جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لار

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز لار


اذان صبح: ٠٤:٢٧:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٠٦:٠٣

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لار (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر لار)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر لار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
سه گروه، داخل بهشت نمی¬شوند: كسی كه همیشه، شراب می‌نوشد (‌دائم‌ الخمر‌) و كسی كه پیوند با خویشاوندان را قطع كرده است و كسی كه جادوگری را راست (‌و حقیقت) بداند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لار

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لار ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر لار (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لار ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لار ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٢٩:١٣١٢:٥٢:٥٩١٩:١٧:١٠١٩:٣٤:٠٧٠٠:١٢:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٢٨:١٢١٢:٥٢:٤٥١٩:١٧:٤٢١٩:٣٤:٤١٠٠:١٢:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٢٧:١١١٢:٥٢:٣٠١٩:١٨:١٥١٩:٣٥:١٥٠٠:١٢:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٦:١١١٢:٥٢:١٧١٩:١٨:٤٧١٩:٣٥:٥٠٠٠:١٢:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٥:١١١٢:٥٢:٠٣١٩:١٩:٢٠١٩:٣٦:٢٤٠٠:١١:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٤:١٢١٢:٥١:٥٠١٩:١٩:٥٣١٩:٣٦:٥٩٠٠:١١:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٣:١٣١٢:٥١:٣٧١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٧:٣٤٠٠:١١:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٢:١٦١٢:٥١:٢٥١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٨:٠٩٠٠:١٠:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢١:١٩١٢:٥١:١٣١٩:٢١:٣٢١٩:٣٨:٤٤٠٠:١٠:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٠:٢٣١٢:٥١:٠٢١٩:٢٢:٠٦١٩:٣٩:١٩٠٠:١٠:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:١٧٠٦:١٩:٢٧١٢:٥٠:٥١١٩:٢٢:٣٩١٩:٣٩:٥٤٠٠:٠٩:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٨:٣٢١٢:٥٠:٤١١٩:٢٣:١٣١٩:٤٠:٣٠٠٠:٠٩:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٧:٣٩١٢:٥٠:٣١١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٠٦٠٠:٠٩:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٦:٤٥١٢:٥٠:٢١١٩:٢٤:٢٠١٩:٤١:٤٢٠٠:٠٩:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٥:٥٣١٢:٥٠:١٢١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:١٨٠٠:٠٨:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٥:٠٢١٢:٥٠:٠٤١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٢:٥٤٠٠:٠٨:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٤:١٢١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٣:٣٠٠٠:٠٨:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٣:٢٢١٢:٤٩:٤٨١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٠٧٠٠:٠٨:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٢:٣٤١٢:٤٩:٤١١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٤٣٠٠:٠٧:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١١:٤٧١٢:٤٩:٣٥١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:٢٠٠٠:٠٧:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١١:٠٠١٢:٤٩:٢٩١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٥٧٠٠:٠٧:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٠:١٥١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٣٤٠٠:٠٧:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٩:٣١١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:١١٠٠:٠٧:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٨:٤٧١٢:٤٩:١٦١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٤٩٠٠:٠٦:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٨:٠٥١٢:٤٩:١٢١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٨:٢٦٠٠:٠٦:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٧:٢٤١٢:٤٩:٠٩١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٦:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٦:٤٥١٢:٤٩:٠٧١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٦:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٦:٠٦١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:١٨٠٠:٠٦:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٥:٢٨١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٥٥٠٠:٠٦:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر لار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر لار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر لار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لار

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر لار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر لار

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر لار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر لار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر لار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر لار

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر لار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر لار

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤٩:٢١١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٣٤٠٠:٠٥:٣٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٠:١٤١٢:٤٩:٢٥١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٠٩٠٠:٠٥:٣١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٩:٥٠١٢:٤٩:٣٠١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٤٥٠٠:٠٥:٣٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٣٠٥:٥٩:٢٨١٢:٤٩:٣٦١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٢٠٠٠:٠٥:٣٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٩:٠٧١٢:٤٩:٤٢١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٥:٣١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٨:٤٧١٢:٤٩:٤٩١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٥:٣٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٨:٢٩١٢:٤٩:٥٦١٩:٤١:٣٧٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٠٥:٣٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٠:٠٣١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٠٥:٣٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٠:١١١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٠٩٠٠:٠٥:٣٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٠:٢٠١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٤١٠٠:٠٥:٤٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٧:٢٨١٢:٥٠:٢٨١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٢:١٢٠٠:٠٥:٤٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٧:١٧١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٠٥:٥٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٧:٠٦١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:١٤٠٠:٠٥:٥٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٦:٥٧١٢:٥٠:٥٧١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٠٦:٠٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٦:٤٩١٢:٥١:٠٧١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:١٣٠٠:٠٦:٠٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٦:٤٢١٢:٥١:١٧١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٤١٠٠:٠٦:١٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥١:٢٨١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٠٦:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٦:٣٣١٢:٥١:٣٩١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٠٦:٣١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥١:٥١١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٦:٠١٠٠:٠٦:٤٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٦:٢٩١٢:٥٢:٠٢١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٠٦:٤٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥٦:٢٩١٢:٥٢:١٤١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٥١٠٠:٠٦:٥٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٢:٢٧١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:١٤٠٠:٠٧:٠٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٠٧:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٥٦:٣٦١٢:٥٢:٥١١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٠٧:٢٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٣:٠٤١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:١٩٠٠:٠٧:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥٦:٤٧١٢:٥٣:١٧١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٠٧:٥٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٥٦:٥٤١٢:٥٣:٣٠١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٠٨:٠٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٩٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٣:٤٣١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:١٤٠٠:٠٨:١٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥٧:١٢١٢:٥٣:٥٦١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٣١٠٠:٠٨:٢٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٦٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٤:٠٩١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٠٨:٤٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٤:٢٢١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٠٠٠٠:٠٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر لار شهر لار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر لار شهر لار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لار

لار نام شهری است در جنوب استان فارس. شهر لار در فاصلهٔ ۳۳۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر شیراز و ۱۹۰ کیلومتری شمال غرب بندرعباس قرار دارد. این شهر در حد فاصل شهرستان‌های گراش، جهرم، خنج، داراب، لامرد و استان هرمزگان واقع شده‌است

شهر لار در ویکیپدیا

شهر لار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لار بر روی نقشه

شهر لار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لار
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر لار + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر لار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لار
جدول اوقات شرعی امروز فردا لار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق لار
زمان پخش اذان زنده به افق لار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ لار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو