جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قوریه

ایجرود پایین | ایجرود | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز قوریه

اذان صبح: ٠٤:٤٥:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:١٧
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٠٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٢٥
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٣٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٦:١٠

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قوریه (شهرستان ایجرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای قوریه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قوریه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قوریه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

حضرت محمد (ص)‌
‌همانا شیطان بزرگ (ابلیس)، محكم¬ترین و نیرومندترین یاران خود را به سوی كسی كه با ثروت خود، كار نیك می¬سازد، می¬فرستد. (مثل ساختن مسجد، مدرسه و تأسیس مراكز توانبخشی و امور محرومین.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای قوریه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قوریه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قوریه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قوریه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قوریه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قوریه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤٣:٥٨١٣:١٧:١٧١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٠١٠٠:٣٢:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٢:٣٨١٣:١٧:٠٣١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٥٥٠٠:٣١:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٤١٠٦:٤١:١٩١٣:١٦:٤٩١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٤٨٠٠:٣١:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٠٦٠٦:٤٠:٠٠١٣:١٦:٣٦١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٤٢٠٠:٣١:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٨:٤٢١٣:١٦:٢٣١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٣٦٠٠:٣٠:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٧:٢٥١٣:١٦:١٠١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٣١٠٠:٣٠:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٦:٠٩١٣:١٥:٥٨١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٢٥٠٠:٣٠:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٤:٥٤١٣:١٥:٤٦١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:١٩٠٠:٢٩:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٥:٣٤١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٩:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٤١٠٦:٣٢:٢٦١٣:١٥:٢٤١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٠٨٠٠:٢٩:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٣١:١٣١٣:١٥:١٣١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٨:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٣٠:٠١١٣:١٥:٠٣٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢٨:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٨:٥٠١٣:١٤:٥٤٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٨:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٤:٤٥٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٤٦٠٠:٢٧:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٦:٣١١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٧:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢٥:٢٤١٣:١٤:٢٨٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٢٧:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٠٠٦:٢٤:١٧١٣:١٤:٢١٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٢٦:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٢٣:١١١٣:١٤:١٤٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٢٦:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٧٠٦:٢٢:٠٧١٣:١٤:٠٨٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:١٩٠٠:٢٦:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢١:٠٤١٣:١٤:٠٢٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢٦:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٢٠:٠٢١٣:١٣:٥٧٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢٥:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٩:٠١١٣:١٣:٥٢٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢٥:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٨:٠٢١٣:١٣:٤٨٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٢٥:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٧:٠٣١٣:١٣:٤٥٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٥:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٤٠٦:١٦:٠٦١٣:١٣:٤٢٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٤:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٥:١١١٣:١٣:٤٠٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٤:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٤:١٧١٣:١٣:٣٨٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢٤:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٣:٢٤١٣:١٣:٣٧٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٤:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٢:٣٢١٣:١٣:٣٧٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قوریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قوریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قوریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قوریه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قوریه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قوریه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قوریه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قوریه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قوریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قوریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قوریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قوریه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قوریه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قوریه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای قوریه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قوریه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قوریه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قوریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قوریه روستای قوریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قوریه روستای قوریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قوریه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قوریه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قوریه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قوریه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قوریه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قوریه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٥:١٧١٢:٠٩:٥٢١٨:١٣:٥١١٨:٣٢:٠٢٢٣:٢٧:٤٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠٦:٠٥١٢:٠٩:٣٠١٨:١٢:٢١١٨:٣٠:٣٢٢٣:٢٧:٢٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٦:٥٣١٢:٠٩:١٠١٨:١٠:٥٢١٨:٢٩:٠٣٢٣:٢٧:٠٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٧:٤١١٢:٠٨:٤٩١٨:٠٩:٢٣١٨:٢٧:٣٣٢٣:٢٦:٤٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٨:٢٩١٢:٠٨:٢٨١٨:٠٧:٥٤١٨:٢٦:٠٤٢٣:٢٦:٢٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٩:١٧١٢:٠٨:٠٨١٨:٠٦:٢٥١٨:٢٤:٣٦٢٣:٢٦:١٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٠:٠٥١٢:٠٧:٤٨١٨:٠٤:٥٦١٨:٢٣:٠٧٢٣:٢٥:٥٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٠:٥٤١٢:٠٧:٢٨١٨:٠٣:٢٨١٨:٢١:٣٩٢٣:٢٥:٣٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١١:٤٢١٢:٠٧:٠٨١٨:٠٢:٠٠١٨:٢٠:١١٢٣:٢٥:١٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٢:٣١١٢:٠٦:٤٨١٨:٠٠:٣٢١٨:١٨:٤٤٢٣:٢٤:٥٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٣:٢٠١٢:٠٦:٢٩١٧:٥٩:٠٥١٨:١٧:١٧٢٣:٢٤:٣٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٤:١٠١٢:٠٦:١٠١٧:٥٧:٣٨١٨:١٥:٥٠٢٣:٢٤:٢٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٥:٠٠١٢:٠٥:٥٢١٧:٥٦:١١١٨:١٤:٢٤٢٣:٢٤:٠٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٥:٤٩١٢:٠٥:٣٤١٧:٥٤:٤٥١٨:١٢:٥٩٢٣:٢٣:٤٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٦:٤٠١٢:٠٥:١٦١٧:٥٣:١٩١٨:١١:٣٤٢٣:٢٣:٢٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٧:٣٠١٢:٠٤:٥٩١٧:٥١:٥٤١٨:١٠:١٠٢٣:٢٣:١٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٨:٢١١٢:٠٤:٤٢١٧:٥٠:٣٠١٨:٠٨:٤٦٢٣:٢٢:٥٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٩:١٢١٢:٠٤:٢٥١٧:٤٩:٠٦١٨:٠٧:٢٣٢٣:٢٢:٣٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٠:٠٤١٢:٠٤:٠٩١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٦:٠١٢٣:٢٢:٢٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٠:٥٦١٢:٠٣:٥٤١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٤:٣٩٢٣:٢٢:٠٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢١:٤٨١٢:٠٣:٣٩١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٣:١٨٢٣:٢١:٤٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٢:٤١١٢:٠٣:٢٥١٧:٤٣:٣٧١٨:٠١:٥٨٢٣:٢١:٣٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٣:٣٤١٢:٠٣:١١١٧:٤٢:١٦١٨:٠٠:٣٩٢٣:٢١:١٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٤:٢٧١٢:٠٢:٥٧١٧:٤٠:٥٦١٧:٥٩:٢١٢٣:٢١:٠٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١١٠٦:٢٥:٢١١٢:٠٢:٤٥١٧:٣٩:٣٧١٧:٥٨:٠٣٢٣:٢٠:٤٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٦:١٥١٢:٠٢:٣٢١٧:٣٨:١٩١٧:٥٦:٤٧٢٣:٢٠:٣٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٧:٠٩١٢:٠٢:٢١١٧:٣٧:٠٢١٧:٥٥:٣١٢٣:٢٠:٢٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٨:٠٤١٢:٠٢:١٠١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٤:١٦٢٣:٢٠:١٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٨:٥٩١٢:٠٢:٠٠١٧:٣٤:٣٠١٧:٥٣:٠٢٢٣:١٩:٥٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٩:٥٤١٢:٠١:٥٠١٧:٣٣:١٦١٧:٥١:٥٠٢٣:١٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قوریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قوریه روستای قوریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قوریه روستای قوریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قوریه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قوریه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قوریه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قوریه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قوریه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قوریه

روستای قوریه بر روی نقشه

روستای قوریه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قوریه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قوریه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قوریه
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قوریه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای قوریه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قوریه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قوریه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قوریه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قوریه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قوریه رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قوریه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قوریه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قوریه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قوریه
زمان پخش اذان زنده به افق قوریه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قوریه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قوریه
زمان پخش اذان مستقیم به افق قوریه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قوریه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو