جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قوچان

قوچان | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز قوچان

اذان صبح: ٠٤:٠١:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٢٣
اذان ظهر: ١١:٢٧:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٤٦:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٥:٠٢

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قوچان (شهرستان قوچان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر قوچان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قوچان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قوچان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
خلافت فقط از آنِ كسى است كه به روش رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) برود، و به طاعتِ خدا عمل كند، و به جان خودم سوگند كه ما اهل بیت نشانه‌هاى هدایت و جلوه‌هاى پرفروغ پرهیزگارى هستیم

اوقات شرعی ماه جاری شهر قوچان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قوچان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قوچان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قوچان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قوچان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قوچان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:٣١٠٦:٠١:٤٦١٢:٣٥:٥٩١٩:١٠:٥٠١٩:٢٩:٥١٢٣:٥٠:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٠:٢٤١٢:٣٥:٤٥١٩:١١:٤٣١٩:٣٠:٤٧٢٣:٤٩:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٩:٠٢١٢:٣٥:٣١١٩:١٢:٣٧١٩:٣١:٤٣٢٣:٤٩:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٧:٤٢١٢:٣٥:١٨١٩:١٣:٣٠١٩:٣٢:٣٩٢٣:٤٩:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٦:٢٢١٢:٣٥:٠٥١٩:١٤:٢٤١٩:٣٣:٣٥٢٣:٤٨:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٣:١٩٠٥:٥٥:٠٣١٢:٣٤:٥٢١٩:١٥:١٧١٩:٣٤:٣٢٢٣:٤٨:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٣:٤٥١٢:٣٤:٤٠١٩:١٦:١١١٩:٣٥:٢٨٢٣:٤٨:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٢:٢٨١٢:٣٤:٢٨١٩:١٧:٠٥١٩:٣٦:٢٤٢٣:٤٧:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥١:١١١٢:٣٤:١٦١٩:١٧:٥٨١٩:٣٧:٢١٢٣:٤٧:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٩:٥٥١٢:٣٤:٠٦١٩:١٨:٥٢١٩:٣٨:١٧٢٣:٤٧:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٥:١٧٠٥:٤٨:٤١١٢:٣٣:٥٥١٩:١٩:٤٥١٩:٣٩:١٤٢٣:٤٦:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٤٣٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٣:٤٥١٩:٢٠:٣٩١٩:٤٠:١٠٢٣:٤٦:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٠٩٠٥:٤٦:١٤١٢:٣٣:٣٦١٩:٢١:٣٣١٩:٤١:٠٧٢٣:٤٦:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٥:٠٢١٢:٣٣:٢٦١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٢:٠٣٢٣:٤٥:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٤٣:٥١١٢:٣٣:١٨١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٣:٠٠٢٣:٤٥:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٤٢:٤٢١٢:٣٣:١٠١٩:٢٤:١٣١٩:٤٣:٥٧٢٣:٤٥:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٦:٠١٠٥:٤١:٣٣١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٤:٥٣٢٣:٤٤:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٣١٠٥:٤٠:٢٦١٢:٣٢:٥٦١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٥:٥٠٢٣:٤٤:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٣٩:٢٠١٢:٣٢:٥٠١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:٤٧٢٣:٤٤:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠١:٣٤٠٥:٣٨:١٤١٢:٣٢:٤٤١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٧:٤٣٢٣:٤٣:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٠٧٠٥:٣٧:١١١٢:٣٢:٣٩١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٨:٤٠٢٣:٤٣:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٤١٠٥:٣٦:٠٨١٢:٣٢:٣٤١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٩:٣٦٢٣:٤٣:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٧:١٦٠٥:٣٥:٠٧١٢:٣٢:٣٠١٩:٣٠:٢٦١٩:٥٠:٣٣٢٣:٤٣:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٥٢٠٥:٣٤:٠٧١٢:٣٢:٢٧١٩:٣١:١٩١٩:٥١:٢٩٢٣:٤٢:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٣٠٠٥:٣٣:٠٨١٢:٣٢:٢٤١٩:٣٢:١٢١٩:٥٢:٢٥٢٣:٤٢:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٣٢:١١١٢:٣٢:٢٢١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٣:٢٠٢٣:٤٢:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥١:٤٨٠٥:٣١:١٥١٢:٣٢:٢٠١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٤:١٦٢٣:٤٢:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٣٠٠٥:٣٠:٢٠١٢:٣٢:١٩١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٥:١١٢٣:٤٢:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٩:٢٧١٢:٣٢:١٨١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٦:٠٦٢٣:٤١:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قوچان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قوچان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قوچان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قوچان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قوچان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قوچان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قوچان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قوچان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قوچان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قوچان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قوچان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قوچان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قوچان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قوچان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر قوچان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قوچان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قوچان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر قوچان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قوچان شهر قوچان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قوچان شهر قوچان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قوچان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قوچان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قوچان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر قوچان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قوچان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قوچان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٠٠٥:٢٣:٥٤١١:٢٨:٣٤١٧:٣٢:٣٨١٧:٥١:٠١٢٢:٤٥:٥٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٦٠٥:٢٤:٤٤١١:٢٨:١٣١٧:٣١:٠٦١٧:٤٩:٢٩٢٢:٤٥:٣٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١١٠٥:٢٥:٣٤١١:٢٧:٥٢١٧:٢٩:٣٥١٧:٤٧:٥٧٢٢:٤٥:٢٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٦٠٥:٢٦:٢٣١١:٢٧:٣١١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٦:٢٦٢٢:٤٥:٠٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٢٧:١٤١١:٢٧:١٠١٧:٢٦:٣٢١٧:٤٤:٥٥٢٢:٤٤:٤٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٢٨:٠٤١١:٢٦:٥٠١٧:٢٥:٠١١٧:٤٣:٢٤٢٢:٤٤:٢٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٩٠٥:٢٨:٥٤١١:٢٦:٣٠١٧:٢٣:٣٠١٧:٤١:٥٣٢٢:٤٤:٠٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٢٩:٤٥١١:٢٦:١٠١٧:٢٢:٠٠١٧:٤٠:٢٣٢٢:٤٣:٤٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٣٠:٣٦١١:٢٥:٥٠١٧:٢٠:٣٠١٧:٣٨:٥٣٢٢:٤٣:٣٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٣١:٢٧١١:٢٥:٣١١٧:١٩:٠٠١٧:٣٧:٢٣٢٢:٤٣:١٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٣٢:١٨١١:٢٥:١١١٧:١٧:٣١١٧:٣٥:٥٤٢٢:٤٢:٥٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٦٠٥:٣٣:٠٩١١:٢٤:٥٣١٧:١٦:٠٢١٧:٣٤:٢٦٢٢:٤٢:٣٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٠٠٥:٣٤:٠١١١:٢٤:٣٤١٧:١٤:٣٣١٧:٣٢:٥٨٢٢:٤٢:١٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٣٠٥:٣٤:٥٣١١:٢٤:١٦١٧:١٣:٠٥١٧:٣١:٣٠٢٢:٤٢:٠٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٥٠٥:٣٥:٤٥١١:٢٣:٥٨١٧:١١:٣٧١٧:٣٠:٠٣٢٢:٤١:٤٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٨٠٥:٣٦:٣٨١١:٢٣:٤١١٧:١٠:١٠١٧:٢٨:٣٧٢٢:٤١:٢٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤١٠٥:٣٧:٣١١١:٢٣:٢٤١٧:٠٨:٤٣١٧:٢٧:١١٢٢:٤١:٠٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٤٠٥:٣٨:٢٤١١:٢٣:٠٧١٧:٠٧:١٧١٧:٢٥:٤٦٢٢:٤٠:٥٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٧٠٥:٣٩:١٨١١:٢٢:٥١١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٤:٢٢٢٢:٤٠:٣٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٩٠٥:٤٠:١٢١١:٢٢:٣٦١٧:٠٤:٢٧١٧:٢٢:٥٨٢٢:٤٠:٢٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٢٠٥:٤١:٠٦١١:٢٢:٢١١٧:٠٣:٠٣١٧:٢١:٣٦٢٢:٤٠:٠٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٢:٠١١١:٢٢:٠٧١٧:٠١:٤٠١٧:٢٠:١٣٢٢:٣٩:٤٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٧٠٥:٤٢:٥٦١١:٢١:٥٣١٧:٠٠:١٧١٧:١٨:٥٢٢٢:٣٩:٣٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٠٠٥:٤٣:٥١١١:٢١:٣٩١٦:٥٨:٥٥١٧:١٧:٣٢٢٢:٣٩:١٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٤:٤٧١١:٢١:٢٧١٦:٥٧:٣٤١٧:١٦:١٢٢٢:٣٩:٠٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٥:٤٣١١:٢١:١٤١٦:٥٦:١٤١٧:١٤:٥٤٢٢:٣٨:٥١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٦:٣٩١١:٢١:٠٣١٦:٥٤:٥٥١٧:١٣:٣٦٢٢:٣٨:٣٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٤٧:٣٦١١:٢٠:٥٢١٦:٥٣:٣٦١٧:١٢:١٩٢٢:٣٨:٢٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٥:٤٨:٣٣١١:٢٠:٤٢١٦:٥٢:١٩١٧:١١:٠٣٢٢:٣٨:١٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٤٩:٣١١١:٢٠:٣٢١٦:٥١:٠٢١٧:٠٩:٤٩٢٢:٣٨:٠١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قوچان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قوچان شهر قوچان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قوچان شهر قوچان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قوچان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قوچان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قوچان

قوچان یکی از شهرهای مهم استان خراسان رضوی است. این شهر در ۱۲۰ کیلومتری شمال غرب مشهد قرار دارد. شهر قوچان را در منابع مختلف تاریخی و همچنین بسیاری از مورخان حال حاضر اولین پایتخت اشکانیان می‌دانند

شهر قوچان در ویکیپدیا

شهر قوچان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قوچان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قوچان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قوچان بر روی نقشه

شهر قوچان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قوچان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قوچان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قوچان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قوچان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر قوچان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر قوچان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قوچان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قوچان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قوچان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قوچان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قوچان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قوچان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق قوچان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قوچان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قوچان
زمان پخش اذان زنده به افق قوچان
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قوچان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قوچان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قوچان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو