جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لاریم

جویبار | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز لاریم


اذان صبح: ٠٣:٥١:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٩:١٤
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٠٢

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لاریم (شهرستان جویبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر لاریم)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر لاریم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لاریم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
از بول دوری كنید زیرا عذاب قبر بیشتر از اجتناب كردن از بول است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لاریم

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لاریم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لاریم ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر لاریم (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لاریم ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لاریم ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٥:٤٤١٢:٥٨:٢٥١٩:٣١:٤٣١٩:٥٠:٣٦٠٠:١٣:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٤:٢٣١٢:٥٨:١١١٩:٣٢:٣٦١٩:٥١:٣١٠٠:١٢:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٣:٠٢١٢:٥٧:٥٧١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٢:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢١:٤١١٢:٥٧:٤٣١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:٢١٠٠:١٢:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥٧:٢٩١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:١٦٠٠:١١:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٧:١٦١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٥:١١٠٠:١١:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٧:٤٥١٢:٥٧:٠٤١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٦:٠٧٠٠:١٠:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٦:٢٨١٢:٥٦:٥١١٩:٣٧:٥١١٩:٥٧:٠٢٠٠:١٠:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٥:١١١٢:٥٦:٤٠١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٥٧٠٠:١٠:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٣:٥٥١٢:٥٦:٢٨١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:٥٣٠٠:٠٩:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٢:٤١١٢:٥٦:١٧١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٤٨٠٠:٠٩:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٤١٠٦:١١:٢٧١٢:٥٦:٠٧١٩:٤١:٢٢٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٠٩:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٠:١٤١٢:٥٥:٥٧١٩:٤٢:١٥٢٠:٠١:٣٩٠٠:٠٨:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٥:٤٧١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٠٨:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠٧:٥١١٢:٥٥:٣٨١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٣:٣١٠٠:٠٨:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٥:٣٠١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٠٧:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٥:٢٢١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٠٧:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٥:١٥١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٦:١٨٠٠:٠٧:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٥:٠٨١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٧:١٤٠٠:٠٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٥:٠١١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٠٦:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠١:٠٩١٢:٥٤:٥٦١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٠٦:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠٠:٠٦١٢:٥٤:٥١١٩:٥٠:٠٨٢٠:١٠:٠١٠٠:٠٦:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥٩:٠٤١٢:٥٤:٤٦١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:٥٦٠٠:٠٥:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٤:٤٢١٩:٥١:٥٣٢٠:١١:٥٢٠٠:٠٥:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٤:٣٩١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٢:٤٧٠٠:٠٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٨:١٣٠٥:٥٦:٠٧١٢:٥٤:٣٦١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٣:٤٢٠٠:٠٥:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٥٣٠٥:٥٥:١٠١٢:٥٤:٣٤١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٤:٣٧٠٠:٠٥:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٤:١٥١٢:٥٤:٣٢١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٥:٣٢٠٠:٠٤:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٤:١٨٠٥:٥٣:٢١١٢:٥٤:٣١١٩:٥٦:١١٢٠:١٦:٢٦٠٠:٠٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر لاریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر لاریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر لاریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لاریم

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر لاریم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لاریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر لاریم

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر لاریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر لاریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر لاریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لاریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاریم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر لاریم

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر لاریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر لاریم

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٤٦:١٥١٢:٥٤:٤٧٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٠٣:١١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٤٥:٣٦١٢:٥٤:٥٢٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٠٣:٠٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٧٠٥:٤٥:٠٠١٢:٥٤:٥٧٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٠٢:٥٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤١٠٥:٤٤:٢٥١٢:٥٥:٠٢٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٠٢:٥٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٦٠٥:٤٣:٥٢١٢:٥٥:٠٩٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٠٢:٥١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٤٣:٢٠١٢:٥٥:١٥٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٠٢:٤٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٣٠٥:٤٢:٥٠١٢:٥٥:٢٢٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٩:١٨٠٠:٠٢:٤٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٤٠٥:٤٢:٢٢١٢:٥٥:٣٠٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٠٢:٤٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٨٠٥:٤١:٥٥١٢:٥٥:٣٨٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٠٢:٤٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٤٠٥:٤١:٣١١٢:٥٥:٤٦٢٠:١٠:٢١٢٠:٣١:٣٠٠٠:٠٢:٤١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٢٠٥:٤١:٠٨١٢:٥٥:٥٥٢٠:١١:٠١٢٠:٣٢:١٢٠٠:٠٢:٤٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٤٠:٤٦١٢:٥٦:٠٤٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٠٢:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٦٠٥:٤٠:٢٦١٢:٥٦:١٣٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٠٢:٤٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١١٠٥:٤٠:٠٨١٢:٥٦:٢٣٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٤:١٣٠٠:٠٢:٤٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٨٠٥:٣٩:٥٢١٢:٥٦:٣٣٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٠٢:٤٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٩٠٥:٣٩:٣٨١٢:٥٦:٤٤٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٠٢:٥٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤١٠٥:٣٩:٢٥١٢:٥٦:٥٥٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٠٢:٥٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٦٠٥:٣٩:١٤١٢:٥٧:٠٦٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٠٣:٠٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٤٠٥:٣٩:٠٥١٢:٥٧:١٧٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٠٣:٠٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٤٠٥:٣٨:٥٧١٢:٥٧:٢٩٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٧:٤١٠٠:٠٣:١٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٧٠٥:٣٨:٥١١٢:٥٧:٤١٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٨:١١٠٠:٠٣:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٣٠٥:٣٨:٤٧١٢:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٠٣:٢٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥١٠٥:٣٨:٤٥١٢:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٠٣:٣٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٢٠٥:٣٨:٤٥١٢:٥٨:١٨٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٩:٣٢٠٠:٠٣:٤٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٥٠٥:٣٨:٤٦١٢:٥٨:٣١٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٩:٥٦٠٠:٠٣:٥٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣١٠٥:٣٨:٤٨١٢:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٤٤٢٠:٤٠:١٩٠٠:٠٤:٠٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٠٠٥:٣٨:٥٣١٢:٥٨:٥٦٢٠:١٩:٠٤٢٠:٤٠:٤٠٠٠:٠٤:١٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٢٠٥:٣٨:٥٩١٢:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٢٣٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٠٤:٢٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٦٠٥:٣٩:٠٧١٢:٥٩:٢٣٢٠:١٩:٤١٢٠:٤١:١٧٠٠:٠٤:٤٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٣٠٥:٣٩:١٦١٢:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٥٦٢٠:٤١:٣٣٠٠:٠٤:٥٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٢٠٥:٣٩:٢٧١٢:٥٩:٤٩٢٠:٢٠:١١٢٠:٤١:٤٨٠٠:٠٥:٠٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لاریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر لاریم شهر لاریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر لاریم شهر لاریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لاریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاریم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لاریم

لاریم، روستایی است از توابع بخش گیل‌خوران شهرستان جویبار در استان مازندران ایران

شهر لاریم در ویکیپدیا

شهر لاریم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لاریم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لاریم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لاریم بر روی نقشه

شهر لاریم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لاریم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لاریم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لاریم
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر لاریم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر لاریم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لاریم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لاریم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لاریم رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لاریم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لاریم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لاریم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا لاریم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لاریم دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لاریم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق لاریم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لاریم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لاریم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو