جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قیدقلی سفلی

کبوتر سرخ | چادگان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قیدقلی سفلی

اذان صبح: ٠٥:٢٥:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٥٩
اذان ظهر: ١١:٥٦:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٥٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٤:٠٠

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قیدقلی سفلی (شهرستان چادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ روستای قیدقلی سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای قیدقلی سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قیدقلی سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

حضرت محمد (ص)
بدترین (فرد از میان) مردم دارای دو رو است كه با یك گروه، با رویی و با گروه مردم با رویی دیگر مواجه می‌شود. (یعنی منافق است.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای قیدقلی سفلی

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قیدقلی سفلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قیدقلی سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قیدقلی سفلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قیدقلی سفلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قیدقلی سفلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٩:٤٦١٣:٠٨:٢٢١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٢٦٠٠:٢٥:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٨:٣٣١٣:٠٨:٠٧١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:١١٠٠:٢٥:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٧:٢١١٣:٠٧:٥٣١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٦:٥٦٠٠:٢٥:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٦:١٠١٣:٠٧:٣٩١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٤٢٠٠:٢٤:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٥:٠٠١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٢٧٠٠:٢٤:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٣:٥٠١٣:٠٧:١٣١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:١٣٠٠:٢٤:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٢:٤١١٣:٠٧:٠٠١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٥٩٠٠:٢٣:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣١:٣٣١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٤٥٠٠:٢٣:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٠:٢٥١٣:٠٦:٣٦١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٣١٠٠:٢٣:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:١٧٠٠:٢٢:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٦:١٤١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٢:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٢:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٢١:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٢١:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢١:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٢٠:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٥:١٨١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٢٠:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠٥:١١١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٢٠:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٠:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٤:٥٨١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٩:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٩:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٧:١١١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٣٧٠٠:١٩:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٦:١٨١٣:٠٤:٤٢١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٩:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٥:٢٥١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:١١٠٠:١٩:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٨:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٨:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٣١٠٠:١٨:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٢:٠٨١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:١٨٠٠:١٨:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٨٠٦:١١:٢١١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:٠٤٠٠:١٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قیدقلی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قیدقلی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قیدقلی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قیدقلی سفلی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای قیدقلی سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قیدقلی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قیدقلی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای قیدقلی سفلی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قیدقلی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای قیدقلی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای قیدقلی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قیدقلی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قیدقلی سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قیدقلی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م روستای قیدقلی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قیدقلی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قیدقلی سفلی

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای قیدقلی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قیدقلی سفلی روستای قیدقلی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قیدقلی سفلی روستای قیدقلی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قیدقلی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قیدقلی سفلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قیدقلی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قیدقلی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قیدقلی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قیدقلی سفلی

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٣:٥٥١١:٥٤:٠٢١٧:٠٣:٥٣١٧:٢٢:٤٤٢٣:١٢:٠٠
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٤:٤٩١١:٥٤:١٨١٧:٠٣:٣١١٧:٢٢:٢٤٢٣:١٢:١٢
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٥:٤٣١١:٥٤:٣٥١٧:٠٣:١١١٧:٢٢:٠٦٢٣:١٢:٢٥
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٦:٣٦١١:٥٤:٥٢١٧:٠٢:٥٢١٧:٢١:٥٠٢٣:١٢:٣٩
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٧:٣٠١١:٥٥:١٠١٧:٠٢:٣٦١٧:٢١:٣٥٢٣:١٢:٥٤
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤٨:٢٣١١:٥٥:٢٩١٧:٠٢:٢١١٧:٢١:٢٢٢٣:١٣:٠٩
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٤٩:١٥١١:٥٥:٤٨١٧:٠٢:٠٨١٧:٢١:١١٢٣:١٣:٢٥
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥٠:٠٨١١:٥٦:٠٩١٧:٠١:٥٧١٧:٢١:٠٢٢٣:١٣:٤٢
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٠:٥٩١١:٥٦:٣٠١٧:٠١:٤٧١٧:٢٠:٥٥٢٣:١٤:٠٠
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥١:٥١١١:٥٦:٥١١٧:٠١:٤٠١٧:٢٠:٤٩٢٣:١٤:١٩
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٢:٤١١١:٥٧:١٤١٧:٠١:٣٤١٧:٢٠:٤٥٢٣:١٤:٣٨
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٣:٣٢١١:٥٧:٣٧١٧:٠١:٣٠١٧:٢٠:٤٣٢٣:١٤:٥٨
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٤:٢١١١:٥٨:٠٠١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٤٢٢٣:١٥:١٩
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٥:١٠١١:٥٨:٢٤١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٤٤٢٣:١٥:٤٠
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٥:٥٩١١:٥٨:٤٩١٧:٠١:٣٠١٧:٢٠:٤٧٢٣:١٦:٠٢
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٦:٤٦١١:٥٩:١٤١٧:٠١:٣٣١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٦:٢٥
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٧:٣٣١١:٥٩:٤٠١٧:٠١:٣٩١٧:٢٠:٥٩٢٣:١٦:٤٩
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٨:١٩١٢:٠٠:٠٦١٧:٠١:٤٦١٧:٢١:٠٧٢٣:١٧:١٣
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٩:٠٤١٢:٠٠:٣٣١٧:٠١:٥٥١٧:٢١:١٧٢٣:١٧:٣٧
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٩:٤٨١٢:٠١:٠٠١٧:٠٢:٠٦١٧:٢١:٢٩٢٣:١٨:٠٣
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٩٠٧:٠٠:٣١١٢:٠١:٢٨١٧:٠٢:١٩١٧:٢١:٤٣٢٣:١٨:٢٨
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٨٠٧:٠١:١٣١٢:٠١:٥٦١٧:٠٢:٣٣١٧:٢١:٥٨٢٣:١٨:٥٥
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠١:٥٤١٢:٠٢:٢٤١٧:٠٢:٤٩١٧:٢٢:١٥٢٣:١٩:٢٢
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠٢:٣٥١٢:٠٢:٥٣١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٢:٣٤٢٣:١٩:٤٩
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٠٠٧:٠٣:١٣١٢:٠٣:٢٢١٧:٠٣:٢٧١٧:٢٢:٥٤٢٣:٢٠:١٧
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٦٠٧:٠٣:٥١١٢:٠٣:٥١١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٣:١٦٢٣:٢٠:٤٥
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٤:٢٧١٢:٠٤:٢١١٧:٠٤:١٢١٧:٢٣:٤٠٢٣:٢١:١٣
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٥٠٧:٠٥:٠٣١٢:٠٤:٥٠١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٤:٠٥٢٣:٢١:٤٢
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٧٠٧:٠٥:٣٦١٢:٠٥:٢٠١٧:٠٥:٠٣١٧:٢٤:٣١٢٣:٢٢:١١
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٩٠٧:٠٦:٠٩١٢:٠٥:٥٠١٧:٠٥:٣٠١٧:٢٤:٥٩٢٣:٢٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قیدقلی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قیدقلی سفلی روستای قیدقلی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قیدقلی سفلی روستای قیدقلی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قیدقلی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قیدقلی سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قیدقلی سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قیدقلی سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قیدقلی سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قیدقلی سفلی

روستای قیدقلی سفلی بر روی نقشه

روستای قیدقلی سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قیدقلی سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قیدقلی سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قیدقلی سفلی
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای قیدقلی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای قیدقلی سفلی + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای قیدقلی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قیدقلی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قیدقلی سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قیدقلی سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قیدقلی سفلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قیدقلی سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قیدقلی سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قیدقلی سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قیدقلی سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق قیدقلی سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قیدقلی سفلی
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ قیدقلی سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ قیدقلی سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قیدقلی سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو