جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قوشچی

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قوشچی


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:٤٦
اذان ظهر: ١٣:٣٣:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:١١:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٤٨:٥٩

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قوشچی (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر قوشچی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر قوشچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قوشچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

حضرت محمد (ص)
‌خاموشی زبان، سبب سلامتی انسان است. (‌دیگران در مورد او قضاوت بد نمی‌كنند و مورد غیبت و تهمت هم قرار نمی‌گیرد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر قوشچی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قوشچی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قوشچی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قوشچی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قوشچی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قوشچی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٤٠:٤٩١٣:٢٧:٤٦٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٣٩:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٩:٣٤١٣:٢٧:٣٦٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٣٩:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣٨:١٩١٣:٢٧:٢٧٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٣٩:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٧:٠٦١٣:٢٧:١٨٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٣٨:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٣٥:٥٣١٣:٢٧:١٠٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:٠١٠٠:٣٨:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٣٤:٤٢١٣:٢٧:٠٢٢٠:١٩:٥٩٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٣٨:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٤٠٦:٣٣:٣١١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٣٧:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤١٠٦:٣٢:٢٢١٣:٢٦:٤٨٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤١:٥٧٠٠:٣٧:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٣١:١٤١٣:٢٦:٤٢٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٣٧:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٧٠٦:٣٠:٠٨١٣:٢٦:٣٦٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٣:٥٥٠٠:٣٦:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٩:٠٢١٣:٢٦:٣١٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٣٦:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٢٧:٥٨١٣:٢٦:٢٧٢٠:٢٥:٣٠٢٠:٤٥:٥١٠٠:٣٦:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:٢٦:٥٥١٣:٢٦:٢٣٢٠:٢٦:٢٥٢٠:٤٦:٥٠٠٠:٣٦:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٢٥:٥٣١٣:٢٦:١٩٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٧:٤٨٠٠:٣٥:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢٤:٥٣١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٨:١٤٢٠:٤٨:٤٥٠٠:٣٥:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٢٣:٥٤١٣:٢٦:١٤٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٤٩:٤٣٠٠:٣٥:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٠٠٦:٢٢:٥٦١٣:٢٦:١٣٢٠:٣٠:٠١٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٣٥:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢٦:١٢٢٠:٣٠:٥٥٢٠:٥١:٣٧٠٠:٣٤:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٢١:٠٦١٣:٢٦:١١٢٠:٣١:٤٨٢٠:٥٢:٣٤٠٠:٣٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٢٠:١٣١٣:٢٦:١١٢٠:٣٢:٤١٢٠:٥٣:٣٠٠٠:٣٤:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٩:٢١١٣:٢٦:١٢٢٠:٣٣:٣٣٢٠:٥٤:٢٦٠٠:٣٤:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٥٦٠٦:١٨:٣١١٣:٢٦:١٣٢٠:٣٤:٢٥٢٠:٥٥:٢١٠٠:٣٤:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٤٢٠٦:١٧:٤٢١٣:٢٦:١٥٢٠:٣٥:١٧٢٠:٥٦:١٦٠٠:٣٣:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:١٦:٥٦١٣:٢٦:١٧٢٠:٣٦:٠٨٢٠:٥٧:١١٠٠:٣٣:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٩٠٦:١٦:١٠١٣:٢٦:٢٠٢٠:٣٦:٥٩٢٠:٥٨:٠٥٠٠:٣٣:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٥:٢٧١٣:٢٦:٢٤٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٨:٥٨٠٠:٣٣:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٣٠٦:١٤:٤٥١٣:٢٦:٢٨٢٠:٣٨:٣٨٢٠:٥٩:٥١٠٠:٣٣:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥٨٠٦:١٤:٠٤١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٩:٢٧٢١:٠٠:٤٣٠٠:٣٣:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٥٠٦:١٣:٢٦١٣:٢٦:٣٨٢٠:٤٠:١٦٢١:٠١:٣٥٠٠:٣٣:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قوشچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قوشچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قوشچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قوشچی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر قوشچی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر قوشچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قوشچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر قوشچی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٦:٤٤٠٧:٢٣:٥٥١٣:٣٥:٢٥١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:١٥٠٠:٥١:١٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٥:٠٣٠٧:٢٢:٢٣١٣:٣٥:٠٧١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:١٢٠٠:٥٠:٥٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٣:٢٢٠٧:٢٠:٥١١٣:٣٤:٤٩١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٥٠:٣٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥١:٤٠٠٧:١٩:٢٠١٣:٣٤:٣١١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٥٠:٠٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٩:٥٨٠٧:١٧:٤٩١٣:٣٤:١٣١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٠٢٠٠:٤٩:٤٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٨:١٦٠٧:١٦:١٧١٣:٣٣:٥٥١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٥٩٠٠:٤٩:٢٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٦:٣٤٠٧:١٤:٤٦١٣:٣٣:٣٧١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٥٦٠٠:٤٨:٥٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٤:٥١٠٧:١٣:١٦١٣:٣٣:١٩١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٥٢٠٠:٤٨:٣٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٣:٠٩٠٧:١١:٤٥١٣:٣٣:٠٢١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٤٩٠٠:٤٨:١١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤١:٢٦٠٧:١٠:١٥١٣:٣٢:٤٤١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٤٦٠٠:٤٧:٤٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠٨:٤٥١٣:٣٢:٢٧١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٤٣٠٠:٤٧:٢٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٧:١٦١٣:٣٢:١٠١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٤٠٠٠:٤٧:٠٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٦:١٧٠٧:٠٥:٤٧١٣:٣١:٥٣١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٣٧٠٠:٤٦:٣٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٤:٣٣٠٧:٠٤:١٨١٣:٣١:٣٦١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٣٤٠٠:٤٦:١٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٢:٥٠٠٧:٠٢:٥٠١٣:٣١:٢٠٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٣٢٠٠:٤٥:٤٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣١:٠٧٠٧:٠١:٢٣١٣:٣١:٠٤٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٤٥:٢٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٩:٥٦١٣:٣٠:٤٨٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٢٦٠٠:٤٥:٠٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٨:٢٩١٣:٣٠:٣٢٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٤٤:٣٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥٧:٠٣١٣:٣٠:١٧٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٤٤:١٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥٥:٣٨١٣:٣٠:٠٢٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٤٣:٤٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٥٤:١٣١٣:٢٩:٤٨٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:١٨٠٠:٤٣:٢٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٥٢:٤٩١٣:٢٩:٣٤٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:١٦٠٠:٤٣:٠٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٩:٠٩٠٦:٥١:٢٦١٣:٢٩:٢٠٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:١٤٠٠:٤٢:٤٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٧:٢٨٠٦:٥٠:٠٣١٣:٢٩:٠٧٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:١٣٠٠:٤٢:١٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٨:٤٢١٣:٢٨:٥٤٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:١١٠٠:٤١:٥٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٧:٢١١٣:٢٨:٤١٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:١٠٠٠:٤١:٣٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٢٦٠٦:٤٦:٠١١٣:٢٨:٢٩٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٠٩٠٠:٤١:١١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٦٠٦:٤٤:٤١١٣:٢٨:١٨٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٤٠:٤٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٤٣:٢٣١٣:٢٨:٠٧٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٤٠:٢٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٤٢:٠٦١٣:٢٧:٥٦٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٤٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر قوشچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر قوشچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر قوشچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قوشچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قوشچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قوشچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر قوشچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قوشچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قوشچی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٣:٠٦١٢:٣٧:١٣١٨:٤١:٥٧١٩:٠٠:٣٥٠٠:٢٣:٢٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٥:٠١٠٧:٣١:٣٤١٣:٣٦:٥٥١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٣٢٠٠:٥٣:٠٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٢٣٠٧:٣٠:٠٢١٣:٣٦:٣٧١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٥٢:٤٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٤٤٠٧:٢٨:٣٠١٣:٣٦:١٩١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٥٢:٢٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٠٤٠٧:٢٦:٥٨١٣:٣٦:٠١١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٥٢:٠٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٢٥:٢٧١٣:٣٥:٤٣١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:١٩٠٠:٥١:٤٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٤٤٠٧:٢٣:٥٥١٣:٣٥:٢٥١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:١٥٠٠:٥١:١٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٠٣٠٧:٢٢:٢٣١٣:٣٥:٠٧١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:١٢٠٠:٥٠:٥٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٢٢٠٧:٢٠:٥١١٣:٣٤:٤٩١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٥٠:٣٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٤٠٠٧:١٩:٢٠١٣:٣٤:٣١١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٥٠:٠٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٨٠٧:١٧:٤٩١٣:٣٤:١٣١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٠٢٠٠:٤٩:٤٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٦٠٧:١٦:١٧١٣:٣٣:٥٥١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٥٩٠٠:٤٩:٢٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣٤٠٧:١٤:٤٦١٣:٣٣:٣٧١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٥٦٠٠:٤٨:٥٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥١٠٧:١٣:١٦١٣:٣٣:١٩١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٥٢٠٠:٤٨:٣٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٩٠٧:١١:٤٥١٣:٣٣:٠٢١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٤٩٠٠:٤٨:١١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٦٠٧:١٠:١٥١٣:٣٢:٤٤١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٤٦٠٠:٤٧:٤٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠٨:٤٥١٣:٣٢:٢٧١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٤٣٠٠:٤٧:٢٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٧:١٦١٣:٣٢:١٠١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٤٠٠٠:٤٧:٠٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٧٠٧:٠٥:٤٧١٣:٣١:٥٣١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٣٧٠٠:٤٦:٣٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٣٠٧:٠٤:١٨١٣:٣١:٣٦١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٣٤٠٠:٤٦:١٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٠٠٧:٠٢:٥٠١٣:٣١:٢٠٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٣٢٠٠:٤٥:٤٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٧٠٧:٠١:٢٣١٣:٣١:٠٤٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٤٥:٢٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٩:٥٦١٣:٣٠:٤٨٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٢٦٠٠:٤٥:٠٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٨:٢٩١٣:٣٠:٣٢٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٤٤:٣٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥٧:٠٣١٣:٣٠:١٧٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٤٤:١٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥٥:٣٨١٣:٣٠:٠٢٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٤٣:٤٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٥٤:١٣١٣:٢٩:٤٨٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:١٨٠٠:٤٣:٢٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥١٠٦:٥٢:٤٩١٣:٢٩:٣٤٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:١٦٠٠:٤٣:٠٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٩٠٦:٥١:٢٦١٣:٢٩:٢٠٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:١٤٠٠:٤٢:٤٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٨٠٦:٥٠:٠٣١٣:٢٩:٠٧٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:١٣٠٠:٤٢:١٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٨:٤٢١٣:٢٨:٥٤٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:١١٠٠:٤١:٥٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قوشچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قوشچی شهر قوشچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قوشچی شهر قوشچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قوشچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قوشچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قوشچی

قوشچی تنها شهر بخش انزل شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی ایران است. زبان مردم قوشچی همچون اکثریت مردم ارومیه, ترکی آذربایجانی می باشد. قوشچی در فاصله حدود ۵۲ کیلومتری شمال غربی ارومیه واقع شده‌است

شهر قوشچی در ویکیپدیا

شهر قوشچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قوشچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قوشچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قوشچی بر روی نقشه

شهر قوشچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قوشچی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قوشچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قوشچی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر قوشچی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر قوشچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قوشچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قوشچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قوشچی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قوشچی
جدول اوقات شرعی امروز فردا قوشچی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قوشچی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قوشچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قوشچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا قوشچی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قوشچی
زمان پخش اذان آنلاین به افق قوشچی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قوشچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو