جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای لاریچه

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز لاریچه


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٦

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لاریچه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای لاریچه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای لاریچه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لاریچه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
حق، گسترده‌ترین اشیاء است در توصیف، و محدودترین و تنگ‌ترین اشیاء است به هنگام اجرای منصفانه.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لاریچه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لاریچه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاریچه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای لاریچه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاریچه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لاریچه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠١:١١١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٧:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠١:٠١١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٧:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٠:٥٢١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٧:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٠:٤٣١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٦:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٩:٠٤١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٣٩٠٠:١٦:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٢٤٠٠:١٦:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٦:١٢١٣:٠٠:١٣١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٠٩٠٠:١٥:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٥:١٧١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٥:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٠:٠١١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٥:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٣:٣٠١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٥:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٢:٣٨١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٤:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:١١:٤٧١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٤:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١١٠٦:١٠:٥٧١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٤:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٠:٠٩١٢:٥٩:٤١١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٢٥٠٠:١٤:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٩:٢٢١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٤:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٨:٣٦١٢:٥٩:٣٧١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٥٥٠٠:١٣:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٧:٥١١٢:٥٩:٣٦١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٣:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٧:٠٨١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٢٤٠٠:١٣:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٣:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٥:٤٥١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٣:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥٩:٣٨١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٣٧٠٠:١٣:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٢١٠٠:١٣:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٣:٥١١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٣:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٣:١٦١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٤٧٠٠:١٣:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٢:٤٣١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٢:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٢:١٠١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:١٢٠٠:١٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠١:٣٩١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٢:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠١:١٠١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٢:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاریچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاریچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاریچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لاریچه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای لاریچه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لاریچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاریچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای لاریچه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای لاریچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای لاریچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای لاریچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لاریچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاریچه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای لاریچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای لاریچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاریچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای لاریچه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٢:١٩١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٣:١٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٢:٥٧١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٢٣:٢٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٢٣:٣٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٤:١٣١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٣:٤٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٤:٥٢١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٢١٠٠:٢٣:٥٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٥:٣١١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٢٤:٠٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٦:١٠١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢٤:٠٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٠٦٠٠:٢٤:١٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٧:٢٩١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢٤:١٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٣٠٠٠:٢٤:٢٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٤:٢٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٤٨٠٠:٢٤:٣٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٤:٣٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠٩:١٨١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٤:٤٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢١:٢٨١٣:٠٩:١٢١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٤:٤٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:١٠٠٠:٢٤:٤٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:١٢٠٠:٢٤:٤٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:١٤٠٠:٢٤:٤٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٨:٤١١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:١٤٠٠:٢٤:٤٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٨:٣٢١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:١٣٠٠:٢٤:٤٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٤:٤١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٨:١١١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٢٤:٣٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٨:٠١١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٤:٣٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٧:٢٣١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٢٤:٣١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٧:٣٧١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٤:٢٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٨:٤١١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٤:٢٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٧:١١١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٢٤:١٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٣٢٠٠:٢٤:١٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٠:٣٧١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٤:٠٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣١:١٥١٣:٠٦:٢٩١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:١٣٠٠:٢٣:٥٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣١:٥٣١٣:٠٦:١٤١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٠٣٠٠:٢٣:٤٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای لاریچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای لاریچه روستای لاریچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای لاریچه روستای لاریچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لاریچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاریچه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای لاریچه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لاریچه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لاریچه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لاریچه

روستای لاریچه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لاریچه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لاریچه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لاریچه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای لاریچه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای لاریچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای لاریچه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لاریچه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لاریچه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ لاریچه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لاریچه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لاریچه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لاریچه
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ لاریچه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق لاریچه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لاریچه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لاریچه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لاریچه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو