جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای لاغران

ده فیش | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز لاغران


اذان صبح: ٠٤:٢٧:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٣٥

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لاغران (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای لاغران)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای لاغران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لاغران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگ زیگلار
همواره اندیشه های تازه وجود دارند كه باید كشف شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لاغران

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لاغران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاغران ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای لاغران (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاغران ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لاغران ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٣٧٠٦:٣١:٢٠١٢:٥٥:٣٢١٩:٢٠:١٠١٩:٣٧:١٢٠٠:١٥:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٠:١٧١٢:٥٥:١٧١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٧:٤٧٠٠:١٤:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١١٠٦:٢٩:١٥١٢:٥٥:٠٣١٩:٢١:١٧١٩:٣٨:٢٢٠٠:١٤:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٨:١٤١٢:٥٤:٤٩١٩:٢١:٥٠١٩:٣٨:٥٨٠٠:١٤:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٢٧:١٣١٢:٥٤:٣٦١٩:٢٢:٢٤١٩:٣٩:٣٣٠٠:١٤:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٦:١٣١٢:٥٤:٢٣١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٠:٠٩٠٠:١٣:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢٥:١٤١٢:٥٤:١٠١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٠:٤٥٠٠:١٣:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٤:١٥١٢:٥٣:٥٨١٩:٢٤:٠٦١٩:٤١:٢١٠٠:١٣:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٣:١٧١٢:٥٣:٤٦١٩:٢٤:٤٠١٩:٤١:٥٧٠٠:١٢:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٢:٢٠١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٥:١٤١٩:٤٢:٣٣٠٠:١٢:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢١:٢٤١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٣:٠٩٠٠:١٢:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٠:٢٨١٢:٥٣:١٣١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٣:٤٦٠٠:١١:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٩:٣٣١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:٢٣٠٠:١١:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٨:٣٩١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٤:٥٩٠٠:١١:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٧:٤٦١٢:٥٢:٤٥١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:٣٦٠٠:١١:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٦:٥٤١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٦:١٤٠٠:١٠:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٢:٢٨١٩:٢٩:١٨١٩:٤٦:٥١٠٠:١٠:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٥:١٢١٢:٥٢:٢١١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٢٨٠٠:١٠:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٤:٢٣١٢:٥٢:١٤١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:٠٦٠٠:١٠:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٣:٣٥١٢:٥٢:٠٨١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠٩:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٢:٠٢١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:٢٢٠٠:٠٩:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٢:٠٢١٢:٥١:٥٧١٩:٣٢:١٥١٩:٤٩:٥٩٠٠:٠٩:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١١:١٦١٢:٥١:٥٢١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٩:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٠:٣٢١٢:٥١:٤٨١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:١٦٠٠:٠٩:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٩:٤٩١٢:٥١:٤٥١٩:٣٤:٠٢١٩:٥١:٥٤٠٠:٠٩:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٩:٠٨١٢:٥١:٤٢١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٣٢٠٠:٠٨:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥١:٤٠١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:١٠٠٠:٠٨:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥١:٣٨١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠٨:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥١:٣٧١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٤:٢٦٠٠:٠٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لاغران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لاغران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لاغران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لاغران

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای لاغران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لاغران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاغران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای لاغران

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای لاغران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای لاغران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای لاغران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لاغران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاغران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لاغران

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاغران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاغران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لاغران

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٢:١٣١٢:٥١:٥٤١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٧:٤٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠١:٤٧١٢:٥١:٥٨١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٠٧:٤٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠١:٢٣١٢:٥٢:٠٣١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٢٤٠٠:٠٧:٤٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٠٧:٤٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٢:١٥١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٠٧:٤٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٢:٢٢١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٣:١٠٠٠:٠٧:٤٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٩:٥٩١٢:٥٢:٢٩١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٠٧:٤٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٢:٣٦١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:١٨٠٠:٠٧:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٢:٤٤١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٠٧:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٩:١١١٢:٥٢:٥٢١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٠٧:٥٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٣:٠١١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٠٧:٥٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٨:٤٥١٢:٥٣:١٠١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٨:٠٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٣:٢٠١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٠٨:٠٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٨:٢٤١٢:٥٣:٣٠١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠٨:١٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٨:١٦١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٠٨:٢١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٣:٥٠١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٠٨:٢٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٨:٠٣١٢:٥٤:٠١١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٠٨:٣٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٤:١٢١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٠٨:٤٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٠٨:٥١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٤:٣٥١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:١٤٠٠:٠٩:٠٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٤:٤٧١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٣٩٠٠:٠٩:١٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٩:٢٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٧:٥٧١٢:٥٥:١٢١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٢٥٠٠:٠٩:٣٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٥:٢٤١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٤٧٠٠:٠٩:٤١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٨:٠٥١٢:٥٥:٣٧١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٠٧٠٠:٠٩:٥٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٨:١٠١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٠:٠٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٠:١٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٨:٢٦١٢:٥٦:١٦١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٠:٢٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٦:٢٩١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٢٠٠٠:١٠:٤٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٦:٤٢١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٠:٥٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٦:٥٥١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٤٩٠٠:١١:٠٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای لاغران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لاغران روستای لاغران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لاغران روستای لاغران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لاغران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاغران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لاغران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لاغران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لاغران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لاغران

روستای لاغران بر روی نقشه

روستای لاغران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لاغران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لاغران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لاغران
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای لاغران + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای لاغران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لاغران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لاغران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لاغران رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ لاغران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لاغران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لاغران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق لاغران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لاغران
افق شرعی امروز فردا لاغران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لاغران
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لاغران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لاغران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو