جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قوشیجه

زردشت | فامنین | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز قوشیجه


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٣٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٤٤
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٥٠

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قوشیجه (شهرستان فامنین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای قوشیجه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قوشیجه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قوشیجه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .

اوقات شرعی ماه جاری روستای قوشیجه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قوشیجه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قوشیجه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قوشیجه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قوشیجه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قوشیجه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٣٠:٠٧١٣:١١:٣١١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٦:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٨:٥٧١٣:١١:٢١١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٥:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٧:٤٩١٣:١١:١١١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٠٤٠٠:٢٥:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٦:٤١١٣:١١:٠٢١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٥:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٥:٣٤١٣:١٠:٥٣١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٤:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٤:٢٨١٣:١٠:٤٥١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٤:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٣:٢٤١٣:١٠:٣٧١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢٤:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٠٠٦:٢٢:٢٠١٣:١٠:٣٠١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٤:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢١:١٧١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٣:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢٠:١٦١٣:١٠:١٧٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٣:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٩:١٦١٣:١٠:١٢٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٣:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٨:١٧١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٢:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٧:١٩١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٢:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٢:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢٢:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٢:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢١:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٢١:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٠١٠٦:١١:٥٨١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢١:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١١:٠٩١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢١:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٤٣٠٦:١٠:٢١١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٢١:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٩:٤٧٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:١٩٠٠:٢٠:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٩:٤٨٢٠:١١:١٢٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٠:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٩:٥٠٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٠:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٧:٢٦١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٠:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٢٠:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٠:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٥:٣١١٣:١٠:٠٣٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٠:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٤:٥٥١٣:١٠:٠٨٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٢٠:١٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٤٠٠٦:٠٤:٢٢١٣:١٠:١٣٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٢٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قوشیجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قوشیجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قوشیجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قوشیجه

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای قوشیجه

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای قوشیجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قوشیجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای قوشیجه

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٤٨:٥٤١٢:٢٦:٣٤١٨:٠٤:٤٤١٨:٢٢:٥٤٢٣:٤٤:٥٠
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٤٧:٤١١٢:٢٦:٢٥١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٣:٤٨٢٣:٤٤:٤٢
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٦:٢٧١٢:٢٦:١٥١٨:٠٦:٣٤١٨:٢٤:٤١٢٣:٤٤:٣٣
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٥:١٢١٢:٢٦:٠٤١٨:٠٧:٢٨١٨:٢٥:٣٤٢٣:٤٤:٢٣
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٣:٥٦١٢:٢٥:٥٣١٨:٠٨:٢٢١٨:٢٦:٢٧٢٣:٤٤:١٣
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٢:٣٩١٢:٢٥:٤٢١٨:٠٩:١٥١٨:٢٧:١٩٢٣:٤٤:٠٢
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤١:٢٢١٢:٢٥:٣٠١٨:١٠:٠٨١٨:٢٨:١١٢٣:٤٣:٥٠
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٠:٠٤١٢:٢٥:١٧١٨:١١:٠١١٨:٢٩:٠٣٢٣:٤٣:٣٨
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٦:١٥٠٦:٣٨:٤٦١٢:٢٥:٠٤١٨:١١:٥٤١٨:٢٩:٥٥٢٣:٤٣:٢٥
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٧:٢٧١٢:٢٤:٥٠١٨:١٢:٤٦١٨:٣٠:٤٦٢٣:٤٣:١٢
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٦:٠٧١٢:٢٤:٣٦١٨:١٣:٣٨١٨:٣١:٣٧٢٣:٤٢:٥٧
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٤:٤٧١٢:٢٤:٢٢١٨:١٤:٢٩١٨:٣٢:٢٨٢٣:٤٢:٤٣
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٣:٢٦١٢:٢٤:٠٧١٨:١٥:٢٠١٨:٣٣:١٩٢٣:٤٢:٢٧
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٢:٠٥١٢:٢٣:٥٢١٨:١٦:١١١٨:٣٤:٠٩٢٣:٤٢:١٢
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٠:٤٤١٢:٢٣:٣٧١٨:١٧:٠٢١٨:٣٤:٥٩٢٣:٤١:٥٥
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٢٩:٢٢١٢:٢٣:٢١١٨:١٧:٥٣١٨:٣٥:٤٩٢٣:٤١:٣٨
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٧:٥٩١٢:٢٣:٠٥١٨:١٨:٤٣١٨:٣٦:٣٩٢٣:٤١:٢١
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٦:٣٧١٢:٢٢:٤٨١٨:١٩:٣٣١٨:٣٧:٢٩٢٣:٤١:٠٣
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٥:١٤١٢:٢٢:٣٢١٨:٢٠:٢٣١٨:٣٨:١٩٢٣:٤٠:٤٥
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٣:٥٠١٢:٢٢:١٥١٨:٢١:١٣١٨:٣٩:٠٨٢٣:٤٠:٢٧
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٢:٢٧١٢:٢١:٥٨١٨:٢٢:٠٢١٨:٣٩:٥٨٢٣:٤٠:٠٨
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢١:٠٣١٢:٢١:٤١١٨:٢٢:٥١١٨:٤٠:٤٧٢٣:٣٩:٤٨
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٩:٣٩١٢:٢١:٢٣١٨:٢٣:٤١١٨:٤١:٣٧٢٣:٣٩:٢٩
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٨:١٥١٢:٢١:٠٦١٨:٢٤:٣٠١٨:٤٢:٢٦٢٣:٣٩:٠٩
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٦:٥١١٢:٢٠:٤٨١٨:٢٥:١٩١٨:٤٣:١٥٠٠:٠٨:٤٨
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٢:١٨٠٧:١٥:٢٧١٣:٢٠:٣٠١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٤:٠٤٠٠:٣٨:٢٨
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٠:٤٨٠٧:١٤:٠٣١٣:٢٠:١٢١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:٥٣٠٠:٣٨:٠٧
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٩:١٨٠٧:١٢:٣٨١٣:١٩:٥٤١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٤٣٠٠:٣٧:٤٦
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١١:١٤١٣:١٩:٣٦١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٣٢٠٠:٣٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای قوشیجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای قوشیجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای قوشیجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قوشیجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قوشیجه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قوشیجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قوشیجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قوشیجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قوشیجه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٤:٤٨١٢:٢٧:١٢١٨:٠٠:٠٥١٨:١٨:٢٣٢٣:٤٥:٢٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٣:٤٠١٢:٢٧:٠٦١٨:٠١:٠١١٨:١٩:١٨٢٣:٤٥:١٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٢:٣٠١٢:٢٦:٥٩١٨:٠١:٥٨١٨:٢٠:١٢٢٣:٤٥:١٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥١:١٩١٢:٢٦:٥١١٨:٠٢:٥٣١٨:٢١:٠٧٢٣:٤٥:٠٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٠:٠٧١٢:٢٦:٤٣١٨:٠٣:٤٩١٨:٢٢:٠١٢٣:٤٤:٥٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٤٨:٥٤١٢:٢٦:٣٤١٨:٠٤:٤٤١٨:٢٢:٥٤٢٣:٤٤:٥٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٤٧:٤١١٢:٢٦:٢٥١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٣:٤٨٢٣:٤٤:٤٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٦:٢٧١٢:٢٦:١٥١٨:٠٦:٣٤١٨:٢٤:٤١٢٣:٤٤:٣٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٥:١٢١٢:٢٦:٠٤١٨:٠٧:٢٨١٨:٢٥:٣٤٢٣:٤٤:٢٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٣:٥٦١٢:٢٥:٥٣١٨:٠٨:٢٢١٨:٢٦:٢٧٢٣:٤٤:١٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٢:٣٩١٢:٢٥:٤٢١٨:٠٩:١٥١٨:٢٧:١٩٢٣:٤٤:٠٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤١:٢٢١٢:٢٥:٣٠١٨:١٠:٠٨١٨:٢٨:١١٢٣:٤٣:٥٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٠:٠٤١٢:٢٥:١٧١٨:١١:٠١١٨:٢٩:٠٣٢٣:٤٣:٣٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٣٨:٤٦١٢:٢٥:٠٤١٨:١١:٥٤١٨:٢٩:٥٥٢٣:٤٣:٢٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٧:٢٧١٢:٢٤:٥٠١٨:١٢:٤٦١٨:٣٠:٤٦٢٣:٤٣:١٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٦:٠٧١٢:٢٤:٣٦١٨:١٣:٣٨١٨:٣١:٣٧٢٣:٤٢:٥٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٤:٤٧١٢:٢٤:٢٢١٨:١٤:٢٩١٨:٣٢:٢٨٢٣:٤٢:٤٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٣:٢٦١٢:٢٤:٠٧١٨:١٥:٢٠١٨:٣٣:١٩٢٣:٤٢:٢٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٢:٠٥١٢:٢٣:٥٢١٨:١٦:١١١٨:٣٤:٠٩٢٣:٤٢:١٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٠:٤٤١٢:٢٣:٣٧١٨:١٧:٠٢١٨:٣٤:٥٩٢٣:٤١:٥٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٢٩:٢٢١٢:٢٣:٢١١٨:١٧:٥٣١٨:٣٥:٤٩٢٣:٤١:٣٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٧:٥٩١٢:٢٣:٠٥١٨:١٨:٤٣١٨:٣٦:٣٩٢٣:٤١:٢١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٦:٣٧١٢:٢٢:٤٨١٨:١٩:٣٣١٨:٣٧:٢٩٢٣:٤١:٠٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٥:١٤١٢:٢٢:٣٢١٨:٢٠:٢٣١٨:٣٨:١٩٢٣:٤٠:٤٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٣:٥٠١٢:٢٢:١٥١٨:٢١:١٣١٨:٣٩:٠٨٢٣:٤٠:٢٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٢:٢٧١٢:٢١:٥٨١٨:٢٢:٠٢١٨:٣٩:٥٨٢٣:٤٠:٠٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢١:٠٣١٢:٢١:٤١١٨:٢٢:٥١١٨:٤٠:٤٧٢٣:٣٩:٤٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٩:٣٩١٢:٢١:٢٣١٨:٢٣:٤١١٨:٤١:٣٧٢٣:٣٩:٢٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٨:١٥١٢:٢١:٠٦١٨:٢٤:٣٠١٨:٤٢:٢٦٢٣:٣٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قوشیجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قوشیجه روستای قوشیجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قوشیجه روستای قوشیجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قوشیجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قوشیجه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قوشیجه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قوشیجه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قوشیجه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قوشیجه

روستای قوشیجه بر روی نقشه

روستای قوشیجه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قوشیجه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قوشیجه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قوشیجه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قوشیجه + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای قوشیجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قوشیجه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قوشیجه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قوشیجه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قوشیجه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قوشیجه
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قوشیجه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قوشیجه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قوشیجه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قوشیجه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قوشیجه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قوشیجه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قوشیجه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو