جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر لادیز

زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز لادیز


اذان صبح: ٠٣:٥٥:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:١٢:٥١
اذان ظهر: ١١:١٧:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٠١
اذان مغرب: ١٧:٣٨:٤٦
نیمه شب: ٢٢:٣٨:٥٥

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لادیز (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر لادیز)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر لادیز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لادیز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

اُرد بزرگ
آینده جوانان را از روی خواسته ها و گفتار ساده شان می توان حدس زد. مپنداریم كه میزان دارایی و یا امكانات آنها دلیلی بر پیروزی و شكست آنهاست، تنها [ مسئله ی ] مهم، خواسته و آرزوی آنهاست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لادیز

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لادیز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لادیز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر لادیز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لادیز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لادیز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٧:٥٤١٢:٢٢:٣٤١٨:٥٧:٣٩١٩:١٥:١٣٢٣:٤٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٤٦:٥٩١٢:٢٢:٢٥١٨:٥٨:١٦١٩:١٥:٥٢٢٣:٤٠:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٦:٠٥١٢:٢٢:١٦١٨:٥٨:٥٢١٩:١٦:٣٠٢٣:٤٠:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٥:١١١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٩:٢٩١٩:١٧:٠٩٢٣:٣٩:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٤:١٩١٢:٢٢:٠٠١٩:٠٠:٠٥١٩:١٧:٤٨٢٣:٣٩:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤٣:٢٨١٢:٢١:٥٣١٩:٠٠:٤٢١٩:١٨:٢٧٢٣:٣٩:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٢:٣٧١٢:٢١:٤٦١٩:٠١:١٩١٩:١٩:٠٦٢٣:٣٩:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:١٦٠٥:٤١:٤٨١٢:٢١:٤٠١٩:٠١:٥٦١٩:١٩:٤٥٢٣:٣٩:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٠:٥٩١٢:٢١:٣٤١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٠:٢٤٢٣:٣٨:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:١١٠٥:٤٠:١٢١٢:٢١:٢٩١٩:٠٣:١٠١٩:٢١:٠٤٢٣:٣٨:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:١٠٠٥:٣٩:٢٦١٢:٢١:٢٥١٩:٠٣:٤٧١٩:٢١:٤٣٢٣:٣٨:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:١٠٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢١:٢١١٩:٠٤:٢٣١٩:٢٢:٢٢٢٣:٣٨:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:١٢٠٥:٣٧:٥٦١٢:٢١:١٧١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٣:٠١٢٣:٣٨:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:١٤٠٥:٣٧:١٣١٢:٢١:١٤١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٣:٤١٢٣:٣٧:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:١٧٠٥:٣٦:٣٢١٢:٢١:١٢١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٢٠٢٣:٣٧:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٣٥:٥١١٢:٢١:١٠١٩:٠٦:٥١١٩:٢٤:٥٩٢٣:٣٧:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٣٥:١٢١٢:٢١:٠٩١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٥:٣٩٢٣:٣٧:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٣٤:٣٣١٢:٢١:٠٩١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٦:١٨٢٣:٣٧:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٣٣:٥٦١٢:٢١:٠٩١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٥٧٢٣:٣٧:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٣٣:٢١١٢:٢١:٠٩١٩:٠٩:١٨١٩:٢٧:٣٦٢٣:٣٧:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٢:٤٦١٢:٢١:١١١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٨:١٥٢٣:٣٧:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٢:١٣١٢:٢١:١٣١٩:١٠:٣١١٩:٢٨:٥٣٢٣:٣٧:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٣١:٤١١٢:٢١:١٥١٩:١١:٠٨١٩:٢٩:٣٢٢٣:٣٦:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣١:١١١٢:٢١:١٨١٩:١١:٤٤١٩:٣٠:١٠٢٣:٣٦:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٣٠:٤٢١٢:٢١:٢١١٩:١٢:٢٠١٩:٣٠:٤٨٢٣:٣٦:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٠:١٤١٢:٢١:٢٥١٩:١٢:٥٥١٩:٣١:٢٦٢٣:٣٦:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٢٩:٤٧١٢:٢١:٣٠١٩:١٣:٣٠١٩:٣٢:٠٣٢٣:٣٦:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٢٩:٢٢١٢:٢١:٣٥١٩:١٤:٠٥١٩:٣٢:٤٠٢٣:٣٦:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٢٨:٥٨١٢:٢١:٤١١٩:١٤:٤٠١٩:٣٣:١٧٢٣:٣٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لادیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لادیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لادیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لادیز

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر لادیز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لادیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لادیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر لادیز

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر لادیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر لادیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر لادیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لادیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لادیز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر لادیز

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر لادیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لادیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر لادیز

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٨٠٥:٥٧:٤٠١٢:٢٧:٣٢١٨:٥٦:٥٩١٩:١٤:١٧٢٣:٤٦:٥٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٢٠٥:٥٨:١١١٢:٢٧:١٦١٨:٥٥:٥٥١٩:١٣:١٢٢٣:٤٦:٤٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٥٠٥:٥٨:٤٣١٢:٢٧:٠٠١٨:٥٤:٥١١٩:١٢:٠٦٢٣:٤٦:٣٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٩٠٥:٥٩:١٥١٢:٢٦:٤٣١٨:٥٣:٤٦١٩:١٠:٥٩٢٣:٤٦:١٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥١٠٥:٥٩:٤٦١٢:٢٦:٢٦١٨:٥٢:٤١١٩:٠٩:٥٢٢٣:٤٦:٠٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٠:١٧١٢:٢٦:٠٩١٨:٥١:٣٥١٩:٠٨:٤٤٢٣:٤٥:٥٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٠:٤٨١٢:٢٥:٥١١٨:٥٠:٢٨١٩:٠٧:٣٦٢٣:٤٥:٤٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠١:١٩١٢:٢٥:٣٣١٨:٤٩:٢١١٩:٠٦:٢٧٢٣:٤٥:٣٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠١:٥٠١٢:٢٥:١٥١٨:٤٨:١٣١٩:٠٥:١٨٢٣:٤٥:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٢:٢١١٢:٢٤:٥٦١٨:٤٧:٠٥١٩:٠٤:٠٨٢٣:٤٥:٠٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٢:٥٢١٢:٢٤:٣٧١٨:٤٥:٥٦١٩:٠٢:٥٨٢٣:٤٤:٤٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٣:٢٢١٢:٢٤:١٨١٨:٤٤:٤٧١٩:٠١:٤٨٢٣:٤٤:٣٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٣:٥٢١٢:٢٣:٥٨١٨:٤٣:٣٨١٩:٠٠:٣٧٢٣:٤٤:١٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٤:٢٣١٢:٢٣:٣٨١٨:٤٢:٢٨١٨:٥٩:٢٥٢٣:٤٤:٠٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٤:٥٣١٢:٢٣:١٨١٨:٤١:١٧١٨:٥٨:١٤٢٣:٤٣:٤٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٥:٢٣١٢:٢٢:٥٨١٨:٤٠:٠٦١٨:٥٧:٠٢٢٣:٤٣:٣٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٠٥:٥٣١٢:٢٢:٣٧١٨:٣٨:٥٥١٨:٥٥:٥٠٢٣:٤٣:١٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٦:٢٣١٢:٢٢:١٧١٨:٣٧:٤٤١٨:٥٤:٣٧٢٣:٤٢:٥٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٦:٥٢١٢:٢١:٥٦١٨:٣٦:٣٢١٨:٥٣:٢٥٢٣:٤٢:٣٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٠٧:٢٢١٢:٢١:٣٤١٨:٣٥:٢٠١٨:٥٢:١٢٢٣:٤٢:٢٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٠٧:٥٢١٢:٢١:١٣١٨:٣٤:٠٨١٨:٥٠:٥٩٢٣:٤٢:٠٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٠٨:٢٢١٢:٢٠:٥٢١٨:٣٢:٥٦١٨:٤٩:٤٦٢٣:٤١:٤٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٠٨:٥١١٢:٢٠:٣١١٨:٣١:٤٣١٨:٤٨:٣٢٢٣:٤١:٢٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١١٠٦:٠٩:٢١١٢:٢٠:٠٩١٨:٣٠:٣١١٨:٤٧:١٩٢٣:٤١:٠٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:٠٩:٥١١٢:١٩:٤٨١٨:٢٩:١٨١٨:٤٦:٠٦٢٣:٤٠:٥٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٠:٢١١٢:١٩:٢٦١٨:٢٨:٠٥١٨:٤٤:٥٢٢٣:٤٠:٣١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٠:٥١١٢:١٩:٠٥١٨:٢٦:٥٢١٨:٤٣:٣٩٢٣:٤٠:١٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١١:٢١١٢:١٨:٤٣١٨:٢٥:٣٩١٨:٤٢:٢٥٢٣:٣٩:٥٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١١:٥١١٢:١٨:٢٢١٨:٢٤:٢٦١٨:٤١:١٢٢٣:٣٩:٣٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٢:٢١١٢:١٨:٠٠١٨:٢٣:١٤١٨:٣٩:٥٩٢٣:٠٩:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٥:١٥٠٥:١٢:٥١١١:١٧:٣٩١٧:٢٢:٠١١٧:٣٨:٤٦٢٢:٣٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر لادیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر لادیز شهر لادیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر لادیز شهر لادیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لادیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لادیز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لادیز

دهستان لادیز نام دهستانی در بخش میرجاوه شهرستان زاهدان، استان سیستان و بلوچستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۳۹۵۳ نفر (۴۴۳۶ خانوار) بوده‌است

شهر لادیز در ویکیپدیا

شهر لادیز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لادیز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لادیز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لادیز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لادیز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لادیز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لادیز
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر لادیز + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر لادیز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لادیز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لادیز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لادیز رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لادیز
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لادیز
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ لادیز دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا لادیز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لادیز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا لادیز دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق لادیز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لادیز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لادیز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو