جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر لار

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز لار


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٤١
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:١٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٣٢
نیمه شب: ٠٠:١٥:٣١

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لار (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ شهر لار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر لار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
از سفر زندگی لذت ببرید و هر روز را با لذت و حق‌شناسی، سپری كنید؛ از حضور خداوند در زندگی خود، قدردانی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لار

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر لار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٨:٢٠١٢:٥٠:٣٩١٩:٢٣:٢١١٩:٤٠:٣٩٠٠:٠٩:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٠:٢٩١٩:٢٣:٥٥١٩:٤١:١٥٠٠:٠٩:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٦:٣٤١٢:٥٠:٢٠١٩:٢٤:٢٩١٩:٤١:٥٢٠٠:٠٩:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٥:٤٢١٢:٥٠:١١١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:٢٨٠٠:٠٨:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٤:٥١١٢:٥٠:٠٣١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٠٤٠٠:٠٨:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣١٠٦:١٤:٠١١٢:٤٩:٥٥١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٤١٠٠:٠٨:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٣:١٢١٢:٤٩:٤٨١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:١٧٠٠:٠٨:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٢:٢٤١٢:٤٩:٤١١٩:٢٧:٢١١٩:٤٤:٥٤٠٠:٠٧:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١١:٣٧١٢:٤٩:٣٥١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٣١٠٠:٠٧:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٠:٥٠١٢:٤٩:٢٩١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:٠٨٠٠:٠٧:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٠:٠٥١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٤٤٠٠:٠٧:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٩:٢١١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٧:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٨:٣٨١٢:٤٩:١٦١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠٦:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٧:٥٦١٢:٤٩:١٢١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٣٦٠٠:٠٦:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٧:١٥١٢:٤٩:٠٩١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:١٣٠٠:٠٦:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٦:٣٦١٢:٤٩:٠٧١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٥٠٠٠:٠٦:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٥:٥٧١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٢٧٠٠:٠٦:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٥:٢٠١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٣:٠٩١٩:٥١:٠٤٠٠:٠٦:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٤:٤٣١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٤١٠٠:٠٦:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٤:٠٩١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:١٨٠٠:٠٥:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٣:٣٥١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٥٥٠٠:٠٥:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٣:٠٢١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٣٢٠٠:٠٥:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٢:٣١١٢:٤٩:٠٨١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٤:٠٩٠٠:٠٥:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٢:٠١١٢:٤٩:١٠١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٤٥٠٠:٠٥:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠١:٣٢١٢:٤٩:١٣١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٢٢٠٠:٠٥:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠١:٠٥١٢:٤٩:١٧١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٥٨٠٠:٠٥:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤٩:٢١١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٣٤٠٠:٠٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٠:١٤١٢:٤٩:٢٥١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٠٩٠٠:٠٥:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٩:٥٠١٢:٤٩:٣٠١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٤٥٠٠:٠٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر لار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر لار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر لار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر لار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر لار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر لار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر لار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر لار

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٧:٥٠١٢:٥٤:٣٩١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:١٥٠٠:٠٩:١٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٤:٥٢١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٢٧٠٠:٠٩:٢٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٥:٠٥١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٣٧٠٠:٠٩:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٥:١٧١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٤٥٠٠:٠٩:٥٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٨:٥٢١٢:٥٥:٣٠١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٠:٠٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٩:١٠١٢:٥٥:٤٣١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٠:٢٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٩:٢٨١٢:٥٥:٥٥١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٠٤٠٠:١٠:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:٠٨٠٠:١٠:٥١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٠:٠٩١٢:٥٦:١٩١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:١٠٠٠:١١:٠٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٦:٣١١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:١١٠٠:١١:٢٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٠:٥٢١٢:٥٦:٤٣١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:١٠٠٠:١١:٣٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠١:١٥١٢:٥٦:٥٤١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:٠٩٠٠:١١:٤٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٢٠٦:٠١:٣٩١٢:٥٧:٠٥١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٠٥٠٠:١٢:٠٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥٧:١٦١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٠١٠٠:١٢:١٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٢:٢٨١٢:٥٧:٢٦١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٢:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٧:٣٦١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٢:٤٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٧:٤٦١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٣:٠٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٧:٥٥١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٣:١٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٤:١٤١٢:٥٨:٠٤١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:١٦٠٠:١٣:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٨:١٢١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٣:٣٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٥:١٠١٢:٥٨:٢٠١٩:٥١:١٨٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٣:٥٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٥:٣٩١٢:٥٨:٢٧١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٤:٠٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:١٤٠٠:١٤:١٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٦:٣٧١٢:٥٨:٤١١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٤:٢٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٧:٠٧١٢:٥٨:٤٦١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٤:٤٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٨:٥٢١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:١٣٠٠:١٤:٥١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٨:٠٨١٢:٥٨:٥٧١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٥:٠٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٩:٠١١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٥:١٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٩:٠٥١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٥:٢٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٩:٠٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٥:٣١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٠:١٢١٢:٥٩:١٠١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٥:٤٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر لار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر لار شهر لار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر لار شهر لار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر لار

لار نام شهری است در جنوب استان فارس. شهر لار در فاصلهٔ ۳۳۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر شیراز و ۱۹۰ کیلومتری شمال غرب بندرعباس قرار دارد. این شهر در حد فاصل شهرستان‌های گراش، جهرم، خنج، داراب، لامرد و استان هرمزگان واقع شده‌است

شهر لار در ویکیپدیا

شهر لار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لار
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر لار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر لار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ لار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق لار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق لار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو