جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قولنجی

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قولنجی

اذان صبح: ٠٤:٥٩:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤٦
اذان ظهر: ١٢:١٩:٣٢
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٤٣
اذان مغرب: ١٨:٣١:١٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٤٥

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قولنجی (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر قولنجی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قولنجی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قولنجی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

امام موسی (ع)
بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند ،‌ انتظار فرج و گشایش است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قولنجی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قولنجی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قولنجی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قولنجی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قولنجی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قولنجی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:١٨٠٦:٥٤:٤٧١٣:٣٠:٠١٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٤٣:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٣٦٠٦:٥٣:٢٣١٣:٢٩:٤٧٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٤٣:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٥٢:٠٠١٣:٢٩:٣٣٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٤٢:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:١٣٠٦:٥٠:٣٨١٣:٢٩:٢٠٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٤٢:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٩:١٦١٣:٢٩:٠٧٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٠١٠٠:٤٢:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٧:٥٥١٣:٢٨:٥٤٢٠:١٠:٣١٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٤١:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:١١٠٦:٤٦:٣٥١٣:٢٨:٤٢٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٤١:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٣١٠٦:٤٥:١٥١٣:٢٨:٣٠٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٥٦٠٠:٤١:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٥١٠٦:٤٣:٥٧١٣:٢٨:١٨٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٤٠:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:١٢٠٦:٤٢:٣٩١٣:٢٨:٠٨٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٤٠:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٤١:٢٢١٣:٢٧:٥٧٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٤٠:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٤٠:٠٧١٣:٢٧:٤٧٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:٥١٠٠:٣٩:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٨:٥٢١٣:٢٧:٣٨٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٣٩:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣٧:٣٨١٣:٢٧:٢٩٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣٩:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٣٦:٢٦١٣:٢٧:٢٠٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٨:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٣٥:١٤١٣:٢٧:١٢٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٣٨:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٣٤:٠٤١٣:٢٧:٠٥٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٣٨:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٣٢:٥٤١٣:٢٦:٥٨٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤١:٤٣٠٠:٣٧:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٣١:٤٦١٣:٢٦:٥٢٢٠:٢٢:٣٣٢٠:٤٢:٤٢٠٠:٣٧:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٣٠:٣٩١٣:٢٦:٤٦٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٣٧:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٩:٣٤١٣:٢٦:٤١٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٤:٣٩٠٠:٣٦:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٨:٢٩١٣:٢٦:٣٦٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٥:٣٧٠٠:٣٦:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٢٧:٢٦١٣:٢٦:٣٢٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٣٦:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢٦:٢٤١٣:٢٦:٢٩٢٠:٢٧:٠٧٢٠:٤٧:٣٣٠٠:٣٦:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٢٥:٢٤١٣:٢٦:٢٦٢٠:٢٨:٠٢٢٠:٤٨:٣١٠٠:٣٥:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٢٤:٢٥١٣:٢٦:٢٤٢٠:٢٨:٥٦٢٠:٤٩:٢٩٠٠:٣٥:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٥٠٦:٢٣:٢٧١٣:٢٦:٢٢٢٠:٢٩:٥٠٢٠:٥٠:٢٦٠٠:٣٥:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٢٢:٣١١٣:٢٦:٢١٢٠:٣٠:٤٣٢٠:٥١:٢٣٠٠:٣٥:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٢١:٣٦١٣:٢٦:٢١٢٠:٣١:٣٧٢٠:٥٢:٢٠٠٠:٣٤:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قولنجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قولنجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قولنجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قولنجی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قولنجی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قولنجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قولنجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قولنجی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قولنجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قولنجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قولنجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قولنجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قولنجی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قولنجی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر قولنجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قولنجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قولنجی

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر قولنجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قولنجی شهر قولنجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قولنجی شهر قولنجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قولنجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قولنجی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قولنجی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر قولنجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قولنجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قولنجی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢١٠٦:١٧:٥٥١٢:٢٢:٣٥١٨:٢٦:٣٩١٨:٤٥:١٥٢٣:٣٩:٢٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٨:٤٦١٢:٢٢:١٤١٨:٢٥:٠٦١٨:٤٣:٤١٢٣:٣٩:١١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٩:٣٨١٢:٢١:٥٣١٨:٢٣:٣٢١٨:٤٢:٠٧٢٣:٣٨:٥٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٠:٣٠١٢:٢١:٣٣١٨:٢١:٥٩١٨:٤٠:٣٣٢٣:٣٨:٣٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢١:٢٣١٢:٢١:١٢١٨:٢٠:٢٥١٨:٣٩:٠٠٢٣:٣٨:١٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٢:١٥١٢:٢٠:٥٢١٨:١٨:٥٢١٨:٣٧:٢٧٢٣:٣٧:٥٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٣:٠٧١٢:٢٠:٣١١٨:١٧:١٩١٨:٣٥:٥٤٢٣:٣٧:٤٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٤:٠٠١٢:٢٠:١١١٨:١٥:٤٧١٨:٣٤:٢٢٢٣:٣٧:٢١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٤:٥٣١٢:١٩:٥٢١٨:١٤:١٥١٨:٣٢:٥٠٢٣:٣٧:٠٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٥:٤٦١٢:١٩:٣٢١٨:١٢:٤٣١٨:٣١:١٨٢٣:٣٦:٤٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٦:٤٠١٢:١٩:١٣١٨:١١:١١١٨:٢٩:٤٧٢٣:٣٦:٢٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٧:٣٣١٢:١٨:٥٤١٨:٠٩:٤٠١٨:٢٨:١٦٢٣:٣٦:٠٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٨:٢٧١٢:١٨:٣٦١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٦:٤٦٢٣:٣٥:٥١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٩:٢١١٢:١٨:١٨١٨:٠٦:٣٩١٨:٢٥:١٧٢٣:٣٥:٣٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٠:١٦١٢:١٨:٠٠١٨:٠٥:٠٩١٨:٢٣:٤٨٢٣:٣٥:١٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣١:١١١٢:١٧:٤٣١٨:٠٣:٤٠١٨:٢٢:١٩٢٣:٣٤:٥٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٢:٠٦١٢:١٧:٢٦١٨:٠٢:١١١٨:٢٠:٥٢٢٣:٣٤:٤٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٣:٠١١٢:١٧:٠٩١٨:٠٠:٤٣١٨:١٩:٢٥٢٣:٣٤:٢٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٣:٥٧١٢:١٦:٥٣١٧:٥٩:١٦١٨:١٧:٥٨٢٣:٣٤:١٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٤:٥٣١٢:١٦:٣٨١٧:٥٧:٤٩١٨:١٦:٣٢٢٣:٣٣:٥٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٥:٤٩١٢:١٦:٢٣١٧:٥٦:٢٣١٨:١٥:٠٨٢٣:٣٣:٣٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٦:٤٦١٢:١٦:٠٨١٧:٥٤:٥٧١٨:١٣:٤٣٢٣:٣٣:٢٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٧:٤٣١٢:١٥:٥٥١٧:٥٣:٣٣١٨:١٢:٢٠٢٣:٣٣:٠٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٨:٤١١٢:١٥:٤١١٧:٥٢:٠٩١٨:١٠:٥٨٢٣:٣٢:٥٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٩:٣٩١٢:١٥:٢٩١٧:٥٠:٤٦١٨:٠٩:٣٦٢٣:٣٢:٣٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٣٠٦:٤٠:٣٧١٢:١٥:١٦١٧:٤٩:٢٣١٨:٠٨:١٦٢٣:٣٢:٢٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤١:٣٥١٢:١٥:٠٥١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٦:٥٦٢٣:٣٢:١٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٢:٣٤١٢:١٤:٥٤١٧:٤٦:٤٢١٨:٠٥:٣٧٢٣:٣١:٥٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٣:٣٣١٢:١٤:٤٤١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٤:١٩٢٣:٣١:٤٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٤:٣٣١٢:١٤:٣٤١٧:٤٤:٠٤١٨:٠٣:٠٣٢٣:٣١:٣٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قولنجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قولنجی شهر قولنجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قولنجی شهر قولنجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قولنجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قولنجی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قولنجی

قولنجی، روستایی است از توابع بخش انزل و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران واقع شده‌است. ۹۲درصد اهالی روستا ترک آذربایجانی با مذهب سنی حنفی یا کره سنی می‌باشند. ۸درصد از اهالی نیز ترک شیعه هستند

شهر قولنجی در ویکیپدیا

شهر قولنجی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قولنجی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قولنجی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قولنجی بر روی نقشه

شهر قولنجی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قولنجی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قولنجی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قولنجی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قولنجی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر قولنجی + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر قولنجی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قولنجی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قولنجی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قولنجی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قولنجی رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قولنجی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قولنجی
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قولنجی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قولنجی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قولنجی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قولنجی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قولنجی
زمان پخش اذان آنلاین به افق قولنجی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قولنجی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو