جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر لاجیم

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز لاجیم


اذان صبح: ٠٥:١٥:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٠٥
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٣٧
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٠١
نیمه شب: ٠٠:١٧:٢٨

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر لاجیم (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر لاجیم)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر لاجیم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لاجیم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

امام علی (ع)
ای مردم! تأدیب و تربیتِ نفوس خویش را خود به عهده بگیرید و نفس‌های خود را از عاداتِ پلید منصرف كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر لاجیم

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر لاجیم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر لاجیم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر لاجیم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر لاجیم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان لاجیم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:١٤٠٦:١١:١٨١٢:٥٥:٢٩١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٨:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٠:٠٧١٢:٥٥:١٩١٩:٤١:٠٦٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٠٨:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٨:٥٦١٢:٥٥:١٠١٩:٤١:٥٨٢٠:٠١:١٨٠٠:٠٨:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥٥:٠١١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٢:١٣٠٠:٠٨:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٠٧:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٥:٣١١٢:٥٤:٤٥١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٠٧:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٤:٣٨١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٠٧:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٤:٣٢١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٥:٥١٠٠:٠٦:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٤:٢٥١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٠٦:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠١:١٣١٢:٥٤:٢٠١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٠٦:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٠:١١١٢:٥٤:١٥١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٠٦:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٩:١١١٢:٥٤:١٠١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٠٥:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٤:٠٦١٩:٥٠:٣٢٢٠:١٠:٢٣٠٠:٠٥:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٧:١٤١٢:٥٤:٠٣١٩:٥١:٢٣٢٠:١١:١٧٠٠:٠٥:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٦:١٧١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٢:١٤٢٠:١٢:١١٠٠:٠٥:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٥:٢٢١٢:٥٣:٥٨١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٣:٠٤٠٠:٠٤:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٣٩٠٥:٥٤:٢٨١٢:٥٣:٥٦١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٣:٥٧٠٠:٠٤:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٢٤٠٥:٥٣:٣٥١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٥١٠٠:٠٤:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:١٠٠٥:٥٢:٤٤١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٥:٤٣٠٠:٠٤:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٥٨٠٥:٥١:٥٤١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٦:٣٦٠٠:٠٤:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٤٧٠٥:٥١:٠٦١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٧:١٢٢٠:١٧:٢٨٠٠:٠٣:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٣٨٠٥:٥٠:٢٠١٢:٥٣:٥٦١٩:٥٨:٠١٢٠:١٨:٢٠٠٠:٠٣:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٩:٣٤١٢:٥٣:٥٨١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٩:١٢٠٠:٠٣:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٤٨:٥١١٢:٥٤:٠١١٩:٥٩:٣٧٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٠٣:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤٨:٠٩١٢:٥٤:٠٤٢٠:٠٠:٢٥٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٠٣:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤٧:٢٨١٢:٥٤:٠٧٢٠:٠١:١٢٢٠:٢١:٤٣٠٠:٠٣:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:١٦٠٥:٤٦:٤٩١٢:٥٤:١١٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٠٣:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:١٧٠٥:٤٦:١٢١٢:٥٤:١٦٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٠٣:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٤٥:٣٦١٢:٥٤:٢١٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٤:١٠٠٠:٠٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لاجیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لاجیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر لاجیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان لاجیم

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر لاجیم

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر لاجیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاجیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر لاجیم

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٢:١٣١٣:٠٣:٠٨١٩:١٤:٤٠١٩:٣٢:٥٦٠٠:٢٠:٠٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥٠:٤٥١٣:٠٢:٥٠١٩:١٥:٣١١٩:٣٣:٤٨٠٠:١٩:٤٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٤٩:١٨١٣:٠٢:٣٢١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٤١٠٠:١٩:٢٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٧:٥١١٣:٠٢:١٤١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٣٣٠٠:١٩:٠٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٦:٢٤١٣:٠١:٥٦١٩:١٨:٠٤١٩:٣٦:٢٥٠٠:١٨:٣٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:١١٠٦:٤٤:٥٨١٣:٠١:٣٩١٩:١٨:٥٥١٩:٣٧:١٧٠٠:١٨:١٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٣:٣١١٣:٠١:٢١١٩:١٩:٤٦١٩:٣٨:٠٩٠٠:١٧:٥٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٢:٠٥١٣:٠١:٠٣١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٩:٠١٠٠:١٧:٢٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٠:٣٩١٣:٠٠:٤٥١٩:٢١:٢٨١٩:٣٩:٥٣٠٠:١٧:٠٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٩:١٤١٣:٠٠:٢٨١٩:٢٢:١٩١٩:٤٠:٤٦٠٠:١٦:٤٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٧:٤٨١٣:٠٠:١١١٩:٢٣:٠٩١٩:٤١:٣٨٠٠:١٦:١٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٦:٢٣١٢:٥٩:٥٤١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٢:٣٠٠٠:١٥:٥٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٤:٥٩١٢:٥٩:٣٧١٩:٢٤:٥١١٩:٤٣:٢٣٠٠:١٥:٣٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٣:٣٤١٢:٥٩:٢٠١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٤:١٥٠٠:١٥:٠٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٢:١١١٢:٥٩:٠٤١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٥:٠٨٠٠:١٤:٤٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٠:٤٨١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٦:٠١٠٠:١٤:٢٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٩:٢٥١٢:٥٨:٣٢١٩:٢٨:١٤١٩:٤٦:٥٤٠٠:١٤:٠٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٨:٠٣١٢:٥٨:١٦١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٧:٤٧٠٠:١٣:٣٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٦:٤١١٢:٥٨:٠١١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٨:٤٠٠٠:١٣:١٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٥:٢٠١٢:٥٧:٤٦١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٩:٣٤٠٠:١٢:٥١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٤:٠٠١٢:٥٧:٣١١٩:٣١:٣٩١٩:٥٠:٢٧٠٠:١٢:٢٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٢:٤٠١٢:٥٧:١٧١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:٢١٠٠:١٢:٠٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢١:٢١١٢:٥٧:٠٤١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:١٤٠٠:١١:٤٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٠:٠٣١٢:٥٦:٥٠١٩:٣٤:١٣١٩:٥٣:٠٨٠٠:١١:٢٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٨:٤٦١٢:٥٦:٣٧١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٤:٠٢٠٠:١١:٠٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٧:٢٩١٢:٥٦:٢٥١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٥٧٠٠:١٠:٤٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٦:١٣١٢:٥٦:١٣١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٥:٥١٠٠:١٠:١٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٦:٠١١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٦:٤٥٠٠:٠٩:٥٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٣:٤٤١٢:٥٥:٥٠١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:٤٠٠٠:٠٩:٣٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٢:٣١١٢:٥٥:٣٩١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٨:٣٤٠٠:٠٩:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر لاجیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر لاجیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر لاجیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر لاجیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاجیم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر لاجیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر لاجیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر لاجیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر لاجیم

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٠:٥٦١٢:٠٤:٥٦١٨:٠٩:٣١١٨:٢٧:٤٤٢٣:٥٢:١٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٩:٢٩١٣:٠٤:٣٨١٩:١٠:٢٣١٩:٢٨:٣٦٠٠:٢١:٥٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٨:٠٢١٣:٠٤:٢٠١٩:١١:١٤١٩:٢٩:٢٨٠٠:٢١:٣٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٦:٣٥١٣:٠٤:٠٣١٩:١٢:٠٦١٩:٣٠:٢٠٠٠:٢١:١٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٥:٠٧١٣:٠٣:٤٥١٩:١٢:٥٧١٩:٣١:١٢٠٠:٢٠:٥٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٣:٤٠١٣:٠٣:٢٧١٩:١٣:٤٩١٩:٣٢:٠٤٠٠:٢٠:٣٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٢:١٣١٣:٠٣:٠٨١٩:١٤:٤٠١٩:٣٢:٥٦٠٠:٢٠:٠٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥٠:٤٥١٣:٠٢:٥٠١٩:١٥:٣١١٩:٣٣:٤٨٠٠:١٩:٤٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٤٩:١٨١٣:٠٢:٣٢١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٤١٠٠:١٩:٢٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٧:٥١١٣:٠٢:١٤١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٣٣٠٠:١٩:٠٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٦:٢٤١٣:٠١:٥٦١٩:١٨:٠٤١٩:٣٦:٢٥٠٠:١٨:٣٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١١٠٦:٤٤:٥٨١٣:٠١:٣٩١٩:١٨:٥٥١٩:٣٧:١٧٠٠:١٨:١٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٣:٣١١٣:٠١:٢١١٩:١٩:٤٦١٩:٣٨:٠٩٠٠:١٧:٥٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٢:٠٥١٣:٠١:٠٣١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٩:٠١٠٠:١٧:٢٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٠:٣٩١٣:٠٠:٤٥١٩:٢١:٢٨١٩:٣٩:٥٣٠٠:١٧:٠٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٩:١٤١٣:٠٠:٢٨١٩:٢٢:١٩١٩:٤٠:٤٦٠٠:١٦:٤٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٧:٤٨١٣:٠٠:١١١٩:٢٣:٠٩١٩:٤١:٣٨٠٠:١٦:١٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٦:٢٣١٢:٥٩:٥٤١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٢:٣٠٠٠:١٥:٥٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٤:٥٩١٢:٥٩:٣٧١٩:٢٤:٥١١٩:٤٣:٢٣٠٠:١٥:٣٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٣:٣٤١٢:٥٩:٢٠١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٤:١٥٠٠:١٥:٠٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٢:١١١٢:٥٩:٠٤١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٥:٠٨٠٠:١٤:٤٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٠:٤٨١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٦:٠١٠٠:١٤:٢٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٩:٢٥١٢:٥٨:٣٢١٩:٢٨:١٤١٩:٤٦:٥٤٠٠:١٤:٠٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٨:٠٣١٢:٥٨:١٦١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٧:٤٧٠٠:١٣:٣٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٦:٤١١٢:٥٨:٠١١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٨:٤٠٠٠:١٣:١٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٥:٢٠١٢:٥٧:٤٦١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٩:٣٤٠٠:١٢:٥١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٤:٠٠١٢:٥٧:٣١١٩:٣١:٣٩١٩:٥٠:٢٧٠٠:١٢:٢٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٢:٤٠١٢:٥٧:١٧١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:٢١٠٠:١٢:٠٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢١:٢١١٢:٥٧:٠٤١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:١٤٠٠:١١:٤٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٠:٠٣١٢:٥٦:٥٠١٩:٣٤:١٣١٩:٥٣:٠٨٠٠:١١:٢٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٨:٤٦١٢:٥٦:٣٧١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٤:٠٢٠٠:١١:٠٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر لاجیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر لاجیم شهر لاجیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر لاجیم شهر لاجیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر لاجیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر لاجیم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر لاجیم

لاجیم، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان سوادکوه در استان مازندران ایران

شهر لاجیم در ویکیپدیا

شهر لاجیم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر لاجیم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر لاجیم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر لاجیم بر روی نقشه

شهر لاجیم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر لاجیم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر لاجیم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر لاجیم
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر لاجیم + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر لاجیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر لاجیم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر لاجیم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر لاجیم رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق لاجیم
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق لاجیم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق لاجیم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق لاجیم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ لاجیم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق لاجیم
زمان پخش اذان آنلاین به افق لاجیم
جدول اوقات شرعی امروز فردا لاجیم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر لاجیم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو