جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قویجوق

حومه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز قویجوق

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٢٦
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٤٥
اذان مغرب: ١٨:١٩:٥٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٣٤

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قویجوق (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای قویجوق)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قویجوق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قویجوق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

ساموئل اسمایلز
ما، بیشتر از شكست‌هایمان می‌آموزیم تا از كامیابی‌ها. بیشتر با دریافتن اینكه چه كاری نباید انجام دهیم، درمی‌یابیم كه چه كاری باید انجام دهیم و شاید كسی كه هرگز مرتكب اشتباهی نشده، هرگز چیزی كشف نكرده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قویجوق

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قویجوق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قویجوق ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قویجوق (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قویجوق ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قویجوق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٩:٢٧١٣:١٢:٣٦١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٢٧:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٨:٠٧١٣:١٢:٢١١٩:٤٧:١١٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٢٧:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٦:٤٨١٣:١٢:٠٨١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٦:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٥:٣٠١٣:١١:٥٤١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٢٦:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٤:١٣١٣:١١:٤١١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢٦:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٢:٥٦١٣:١١:٢٨١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٢٥:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣١:٤٠١٣:١١:١٦١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٢٨٠٠:٢٥:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٣٠:٢٥١٣:١١:٠٤١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٢٢٠٠:٢٥:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٩:١١١٣:١٠:٥٣١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:١٦٠٠:٢٤:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٧:٥٨١٣:١٠:٤٢١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٤:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٦:٤٦١٣:١٠:٣٢١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٤:٠٤٠٠:٢٤:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٥:٣٤١٣:١٠:٢٢١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٥٨٠٠:٢٣:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٤:٢٤١٣:١٠:١٢١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٣:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٣:١٤١٣:١٠:٠٣١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٣:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٤١٠٠:٢٢:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٣٥٠٠:٢٢:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢٢:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٢:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:١٨٠٠:٢١:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٩:٢١٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢١:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٢١:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٩:١١٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٤:٠١٠٠:٢٠:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٢٠:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:١٧٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٠:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٥٨٠٦:١١:٤٤١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٠:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٤١٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢٠:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٨:٥٧٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٢٩٠٠:١٩:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٩:٢٢٠٠:١٩:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٨:١١١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٠:٠٨٢٠:٣٠:١٥٠٠:١٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قویجوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قویجوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قویجوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قویجوق

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قویجوق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قویجوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قویجوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قویجوق

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قویجوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قویجوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قویجوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قویجوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قویجوق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قویجوق

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای قویجوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قویجوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قویجوق

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قویجوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قویجوق روستای قویجوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قویجوق روستای قویجوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قویجوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قویجوق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قویجوق

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قویجوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قویجوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قویجوق

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٠:٣٦١٢:٠٥:١٠١٨:٠٩:٠٩١٨:٢٧:١٨٢٣:٢٣:٠٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠١:٢٤١٢:٠٤:٤٩١٨:٠٧:٤٠١٨:٢٥:٤٩٢٣:٢٢:٤٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٢:١١١٢:٠٤:٢٨١٨:٠٦:١١١٨:٢٤:٢٠٢٣:٢٢:٣٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٢:٥٨١٢:٠٤:٠٧١٨:٠٤:٤٢١٨:٢٢:٥١٢٣:٢٢:١١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٣:٤٦١٢:٠٣:٤٧١٨:٠٣:١٣١٨:٢١:٢٢٢٣:٢١:٥٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٤:٣٤١٢:٠٣:٢٦١٨:٠١:٤٥١٨:١٩:٥٤٢٣:٢١:٣٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٥:٢٢١٢:٠٣:٠٦١٨:٠٠:١٧١٨:١٨:٢٦٢٣:٢١:١٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٦:١٠١٢:٠٢:٤٦١٧:٥٨:٤٩١٨:١٦:٥٨٢٣:٢٠:٥٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٦:٥٨١٢:٠٢:٢٦١٧:٥٧:٢١١٨:١٥:٣٠٢٣:٢٠:٣٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٧:٤٧١٢:٠٢:٠٧١٧:٥٥:٥٤١٨:١٤:٠٣٢٣:٢٠:٢٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٨:٣٦١٢:٠١:٤٨١٧:٥٤:٢٧١٨:١٢:٣٧٢٣:٢٠:٠٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٩:٢٥١٢:٠١:٢٩١٧:٥٣:٠٠١٨:١١:١١٢٣:١٩:٤٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٠:١٤١٢:٠١:١٠١٧:٥١:٣٤١٨:٠٩:٤٥٢٣:١٩:٢٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٨٠٦:١١:٠٤١٢:٠٠:٥٢١٧:٥٠:٠٨١٨:٠٨:٢٠٢٣:١٩:٠٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١١:٥٣١٢:٠٠:٣٥١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٦:٥٦٢٣:١٨:٥١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٢:٤٤١٢:٠٠:١٧١٧:٤٧:١٨١٨:٠٥:٣٢٢٣:١٨:٣٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٣:٣٤١٢:٠٠:٠٠١٧:٤٥:٥٤١٨:٠٤:٠٨٢٣:١٨:١٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٤:٢٥١١:٥٩:٤٤١٧:٤٤:٣١١٨:٠٢:٤٦٢٣:١٨:٠٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٥:١٦١١:٥٩:٢٨١٧:٤٣:٠٨١٨:٠١:٢٤٢٣:١٧:٤٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٦:٠٨١١:٥٩:١٢١٧:٤١:٤٥١٨:٠٠:٠٣٢٣:١٧:٢٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٧:٠٠١١:٥٨:٥٨١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٨:٤٢٢٣:١٧:١٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٧:٥٢١١:٥٨:٤٣١٧:٣٩:٠٣١٧:٥٧:٢٣٢٣:١٦:٥٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٨:٤٤١١:٥٨:٢٩١٧:٣٧:٤٣١٧:٥٦:٠٤٢٣:١٦:٤١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٠٠٦:١٩:٣٧١١:٥٨:١٦١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٤:٤٦٢٣:١٦:٢٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٠:٣١١١:٥٨:٠٣١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٣:٢٩٢٣:١٦:١٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢١:٢٤١١:٥٧:٥١١٧:٣٣:٤٧١٧:٥٢:١٢٢٣:١٥:٥٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٢:١٨١١:٥٧:٣٩١٧:٣٢:٣٠١٧:٥٠:٥٧٢٣:١٥:٤٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٣:١٣١١:٥٧:٢٨١٧:٣١:١٤١٧:٤٩:٤٣٢٣:١٥:٣٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٤:٠٧١١:٥٧:١٨١٧:٢٩:٥٩١٧:٤٨:٢٩٢٣:١٥:٢١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٥:٠٢١١:٥٧:٠٨١٧:٢٨:٤٥١٧:٤٧:١٧٢٣:١٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قویجوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قویجوق روستای قویجوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قویجوق روستای قویجوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قویجوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قویجوق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قویجوق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قویجوق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قویجوق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قویجوق

روستای قویجوق بر روی نقشه

روستای قویجوق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قویجوق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قویجوق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قویجوق
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قویجوق + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای قویجوق + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قویجوق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قویجوق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قویجوق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قویجوق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قویجوق رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قویجوق دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قویجوق دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قویجوق
زمان پخش اذان مستقیم به افق قویجوق
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قویجوق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قویجوق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قویجوق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قویجوق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قویجوق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو