جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قیدقلی علیا

کبوتر سرخ | چادگان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قیدقلی علیا

اذان صبح: ٠٥:٢٥:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٥٩
اذان ظهر: ١١:٥٦:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٥٩

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قیدقلی علیا (شهرستان چادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ روستای قیدقلی علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای قیدقلی علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قیدقلی علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

ژوبر
كودكان بیش از انتقاد به الگو و سرمشق نیازمندند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قیدقلی علیا

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قیدقلی علیا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قیدقلی علیا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قیدقلی علیا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قیدقلی علیا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قیدقلی علیا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٢٠٠٦:٣٩:٤٥١٣:٠٨:٢١١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٢٥٠٠:٢٥:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٨:٣٢١٣:٠٨:٠٧١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:١٠٠٠:٢٥:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٧:٢١١٣:٠٧:٥٢١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٥٦٠٠:٢٥:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٦:٠٩١٣:٠٧:٣٩١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٤١٠٠:٢٤:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٤:٥٩١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٢٧٠٠:٢٤:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٣:٤٩١٣:٠٧:١٢١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:١٣٠٠:٢٣:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٢:٤٠١٣:٠٦:٥٩١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٥٨٠٠:٢٣:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣١:٣٢١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢٣:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٣٠٠٠:٢٣:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٩:١٨١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢٢:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٦:١٣١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٢:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٧:٠٧١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٢:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٦:٠٣١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٢١:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٥:٤٣١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٢١:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠٥:٣٤١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢١:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٢٠:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢١:٥٦١٣:٠٥:١٨١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٢٠:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٥:١٠١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٢٠:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٩:٥٨١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٠:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٩:٠١١٣:٠٤:٥٧١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٩:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٨:٠٥١٣:٠٤:٥١١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٩:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٧:١٠١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٣٧٠٠:١٩:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٦:١٧١٣:٠٤:٤٢١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٩:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:١٠٠٠:١٩:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٨:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٨:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٣١٠٠:١٨:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:١٧٠٠:١٨:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٦٠٦:١١:٢٠١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قیدقلی علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قیدقلی علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قیدقلی علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قیدقلی علیا

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای قیدقلی علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قیدقلی علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قیدقلی علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای قیدقلی علیا

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قیدقلی علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای قیدقلی علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای قیدقلی علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قیدقلی علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قیدقلی علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قیدقلی علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م روستای قیدقلی علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قیدقلی علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قیدقلی علیا

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای قیدقلی علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قیدقلی علیا روستای قیدقلی علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قیدقلی علیا روستای قیدقلی علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قیدقلی علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قیدقلی علیا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قیدقلی علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قیدقلی علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قیدقلی علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قیدقلی علیا

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٣:٥٥١١:٥٤:٠١١٧:٠٣:٥٢١٧:٢٢:٤٣٢٣:١١:٥٩
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٤:٤٩١١:٥٤:١٧١٧:٠٣:٣٠١٧:٢٢:٢٣٢٣:١٢:١١
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٥:٤٢١١:٥٤:٣٤١٧:٠٣:١٠١٧:٢٢:٠٥٢٣:١٢:٢٤
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤٦:٣٦١١:٥٤:٥١١٧:٠٢:٥١١٧:٢١:٤٩٢٣:١٢:٣٨
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٧:٢٩١١:٥٥:٠٩١٧:٠٢:٣٥١٧:٢١:٣٤٢٣:١٢:٥٣
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٨:٢٢١١:٥٥:٢٨١٧:٠٢:٢٠١٧:٢١:٢١٢٣:١٣:٠٨
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٩:١٥١١:٥٥:٤٨١٧:٠٢:٠٧١٧:٢١:١٠٢٣:١٣:٢٥
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥٠:٠٧١١:٥٦:٠٨١٧:٠١:٥٥١٧:٢١:٠١٢٣:١٣:٤٢
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٠:٥٩١١:٥٦:٢٩١٧:٠١:٤٦١٧:٢٠:٥٣٢٣:١٣:٥٩
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥١:٥٠١١:٥٦:٥١١٧:٠١:٣٩١٧:٢٠:٤٨٢٣:١٤:١٨
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٢:٤١١١:٥٧:١٣١٧:٠١:٣٣١٧:٢٠:٤٤٢٣:١٤:٣٧
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٣:٣١١١:٥٧:٣٦١٧:٠١:٢٩١٧:٢٠:٤٢٢٣:١٤:٥٧
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٤:٢١١١:٥٧:٥٩١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٤١٢٣:١٥:١٨
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٥:١٠١١:٥٨:٢٣١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٤٣٢٣:١٥:٣٩
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٥:٥٨١١:٥٨:٤٨١٧:٠١:٢٩١٧:٢٠:٤٦٢٣:١٦:٠١
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٤٠٦:٥٦:٤٦١١:٥٩:١٣١٧:٠١:٣٢١٧:٢٠:٥١٢٣:١٦:٢٤
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٧:٣٢١١:٥٩:٣٩١٧:٠١:٣٨١٧:٢٠:٥٧٢٣:١٦:٤٨
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٨:١٨١٢:٠٠:٠٦١٧:٠١:٤٥١٧:٢١:٠٦٢٣:١٧:١٢
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٩:٠٣١٢:٠٠:٣٢١٧:٠١:٥٤١٧:٢١:١٦٢٣:١٧:٣٦
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٩:٤٨١٢:٠١:٠٠١٧:٠٢:٠٥١٧:٢١:٢٨٢٣:١٨:٠٢
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٩٠٧:٠٠:٣١١٢:٠١:٢٧١٧:٠٢:١٨١٧:٢١:٤٢٢٣:١٨:٢٨
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٨٠٧:٠١:١٣١٢:٠١:٥٥١٧:٠٢:٣٢١٧:٢١:٥٧٢٣:١٨:٥٤
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠١:٥٤١٢:٠٢:٢٤١٧:٠٢:٤٨١٧:٢٢:١٤٢٣:١٩:٢١
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠٢:٣٤١٢:٠٢:٥٢١٧:٠٣:٠٦١٧:٢٢:٣٣٢٣:١٩:٤٨
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٠٠٧:٠٣:١٣١٢:٠٣:٢١١٧:٠٣:٢٦١٧:٢٢:٥٣٢٣:٢٠:١٦
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٣:٥١١٢:٠٣:٥١١٧:٠٣:٤٧١٧:٢٣:١٥٢٣:٢٠:٤٤
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠٤:٢٧١٢:٠٤:٢٠١٧:٠٤:١٠١٧:٢٣:٣٩٢٣:٢١:١٢
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٥:٠٢١٢:٠٤:٥٠١٧:٠٤:٣٥١٧:٢٤:٠٤٢٣:٢١:٤١
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٧٠٧:٠٥:٣٦١٢:٠٥:١٩١٧:٠٥:٠١١٧:٢٤:٣٠٢٣:٢٢:١٠
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٩٠٧:٠٦:٠٨١٢:٠٥:٤٩١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٤:٥٨٢٣:٢٢:٣٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قیدقلی علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قیدقلی علیا روستای قیدقلی علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قیدقلی علیا روستای قیدقلی علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قیدقلی علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قیدقلی علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قیدقلی علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قیدقلی علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قیدقلی علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قیدقلی علیا

روستای قیدقلی علیا بر روی نقشه

روستای قیدقلی علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قیدقلی علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قیدقلی علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قیدقلی علیا
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای قیدقلی علیا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای قیدقلی علیا + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای قیدقلی علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قیدقلی علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قیدقلی علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قیدقلی علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قیدقلی علیا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قیدقلی علیا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قیدقلی علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قیدقلی علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قیدقلی علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا قیدقلی علیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قیدقلی علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق قیدقلی علیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قیدقلی علیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قیدقلی علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو