جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قویجوق

حومه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز قویجوق


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٢٥:١١
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٠٨
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٤١:٢٩

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قویجوق (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای قویجوق)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای قویجوق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قویجوق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

شری كارتر اسكات
خرد، با هوش تفاوت دارد. خرد، كاری به بهره ی هوشی شما و یا اینكه در مدرسه چه می كرده اید، ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قویجوق

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قویجوق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قویجوق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قویجوق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قویجوق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قویجوق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٧:٤١١٣:١٠:٤٠١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٢٣٠٠:٢٤:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٦:٢٩١٣:١٠:٣٠١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٥:١٨١٣:١٠:٢٠١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:١٢٠٠:٢٣:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٤:٠٧١٣:١٠:١١١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٦:٠٧٠٠:٢٣:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٠:٠٢١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٧:٠١٠٠:٢٣:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢١:٥٠١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٢:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٥٠٠٠:٢٢:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:٤٤٠٠:٢٢:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢١:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢١:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٩:٢١٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢١:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٣:٢١٠٠:٢١:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٩:١١٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٠:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٠:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٥٩٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٠:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١١:٣١١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٠:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٢٣٠٦:١٠:٣٦١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٤٩٠٠:١٩:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٨:٥٧٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٤٢٠٠:١٩:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٣٥٠٠:١٩:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٢٨٠٠:١٩:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٧:١٠١٣:٠٨:٥٥٢٠:١١:٠٩٢٠:٣١:٢٠٠٠:١٩:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٨:٥٦٢٠:١١:٥٨٢٠:٣٢:١٢٠٠:١٩:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٨:٥٧٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٣:٠٤٠٠:١٨:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠٤:٥٠١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٥٥٠٠:١٨:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٥٤٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٩:٠١٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٤٦٠٠:١٨:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٥٠٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:٣٦٠٠:١٨:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٤٨٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٦:٢٦٠٠:١٨:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠٩:١٢٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٧:١٥٠٠:١٨:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٤٩٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٩:١٧٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٨:٠٤٠٠:١٨:١١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٥٢٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٨:٥٢٠٠:١٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قویجوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قویجوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قویجوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قویجوق

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قویجوق

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قویجوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قویجوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قویجوق

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٠:٢٠٠٧:١٧:٣٥١٢:٢٥:١١١٧:٣٣:٠٨١٧:٥٢:٣٧٢٣:٤١:٢٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٩:٥٠٠٧:١٦:٥٦١٢:٢٥:٢٣١٧:٣٤:١٢١٧:٥٣:٣٨٢٣:٤١:٤٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٩:١٩٠٧:١٦:١٦١٢:٢٥:٣٤١٧:٣٥:١٥١٧:٥٤:٣٩٢٣:٤٢:٠٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١٥:٣٤١٢:٢٥:٤٥١٧:٣٦:١٩١٧:٥٥:٤٠٢٣:٤٢:١٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٨:١٠٠٧:١٤:٥٠١٢:٢٥:٥٥١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٦:٤١٢٣:٤٢:٢٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٧:٣٣٠٧:١٤:٠٥١٢:٢٦:٠٤١٧:٣٨:٢٦١٧:٥٧:٤٢٢٣:٤٢:٤٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٦:٥٥٠٧:١٣:١٨١٢:٢٦:١٢١٧:٣٩:٣٠١٧:٥٨:٤٣٢٣:٤٢:٥٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٦:١٤٠٧:١٢:٢٩١٢:٢٦:١٩١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٩:٤٤٢٣:٤٣:٠٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٥:٣٢٠٧:١١:٣٩١٢:٢٦:٢٥١٧:٤١:٣٦١٨:٠٠:٤٥٢٣:٤٣:١٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٤:٤٩٠٧:١٠:٤٧١٢:٢٦:٣١١٧:٤٢:٤٠١٨:٠١:٤٦٢٣:٤٣:٢٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٤:٠٤٠٧:٠٩:٥٤١٢:٢٦:٣٥١٧:٤٣:٤٣١٨:٠٢:٤٦٢٣:٤٣:٣٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٣:١٧٠٧:٠٨:٥٩١٢:٢٦:٣٩١٧:٤٤:٤٥١٨:٠٣:٤٧٢٣:٤٣:٣٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٨:٠٣١٢:٢٦:٤٢١٧:٤٥:٤٨١٨:٠٤:٤٧٢٣:٤٣:٤٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٧:٠٦١٢:٢٦:٤٥١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٥:٤٧٢٣:٤٣:٤٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٠:٤٧٠٧:٠٦:٠٧١٢:٢٦:٤٦١٧:٤٧:٥٣١٨:٠٦:٤٧٢٣:٤٣:٥٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٥:٠٧١٢:٢٦:٤٧١٧:٤٨:٥٥١٨:٠٧:٤٦٢٣:٤٣:٥٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠٤:٠٥١٢:٢٦:٤٧١٧:٤٩:٥٦١٨:٠٨:٤٦٢٣:٤٤:٠٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٨:٠٤٠٧:٠٣:٠٢١٢:٢٦:٤٦١٧:٥٠:٥٨١٨:٠٩:٤٥٢٣:٤٤:٠٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠١:٥٨١٢:٢٦:٤٥١٧:٥١:٥٩١٨:١٠:٤٤٢٣:٤٤:٠٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٠:٥٣١٢:٢٦:٤٢١٧:٥٣:٠٠١٨:١١:٤٣٢٣:٤٤:٠٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥٩:٤٧١٢:٢٦:٣٩١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٤٢٢٣:٤٤:٠٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٤:٠٧٠٦:٥٨:٤٠١٢:٢٦:٣٦١٧:٥٥:٠١١٨:١٣:٤٠٢٣:٤٤:٠٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٧:٣١١٢:٢٦:٣١١٧:٥٦:٠١١٨:١٤:٣٨٢٣:٤٤:٠٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٦:٢٢١٢:٢٦:٢٦١٧:٥٧:٠١١٨:١٥:٣٦٢٣:٤٣:٥٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٥:١١١٢:٢٦:٢١١٧:٥٨:٠٠١٨:١٦:٣٤٢٣:٤٣:٥٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٩:٤٨٠٦:٥٤:٠٠١٢:٢٦:١٥١٧:٥٩:٠٠١٨:١٧:٣١٢٣:٤٣:٥٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٥٢:٤٧١٢:٢٦:٠٨١٧:٥٩:٥٩١٨:١٨:٢٨٢٣:٤٣:٤٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥١:٣٤١٢:٢٦:٠٠١٨:٠٠:٥٧١٨:١٩:٢٥٢٣:٤٣:٣٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥٠:١٩١٢:٢٥:٥٢١٨:٠١:٥٥١٨:٢٠:٢٢٢٣:٤٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قویجوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قویجوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قویجوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قویجوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قویجوق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قویجوق

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای قویجوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قویجوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قویجوق

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٤٠٧:٢٠:٥٠١٢:٢٣:٤١١٧:٢٦:٥١١٧:٤٦:٣٤٢٣:٣٩:٣٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٤٠٧:٢٠:٢٢١٢:٢٣:٥٨١٧:٢٧:٥٣١٧:٤٧:٣٤٢٣:٣٩:٥٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٣٠٧:١٩:٥٢١٢:٢٤:١٤١٧:٢٨:٥٦١٧:٤٨:٣٤٢٣:٤٠:١٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٠٠٧:١٩:٢١١٢:٢٤:٢٩١٧:٢٩:٥٨١٧:٤٩:٣٥٢٣:٤٠:٣٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٥٠٧:١٨:٤٧١٢:٢٤:٤٤١٧:٣١:٠٢١٧:٥٠:٣٥٢٣:٤٠:٥٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٩٠٧:١٨:١٢١٢:٢٤:٥٨١٧:٣٢:٠٥١٧:٥١:٣٦٢٣:٤١:١٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٠٠٧:١٧:٣٥١٢:٢٥:١١١٧:٣٣:٠٨١٧:٥٢:٣٧٢٣:٤١:٢٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٠٠٧:١٦:٥٦١٢:٢٥:٢٣١٧:٣٤:١٢١٧:٥٣:٣٨٢٣:٤١:٤٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٩٠٧:١٦:١٦١٢:٢٥:٣٤١٧:٣٥:١٥١٧:٥٤:٣٩٢٣:٤٢:٠٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١٥:٣٤١٢:٢٥:٤٥١٧:٣٦:١٩١٧:٥٥:٤٠٢٣:٤٢:١٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٠٠٧:١٤:٥٠١٢:٢٥:٥٥١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٦:٤١٢٣:٤٢:٢٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٣٠٧:١٤:٠٥١٢:٢٦:٠٤١٧:٣٨:٢٦١٧:٥٧:٤٢٢٣:٤٢:٤٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٥٠٧:١٣:١٨١٢:٢٦:١٢١٧:٣٩:٣٠١٧:٥٨:٤٣٢٣:٤٢:٥٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٤٠٧:١٢:٢٩١٢:٢٦:١٩١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٩:٤٤٢٣:٤٣:٠٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٢٠٧:١١:٣٩١٢:٢٦:٢٥١٧:٤١:٣٦١٨:٠٠:٤٥٢٣:٤٣:١٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٩٠٧:١٠:٤٧١٢:٢٦:٣١١٧:٤٢:٤٠١٨:٠١:٤٦٢٣:٤٣:٢٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٤٠٧:٠٩:٥٤١٢:٢٦:٣٥١٧:٤٣:٤٣١٨:٠٢:٤٦٢٣:٤٣:٣٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٧٠٧:٠٨:٥٩١٢:٢٦:٣٩١٧:٤٤:٤٥١٨:٠٣:٤٧٢٣:٤٣:٣٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٨:٠٣١٢:٢٦:٤٢١٧:٤٥:٤٨١٨:٠٤:٤٧٢٣:٤٣:٤٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٧:٠٦١٢:٢٦:٤٥١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٥:٤٧٢٣:٤٣:٤٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٧٠٧:٠٦:٠٧١٢:٢٦:٤٦١٧:٤٧:٥٣١٨:٠٦:٤٧٢٣:٤٣:٥٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٥:٠٧١٢:٢٦:٤٧١٧:٤٨:٥٥١٨:٠٧:٤٦٢٣:٤٣:٥٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠٤:٠٥١٢:٢٦:٤٧١٧:٤٩:٥٦١٨:٠٨:٤٦٢٣:٤٤:٠٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٤٠٧:٠٣:٠٢١٢:٢٦:٤٦١٧:٥٠:٥٨١٨:٠٩:٤٥٢٣:٤٤:٠٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠١:٥٨١٢:٢٦:٤٥١٧:٥١:٥٩١٨:١٠:٤٤٢٣:٤٤:٠٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٠:٥٣١٢:٢٦:٤٢١٧:٥٣:٠٠١٨:١١:٤٣٢٣:٤٤:٠٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥٩:٤٧١٢:٢٦:٣٩١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٤٢٢٣:٤٤:٠٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٧٠٦:٥٨:٤٠١٢:٢٦:٣٦١٧:٥٥:٠١١٨:١٣:٤٠٢٣:٤٤:٠٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٧:٣١١٢:٢٦:٣١١٧:٥٦:٠١١٨:١٤:٣٨٢٣:٤٤:٠٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٦:٢٢١٢:٢٦:٢٦١٧:٥٧:٠١١٨:١٥:٣٦٢٣:٤٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قویجوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قویجوق روستای قویجوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قویجوق روستای قویجوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قویجوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قویجوق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قویجوق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قویجوق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قویجوق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قویجوق

روستای قویجوق بر روی نقشه

روستای قویجوق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قویجوق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قویجوق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قویجوق
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای قویجوق + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای قویجوق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قویجوق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قویجوق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قویجوق رسیده اید.

افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ قویجوق دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قویجوق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قویجوق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قویجوق
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قویجوق
جدول اوقات شرعی امروز فردا قویجوق دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قویجوق
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قویجوق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قویجوق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو