جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قولنجی

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قولنجی


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٥:١٤
اذان ظهر: ١٢:١٥:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٤٣

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قولنجی (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر قولنجی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر قولنجی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قولنجی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیم رآن
یكی از روش‌های یادگیری انجام درست یك كار، انجام نادرست آن است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قولنجی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قولنجی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قولنجی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قولنجی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قولنجی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قولنجی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٩:٤٩١٣:٢٧:٤٦٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٣٩:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٨:٣٥١٣:٢٧:٣٦٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٣٩:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢١٠٦:٣٧:٢١١٣:٢٧:٢٨٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٣٨:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٣٦:٠٩١٣:٢٧:١٩٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣٨:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:١١٠٦:٣٤:٥٨١٣:٢٧:١٢٢٠:٢٠:٠٢٢٠:٤٠:٠١٠٠:٣٨:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٣٣:٤٨١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤١:٠٠٠٠:٣٨:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٣٢:٣٩١٣:٢٦:٥٨٢٠:٢١:٥٢٢٠:٤١:٥٩٠٠:٣٧:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٣١:٣١١٣:٢٦:٥٢٢٠:٢٢:٤٨٢٠:٤٢:٥٧٠٠:٣٧:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠١٠٦:٣٠:٢٤١٣:٢٦:٤٦٢٠:٢٣:٤٣٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٣٧:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٩:١٩١٣:٢٦:٤١٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٤:٥٤٠٠:٣٦:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢٨:١٥١٣:٢٦:٣٦٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٥:٥٢٠٠:٣٦:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٧:١٢١٣:٢٦:٣٢٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٦:٥٠٠٠:٣٦:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٢٦:١٠١٣:٢٦:٢٩٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٧:٤٨٠٠:٣٦:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٢٥:١٠١٣:٢٦:٢٦٢٠:٢٨:١٥٢٠:٤٨:٤٦٠٠:٣٥:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٨٠٦:٢٤:١١١٣:٢٦:٢٤٢٠:٢٩:٠٩٢٠:٤٩:٤٣٠٠:٣٥:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٥٠٦:٢٣:١٤١٣:٢٦:٢٢٢٠:٣٠:٠٣٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٣٥:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٢٢:١٨١٣:٢٦:٢١٢٠:٣٠:٥٦٢٠:٥١:٣٧٠٠:٣٥:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١٤٠٦:٢١:٢٤١٣:٢٦:٢١٢٠:٣١:٤٩٢٠:٥٢:٣٤٠٠:٣٤:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٢٠:٣١١٣:٢٦:٢١٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٣:٣٠٠٠:٣٤:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٩:٣٩١٣:٢٦:٢٢٢٠:٣٣:٣٤٢٠:٥٤:٢٦٠٠:٣٤:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٨:٤٩١٣:٢٦:٢٣٢٠:٣٤:٢٦٢٠:٥٥:٢١٠٠:٣٤:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٠٩٠٦:١٨:٠١١٣:٢٦:٢٥٢٠:٣٥:١٨٢٠:٥٦:١٦٠٠:٣٤:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٥٧٠٦:١٧:١٤١٣:٢٦:٢٧٢٠:٣٦:٠٩٢٠:٥٧:١٠٠٠:٣٣:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٤٦٠٦:١٦:٢٩١٣:٢٦:٣٠٢٠:٣٦:٥٩٢٠:٥٨:٠٤٠٠:٣٣:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٣٨٠٦:١٥:٤٥١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٨:٥٧٠٠:٣٣:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣١٠٦:١٥:٠٤١٣:٢٦:٣٨٢٠:٣٨:٣٩٢٠:٥٩:٥٠٠٠:٣٣:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢٦٠٦:١٤:٢٣١٣:٢٦:٤٢٢٠:٣٩:٢٧٢١:٠٠:٤٢٠٠:٣٣:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢٣٠٦:١٣:٤٥١٣:٢٦:٤٧٢٠:٤٠:١٦٢١:٠١:٣٣٠٠:٣٣:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٦:٢٢٠٦:١٣:٠٨١٣:٢٦:٥٣٢٠:٤١:٠٣٢١:٠٢:٢٤٠٠:٣٣:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قولنجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قولنجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قولنجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قولنجی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر قولنجی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قولنجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قولنجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر قولنجی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر قولنجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قولنجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قولنجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قولنجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قولنجی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قولنجی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر قولنجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قولنجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قولنجی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٥:٤٥١٢:١٤:٢١١٧:٤٢:٢٦١٨:٠١:٢٨٢٣:٣١:٢٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٦:٤٥١٢:١٤:١٣١٧:٤١:١٠١٨:٠٠:١٤٢٣:٣١:٠٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٧:٤٦١٢:١٤:٠٦١٧:٣٩:٥٥١٧:٥٩:٠١٢٣:٣٠:٥٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٨:٤٧١٢:١٣:٥٩١٧:٣٨:٤١١٧:٥٧:٤٩٢٣:٣٠:٥٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٩:٤٨١٢:١٣:٥٣١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٦:٣٨٢٣:٣٠:٤١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٥٠:٥٠١٢:١٣:٤٨١٧:٣٦:١٦١٧:٥٥:٢٨٢٣:٣٠:٣٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٥١:٥٢١٢:١٣:٤٣١٧:٣٥:٠٦١٧:٥٤:٢٠٢٣:٣٠:٢٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥٢:٥٤١٢:١٣:٤٠١٧:٣٣:٥٦١٧:٥٣:١٣٢٣:٣٠:١٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٣:٥٧١٢:١٣:٣٧١٧:٣٢:٤٨١٧:٥٢:٠٧٢٣:٣٠:١٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٤:٥٩١٢:١٣:٣٥١٧:٣١:٤١١٧:٥١:٠٣٢٣:٣٠:٠٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٦:٠٢١٢:١٣:٣٣١٧:٣٠:٣٦١٧:٥٠:٠٠٢٣:٣٠:٠١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٧:٠٥١٢:١٣:٣٣١٧:٢٩:٣٢١٧:٤٨:٥٨٢٣:٢٩:٥٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٨:٠٩١٢:١٣:٣٣١٧:٢٨:٢٩١٧:٤٧:٥٨٢٣:٢٩:٥٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٩:١٢١٢:١٣:٣٤١٧:٢٧:٢٨١٧:٤٧:٠٠٢٣:٢٩:٥١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٣٠٧:٠٠:١٦١٢:١٣:٣٦١٧:٢٦:٢٨١٧:٤٦:٠٣٢٣:٢٩:٤٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٩٠٧:٠١:٢٠١٢:١٣:٣٨١٧:٢٥:٣٠١٧:٤٥:٠٧٢٣:٢٩:٤٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٥٠٧:٠٢:٢٤١٢:١٣:٤٢١٧:٢٤:٣٣١٧:٤٤:١٣٢٣:٢٩:٤٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٠٠٧:٠٣:٢٨١٢:١٣:٤٦١٧:٢٣:٣٨١٧:٤٣:٢٠٢٣:٢٩:٤٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠٤:٣٣١٢:١٣:٥١١٧:٢٢:٤٥١٧:٤٢:٢٩٢٣:٢٩:٤٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠٥:٣٧١٢:١٣:٥٧١٧:٢١:٥٣١٧:٤١:٤٠٢٣:٢٩:٥٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٦:٤١١٢:١٤:٠٤١٧:٢١:٠٢١٧:٤٠:٥٣٢٣:٢٩:٥٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٧:٤٥١٢:١٤:١٢١٧:٢٠:١٤١٧:٤٠:٠٧٢٣:٢٩:٥٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٧٠٧:٠٨:٥٠١٢:١٤:٢٠١٧:١٩:٢٧١٧:٣٩:٢٣٢٣:٣٠:٠٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٩:٥٤١٢:١٤:٢٩١٧:١٨:٤٢١٧:٣٨:٤٠٢٣:٣٠:٠٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٨٠٧:١٠:٥٨١٢:١٤:٤٠١٧:١٧:٥٩١٧:٣٨:٠٠٢٣:٣٠:١١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٣٠٧:١٢:٠٢١٢:١٤:٥١١٧:١٧:١٧١٧:٣٧:٢١٢٣:٣٠:١٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٨٠٧:١٣:٠٦١٢:١٥:٠٣١٧:١٦:٣٧١٧:٣٦:٤٤٢٣:٣٠:٢٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٣٠٧:١٤:١٠١٢:١٥:١٥١٧:١٦:٠٠١٧:٣٦:٠٩٢٣:٣٠:٣٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٧٠٧:١٥:١٤١٢:١٥:٢٩١٧:١٥:٢٤١٧:٣٥:٣٦٢٣:٣٠:٤٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٢٠٧:١٦:١٧١٢:١٥:٤٣١٧:١٤:٥٠١٧:٣٥:٠٥٢٣:٣٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قولنجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قولنجی شهر قولنجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قولنجی شهر قولنجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قولنجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قولنجی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قولنجی

قولنجی، روستایی است از توابع بخش انزل و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران واقع شده‌است. ۹۲درصد اهالی روستا ترک آذربایجانی با مذهب سنی حنفی یا کره سنی می‌باشند. ۸درصد از اهالی نیز ترک شیعه هستند

شهر قولنجی در ویکیپدیا

شهر قولنجی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قولنجی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قولنجی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قولنجی بر روی نقشه

شهر قولنجی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قولنجی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قولنجی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قولنجی
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر قولنجی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر قولنجی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قولنجی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قولنجی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قولنجی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق قولنجی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قولنجی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ قولنجی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قولنجی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قولنجی
زمان پخش اذان آنلاین به افق قولنجی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قولنجی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قولنجی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قولنجی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو