جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قوشچی

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قوشچی

اذان صبح: ٠٤:٥٩:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٣٨
اذان ظهر: ١٢:١٩:٢٣
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٣٢
اذان مغرب: ١٨:٣١:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٣٣

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قوشچی (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر قوشچی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قوشچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قوشچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

برادلی
اشتباه نیز جزیی از زندگی است، پس وقت خودت را تلف نكن و خودت را برای اشتباههای گذشته سرزنش نكن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قوشچی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قوشچی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قوشچی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قوشچی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قوشچی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قوشچی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٥٤:٣٤١٣:٢٩:٥١٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٤٣:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:١٦٠٦:٥٣:٠٩١٣:٢٩:٣٧٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٤٣:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٣٤٠٦:٥١:٤٦١٣:٢٩:٢٣٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٤٢:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٥٢٠٦:٥٠:٢٣١٣:٢٩:١٠٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٤٢:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:١١٠٦:٤٩:٠١١٣:٢٨:٥٧٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٤٢:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٧:٤٠١٣:٢٨:٤٤٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٤١:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٥٠٠٦:٤٦:٢٠١٣:٢٨:٣٢٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٤١:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:١٠٠٦:٤٥:٠٠١٣:٢٨:٢٠٢٠:١٢:١٨٢٠:٣١:٥٣٠٠:٤٠:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٤٣:٤٢١٣:٢٨:٠٩٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٤٠:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٥١٠٦:٤٢:٢٤١٣:٢٧:٥٨٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٥١٠٠:٤٠:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:١٣٠٦:٤١:٠٧١٣:٢٧:٤٧٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٤:٤٩٠٠:٣٩:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٩:٥١١٣:٢٧:٣٧٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٣٩:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٨:٣٦١٣:٢٧:٢٨٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٣٩:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢١٠٦:٣٧:٢٢١٣:٢٧:١٩٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٣٨:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٣٦:١٠١٣:٢٧:١١٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٣٨:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:١٠٠٦:٣٤:٥٨١٣:٢٧:٠٣٢٠:١٩:٤٤٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٣٨:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٣٣:٤٧١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٠:٣٩٢٠:٤٠:٤٣٠٠:٣٧:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٣٢:٣٨١٣:٢٦:٤٨٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤١:٤١٠٠:٣٧:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٣١:٣٠١٣:٢٦:٤٢٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٧:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٨٠٦:٣٠:٢٣١٣:٢٦:٣٦٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٦:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٩:١٧١٣:٢٦:٣١٢٠:٢٤:٢١٢٠:٤٤:٣٨٠٠:٣٦:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٢٨:١٢١٣:٢٦:٢٧٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٥:٣٦٠٠:٣٦:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٧:٠٩١٣:٢٦:٢٣٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٣٦:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٢٦:٠٧١٣:٢٦:١٩٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٧:٣٣٠٠:٣٥:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٢٥:٠٧١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٨:٣١٠٠:٣٥:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٣٠٦:٢٤:٠٧١٣:٢٦:١٤٢٠:٢٨:٥٤٢٠:٤٩:٢٩٠٠:٣٥:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٩٠٦:٢٣:١٠١٣:٢٦:١٣٢٠:٢٩:٤٨٢٠:٥٠:٢٦٠٠:٣٥:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٢٢:١٣١٣:٢٦:١٢٢٠:٣٠:٤٢٢٠:٥١:٢٣٠٠:٣٤:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٢١:١٩١٣:٢٦:١١٢٠:٣١:٣٥٢٠:٥٢:٢٠٠٠:٣٤:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قوشچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قوشچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قوشچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قوشچی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قوشچی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قوشچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قوشچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قوشچی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قوشچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قوشچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قوشچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قوشچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قوشچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قوشچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر قوشچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قوشچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قوشچی

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر قوشچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قوشچی شهر قوشچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قوشچی شهر قوشچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قوشچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قوشچی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قوشچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر قوشچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قوشچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قوشچی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٧:٤٥١٢:٢٢:٢٦١٨:٢٦:٣٠١٨:٤٥:٠٦٢٣:٣٩:١٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٨:٣٧١٢:٢٢:٠٥١٨:٢٤:٥٦١٨:٤٣:٣٢٢٣:٣٨:٥٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٩:٢٩١٢:٢١:٤٤١٨:٢٣:٢٢١٨:٤١:٥٨٢٣:٣٨:٤١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٠:٢١١٢:٢١:٢٣١٨:٢١:٤٩١٨:٤٠:٢٤٢٣:٣٨:٢٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢١:١٣١٢:٢١:٠٢١٨:٢٠:١٥١٨:٣٨:٥١٢٣:٣٨:٠٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٢:٠٦١٢:٢٠:٤٢١٨:١٨:٤٢١٨:٣٧:١٨٢٣:٣٧:٤٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٢:٥٩١٢:٢٠:٢٢١٨:١٧:٠٩١٨:٣٥:٤٥٢٣:٣٧:٢٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٣:٥١١٢:٢٠:٠٢١٨:١٥:٣٦١٨:٣٤:١٢٢٣:٣٧:١٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٤:٤٥١٢:١٩:٤٢١٨:١٤:٠٤١٨:٣٢:٤٠٢٣:٣٦:٥١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٥:٣٨١٢:١٩:٢٣١٨:١٢:٣٢١٨:٣١:٠٨٢٣:٣٦:٣٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٦:٣١١٢:١٩:٠٣١٨:١١:٠٠١٨:٢٩:٣٧٢٣:٣٦:١٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٧:٢٥١٢:١٨:٤٥١٨:٠٩:٢٩١٨:٢٨:٠٦٢٣:٣٥:٥٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٨:١٩١٢:١٨:٢٦١٨:٠٧:٥٨١٨:٢٦:٣٦٢٣:٣٥:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٩:١٤١٢:١٨:٠٨١٨:٠٦:٢٧١٨:٢٥:٠٦٢٣:٣٥:٢٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٠:٠٨١٢:١٧:٥٠١٨:٠٤:٥٨١٨:٢٣:٣٧٢٣:٣٥:٠٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣١:٠٣١٢:١٧:٣٣١٨:٠٣:٢٨١٨:٢٢:٠٩٢٣:٣٤:٤٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣١:٥٨١٢:١٧:١٦١٨:٠١:٥٩١٨:٢٠:٤١٢٣:٣٤:٣١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٢:٥٤١٢:١٧:٠٠١٨:٠٠:٣١١٨:١٩:١٣٢٣:٣٤:١٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٣:٥٠١٢:١٦:٤٤١٧:٥٩:٠٣١٨:١٧:٤٧٢٣:٣٣:٥٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٤:٤٦١٢:١٦:٢٨١٧:٥٧:٣٦١٨:١٦:٢١٢٣:٣٣:٤٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٥:٤٣١٢:١٦:١٣١٧:٥٦:١٠١٨:١٤:٥٦٢٣:٣٣:٢٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٦:٤٠١٢:١٥:٥٩١٧:٥٤:٤٥١٨:١٣:٣٢٢٣:٣٣:١١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٧:٣٧١٢:١٥:٤٥١٧:٥٣:٢٠١٨:١٢:٠٨٢٣:٣٢:٥٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٨:٣٤١٢:١٥:٣٢١٧:٥١:٥٦١٨:١٠:٤٦٢٣:٣٢:٤٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٩:٣٢١٢:١٥:١٩١٧:٥٠:٣٣١٨:٠٩:٢٤٢٣:٣٢:٢٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٠:٣١١٢:١٥:٠٧١٧:٤٩:١٠١٨:٠٨:٠٣٢٣:٣٢:١٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:١٧٠٦:٤١:٢٩١٢:١٤:٥٥١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٦:٤٣٢٣:٣٢:٠١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٢:٢٨١٢:١٤:٤٤١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٥:٢٥٢٣:٣١:٤٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٣:٢٨١٢:١٤:٣٤١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٤:٠٧٢٣:٣١:٣٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٤:٢٧١٢:١٤:٢٤١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٢:٥٠٢٣:٣١:٢٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قوشچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قوشچی شهر قوشچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قوشچی شهر قوشچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قوشچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قوشچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قوشچی

قوشچی تنها شهر بخش انزل شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی ایران است. زبان مردم قوشچی همچون اکثریت مردم ارومیه, ترکی آذربایجانی می باشد. قوشچی در فاصله حدود ۵۲ کیلومتری شمال غربی ارومیه واقع شده‌است

شهر قوشچی در ویکیپدیا

شهر قوشچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قوشچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قوشچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قوشچی بر روی نقشه

شهر قوشچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قوشچی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قوشچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قوشچی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قوشچی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر قوشچی + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر قوشچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قوشچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قوشچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قوشچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قوشچی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قوشچی
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قوشچی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قوشچی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قوشچی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قوشچی
افق شرعی امروز فردا قوشچی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قوشچی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق قوشچی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قوشچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو