جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قیر

قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز قیر


اذان صبح: ٠٥:١٩:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٣٨
اذان ظهر: ١١:٥٢:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٢١:١٤
نیمه شب: ٢٣:١١:١٢

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قیر (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر قیر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر قیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
از امور جزیی درس بگیرید تا برای اداره ی امور بزرگ آماده شوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قیر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٣:٢١١٢:٥٥:٥٦١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٦:٢٠٠٠:١٤:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٢:٢٦١٢:٥٥:٤٦١٩:٢٩:٣١١٩:٤٦:٥٨٠٠:١٤:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢١:٣٠١٢:٥٥:٣٦١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٧:٣٥٠٠:١٤:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٠:٣٦١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:١٣٠٠:١٣:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٩:٤٣١٢:٥٥:١٨١٩:٣١:١٨١٩:٤٨:٥١٠٠:١٣:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٨:٥١١٢:٥٥:١٠١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:٢٩٠٠:١٣:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٠٧٠٠:١٣:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٧:٠٨١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٤٥٠٠:١٢:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٦:١٩١٢:٥٤:٤٨١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٢٣٠٠:١٢:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٠١٠٠:١٢:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٤:٣٦١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٤٠٠٠:١٢:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٤:٣١١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:١٨٠٠:١١:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٣:١١١٢:٥٤:٢٧١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٣:٥٧٠٠:١١:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٢:٢٦١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٣٥٠٠:١١:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١١:٤٣١٢:٥٤:١٩١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:١٤٠٠:١١:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١١:٠١١٢:٥٤:١٧١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٥٢٠٠:١١:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٤:١٤١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٣١٠٠:١١:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٤:١٣١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:٠٩٠٠:١٠:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٩:٠١١٢:٥٤:١٢١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٤٨٠٠:١٠:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٤:١١١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٠:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٧:٤٨١٢:٥٤:١١١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٠٤٠٠:١٠:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٤:١٢١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٠:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٤:١٣١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٠:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥٤:١٥١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٥٩٠٠:١٠:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥٤:١٧١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٣٦٠٠:١٠:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٥:٠٥١٢:٥٤:٢٠١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:١٤٠٠:١٠:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٤:٢٤١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٠:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٤:١٠١٢:٥٤:٢٨١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٠:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥٤:٣٣١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٠:٠٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٤:٣٨١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٤٢٠٠:١٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قیر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر قیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر قیر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر قیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر قیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر قیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر قیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر قیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر قیر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٥:١٧١١:٤٣:٤٩١٧:٠٢:٠٧١٧:٢٠:٠٣٢٣:٠٣:٣٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٦:٠٤١١:٤٤:٠٥١٧:٠١:٥٢١٧:١٩:٤٩٢٣:٠٣:٥١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٢٦:٥٢١١:٤٤:٢٢١٧:٠١:٣٨١٧:١٩:٣٨٢٣:٠٤:٠٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٢٧:٤٠١١:٤٤:٣٩١٧:٠١:٢٦١٧:١٩:٢٨٢٣:٠٤:٢٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٨:٢٧١١:٤٤:٥٨١٧:٠١:١٦١٧:١٩:١٩٢٣:٠٤:٣٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٢٩:١٥١١:٤٥:١٧١٧:٠١:٠٧١٧:١٩:١٢٢٣:٠٤:٥١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٠:٠٢١١:٤٥:٣٧١٧:٠١:٠٠١٧:١٩:٠٧٢٣:٠٥:٠٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٠:٤٩١١:٤٥:٥٨١٧:٠٠:٥٥١٧:١٩:٠٣٢٣:٠٥:٢٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣١:٣٦١١:٤٦:١٩١٧:٠٠:٥١١٧:١٩:٠١٢٣:٠٥:٤٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٢:٢٢١١:٤٦:٤١١٧:٠٠:٤٩١٧:١٩:٠٠٢٣:٠٦:٠٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٨٠٦:٣٣:٠٨١١:٤٧:٠٣١٧:٠٠:٤٩١٧:١٩:٠١٢٣:٠٦:٢٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٣:٥٤١١:٤٧:٢٧١٧:٠٠:٥٠١٧:١٩:٠٤٢٣:٠٦:٤٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٤:٣٩١١:٤٧:٥٠١٧:٠٠:٥٣١٧:١٩:٠٨٢٣:٠٧:٠٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٥:٢٤١١:٤٨:١٥١٧:٠٠:٥٧١٧:١٩:١٤٢٣:٠٧:٢٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٦:٠٨١١:٤٨:٤٠١٧:٠١:٠٣١٧:١٩:٢١٢٣:٠٧:٥٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٦:٥٢١١:٤٩:٠٥١٧:٠١:١١١٧:١٩:٣٠٢٣:٠٨:١٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٣٧:٣٥١١:٤٩:٣١١٧:٠١:٢٠١٧:١٩:٤٠٢٣:٠٨:٣٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٨:١٧١١:٤٩:٥٧١٧:٠١:٣١١٧:١٩:٥٢٢٣:٠٩:٠٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٨:٥٩١١:٥٠:٢٤١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:٠٦٢٣:٠٩:٢٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٣٩:٤٠١١:٥٠:٥١١٧:٠١:٥٧١٧:٢٠:٢٠٢٣:٠٩:٥٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤٠:٢٠١١:٥١:١٩١٧:٠٢:١٣١٧:٢٠:٣٧٢٣:١٠:١٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤٠:٥٩١١:٥١:٤٧١٧:٠٢:٣٠١٧:٢٠:٥٥٢٣:١٠:٤٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤١:٣٨١١:٥٢:١٥١٧:٠٢:٤٨١٧:٢١:١٤٢٣:١١:١٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٢:١٦١١:٥٢:٤٤١٧:٠٣:٠٨١٧:٢١:٣٤٢٣:١١:٣٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٢:٥٢١١:٥٣:١٣١٧:٠٣:٣٠١٧:٢١:٥٦٢٣:١٢:٠٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٣:٢٨١١:٥٣:٤٢١٧:٠٣:٥٣١٧:٢٢:٢٠٢٣:١٢:٣٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٤:٠٣١١:٥٤:١١١٧:٠٤:١٧١٧:٢٢:٤٤٢٣:١٣:٠٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٤:٣٧١١:٥٤:٤١١٧:٠٤:٤٣١٧:٢٣:١٠٢٣:١٣:٣٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٥:١٠١١:٥٥:١٠١٧:٠٥:١٠١٧:٢٣:٣٨٢٣:١٤:٠٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٥:٤٢١١:٥٥:٤٠١٧:٠٥:٣٨١٧:٢٤:٠٦٢٣:١٤:٣١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر قیر شهر قیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر قیر شهر قیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قیر

قیر شهری است در استان فارس در جنوب ایران. این شهر در بخش مرکزی شهرستان قیر و کارزین قرار گرفته و مرکز شهرستان می‌باشد. این شهر در ۱۸۵ کیلومتری شهر شیراز مرکز استان فارس واقع گردیده‌است آب و هوایی گرم و نسبتاً ملایم دارد

شهر قیر در ویکیپدیا

شهر قیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قیر بر روی نقشه

شهر قیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قیر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قیر
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر قیر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر قیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قیر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا قیر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قیر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قیر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قیر
زمان پخش اذان آنلاین به افق قیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قیر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قیر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو