جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای لادرجه

مورچه خورت | شاهین شهر و میمه | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز لادرجه


اذان صبح: ٠٤:١٥:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٠١
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٣٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٣٢
نیمه شب: ٠٠:١٢:٥٠

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای لادرجه (شهرستان شاهین شهر و میمه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای لادرجه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای لادرجه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لادرجه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

آنتونی رابینز
یكی از سست‌كننده‌ترین باورهایی كه می‌توانیم داشته باشیم، آن است كه گمان كنیم رویدادها، امور و پدیده‌ها در كنترل ما نیستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای لادرجه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای لادرجه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای لادرجه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای لادرجه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای لادرجه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لادرجه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٥:٢٤١٣:٠٤:٣٧١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٢٨٠٠:٢١:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٤:١٠١٣:٠٤:٢٣١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:١٥٠٠:٢١:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٢:٥٧١٣:٠٤:٠٩١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٤:٠١٠٠:٢٠:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٣:٥٥١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٤٨٠٠:٢٠:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٠:٣٢١٣:٠٣:٤١١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٣٥٠٠:٢٠:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٩:٢١١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٢٣٠٠:١٩:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٨:١١١٣:٠٣:١٦١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:١٠٠٠:١٩:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٣:٠٣١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٥٧٠٠:١٩:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٢:٥٢١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٨:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٢:٤٠١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٨:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٢:٢٩١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٨:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٢:١٩١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:٠٧٠٠:١٧:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٢:٠٩١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٥٥٠٠:١٧:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٠:٢١١٣:٠١:٥٩١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٧:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٩:١٧١٣:٠١:٥٠١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٣١٠٠:١٧:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:١١٠٦:١٨:١٤١٣:٠١:٤٢١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:١٩٠٠:١٦:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٧:١٣١٣:٠١:٣٤١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٠٧٠٠:١٦:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٦:١٢١٣:٠١:٢٧١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٥٦٠٠:١٦:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٥:١٣١٣:٠١:٢٠١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٤٤٠٠:١٥:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٤:١٥١٣:٠١:١٣١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١٥:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٣:١٧١٣:٠١:٠٨١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٥:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٢:٢١١٣:٠١:٠٣١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٥:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١٦٠٦:١١:٢٦١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٥:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٠:٣٣١٣:٠٠:٥٤١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٤:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠٠:٥١١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٣٣٠٠:١٤:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:٢١٠٠:١٤:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٠٩٠٠:١٤:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٧:١٠١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٤:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لادرجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لادرجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای لادرجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لادرجه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای لادرجه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای لادرجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لادرجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای لادرجه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای لادرجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای لادرجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای لادرجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای لادرجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لادرجه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لادرجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای لادرجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای لادرجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لادرجه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠٠:١٠١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٥١٠٠:١٢:٤٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:٣٥٠٠:١٢:٤٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٣:١٨٠٠:١٢:٤١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠١:١٥٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٤:٠١٠٠:١٢:٣٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠١:٢١٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٤٤٠٠:١٢:٣٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٧:٤١١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٥:٢٦٠٠:١٢:٣٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٧:١٥١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٦:٠٧٠٠:١٢:٣٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٤٧٠٠:١٢:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٥:٥٦:٢٩١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٢:٣٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٥٠٥:٥٦:٠٩١٣:٠١:٥٨٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١٢:٣٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١١٠٥:٥٥:٥٠١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٤٤٠٠:١٢:٤٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٩٠٥:٥٥:٣٢١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:٢١٠٠:١٢:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٠٠٥:٥٥:١٦١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٥٧٠٠:١٢:٤٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٢٠٥:٥٥:٠١١٣:٠٢:٣٥٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣٠:٣٢٠٠:١٢:٥٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٤:٤٨١٣:٠٢:٤٥٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣١:٠٦٠٠:١٢:٥٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٥٤:٣٧١٣:٠٢:٥٦٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٣:٠٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٢٠٥:٥٤:٢٧١٣:٠٣:٠٧٢٠:١١:٥٨٢٠:٣٢:١٢٠٠:١٣:٠٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٣٠٥:٥٤:١٩١٣:٠٣:١٨٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٣:١٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٧٠٥:٥٤:١٢١٣:٠٣:٢٩٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٣:١٣٠٠:١٣:١٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٢٠٥:٥٤:٠٧١٣:٠٣:٤١٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٤٢٠٠:١٣:٢٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٠٠٥:٥٤:٠٤١٣:٠٣:٥٣٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٤:١٠٠٠:١٣:٣٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٠٠٥:٥٤:٠٢١٣:٠٤:٠٥٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٤:٣٦٠٠:١٣:٤٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٢٠٥:٥٤:٠١١٣:٠٤:١٧٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٥:٠٢٠٠:١٣:٥٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٧٠٥:٥٤:٠٢١٣:٠٤:٣٠٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٥:٢٦٠٠:١٤:٠٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٣٠٥:٥٤:٠٥١٣:٠٤:٤٣٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٤٨٠٠:١٤:١٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٥٤:٠٩١٣:٠٤:٥٥٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٦:١٠٠٠:١٤:٢٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٤٠٥:٥٤:١٥١٣:٠٥:٠٨٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٦:٣٠٠٠:١٤:٣٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٧٠٥:٥٤:٢٢١٣:٠٥:٢١٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٦:٤٨٠٠:١٤:٤٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٣٠٥:٥٤:٣٠١٣:٠٥:٣٥٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٧:٠٦٠٠:١٥:٠١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٥٤:٤٠١٣:٠٥:٤٨٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٧:٢١٠٠:١٥:١٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣١٠٥:٥٤:٥١١٣:٠٦:٠١٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:٣٦٠٠:١٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای لادرجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لادرجه روستای لادرجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای لادرجه روستای لادرجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای لادرجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای لادرجه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای لادرجه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای لادرجه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای لادرجه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای لادرجه

روستای لادرجه بر روی نقشه

روستای لادرجه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای لادرجه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای لادرجه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای لادرجه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای لادرجه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای لادرجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای لادرجه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای لادرجه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای لادرجه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق لادرجه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق لادرجه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق لادرجه
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ لادرجه دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ لادرجه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لادرجه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا لادرجه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق لادرجه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای لادرجه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو