جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لاغران

ده فیش | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز لاغران


اذان صبح: ٠٤:٤١:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:١١
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٤١
اذان مغرب: ٢٠:١١:٠٥
نیمه شب: ٠٠:١٧:٢٦

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لاغران (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای لاغران)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای لاغران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لاغران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

پائولو كوئیلو
ترس از رنج از خود رنج بدتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لاغران

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لاغران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاغران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لاغران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاغران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لاغران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٠:١٥١٢:٥٣:١٢١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٣:٥٦٠٠:١١:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٣٠٦:١٩:٢١١٢:٥٣:٠٢١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٣٢٠٠:١١:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:١٨:٢٧١٢:٥٢:٥٣١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٥:١٠٠٠:١١:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠١٠٦:١٧:٣٤١٢:٥٢:٤٤١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٤٧٠٠:١١:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٦:٤٣١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٢٤٠٠:١٠:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٥:٥٢١٢:٥٢:٢٨١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:٠٢٠٠:١٠:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٥:٠٢١٢:٥٢:٢١١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٧:٣٩٠٠:١٠:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٤:١٣١٢:٥٢:١٤١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:١٧٠٠:١٠:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٣:٢٥١٢:٥٢:٠٨١٩:٣١:١٤١٩:٤٨:٥٤٠٠:٠٩:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٢:٣٨١٢:٥٢:٠٢١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٣٢٠٠:٠٩:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١١:٥٢١٢:٥١:٥٧١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٩:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١١:٠٧١٢:٥١:٥٢١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٤٨٠٠:٠٩:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٠:٢٣١٢:٥١:٤٨١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٢٦٠٠:٠٩:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥١:٤٥١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٠٤٠٠:٠٩:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥١:٤٢١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٤٢٠٠:٠٨:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٨:١٨١٢:٥١:٤٠١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٢٠٠٠:٠٨:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥١:٣٨١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٥٨٠٠:٠٨:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١١٠٦:٠٧:٠٠١٢:٥١:٣٧١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٣٥٠٠:٠٨:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٦:٢٣١٢:٥١:٣٧١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:١٣٠٠:٠٨:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥١:٣٧١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٥١٠٠:٠٨:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٥:١٣١٢:٥١:٣٧١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٢٩٠٠:٠٨:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٤:٤٠١٢:٥١:٣٩١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٨:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥١:٤١١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٤٤٠٠:٠٧:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥١:٤٣١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٢١٠٠:٠٧:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٣:٠٨١٢:٥١:٤٦١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٥٨٠٠:٠٧:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥١:٤٩١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٣٥٠٠:٠٧:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٢:١٣١٢:٥١:٥٤١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٧:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠١:٤٧١٢:٥١:٥٨١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٠٧:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠١:٢٣١٢:٥٢:٠٣١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٢٤٠٠:٠٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاغران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاغران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاغران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لاغران

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای لاغران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لاغران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاغران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای لاغران

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای لاغران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای لاغران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای لاغران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لاغران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاغران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای لاغران

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای لاغران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاغران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای لاغران

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٧:١١١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:٠٥٠٠:١١:٢٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٩:٢٨١٢:٥٧:٢٤١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:١٦٠٠:١١:٣٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٩:٤٣١٢:٥٧:٣٧١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٢٦٠٠:١١:٥١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١١٠٥:٥٩:٥٩١٢:٥٧:٥٠١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٢:٠٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٠:١٦١٢:٥٨:٠٣١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٢:١٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٨:١٥١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٤٨٠٠:١٢:٣٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٠:٥٣١٢:٥٨:٢٨١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٢:٤٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠١:١٢١٢:٥٨:٤٠١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٣:٠٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠١:٣٣١٢:٥٨:٥٢١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٣:١٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠١:٥٥١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٥٩٠٠:١٣:٣١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٢:١٧١٢:٥٩:١٦١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٣:٤٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٤:٠١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٣:٠٤١٢:٥٩:٣٨١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٤:١٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٤:٣٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٣:٥٤١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٤١٠٠:١٤:٤٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٤:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٠:١٩١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٥:١٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:١٣٠٠:١٥:٢٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٠١٠٠:١٥:٣٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٥:٥٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٣٢٠٠:١٦:٠٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠١:٠٠١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:١٥٠٠:١٦:١٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠١:٠٧١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٦:٣٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠١:١٣١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٦:٤٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠١:١٩١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:١٦٠٠:١٦:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠١:٢٥١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٥٤٠٠:١٧:٠٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠١:٢٩١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٣٠٠٠:١٧:١٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٠:١١١٣:٠١:٣٤١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٠٥٠٠:١٧:٢٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٦:١٠:٤٢١٣:٠١:٣٧١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٧:٣٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١١:١٤١٣:٠١:٤١١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:١١٠٠:١٧:٤٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١١:٤٦١٣:٠١:٤٣١٩:٥١:٢٣٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لاغران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای لاغران روستای لاغران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای لاغران روستای لاغران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لاغران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاغران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای لاغران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لاغران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لاغران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لاغران

روستای لاغران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لاغران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لاغران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لاغران
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای لاغران + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای لاغران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لاغران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لاغران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لاغران رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لاغران دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا لاغران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق لاغران
زمان پخش اذان مستقیم به افق لاغران
زمان پخش اذان آنلاین به افق لاغران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لاغران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لاغران
جدول اوقات شرعی امروز فردا لاغران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لاغران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو