جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قوشچی

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قوشچی


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٣٩
اذان ظهر: ١٢:١٣:٥٤
غروب آفتاب: ١٧:٢٠:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٤٠

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قوشچی (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر قوشچی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر قوشچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قوشچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان پل سارتر
مسئله تنها این نیست كه چیزها ناپدید می شوند، بلكه پس از آن، یادشان نیز نابود می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قوشچی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قوشچی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قوشچی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قوشچی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قوشچی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قوشچی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٩:٣٤١٣:٢٧:٣٦٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٣٩:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣٨:١٩١٣:٢٧:٢٧٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٣٩:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٧:٠٦١٣:٢٧:١٨٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٣٨:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٣٥:٥٣١٣:٢٧:١٠٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:٠١٠٠:٣٨:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٣٤:٤٢١٣:٢٧:٠٢٢٠:١٩:٥٩٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٣٨:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٤٠٦:٣٣:٣١١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٣٧:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤١٠٦:٣٢:٢٢١٣:٢٦:٤٨٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤١:٥٧٠٠:٣٧:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٣١:١٤١٣:٢٦:٤٢٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٣٧:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٧٠٦:٣٠:٠٨١٣:٢٦:٣٦٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٣:٥٥٠٠:٣٦:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٩:٠٢١٣:٢٦:٣١٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٣٦:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٢٧:٥٨١٣:٢٦:٢٧٢٠:٢٥:٣٠٢٠:٤٥:٥١٠٠:٣٦:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:٢٦:٥٥١٣:٢٦:٢٣٢٠:٢٦:٢٥٢٠:٤٦:٥٠٠٠:٣٦:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٢٥:٥٣١٣:٢٦:١٩٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٧:٤٨٠٠:٣٥:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢٤:٥٣١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٨:١٤٢٠:٤٨:٤٥٠٠:٣٥:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٢٣:٥٤١٣:٢٦:١٤٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٤٩:٤٣٠٠:٣٥:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٠٠٦:٢٢:٥٦١٣:٢٦:١٣٢٠:٣٠:٠١٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٣٥:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢٦:١٢٢٠:٣٠:٥٥٢٠:٥١:٣٧٠٠:٣٤:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٢١:٠٦١٣:٢٦:١١٢٠:٣١:٤٨٢٠:٥٢:٣٤٠٠:٣٤:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٢٠:١٣١٣:٢٦:١١٢٠:٣٢:٤١٢٠:٥٣:٣٠٠٠:٣٤:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٩:٢١١٣:٢٦:١٢٢٠:٣٣:٣٣٢٠:٥٤:٢٦٠٠:٣٤:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٥٦٠٦:١٨:٣١١٣:٢٦:١٣٢٠:٣٤:٢٥٢٠:٥٥:٢١٠٠:٣٤:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٤٢٠٦:١٧:٤٢١٣:٢٦:١٥٢٠:٣٥:١٧٢٠:٥٦:١٦٠٠:٣٣:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:١٦:٥٦١٣:٢٦:١٧٢٠:٣٦:٠٨٢٠:٥٧:١١٠٠:٣٣:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٩٠٦:١٦:١٠١٣:٢٦:٢٠٢٠:٣٦:٥٩٢٠:٥٨:٠٥٠٠:٣٣:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٥:٢٧١٣:٢٦:٢٤٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٨:٥٨٠٠:٣٣:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٣٠٦:١٤:٤٥١٣:٢٦:٢٨٢٠:٣٨:٣٨٢٠:٥٩:٥١٠٠:٣٣:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥٨٠٦:١٤:٠٤١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٩:٢٧٢١:٠٠:٤٣٠٠:٣٣:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٥٠٦:١٣:٢٦١٣:٢٦:٣٨٢٠:٤٠:١٦٢١:٠١:٣٥٠٠:٣٣:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٥:٥٤٠٦:١٢:٤٩١٣:٢٦:٤٣٢٠:٤١:٠٣٢١:٠٢:٢٥٠٠:٣٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قوشچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قوشچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قوشچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قوشچی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر قوشچی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قوشچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قوشچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر قوشچی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر قوشچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قوشچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قوشچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قوشچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قوشچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قوشچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر قوشچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قوشچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قوشچی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٥:٤٠١٢:١٤:١٢١٧:٤٢:١٢١٨:٠١:١٥٢٣:٣١:٠٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٦:٤٠١٢:١٤:٠٤١٧:٤٠:٥٦١٨:٠٠:٠٠٢٣:٣٠:٥٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٧:٤١١٢:١٣:٥٦١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٨:٤٧٢٣:٣٠:٤٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٨:٤٢١٢:١٣:٥٠١٧:٣٨:٢٦١٧:٥٧:٣٥٢٣:٣٠:٣٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٩:٤٤١٢:١٣:٤٤١٧:٣٧:١٣١٧:٥٦:٢٤٢٣:٣٠:٢٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٥٠:٤٦١٢:١٣:٣٨١٧:٣٦:٠١١٧:٥٥:١٤٢٣:٣٠:٢١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤١٠٦:٥١:٤٨١٢:١٣:٣٤١٧:٣٤:٥١١٧:٥٤:٠٦٢٣:٣٠:١٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٥٢:٥٠١٢:١٣:٣٠١٧:٣٣:٤١١٧:٥٢:٥٩٢٣:٣٠:٠٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥٣:٥٣١٢:١٣:٢٧١٧:٣٢:٣٣١٧:٥١:٥٣٢٣:٣٠:٠٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٥٤:٥٥١٢:١٣:٢٥١٧:٣١:٢٦١٧:٥٠:٤٩٢٣:٢٩:٥٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٥:٥٩١٢:١٣:٢٤١٧:٣٠:٢٠١٧:٤٩:٤٥٢٣:٢٩:٥٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٩٠٦:٥٧:٠٢١٢:١٣:٢٣١٧:٢٩:١٦١٧:٤٨:٤٤٢٣:٢٩:٤٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٨:٠٦١٢:١٣:٢٣١٧:٢٨:١٣١٧:٤٧:٤٤٢٣:٢٩:٤٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:١٠٠٦:٥٩:٠٩١٢:١٣:٢٤١٧:٢٧:١٢١٧:٤٦:٤٥٢٣:٢٩:٣٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٦٠٧:٠٠:١٣١٢:١٣:٢٦١٧:٢٦:١٢١٧:٤٥:٤٧٢٣:٢٩:٣٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٢٠٧:٠١:١٧١٢:١٣:٢٩١٧:٢٥:١٤١٧:٤٤:٥٢٢٣:٢٩:٣٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٧٠٧:٠٢:٢١١٢:١٣:٣٢١٧:٢٤:١٧١٧:٤٣:٥٧٢٣:٢٩:٣٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٣٠٧:٠٣:٢٦١٢:١٣:٣٦١٧:٢٣:٢٢١٧:٤٣:٠٥٢٣:٢٩:٣٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٤:٣٠١٢:١٣:٤٢١٧:٢٢:٢٨١٧:٤٢:١٤٢٣:٢٩:٣٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٤٠٧:٠٥:٣٤١٢:١٣:٤٧١٧:٢١:٣٦١٧:٤١:٢٥٢٣:٢٩:٣٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠٦:٣٩١٢:١٣:٥٤١٧:٢٠:٤٥١٧:٤٠:٣٧٢٣:٢٩:٤٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٥٠٧:٠٧:٤٣١٢:١٤:٠٢١٧:١٩:٥٧١٧:٣٩:٥١٢٣:٢٩:٤٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣١٠٧:٠٨:٤٨١٢:١٤:١٠١٧:١٩:١٠١٧:٣٩:٠٧٢٣:٢٩:٤٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٦٠٧:٠٩:٥٢١٢:١٤:٢٠١٧:١٨:٢٤١٧:٣٨:٢٤٢٣:٢٩:٥٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٢١٠٧:١٠:٥٧١٢:١٤:٣٠١٧:١٧:٤١١٧:٣٧:٤٤٢٣:٢٩:٥٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٧٠٧:١٢:٠١١٢:١٤:٤١١٧:١٦:٥٩١٧:٣٧:٠٥٢٣:٣٠:٠٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٢٠٧:١٣:٠٥١٢:١٤:٥٣١٧:١٦:٢٠١٧:٣٦:٢٨٢٣:٣٠:١٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١٤:٠٩١٢:١٥:٠٦١٧:١٥:٤٢١٧:٣٥:٥٣٢٣:٣٠:٢٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠١٠٧:١٥:١٢١٢:١٥:١٩١٧:١٥:٠٦١٧:٣٥:١٩٢٣:٣٠:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٦٠٧:١٦:١٦١٢:١٥:٣٤١٧:١٤:٣٢١٧:٣٤:٤٨٢٣:٣٠:٤١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قوشچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قوشچی شهر قوشچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قوشچی شهر قوشچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قوشچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قوشچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قوشچی

قوشچی تنها شهر بخش انزل شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی ایران است. زبان مردم قوشچی همچون اکثریت مردم ارومیه, ترکی آذربایجانی می باشد. قوشچی در فاصله حدود ۵۲ کیلومتری شمال غربی ارومیه واقع شده‌است

شهر قوشچی در ویکیپدیا

شهر قوشچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قوشچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قوشچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قوشچی بر روی نقشه

شهر قوشچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قوشچی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قوشچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قوشچی
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر قوشچی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر قوشچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قوشچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قوشچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قوشچی رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ قوشچی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قوشچی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قوشچی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قوشچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا قوشچی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ قوشچی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قوشچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق قوشچی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قوشچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو