جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر لادیز

زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز لادیز


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٤١
اذان ظهر: ١١:٣٥:١٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٢:٠٩
اذان مغرب: ١٧:١٠:١٣
نیمه شب: ٢٢:٥٤:٤٢

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لادیز (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ شهر لادیز)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر لادیز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لادیز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

رالف والدو امرسون
من در طبیعت وحشی، احساس ارزشمند و آشنایی را درك كرده ام كه در خیابانها و دهكده ها هرگز به آن دست نیافته ام. در دشت های آرام، بویژه در مرزهای افق دوردست، انسان شاهد دل انگیزترین و باشكوه ترین زیبایی هایی است كه با سرشت او همگون است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لادیز

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لادیز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لادیز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر لادیز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لادیز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لادیز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٤٩:٤٧١٢:٢٢:٥٤١٨:٥٦:٢٧١٩:١٣:٥٦٢٣:٤١:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:١٠٠٥:٤٨:٥٠١٢:٢٢:٤٤١٨:٥٧:٠٣١٩:١٤:٣٥٢٣:٤١:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٧:٥٤١٢:٢٢:٣٤١٨:٥٧:٣٩١٩:١٥:١٣٢٣:٤٠:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٤٦:٥٩١٢:٢٢:٢٥١٨:٥٨:١٦١٩:١٥:٥٢٢٣:٤٠:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٦:٠٥١٢:٢٢:١٦١٨:٥٨:٥٢١٩:١٦:٣٠٢٣:٤٠:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٥:١١١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٩:٢٩١٩:١٧:٠٩٢٣:٣٩:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٤:١٩١٢:٢٢:٠٠١٩:٠٠:٠٥١٩:١٧:٤٨٢٣:٣٩:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤٣:٢٨١٢:٢١:٥٣١٩:٠٠:٤٢١٩:١٨:٢٧٢٣:٣٩:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٢:٣٧١٢:٢١:٤٦١٩:٠١:١٩١٩:١٩:٠٦٢٣:٣٩:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:١٦٠٥:٤١:٤٨١٢:٢١:٤٠١٩:٠١:٥٦١٩:١٩:٤٥٢٣:٣٩:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٠:٥٩١٢:٢١:٣٤١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٠:٢٤٢٣:٣٨:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:١١٠٥:٤٠:١٢١٢:٢١:٢٩١٩:٠٣:١٠١٩:٢١:٠٤٢٣:٣٨:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:١٠٠٥:٣٩:٢٦١٢:٢١:٢٥١٩:٠٣:٤٧١٩:٢١:٤٣٢٣:٣٨:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:١٠٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢١:٢١١٩:٠٤:٢٣١٩:٢٢:٢٢٢٣:٣٨:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:١٢٠٥:٣٧:٥٦١٢:٢١:١٧١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٣:٠١٢٣:٣٨:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:١٤٠٥:٣٧:١٣١٢:٢١:١٤١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٣:٤١٢٣:٣٧:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:١٧٠٥:٣٦:٣٢١٢:٢١:١٢١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٢٠٢٣:٣٧:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٣٥:٥١١٢:٢١:١٠١٩:٠٦:٥١١٩:٢٤:٥٩٢٣:٣٧:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٣٥:١٢١٢:٢١:٠٩١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:٣٩٢٣:٣٧:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٣٤:٣٣١٢:٢١:٠٩١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٦:١٨٢٣:٣٧:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٣٣:٥٦١٢:٢١:٠٩١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٥٧٢٣:٣٧:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٣٣:٢١١٢:٢١:٠٩١٩:٠٩:١٨١٩:٢٧:٣٦٢٣:٣٧:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٢:٤٦١٢:٢١:١١١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٨:١٥٢٣:٣٧:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٢:١٣١٢:٢١:١٣١٩:١٠:٣١١٩:٢٨:٥٣٢٣:٣٧:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٣١:٤١١٢:٢١:١٥١٩:١١:٠٨١٩:٢٩:٣٢٢٣:٣٦:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣١:١١١٢:٢١:١٨١٩:١١:٤٤١٩:٣٠:١٠٢٣:٣٦:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٣٠:٤٢١٢:٢١:٢١١٩:١٢:٢٠١٩:٣٠:٤٨٢٣:٣٦:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٠:١٤١٢:٢١:٢٥١٩:١٢:٥٥١٩:٣١:٢٦٢٣:٣٦:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٢٩:٤٧١٢:٢١:٣٠١٩:١٣:٣٠١٩:٣٢:٠٣٢٣:٣٦:٤٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٢٩:٢٢١٢:٢١:٣٥١٩:١٤:٠٥١٩:٣٢:٤٠٢٣:٣٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لادیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لادیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لادیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لادیز

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر لادیز

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر لادیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لادیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر لادیز

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٦:٤٧١١:٢٦:٠٦١٦:٣٥:٢٨١٦:٥٤:٠٠٢٢:٤٤:٤٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٧:٠٩١١:٢٦:٣٦١٦:٣٦:٠٦١٦:٥٤:٣٧٢٢:٤٥:١٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٧:٢٩١١:٢٧:٠٥١٦:٣٦:٤٥١٦:٥٥:١٦٢٢:٤٥:٤٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٧:٤٧١١:٢٧:٣٤١٦:٣٧:٢٥١٦:٥٥:٥٥٢٢:٤٦:١٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٨:٠٤١١:٢٨:٠٢١٦:٣٨:٠٦١٦:٥٦:٣٥٢٢:٤٦:٤٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٨:٢٠١١:٢٨:٣١١٦:٣٨:٤٧١٦:٥٧:١٦٢٢:٤٧:١٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٨:٣٤١١:٢٨:٥٩١٦:٣٩:٣٠١٦:٥٧:٥٧٢٢:٤٧:٤٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٨:٤٦١١:٢٩:٢٦١٦:٤٠:١٣١٦:٥٨:٤٠٢٢:٤٨:١٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٨:٥٧١١:٢٩:٥٤١٦:٤٠:٥٧١٦:٥٩:٢٣٢٢:٤٨:٤٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٩:٠٧١١:٣٠:٢٠١٦:٤١:٤٢١٧:٠٠:٠٦٢٢:٤٩:١٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٩:١٤١١:٣٠:٤٧١٦:٤٢:٢٧١٧:٠٠:٥٠٢٢:٤٩:٤١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٩:٢٠١١:٣١:١٢١٦:٤٣:١٣١٧:٠١:٣٥٢٢:٥٠:٠٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٩:٢٥١١:٣١:٣٨١٦:٤٤:٠٠١٧:٠٢:٢٠٢٢:٥٠:٣٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٩:٢٨١١:٣٢:٠٢١٦:٤٤:٤٧١٧:٠٣:٠٦٢٢:٥١:٠٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٩:٢٩١١:٣٢:٢٧١٦:٤٥:٣٥١٧:٠٣:٥٢٢٢:٥١:٢٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٩:٢٩١١:٣٢:٥٠١٦:٤٦:٢٣١٧:٠٤:٣٩٢٢:٥١:٥٥
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٩:٢٧١١:٣٣:١٣١٦:٤٧:١١١٧:٠٥:٢٥٢٢:٥٢:٢١
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٩:٢٣١١:٣٣:٣٦١٦:٤٨:٠٠١٧:٠٦:١٣٢٢:٥٢:٤٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٩:١٨١١:٣٣:٥٧١٦:٤٨:٤٩١٧:٠٧:٠٠٢٢:٥٣:١٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٩:١١١١:٣٤:١٨١٦:٤٩:٣٩١٧:٠٧:٤٨٢٢:٥٣:٣٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٩:٠٢١١:٣٤:٣٩١٦:٥٠:٢٩١٧:٠٨:٣٦٢٢:٥٣:٥٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٨:٥٢١١:٣٤:٥٩١٦:٥١:١٩١٧:٠٩:٢٤٢٢:٥٤:٢٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٨:٤١١١:٣٥:١٨١٦:٥٢:٠٩١٧:١٠:١٣٢٢:٥٤:٤٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٨:٢٧١١:٣٥:٣٦١٦:٥٢:٥٩١٧:١١:٠٢٢٢:٥٥:٠٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٨:١٣١١:٣٥:٥٤١٦:٥٣:٥٠١٧:١١:٥٠٢٢:٥٥:٢٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٧:٥٦١١:٣٦:١١١٦:٥٤:٤١١٧:١٢:٣٩٢٢:٥٥:٤٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٧:٣٨١١:٣٦:٢٧١٦:٥٥:٣١١٧:١٣:٢٨٢٢:٥٦:٠٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٧:١٩١١:٣٦:٤٢١٦:٥٦:٢٢١٧:١٤:١٧٢٢:٥٦:٢١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٦:٥٨١١:٣٦:٥٧١٦:٥٧:١٣١٧:١٥:٠٥٢٢:٥٦:٣٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٦:٣٥١١:٣٧:١١١٦:٥٨:٠٤١٧:١٥:٥٤٢٢:٥٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر لادیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر لادیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر لادیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لادیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لادیز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر لادیز

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر لادیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لادیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر لادیز

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٤:١٠١١:٢٣:٠٧١٦:٣٢:٠٤١٦:٥٠:٣٧٢٢:٤١:٤٧
٠٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٤:٤٠١١:٢٣:٣٧١٦:٣٢:٣٥١٦:٥١:٠٨٢٢:٤٢:١٧
٠٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٥:٠٨١١:٢٤:٠٧١٦:٣٣:٠٧١٦:٥١:٤١٢٢:٤٢:٤٧
٠٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٥:٣٥١١:٢٤:٣٧١٦:٣٣:٤١١٦:٥٢:١٤٢٢:٤٣:١٧
٠٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٦:٠٠١١:٢٥:٠٧١٦:٣٤:١٥١٦:٥٢:٤٨٢٢:٤٣:٤٧
٠٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٦:٢٥١١:٢٥:٣٦١٦:٣٤:٥١١٦:٥٣:٢٤٢٢:٤٤:١٧
٠٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٦:٤٧١١:٢٦:٠٦١٦:٣٥:٢٨١٦:٥٤:٠٠٢٢:٤٤:٤٧
٠٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٧:٠٩١١:٢٦:٣٦١٦:٣٦:٠٦١٦:٥٤:٣٧٢٢:٤٥:١٨
٠٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٧:٢٩١١:٢٧:٠٥١٦:٣٦:٤٥١٦:٥٥:١٦٢٢:٤٥:٤٨
١٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٧:٤٧١١:٢٧:٣٤١٦:٣٧:٢٥١٦:٥٥:٥٥٢٢:٤٦:١٨
١١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٨:٠٤١١:٢٨:٠٢١٦:٣٨:٠٦١٦:٥٦:٣٥٢٢:٤٦:٤٧
١٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٨:٢٠١١:٢٨:٣١١٦:٣٨:٤٧١٦:٥٧:١٦٢٢:٤٧:١٧
١٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٨:٣٤١١:٢٨:٥٩١٦:٣٩:٣٠١٦:٥٧:٥٧٢٢:٤٧:٤٦
١٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٨:٤٦١١:٢٩:٢٦١٦:٤٠:١٣١٦:٥٨:٤٠٢٢:٤٨:١٥
١٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٨:٥٧١١:٢٩:٥٤١٦:٤٠:٥٧١٦:٥٩:٢٣٢٢:٤٨:٤٤
١٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٩:٠٧١١:٣٠:٢٠١٦:٤١:٤٢١٧:٠٠:٠٦٢٢:٤٩:١٣
١٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٩:١٤١١:٣٠:٤٧١٦:٤٢:٢٧١٧:٠٠:٥٠٢٢:٤٩:٤١
١٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٩:٢٠١١:٣١:١٢١٦:٤٣:١٣١٧:٠١:٣٥٢٢:٥٠:٠٩
١٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٩:٢٥١١:٣١:٣٨١٦:٤٤:٠٠١٧:٠٢:٢٠٢٢:٥٠:٣٦
٢٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٩:٢٨١١:٣٢:٠٢١٦:٤٤:٤٧١٧:٠٣:٠٦٢٢:٥١:٠٣
٢١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٩:٢٩١١:٣٢:٢٧١٦:٤٥:٣٥١٧:٠٣:٥٢٢٢:٥١:٢٩
٢٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٩:٢٩١١:٣٢:٥٠١٦:٤٦:٢٣١٧:٠٤:٣٩٢٢:٥١:٥٥
٢٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٩:٢٧١١:٣٣:١٣١٦:٤٧:١١١٧:٠٥:٢٥٢٢:٥٢:٢١
٢٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٩:٢٣١١:٣٣:٣٦١٦:٤٨:٠٠١٧:٠٦:١٣٢٢:٥٢:٤٦
٢٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٩:١٨١١:٣٣:٥٧١٦:٤٨:٤٩١٧:٠٧:٠٠٢٢:٥٣:١٠
٢٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٩:١١١١:٣٤:١٨١٦:٤٩:٣٩١٧:٠٧:٤٨٢٢:٥٣:٣٤
٢٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٩:٠٢١١:٣٤:٣٩١٦:٥٠:٢٩١٧:٠٨:٣٦٢٢:٥٣:٥٧
٢٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٨:٥٢١١:٣٤:٥٩١٦:٥١:١٩١٧:٠٩:٢٤٢٢:٥٤:٢٠
٢٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٨:٤١١١:٣٥:١٨١٦:٥٢:٠٩١٧:١٠:١٣٢٢:٥٤:٤٢
٣٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٨:٢٧١١:٣٥:٣٦١٦:٥٢:٥٩١٧:١١:٠٢٢٢:٥٥:٠٣

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر لادیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر لادیز شهر لادیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر لادیز شهر لادیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لادیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لادیز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لادیز

دهستان لادیز نام دهستانی در بخش میرجاوه شهرستان زاهدان، استان سیستان و بلوچستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۳۹۵۳ نفر (۴۴۳۶ خانوار) بوده‌است

شهر لادیز در ویکیپدیا

شهر لادیز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لادیز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لادیز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لادیز بر روی نقشه

شهر لادیز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لادیز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لادیز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لادیز
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر لادیز + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر لادیز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لادیز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لادیز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لادیز رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لادیز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لادیز
زمان پخش اذان زنده به افق لادیز
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لادیز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لادیز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ لادیز دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق لادیز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لادیز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لادیز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو