جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قیصور

ملاوی | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز قیصور

اذان صبح: ٠٤:٣٥:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٢٣:١٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣١:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٥١:٢٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٣:٣٧

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قیصور (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای قیصور)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قیصور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قیصور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

ساموئل جانسون
تشكر و حق شناسی ثمره درختی است كه با اصول صحیح پرورش یافته است و نمی توان این میوه را در میان كسانی یافت كه به گونه ای صحیح و اصولی پرورش نیافته اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قیصور

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قیصور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قیصور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قیصور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قیصور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قیصور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤٩:٤٦١٣:١٨:٤٨١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٣٥:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٨:٣٣١٣:١٨:٣٣١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٣٥:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٧:٢٠١٣:١٨:١٩١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٣٥:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٦:٠٨١٣:١٨:٠٥١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٤١٠٠:٣٤:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٤:٥٧١٣:١٧:٥٢١٩:٥١:١٨٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٣٤:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٣:٤٦١٣:١٧:٣٩١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:١٤٠٠:٣٤:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٢:٣٧١٣:١٧:٢٦١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٠١٠٠:٣٣:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤١:٢٧١٣:١٧:١٤١٩:٥٣:٣١٢٠:١١:٤٨٠٠:٣٣:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٢٩٠٦:٤٠:١٩١٣:١٧:٠٢١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٣٥٠٠:٣٣:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٩:١١١٣:١٦:٥١١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٢٢٠٠:٣٢:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٨:٠٥١٣:١٦:٤٠١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٠٩٠٠:٣٢:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٦:٥٩١٣:١٦:٢٩١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٤:٥٦٠٠:٣٢:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٥:٥٤١٣:١٦:١٩١٩:٥٧:١٥٢٠:١٥:٤٤٠٠:٣١:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٤:٥٠١٣:١٦:١٠١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٣١٠٠:٣١:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٣:٤٧١٣:١٦:٠١١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:١٩٠٠:٣١:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣٢:٤٤١٣:١٥:٥٢١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٠٦٠٠:٣١:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣١:٤٣١٣:١٥:٤٤٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٨:٥٤٠٠:٣٠:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٢٣٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٥:٣٧٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٤٢٠٠:٣٠:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٥:٣٠٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٣٠:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٨:٤٦١٣:١٥:٢٤٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:١٧٠٠:٣٠:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٧:٥٠١٣:١٥:١٨٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢٩:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٦:٥٤١٣:١٥:١٣٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٩:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٦:٠٠١٣:١٥:٠٨٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٤١٠٠:٢٩:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٥:٠٦١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٢٩:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٤:١٤١٣:١٥:٠١٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٨:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٣:٢٤١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٢٨:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٢:٣٤١٣:١٤:٥٦٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٨:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢١:٤٦١٣:١٤:٥٤٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٢٨:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:١٦٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٢٨:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قیصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قیصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قیصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قیصور

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قیصور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قیصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قیصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قیصور

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای قیصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قیصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قیصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قیصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قیصور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قیصور

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای قیصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قیصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قیصور

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قیصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قیصور روستای قیصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قیصور روستای قیصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قیصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قیصور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قیصور

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قیصور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قیصور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قیصور

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٩:٤٩١٣:٢٠:٢٥٢٠:٣٠:٥٩٢٠:٥١:٢٠٠٠:٣٠:٠٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٦:١٠:٠٣١٣:٢٠:٣٨٢٠:٣١:١١٢٠:٥١:٣١٠٠:٣٠:١٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:١٠:١٩١٣:٢٠:٥١٢٠:٣١:٢١٢٠:٥١:٤١٠٠:٣٠:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:١٠:٣٥١٣:٢١:٠٤٢٠:٣١:٢٩٢٠:٥١:٤٩٠٠:٣٠:٤٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:١٠:٥٣١٣:٢١:١٦٢٠:٣١:٣٦٢٠:٥١:٥٥٠٠:٣١:٠٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٦:١١:١٢١٣:٢١:٢٩٢٠:٣١:٤١٢٠:٥٢:٠٠٠٠:٣١:١٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:١١:٣٣١٣:٢١:٤٢٢٠:٣١:٤٥٢٠:٥٢:٠٣٠٠:٣١:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٠٠٦:١١:٥٤١٣:٢١:٥٤٢٠:٣١:٤٨٢٠:٥٢:٠٥٠٠:٣١:٤٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٨٠٦:١٢:١٦١٣:٢٢:٠٦٢٠:٣١:٤٩٢٠:٥٢:٠٥٠٠:٣٢:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:١٢:٤٠١٣:٢٢:١٨٢٠:٣١:٤٨٢٠:٥٢:٠٣٠٠:٣٢:١٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٦:١٣:٠٤١٣:٢٢:٢٩٢٠:٣١:٤٦٢٠:٥٢:٠٠٠٠:٣٢:٣٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:١٣:٣٠١٣:٢٢:٤٠٢٠:٣١:٤٢٢٠:٥١:٥٤٠٠:٣٢:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:١٣:٥٧١٣:٢٢:٥١٢٠:٣١:٣٦٢٠:٥١:٤٨٠٠:٣٣:٠٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٤:٢٤١٣:٢٣:٠٢٢٠:٣١:٢٩٢٠:٥١:٣٩٠٠:٣٣:٢١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٤:٥٣١٣:٢٣:١٢٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥١:٢٩٠٠:٣٣:٣٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٥:٢٢١٣:٢٣:٢٢٢٠:٣١:١٠٢٠:٥١:١٧٠٠:٣٣:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٥:٥٢١٣:٢٣:٣٢٢٠:٣٠:٥٨٢٠:٥١:٠٣٠٠:٣٤:٠٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٦:٢٤١٣:٢٣:٤١٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥٠:٤٨٠٠:٣٤:٢٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٦:٥٦١٣:٢٣:٥٠٢٠:٣٠:٢٩٢٠:٥٠:٣١٠٠:٣٤:٣٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٧:٢٨١٣:٢٣:٥٨٢٠:٣٠:١٣٢٠:٥٠:١٣٠٠:٣٤:٥٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٨:٠٢١٣:٢٤:٠٦٢٠:٢٩:٥٤٢٠:٤٩:٥٢٠٠:٣٥:٠٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٨:٣٦١٣:٢٤:١٣٢٠:٢٩:٣٥٢٠:٤٩:٣٠٠٠:٣٥:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١١٠٦:١٩:١١١٣:٢٤:٢٠٢٠:٢٩:١٣٢٠:٤٩:٠٧٠٠:٣٥:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٩:٤٦١٣:٢٤:٢٧٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٨:٤٢٠٠:٣٥:٥١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٢٠:٢٣١٣:٢٤:٣٣٢٠:٢٨:٢٦٢٠:٤٨:١٥٠٠:٣٦:٠٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٢٠:٥٩١٣:٢٤:٣٩٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٧:٤٧٠٠:٣٦:١٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٢١:٣٧١٣:٢٤:٤٤٢٠:٢٧:٣٢٢٠:٤٧:١٦٠٠:٣٦:٣٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:٢٢:١٤١٣:٢٤:٤٨٢٠:٢٧:٠٣٢٠:٤٦:٤٥٠٠:٣٦:٤٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٢٢:٥٣١٣:٢٤:٥٣٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٦:١٢٠٠:٣٦:٥٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٢٣:٣١١٣:٢٤:٥٦٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٥:٣٧٠٠:٣٧:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢٤:١١١٣:٢٤:٥٩٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٥:٠٠٠٠:٣٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قیصور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قیصور روستای قیصور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قیصور روستای قیصور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قیصور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قیصور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قیصور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قیصور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قیصور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قیصور

روستای قیصور بر روی نقشه

روستای قیصور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قیصور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قیصور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قیصور
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قیصور + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای قیصور + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قیصور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قیصور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قیصور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قیصور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قیصور رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قیصور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قیصور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قیصور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق قیصور
افق شرعی امروز فردا قیصور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قیصور دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ قیصور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قیصور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قیصور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو