جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای لاریچه

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز لاریچه


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٨
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٤٦
نیمه شب: ٠٠:١٢:٥٤

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لاریچه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای لاریچه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای لاریچه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لاریچه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

موریس مترلینگ
ما هیچ دلیلی در دست نداریم كه بتوانیم وجود فهم و شعور را در سنگ و درخت و غیره منكر بشویم و در این صورت بعید نیست دنیاهایی وجود داشته باشد كه در آن، سنگ ها و سایر جمادات مثل ما زندگی كنند و بلكه زندگی فكری آنها از ما بالاتر باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لاریچه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لاریچه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاریچه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای لاریچه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لاریچه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لاریچه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣٥:٤١١٣:٠٣:٣١١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٣٧٠٠:٢١:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٤:٣٠١٣:٠٣:١٦١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٢١٠٠:٢٠:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٣:٢٠١٣:٠٣:٠٢١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٠٤٠٠:٢٠:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٢:١١١٣:٠٢:٤٨١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٤٨٠٠:٢٠:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣١:٠٢١٣:٠٢:٣٥١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٣٢٠٠:١٩:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٦٠٦:٢٩:٥٤١٣:٠٢:٢٢١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:١٦٠٠:١٩:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٢:٠٩١٩:٣٦:٠١١٩:٥٤:٠٠٠٠:١٩:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠١:٥٧١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٤٤٠٠:١٨:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٦:٣٤١٣:٠١:٤٥١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٢٨٠٠:١٨:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٥:٢٩١٣:٠١:٣٤١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:١٣٠٠:١٨:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠١:٢٣١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٥٧٠٠:١٨:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠١:١٢١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٤٢٠٠:١٧:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٢:١٩١٣:٠١:٠٢١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٧:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢١:١٨١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:١١٠٠:١٧:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٦:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٩:١٨١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٦:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٨:١٩١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٦:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٧:٢١١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:١١٠٠:١٦:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٠:١٣١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٥:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٥:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٠:٠١١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٥:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٣:٤١١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:١٢٠٠:١٥:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٢:٤٩١٢:٥٩:٥١١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٥٨٠٠:١٤:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١١:٥٨١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٤٣٠٠:١٤:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٦٠٦:١١:٠٨١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٢٩٠٠:١٤:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٩:٤١١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٤:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٤:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٤:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٨:٠٢١٢:٥٩:٣٦١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لاریچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لاریچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لاریچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لاریچه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای لاریچه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لاریچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاریچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای لاریچه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای لاریچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای لاریچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای لاریچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لاریچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاریچه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لاریچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای لاریچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لاریچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لاریچه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٢:١٠١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:١٢٠٠:١٢:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠١:٣٩١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٢:٥٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠١:١٠١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٢:٤٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:١٧٠٠:١٢:٤٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٠:١٤٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٥٧٠٠:١٢:٤٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٠:٢١٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٢:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٠:٢٨٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:١٦٠٠:١٢:٤٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢١:٥٥٠٠:١٢:٤٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٠:٤٣٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٣٢٠٠:١٢:٤٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٣:١٠٠٠:١٢:٥١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠١:٠٠٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٢:٥٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٧:٥٢١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٢١٠٠:١٢:٥٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠١:١٩٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٥٦٠٠:١٣:٠١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٣٠٠٠:١٣:٠٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٥٧:١٣١٣:٠١:٣٩٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٦:٠٣٠٠:١٣:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠١:٤٩٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٣٥٠٠:١٣:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٧:٠٦٠٠:١٣:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠٢:١١٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٣٦٠٠:١٣:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٦:٤١١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٨:٠٥٠٠:١٣:٣٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٦:٣٧١٣:٠٢:٣٤٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٣٣٠٠:١٣:٤٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥١٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٥٩٠٠:١٣:٥٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٦:٣٣١٣:٠٢:٥٩٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٢٥٠٠:١٤:٠٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٦:٣٣١٣:٠٣:١١٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١٤:١٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٦:٣٥١٣:٠٣:٢٣٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:١٣٠٠:١٤:٢٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٦:٣٨١٣:٠٣:٣٦٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٣٥٠٠:١٤:٣٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٣:٤٩٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٥٦٠٠:١٤:٤٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٤:٠٢٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:١٦٠٠:١٤:٥٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٤:١٥٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٣٤٠٠:١٥:٠٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٤:٢٨٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٥١٠٠:١٥:٢٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٧:١٥١٣:٠٤:٤١٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٢:٠٧٠٠:١٥:٣٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠٤:٥٤٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٢١٠٠:١٥:٤٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای لاریچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لاریچه روستای لاریچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لاریچه روستای لاریچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لاریچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لاریچه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لاریچه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لاریچه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لاریچه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لاریچه

روستای لاریچه بر روی نقشه

روستای لاریچه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لاریچه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لاریچه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لاریچه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای لاریچه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای لاریچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لاریچه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لاریچه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لاریچه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق لاریچه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لاریچه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لاریچه
زمان پخش اذان مستقیم به افق لاریچه
جدول اوقات شرعی امروز فردا لاریچه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لاریچه
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ لاریچه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا لاریچه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لاریچه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو