جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر لاریم

جویبار | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز لاریم


اذان صبح: ٠٥:١٢:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٣٩
اذان ظهر: ١١:٤٣:٣٨
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:١٨
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٠٨
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٣٦

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لاریم (شهرستان جویبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر لاریم)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر لاریم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لاریم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگ زیگلار
هنگامی كه خسته می شوید، اگر پایبند باشید، نخستین اندیشه ای كه به ذهن تان می رسد، این است كه چگونه آن دشواری را از بین ببرید. ولی اگر پایبند نباشید، نخستین اندیشه ای كه به ذهن تان می رسد، این است كه چگونه از كار بگریزید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لاریم

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لاریم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لاریم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر لاریم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لاریم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لاریم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٩:٥٧١٢:٥٥:٥٥١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠١:٥٤٠٠:٠٨:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٥:٤٦١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٠٨:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٥:٣٧١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٠٨:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥٥:٢٩١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٠٧:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٥:٢١١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠٧:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٤:١٠١٢:٥٥:١٤١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٠٧:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٣:٠٤١٢:٥٥:٠٨١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠٧:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠١:٥٨١٢:٥٥:٠١١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٠٦:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٠:٥٥١٢:٥٤:٥٦١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٠٦:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٥٩:٥٢١٢:٥٤:٥١١٩:٥٠:٢٢٢٠:١٠:١٦٠٠:٠٦:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٨:٥٠١٢:٥٤:٤٦١٩:٥١:١٤٢٠:١١:١١٠٠:٠٥:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٧:٥٠١٢:٥٤:٤٢١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٢:٠٦٠٠:٠٥:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٦:٥١١٢:٥٤:٣٩١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٣:٠١٠٠:٠٥:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٥٤٠٥:٥٥:٥٣١٢:٥٤:٣٦١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٥٦٠٠:٠٥:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:٣٥٠٥:٥٤:٥٧١٢:٥٤:٣٤١٩:٥٤:٤١٢٠:١٤:٥١٠٠:٠٤:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:١٦٠٥:٥٤:٠٢١٢:٥٤:٣٢١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٥:٤٥٠٠:٠٤:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٥٩٠٥:٥٣:٠٩١٢:٥٤:٣١١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٦:٣٩٠٠:٠٤:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٤٤٠٥:٥٢:١٧١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٧:١٤٢٠:١٧:٣٣٠٠:٠٤:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٣٠٠٥:٥١:٢٦١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٨:٢٧٠٠:٠٤:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:١٧٠٥:٥٠:٣٧١٢:٥٤:٣١١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٩:٢٠٠٠:٠٤:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤٩:٤٩١٢:٥٤:٣٢١٩:٥٩:٤٤٢٠:٢٠:١٣٠٠:٠٣:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٤٩:٠٣١٢:٥٤:٣٤٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢١:٠٥٠٠:٠٣:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٤٨:١٩١٢:٥٤:٣٧٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢١:٥٧٠٠:٠٣:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٤٧:٣٦١٢:٥٤:٤٠٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٠٣:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٤٦:٥٤١٢:٥٤:٤٣٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٠٣:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٤٦:١٥١٢:٥٤:٤٧٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٠٣:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٤٥:٣٦١٢:٥٤:٥٢٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٠٣:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٣٧٠٥:٤٥:٠٠١٢:٥٤:٥٧٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٠٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٠:٤١٠٥:٤٤:٢٥١٢:٥٥:٠٢٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٠٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لاریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لاریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لاریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لاریم

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر لاریم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لاریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر لاریم

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر لاریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر لاریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر لاریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لاریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاریم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر لاریم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر لاریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر لاریم

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٢:٢٦١١:٤٢:٣١١٧:١٢:٠٦١٧:٣٠:٤٩٢٣:٠٠:١٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٣:٢٣١١:٤٢:٢٣١٧:١٠:٥٣١٧:٢٩:٣٨٢٣:٠٠:٠٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٤:٢١١١:٤٢:١٦١٧:٠٩:٤١١٧:٢٨:٢٧٢٢:٥٩:٥٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٥:١٩١١:٤٢:٠٩١٧:٠٨:٣٠١٧:٢٧:١٨٢٢:٥٩:٤٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٦:١٧١١:٤٢:٠٣١٧:٠٧:٢٠١٧:٢٦:١٠٢٢:٥٩:٣١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٧:١٦١١:٤١:٥٨١٧:٠٦:١١١٧:٢٥:٠٤٢٢:٥٩:٢٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٨:١٥١١:٤١:٥٣١٧:٠٥:٠٣١٧:٢٣:٥٨٢٢:٥٩:١٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٩:١٤١١:٤١:٤٩١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٢:٥٤٢٢:٥٩:٠٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٠:١٤١١:٤١:٤٦١٧:٠٢:٥١١٧:٢١:٥١٢٢:٥٩:٠٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢١:١٤١١:٤١:٤٤١٧:٠١:٤٧١٧:٢٠:٤٩٢٢:٥٨:٥٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٢:١٤١١:٤١:٤٣١٧:٠٠:٤٥١٧:١٩:٤٩٢٢:٥٨:٥٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٣:١٤١١:٤١:٤٢١٦:٥٩:٤٣١٧:١٨:٥٠٢٢:٥٨:٤٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٤:١٥١١:٤١:٤٢١٦:٥٨:٤٤١٧:١٧:٥٣٢٢:٥٨:٤٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٥:١٦١١:٤١:٤٣١٦:٥٧:٤٥١٧:١٦:٥٧٢٢:٥٨:٤٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٦:١٧١١:٤١:٤٥١٦:٥٦:٤٨١٧:١٦:٠٢٢٢:٥٨:٤٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٧:١٨١١:٤١:٤٨١٦:٥٥:٥٢١٧:١٥:٠٩٢٢:٥٨:٣٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٨:١٩١١:٤١:٥١١٦:٥٤:٥٨١٧:١٤:١٧٢٢:٥٨:٣٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٩:٢١١١:٤١:٥٥١٦:٥٤:٠٦١٧:١٣:٢٧٢٢:٥٨:٣٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٣٠:٢٢١١:٤٢:٠١١٦:٥٣:١٥١٧:١٢:٣٩٢٢:٥٨:٤٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣١:٢٤١١:٤٢:٠٧١٦:٥٢:٢٥١٧:١١:٥٢٢٢:٥٨:٤٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٢:٢٥١١:٤٢:١٣١٦:٥١:٣٨١٧:١١:٠٧٢٢:٥٨:٤٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٣:٢٧١١:٤٢:٢١١٦:٥٠:٥٢١٧:١٠:٢٤٢٢:٥٨:٤٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٤:٢٩١١:٤٢:٢٩١٦:٥٠:٠٧١٧:٠٩:٤٢٢٢:٥٨:٥٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٥:٣١١١:٤٢:٣٩١٦:٤٩:٢٥١٧:٠٩:٠٢٢٢:٥٨:٥٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٦:٣٣١١:٤٢:٤٩١٦:٤٨:٤٤١٧:٠٨:٢٤٢٢:٥٩:٠٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٧:٣٤١١:٤٣:٠٠١٦:٤٨:٠٥١٧:٠٧:٤٧٢٢:٥٩:١١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٨:٣٦١١:٤٣:١٢١٦:٤٧:٢٧١٧:٠٧:١٢٢٢:٥٩:١٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٩:٣٧١١:٤٣:٢٥١٦:٤٦:٥٢١٧:٠٦:٣٩٢٢:٥٩:٢٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٤٠:٣٩١١:٤٣:٣٨١٦:٤٦:١٨١٧:٠٦:٠٨٢٢:٥٩:٣٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤١:٤٠١١:٤٣:٥٣١٦:٤٥:٤٧١٧:٠٥:٣٩٢٢:٥٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر لاریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر لاریم شهر لاریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر لاریم شهر لاریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لاریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاریم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لاریم

لاریم، روستایی است از توابع بخش گیل‌خوران شهرستان جویبار در استان مازندران ایران

شهر لاریم در ویکیپدیا

شهر لاریم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لاریم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لاریم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لاریم بر روی نقشه

شهر لاریم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لاریم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لاریم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لاریم
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر لاریم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر لاریم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لاریم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لاریم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لاریم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ لاریم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لاریم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لاریم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لاریم
افق شرعی امروز فردا لاریم دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ لاریم دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لاریم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لاریم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لاریم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو