جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر لاجیم

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز لاجیم

اذان صبح: ٠٤:٢٦:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٢٢
اذان ظهر: ١١:٤٨:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:١٥
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٦:١١

دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
١٠ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لاجیم (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مهر ٩٩ شهر لاجیم)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر لاجیم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لاجیم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس
شهادت سرداران اسلام: فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا (1360 هـ ش)
روز آتشنشانی و ایمنی
روز بزرگداشت شمس

حضرت محمد (ص)
برای كسی، در معصیت و گناه، اطاعت نیست (كسی نمی‌تواند با گناه كردن بگوید طاعت خدا می‌كنم) و اطاعت فقط در انجام دادن كار نیك است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لاجیم

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لاجیم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لاجیم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر لاجیم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لاجیم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان لاجیم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٤:١٩١٢:٥٧:٣٥١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:١٤٠٠:١٢:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٢:٥٩١٢:٥٧:٢١١٩:٣٢:١٨١٩:٥١:٠٨٠٠:١٢:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢١:٤٠١٢:٥٧:٠٧١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٢:٠٢٠٠:١١:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥٦:٥٣١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:٥٥٠٠:١١:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٩:٠٤١٢:٥٦:٤٠١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:٤٩٠٠:١١:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٧:٤٧١٢:٥٦:٢٨١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:٤٣٠٠:١٠:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٦:٣١١٢:٥٦:١٦١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٠:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٥:١٦١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:٣٢٠٠:١٠:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٤:٠١١٢:٥٥:٥٢١٩:٣٨:١٨١٩:٥٧:٢٦٠٠:٠٩:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٥:٤١١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:٢٠٠٠:٠٩:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١١:٣٥١٢:٥٥:٣١١٩:٤٠:٠١١٩:٥٩:١٥٠٠:٠٩:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٥:٢١١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٠٨:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٩:١٣١٢:٥٥:١١١٩:٤١:٤٤٢٠:٠١:٠٤٠٠:٠٨:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٨:٠٣١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:٥٨٠٠:٠٨:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥٤:٥٤١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٠٧:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٤:٤٦١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٠٧:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٤:٤٠١٢:٥٤:٣٩١٩:٤٥:١١٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٠٧:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٣:٣٤١٢:٥٤:٣٢١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٠٦:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٤:٢٥١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٦:٣١٠٠:٠٦:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٤:٢٠١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٠٦:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٥٦٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٤:١٥١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٠٦:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٩:٢٤١٢:٥٤:١٠١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٩:١٤٠٠:٠٥:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٨:٢٥١٢:٥٤:٠٦١٩:٥٠:١٩٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٥:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٤:٠٣١٩:٥١:١٠٢٠:١١:٠٣٠٠:٠٥:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:٥٧٠٠:٠٥:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٥:٣٤١٢:٥٣:٥٨١٩:٥٢:٥١٢٠:١٢:٥١٠٠:٠٤:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥٤:٤٠١٢:٥٣:٥٦١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:٤٤٠٠:٠٤:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٤٢٠٥:٥٣:٤٨١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٤:٣٨٠٠:٠٤:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٢٨٠٥:٥٢:٥٦١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٥:٣١٠٠:٠٤:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لاجیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لاجیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر لاجیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لاجیم

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لاجیم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر لاجیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاجیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر لاجیم

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر لاجیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لاجیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر لاجیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لاجیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاجیم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لاجیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر لاجیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاجیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لاجیم

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لاجیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لاجیم شهر لاجیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر لاجیم شهر لاجیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر لاجیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاجیم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لاجیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر لاجیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاجیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لاجیم

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٤٥:٣٥١١:٥٠:٠٩١٧:٥٤:١٠١٨:١٢:٢٠٢٣:٠٨:٠٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٤٦:٢٢١١:٤٩:٤٨١٧:٥٢:٤٠١٨:١٠:٥١٢٣:٠٧:٤٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٤٧:١٠١١:٤٩:٢٨١٧:٥١:١١١٨:٠٩:٢١٢٣:٠٧:٢٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٤٧:٥٧١١:٤٩:٠٧١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٧:٥٢٢٣:٠٧:٠٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٨:٤٥١١:٤٨:٤٦١٧:٤٨:١٣١٨:٠٦:٢٣٢٣:٠٦:٤٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٤٩:٣٣١١:٤٨:٢٦١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٤:٥٤٢٣:٠٦:٣٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥٠:٢٢١١:٤٨:٠٦١٧:٤٥:١٥١٨:٠٣:٢٦٢٣:٠٦:١١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥١:١٠١١:٤٧:٤٦١٧:٤٣:٤٧١٨:٠١:٥٨٢٣:٠٥:٥٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥١:٥٩١١:٤٧:٢٦١٧:٤٢:١٩١٨:٠٠:٣٠٢٣:٠٥:٣٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٢:٤٧١١:٤٧:٠٦١٧:٤٠:٥٢١٧:٥٩:٠٣٢٣:٠٥:١٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٣:٣٧١١:٤٦:٤٧١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٧:٣٦٢٣:٠٤:٥٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٤:٢٦١١:٤٦:٢٨١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٦:١٠٢٣:٠٤:٤٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٥:١٥١١:٤٦:١٠١٧:٣٦:٣١١٧:٥٤:٤٤٢٣:٠٤:٢٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٦:٠٥١١:٤٥:٥٢١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٣:١٨٢٣:٠٤:٠٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٦:٥٥١١:٤٥:٣٤١٧:٣٣:٣٩١٧:٥١:٥٤٢٣:٠٣:٤٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٧:٤٦١١:٤٥:١٧١٧:٣٢:١٥١٧:٥٠:٢٩٢٣:٠٣:٢٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٤٠٥:٥٨:٣٧١١:٤٥:٠٠١٧:٣٠:٥٠١٧:٤٩:٠٦٢٣:٠٣:١٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٥٠٥:٥٩:٢٨١١:٤٤:٤٣١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٧:٤٣٢٣:٠٢:٥٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٠:١٩١١:٤٤:٢٧١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٦:٢١٢٣:٠٢:٣٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠١:١١١١:٤٤:١٢١٧:٢٦:٤٠١٧:٤٤:٥٩٢٣:٠٢:٢٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٢:٠٣١١:٤٣:٥٧١٧:٢٥:١٩١٧:٤٣:٣٩٢٣:٠٢:٠٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٢:٥٦١١:٤٣:٤٢١٧:٢٣:٥٧١٧:٤٢:١٩٢٣:٠١:٥٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٣:٤٩١١:٤٣:٢٨١٧:٢٢:٣٧١٧:٤٠:٥٩٢٣:٠١:٣٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٤:٤٢١١:٤٣:١٥١٧:٢١:١٧١٧:٣٩:٤١٢٣:٠١:٢٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٥:٣٥١١:٤٣:٠٢١٧:١٩:٥٨١٧:٣٨:٢٤٢٣:٠١:٠٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٦:٢٩١١:٤٢:٥٠١٧:١٨:٤٠١٧:٣٧:٠٧٢٣:٠٠:٥٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٧:٢٤١١:٤٢:٣٩١٧:١٧:٢٣١٧:٣٥:٥٢٢٣:٠٠:٤٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٨:١٨١١:٤٢:٢٨١٧:١٦:٠٧١٧:٣٤:٣٧٢٣:٠٠:٢٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٩:١٣١١:٤٢:١٧١٧:١٤:٥٢١٧:٣٣:٢٣٢٣:٠٠:١٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٠:٠٩١١:٤٢:٠٨١٧:١٣:٣٧١٧:٣٢:١١٢٣:٠٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لاجیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لاجیم شهر لاجیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر لاجیم شهر لاجیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لاجیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاجیم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لاجیم

لاجیم، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان سوادکوه در استان مازندران ایران

شهر لاجیم در ویکیپدیا

شهر لاجیم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لاجیم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لاجیم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لاجیم بر روی نقشه

شهر لاجیم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لاجیم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لاجیم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لاجیم
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر لاجیم + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر لاجیم + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر لاجیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر لاجیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر لاجیم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لاجیم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لاجیم رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لاجیم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ لاجیم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لاجیم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق لاجیم
افق شرعی امروز فردا لاجیم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لاجیم
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ لاجیم دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ لاجیم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لاجیم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو