جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لاطران

آب گرم | سرعین | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز لاطران


اذان صبح: ٠٥:٣٠:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٣١:٠٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:١٨
اذان مغرب: ١٨:٢٥:١٤
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٣٧

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لاطران (شهرستان سرعین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای لاطران)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای لاطران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لاطران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .

اوقات شرعی ماه جاری روستای لاطران

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لاطران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاطران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لاطران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاطران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لاطران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٩:٥٥١٣:١٦:٠٣٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٨:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٥:٥٢٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٧:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٢٧:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٦:٠٧١٣:١٥:٣٣٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٧:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٥:٢٥٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:٣١٠٠:٢٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢٣:٤٠١٣:١٥:١٦٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٧:٣١٠٠:٢٦:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:١٣٠٦:٢٢:٢٨١٣:١٥:٠٩٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٢٦:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٢١:١٨١٣:١٥:٠٢٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:٣٠٠٠:٢٥:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٢٠:٠٨١٣:١٤:٥٥٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٢٥:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٩:٠٠١٣:١٤:٤٩٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٢٨٠٠:٢٥:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٧:٥٢١٣:١٤:٤٣٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢٤:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٦:٤٦١٣:١٤:٣٨٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٤:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٥٩٠٦:١٥:٤٢١٣:١٤:٣٣٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٤:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٣٠٠٦:١٤:٣٨١٣:١٤:٢٩٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٢٣:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:١٣:٣٦١٣:١٤:٢٦٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢٣:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣٦٠٦:١٢:٣٥١٣:١٤:٢٣٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٢٣:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:١٠٠٦:١١:٣٦١٣:١٤:٢١٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٨:١٨٠٠:٢٣:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٤٧٠٦:١٠:٣٨١٣:١٤:١٩٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٩:١٦٠٠:٢٢:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٩:٤٢١٣:١٤:١٨٢٠:١٩:٢٧٢٠:٤٠:١٣٠٠:٢٢:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٨:٤٧١٣:١٤:١٨٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤١:١٠٠٠:٢٢:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٧:٥٣١٣:١٤:١٨٢٠:٢١:١٤٢٠:٤٢:٠٧٠٠:٢٢:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٢٥٠٦:٠٧:٠١١٣:١٤:١٩٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٣:٠٣٠٠:٢٢:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠٦:١١١٣:١٤:٢٠٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٣:٥٩٠٠:٢١:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٥٤٠٦:٠٥:٢٢١٣:١٤:٢٢٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٤:٥٥٠٠:٢١:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٤١٠٦:٠٤:٣٥١٣:١٤:٢٤٢٠:٢٤:٤٣٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٢١:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٢٩٠٦:٠٣:٤٩١٣:١٤:٢٧٢٠:٢٥:٣٤٢٠:٤٦:٤٤٠٠:٢١:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٢٠٠٦:٠٣:٠٥١٣:١٤:٣١٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٧:٣٨٠٠:٢١:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:١٢٠٦:٠٢:٢٣١٣:١٤:٣٥٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٨:٣١٠٠:٢١:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٦٠٦:٠١:٤٢١٣:١٤:٣٩٢٠:٢٨:٠٣٢٠:٤٩:٢٣٠٠:٢١:٠٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٢٠٦:٠١:٠٣١٣:١٤:٤٤٢٠:٢٨:٥٢٢٠:٥٠:١٥٠٠:٢٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاطران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاطران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاطران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لاطران

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای لاطران

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاطران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاطران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای لاطران

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٦:٢٧١٢:٣١:٠٦١٨:٠٦:١٨١٨:٢٥:١٤٢٣:٤٧:٣٧
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٥:٠٥١٢:٣٠:٥٦١٨:٠٧:٢١١٨:٢٦:١٥٢٣:٤٧:٢٩
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٣:٤٣١٢:٣٠:٤٦١٨:٠٨:٢٣١٨:٢٧:١٦٢٣:٤٧:٢٠
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥٢:٢٠١٢:٣٠:٣٦١٨:٠٩:٢٥١٨:٢٨:١٧٢٣:٤٧:١٠
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥٠:٥٧١٢:٣٠:٢٥١٨:١٠:٢٧١٨:٢٩:١٧٢٣:٤٧:٠٠
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٩:٣٢١٢:٣٠:١٣١٨:١١:٢٨١٨:٣٠:١٧٢٣:٤٦:٤٩
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٨:٠٧١٢:٣٠:٠١١٨:١٢:٢٩١٨:٣١:١٧٢٣:٤٦:٣٧
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٦:٤١١٢:٢٩:٤٨١٨:١٣:٣٠١٨:٣٢:١٧٢٣:٤٦:٢٤
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٥:١٥١٢:٢٩:٣٥١٨:١٤:٣١١٨:٣٣:١٧٢٣:٤٦:١١
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤٣:٤٨١٢:٢٩:٢٢١٨:١٥:٣١١٨:٣٤:١٦٢٣:٤٥:٥٨
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٢:٢٠١٢:٢٩:٠٨١٨:١٦:٣١١٨:٣٥:١٥٢٣:٤٥:٤٣
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٠:٥٢١٢:٢٨:٥٣١٨:١٧:٣٠١٨:٣٦:١٤٢٣:٤٥:٢٨
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٩:٢٤١٢:٢٨:٣٩١٨:١٨:٢٩١٨:٣٧:١٢٢٣:٤٥:١٣
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٧:٥٤١٢:٢٨:٢٣١٨:١٩:٢٨١٨:٣٨:١١٢٣:٤٤:٥٧
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٦:٢٥١٢:٢٨:٠٨١٨:٢٠:٢٧١٨:٣٩:٠٩٢٣:٤٤:٤٠
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٤:٥٥١٢:٢٧:٥٢١٨:٢١:٢٦١٨:٤٠:٠٧٢٣:٤٤:٢٣
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٣:٢٥١٢:٢٧:٣٦١٨:٢٢:٢٤١٨:٤١:٠٥٢٣:٤٤:٠٥
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣١:٥٤١٢:٢٧:٢٠١٨:٢٣:٢٢١٨:٤٢:٠٣٢٣:٤٣:٤٧
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٠:٢٣١٢:٢٧:٠٣١٨:٢٤:٢٠١٨:٤٣:٠٠٢٣:٤٣:٢٨
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٨:٥٢١٢:٢٦:٤٦١٨:٢٥:١٨١٨:٤٣:٥٨٢٣:٤٣:٠٩
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٧:٢٠١٢:٢٦:٢٩١٨:٢٦:١٥١٨:٤٤:٥٦٢٣:٤٢:٥٠
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٥:٤٨١٢:٢٦:١٢١٨:٢٧:١٣١٨:٤٥:٥٣٢٣:٤٢:٣٠
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٤:١٧١٢:٢٥:٥٤١٨:٢٨:١٠١٨:٤٦:٥٠٢٣:٤٢:١٠
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٢:٤٥١٢:٢٥:٣٧١٨:٢٩:٠٧١٨:٤٧:٤٨٢٣:٤١:٥٠
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢١:١٢١٢:٢٥:١٩١٨:٣٠:٠٤١٨:٤٨:٤٥٠٠:١١:٢٩
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٢:٥٤٠٧:١٩:٤٠١٣:٢٥:٠١١٩:٣١:٠١١٩:٤٩:٤٢٠٠:٤١:٠٧
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥١:١٤٠٧:١٨:٠٨١٣:٢٤:٤٤١٩:٣١:٥٧١٩:٥٠:٤٠٠٠:٤٠:٤٦
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٩:٣٥٠٧:١٦:٣٥١٣:٢٤:٢٦١٩:٣٢:٥٤١٩:٥١:٣٧٠٠:٤٠:٢٤
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٧:٥٤٠٧:١٥:٠٣١٣:٢٤:٠٨١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٢:٣٤٠٠:٤٠:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای لاطران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای لاطران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای لاطران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لاطران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاطران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای لاطران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای لاطران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاطران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای لاطران

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٥٠٧:٠٣:٠٠١٢:٣١:٤٣١٨:٠٠:٥٩١٨:٢٠:٠٤٢٣:٤٨:٠٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٣٠٧:٠١:٤٣١٢:٣١:٣٧١٨:٠٢:٠٤١٨:٢١:٠٧٢٣:٤٨:٠٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٧:٠٠:٢٥١٢:٣١:٣٠١٨:٠٣:٠٨١٨:٢٢:٠٩٢٣:٤٧:٥٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٦٠٦:٥٩:٠٧١٢:٣١:٢٣١٨:٠٤:١١١٨:٢٣:١١٢٣:٤٧:٥١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٧:٤٧١٢:٣١:١٤١٨:٠٥:١٥١٨:٢٤:١٣٢٣:٤٧:٤٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٦:٢٧١٢:٣١:٠٦١٨:٠٦:١٨١٨:٢٥:١٤٢٣:٤٧:٣٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٥:٠٥١٢:٣٠:٥٦١٨:٠٧:٢١١٨:٢٦:١٥٢٣:٤٧:٢٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٣:٤٣١٢:٣٠:٤٦١٨:٠٨:٢٣١٨:٢٧:١٦٢٣:٤٧:٢٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥٢:٢٠١٢:٣٠:٣٦١٨:٠٩:٢٥١٨:٢٨:١٧٢٣:٤٧:١٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥٠:٥٧١٢:٣٠:٢٥١٨:١٠:٢٧١٨:٢٩:١٧٢٣:٤٧:٠٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٩:٣٢١٢:٣٠:١٣١٨:١١:٢٨١٨:٣٠:١٧٢٣:٤٦:٤٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٨:٠٧١٢:٣٠:٠١١٨:١٢:٢٩١٨:٣١:١٧٢٣:٤٦:٣٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٦:٤١١٢:٢٩:٤٨١٨:١٣:٣٠١٨:٣٢:١٧٢٣:٤٦:٢٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٥:١٥١٢:٢٩:٣٥١٨:١٤:٣١١٨:٣٣:١٧٢٣:٤٦:١١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤٣:٤٨١٢:٢٩:٢٢١٨:١٥:٣١١٨:٣٤:١٦٢٣:٤٥:٥٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٢:٢٠١٢:٢٩:٠٨١٨:١٦:٣١١٨:٣٥:١٥٢٣:٤٥:٤٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٠:٥٢١٢:٢٨:٥٣١٨:١٧:٣٠١٨:٣٦:١٤٢٣:٤٥:٢٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٩:٢٤١٢:٢٨:٣٩١٨:١٨:٢٩١٨:٣٧:١٢٢٣:٤٥:١٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٧:٥٤١٢:٢٨:٢٣١٨:١٩:٢٨١٨:٣٨:١١٢٣:٤٤:٥٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٦:٢٥١٢:٢٨:٠٨١٨:٢٠:٢٧١٨:٣٩:٠٩٢٣:٤٤:٤٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٤:٥٥١٢:٢٧:٥٢١٨:٢١:٢٦١٨:٤٠:٠٧٢٣:٤٤:٢٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٣:٢٥١٢:٢٧:٣٦١٨:٢٢:٢٤١٨:٤١:٠٥٢٣:٤٤:٠٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣١:٥٤١٢:٢٧:٢٠١٨:٢٣:٢٢١٨:٤٢:٠٣٢٣:٤٣:٤٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٠:٢٣١٢:٢٧:٠٣١٨:٢٤:٢٠١٨:٤٣:٠٠٢٣:٤٣:٢٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٨:٥٢١٢:٢٦:٤٦١٨:٢٥:١٨١٨:٤٣:٥٨٢٣:٤٣:٠٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٧:٢٠١٢:٢٦:٢٩١٨:٢٦:١٥١٨:٤٤:٥٦٢٣:٤٢:٥٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٥:٤٨١٢:٢٦:١٢١٨:٢٧:١٣١٨:٤٥:٥٣٢٣:٤٢:٣٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٤:١٧١٢:٢٥:٥٤١٨:٢٨:١٠١٨:٤٦:٥٠٢٣:٤٢:١٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٢:٤٥١٢:٢٥:٣٧١٨:٢٩:٠٧١٨:٤٧:٤٨٢٣:٤١:٥٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لاطران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای لاطران روستای لاطران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای لاطران روستای لاطران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لاطران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاطران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لاطران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لاطران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لاطران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لاطران

روستای لاطران بر روی نقشه

روستای لاطران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لاطران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لاطران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لاطران
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای لاطران + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای لاطران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لاطران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لاطران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لاطران رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لاطران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لاطران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لاطران
زمان پخش اذان زنده به افق لاطران
زمان پخش اذان مستقیم به افق لاطران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لاطران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ لاطران دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لاطران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لاطران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٠ / ٠,٠
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو