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لالجین

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر لالجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لالجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لالجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لالجین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لالجین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لالجین

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر لالجین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لالجین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لالجین

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لالجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لالجین شهر لالجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لالجین شهر لالجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر لالجین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لالجین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لالجین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر لالجین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لالجین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لالجین

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٤:١٢١٢:٠٨:٤٠١٨:١٢:٣٦١٨:٣٠:٢٩٢٣:٢٧:١٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٤:٥٦١٢:٠٨:١٩١٨:١١:١٠١٨:٢٩:٠٣٢٣:٢٦:٥٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٥:٤١١٢:٠٧:٥٨١٨:٠٩:٤٣١٨:٢٧:٣٧٢٣:٢٦:٣٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٦:٢٥١٢:٠٧:٣٨١٨:٠٨:١٧١٨:٢٦:١٠٢٣:٢٦:١٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٧:١٠١٢:٠٧:١٧١٨:٠٦:٥٢١٨:٢٤:٤٥٢٣:٢٦:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٧:٥٥١٢:٠٦:٥٧١٨:٠٥:٢٦١٨:٢٣:١٩٢٣:٢٥:٤١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٨:٤٠١٢:٠٦:٣٦١٨:٠٤:٠١١٨:٢١:٥٤٢٣:٢٥:٢٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٠٩:٢٥١٢:٠٦:١٦١٨:٠٢:٣٦١٨:٢٠:٢٩٢٣:٢٥:٠٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٠:١١١٢:٠٥:٥٧١٨:٠١:١١١٨:١٩:٠٤٢٣:٢٤:٤٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٠:٥٦١٢:٠٥:٣٧١٧:٥٩:٤٦١٨:١٧:٤٠٢٣:٢٤:٢٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١١:٤٢١٢:٠٥:١٨١٧:٥٨:٢٢١٨:١٦:١٦٢٣:٢٤:٠٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٢:٢٨١٢:٠٤:٥٩١٧:٥٦:٥٨١٨:١٤:٥٣٢٣:٢٣:٥٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٣:١٥١٢:٠٤:٤١١٧:٥٥:٣٥١٨:١٣:٣٠٢٣:٢٣:٣٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٤:٠١١٢:٠٤:٢٣١٧:٥٤:١٢١٨:١٢:٠٨٢٣:٢٣:١٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٤:٤٨١٢:٠٤:٠٥١٧:٥٢:٥٠١٨:١٠:٤٧٢٣:٢٢:٥٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٥:٣٦١٢:٠٣:٤٨١٧:٥١:٢٨١٨:٠٩:٢٦٢٣:٢٢:٤٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٦:٢٣١٢:٠٣:٣١١٧:٥٠:٠٧١٨:٠٨:٠٥٢٣:٢٢:٢٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٧:١١١٢:٠٣:١٤١٧:٤٨:٤٦١٨:٠٦:٤٥٢٣:٢٢:٠٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٨:٠٠١٢:٠٢:٥٨١٧:٤٧:٢٦١٨:٠٥:٢٦٢٣:٢١:٥٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٨:٤٨١٢:٠٢:٤٣١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٤:٠٨٢٣:٢١:٣٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٩:٣٧١٢:٠٢:٢٨١٧:٤٤:٤٨١٨:٠٢:٥٠٢٣:٢١:١٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٠:٢٧١٢:٠٢:١٣١٧:٤٣:٣٠١٨:٠١:٣٣٢٣:٢١:٠٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢١:١٧١٢:٠٢:٠٠١٧:٤٢:١٢١٨:٠٠:١٧٢٣:٢٠:٤٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٢:٠٧١٢:٠١:٤٦١٧:٤٠:٥٦١٧:٥٩:٠٢٢٣:٢٠:٣٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٢:٥٧١٢:٠١:٣٣١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٧:٤٨٢٣:٢٠:١٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٣:٤٨١٢:٠١:٢١١٧:٣٨:٢٥١٧:٥٦:٣٤٢٣:٢٠:٠٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٤:٣٩١٢:٠١:١٠١٧:٣٧:١١١٧:٥٥:٢٢٢٣:١٩:٥٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٥:٣١١٢:٠٠:٥٩١٧:٣٥:٥٨١٧:٥٤:١٠٢٣:١٩:٣٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٦:٢٣١٢:٠٠:٤٨١٧:٣٤:٤٦١٧:٥٢:٥٩٢٣:١٩:٢٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٧:١٥١٢:٠٠:٣٩١٧:٣٣:٣٤١٧:٥١:٤٩٢٣:١٩:١٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لالجین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لالجین شهر لالجین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لالجین شهر لالجین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لالجین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لالجین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لالجین

لالِجینْ پایتخت سفال ایران می‌باشد. شهر لالجین یکی از قطب‌های گردشگری استان همدان و به عنوان مرکز سفال و سرامیک در خاورمیانه شناخته شده است. شهر لالجین یکی از شهرهای شمالی استان همدان است که در بخش لالجین شهرستان بهار واقع شده است

شهر لالجین در ویکیپدیا

شهر لالجین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لالجین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لالجین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لالجین بر روی نقشه

شهر لالجین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لالجین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لالجین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لالجین
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر لالجین + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر لالجین + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لالجین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لالجین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر لالجین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لالجین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لالجین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ لالجین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق لالجین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لالجین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لالجین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لالجین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لالجین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لالجین
زمان پخش اذان زنده به افق لالجین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لالجین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو