جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قوریه

ایجرود پایین | ایجرود | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز قوریه


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٣١:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٣٢
اذان مغرب: ١٨:٢١:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٣٠

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قوریه (شهرستان ایجرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای قوریه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قوریه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قوریه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
هریك از ما در زندگی، حق گزینش داریم و می‌توانیم اندیشه‌ها و احساسات خود را برگزینیم. چنانچه آگاهانه به گزینش نپردازیم، بهای آن را خواهیم پرداخت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قوریه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قوریه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قوریه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قوریه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قوریه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قوریه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:١٩٠٦:٣٢:٠٨١٣:١٥:٢١١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٢٢٠٠:٢٨:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٣٠:٥٦١٣:١٥:١١٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٨:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٥:٠٢٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٨:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٨:٣٤١٣:١٤:٥٢٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:٠٦٠٠:٢٨:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٧:٢٤١٣:١٤:٤٤٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٧:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٦:١٦١٣:١٤:٣٥٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٢٧:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٥:٠٨١٣:١٤:٢٨٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٧:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٤:٠٢١٣:١٤:٢٠٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٢٦:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٤:١٤٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٢٦:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢١:٥٣١٣:١٤:٠٨٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٢٦:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٤:٠٢٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٥:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٩:٤٨١٣:١٣:٥٧٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٢٥:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٨:٤٨١٣:١٣:٥٢٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٥:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٧:٤٨١٣:١٣:٤٨٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:١٢٠٠:٢٥:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٦:٥٠١٣:١٣:٤٥٢٠:١١:١١٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٤:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٥:٥٤١٣:١٣:٤٢٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٥٩٠٠:٢٤:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٤:٥٨١٣:١٣:٤٠٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٤:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٤:٠٤١٣:١٣:٣٨٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٢٤:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٣:١٢١٣:١٣:٣٧٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٢٤:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٤١٠٦:١٢:٢٠١٣:١٣:٣٧٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٢٣:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٢٩٠٦:١١:٣١١٣:١٣:٣٧٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٢٣:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:١٨٠٦:١٠:٤٢١٣:١٣:٣٧٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٧:١٨٠٠:٢٣:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٩:٥٦١٣:١٣:٣٩٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٨:١٠٠٠:٢٣:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٩:١٠١٣:١٣:٤١٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٩:٠١٠٠:٢٣:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٨:٢٧١٣:١٣:٤٣٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٢٣:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠٧:٤٥١٣:١٣:٤٦٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤٠:٤٣٠٠:٢٣:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٧:٠٤١٣:١٣:٤٩٢٠:٢١:٠١٢٠:٤١:٣٣٠٠:٢٢:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٦:٢٥١٣:١٣:٥٤٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤٢:٢٣٠٠:٢٢:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٥:٤٧١٣:١٣:٥٨٢٠:٢٢:٣٣٢٠:٤٣:١١٠٠:٢٢:٤٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٥٠٠٦:٠٥:١٢١٣:١٤:٠٣٢٠:٢٣:١٩٢٠:٤٤:٠٠٠٠:٢٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قوریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قوریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قوریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قوریه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قوریه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قوریه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قوریه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قوریه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٥:١٠٠٧:٢٢:٣٥١٢:٢٩:٥٢١٧:٣٧:٣١١٧:٥٧:٠٢٢٣:٤٦:٠٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٤:٤٠٠٧:٢١:٥٦١٢:٣٠:٠٥١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٨:٠٤٢٣:٤٦:٢١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٤:٠٨٠٧:٢١:١٦١٢:٣٠:١٦١٧:٣٩:٣٩١٧:٥٩:٠٥٢٣:٤٦:٣٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٣:٣٤٠٧:٢٠:٣٣١٢:٣٠:٢٦١٧:٤٠:٤٣١٨:٠٠:٠٦٢٣:٤٦:٥١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٢:٥٩٠٧:١٩:٤٩١٢:٣٠:٣٦١٧:٤١:٤٧١٨:٠١:٠٨٢٣:٤٧:٠٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٢:٢٢٠٧:١٩:٠٣١٢:٣٠:٤٥١٧:٤٢:٥١١٨:٠٢:٠٩٢٣:٤٧:١٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥١:٤٣٠٧:١٨:١٦١٢:٣٠:٥٣١٧:٤٣:٥٥١٨:٠٣:١٠٢٣:٤٧:٢٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥١:٠٢٠٧:١٧:٢٧١٢:٣١:٠٠١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٤:١٢٢٣:٤٧:٣٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٠:٢٠٠٧:١٦:٣٦١٢:٣١:٠٧١٧:٤٦:٠٢١٨:٠٥:١٣٢٣:٤٧:٤٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٩:٣٦٠٧:١٥:٤٤١٢:٣١:١٢١٧:٤٧:٠٥١٨:٠٦:١٤٢٣:٤٧:٥٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٨:٥١٠٧:١٤:٥١١٢:٣١:١٧١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٧:١٥٢٣:٤٨:٠٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٨:٠٤٠٧:١٣:٥٦١٢:٣١:٢١١٧:٤٩:١٢١٨:٠٨:١٥٢٣:٤٨:١٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٧:١٥٠٧:١٢:٥٩١٢:٣١:٢٤١٧:٥٠:١٥١٨:٠٩:١٦٢٣:٤٨:٢٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٦:٢٥٠٧:١٢:٠١١٢:٣١:٢٦١٧:٥١:١٨١٨:١٠:١٦٢٣:٤٨:٢٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١١:٠٢١٢:٣١:٢٨١٧:٥٢:٢٠١٨:١١:١٧٢٣:٤٨:٣٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٤:٤٠٠٧:١٠:٠٢١٢:٣١:٢٨١٧:٥٣:٢٢١٨:١٢:١٧٢٣:٤٨:٣٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٩:٠٠١٢:٣١:٢٨١٧:٥٤:٢٥١٨:١٣:١٦٢٣:٤٨:٣٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٢:٤٩٠٧:٠٧:٥٧١٢:٣١:٢٨١٧:٥٥:٢٦١٨:١٤:١٦٢٣:٤٨:٣٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٦:٥٣١٢:٣١:٢٦١٧:٥٦:٢٨١٨:١٥:١٥٢٣:٤٨:٤٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٠:٥٢٠٧:٠٥:٤٧١٢:٣١:٢٤١٧:٥٧:٢٩١٨:١٦:١٥٢٣:٤٨:٤٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٩:٥٢٠٧:٠٤:٤١١٢:٣١:٢١١٧:٥٨:٣٠١٨:١٧:١٤٢٣:٤٨:٤٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٣:٣٣١٢:٣١:١٧١٧:٥٩:٣١١٨:١٨:١٢٢٣:٤٨:٣٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٢:٢٤١٢:٣١:١٣١٨:٠٠:٣٢١٨:١٩:١١٢٣:٤٨:٣٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٦:٤٢٠٧:٠١:١٤١٢:٣١:٠٨١٨:٠١:٣٢١٨:٢٠:٠٩٢٣:٤٨:٣٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٠:٠٣١٢:٣١:٠٢١٨:٠٢:٣٢١٨:٢١:٠٧٢٣:٤٨:٣٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٤:٢٩٠٦:٥٨:٥١١٢:٣٠:٥٦١٨:٠٣:٣١١٨:٢٢:٠٥٢٣:٤٨:٢٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٧:٣٨١٢:٣٠:٤٩١٨:٠٤:٣٠١٨:٢٣:٠٣٢٣:٤٨:٢١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٦:٢٥١٢:٣٠:٤١١٨:٠٥:٢٩١٨:٢٤:٠٠٢٣:٤٨:١٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٥:١٠١٢:٣٠:٣٣١٨:٠٦:٢٨١٨:٢٤:٥٧٢٣:٤٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قوریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قوریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قوریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قوریه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قوریه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قوریه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قوریه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قوریه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قوریه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٠:٠٣١٢:٣١:٠٢١٨:٠٢:٣٢١٨:٢١:٠٧٢٣:٤٨:٣٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٩٠٦:٥٨:٥١١٢:٣٠:٥٦١٨:٠٣:٣١١٨:٢٢:٠٥٢٣:٤٨:٢٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٧:٣٨١٢:٣٠:٤٩١٨:٠٤:٣٠١٨:٢٣:٠٣٢٣:٤٨:٢١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٦:٢٥١٢:٣٠:٤١١٨:٠٥:٢٩١٨:٢٤:٠٠٢٣:٤٨:١٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٥:١٠١٢:٣٠:٣٣١٨:٠٦:٢٨١٨:٢٤:٥٧٢٣:٤٨:٠٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٥٣:٥٤١٢:٣٠:٢٤١٨:٠٧:٢٦١٨:٢٥:٥٤٢٣:٤٨:٠١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٢:٣٨١٢:٣٠:١٥١٨:٠٨:٢٤١٨:٢٦:٥٠٢٣:٤٧:٥٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥١:٢٠١٢:٣٠:٠٥١٨:٠٩:٢٢١٨:٢٧:٤٦٢٣:٤٧:٤٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥٠:٠٢١٢:٢٩:٥٥١٨:١٠:١٩١٨:٢٨:٤٢٢٣:٤٧:٣٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٤٨:٤٤١٢:٢٩:٤٤١٨:١١:١٦١٨:٢٩:٣٨٢٣:٤٧:٢٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٧:٢٤١٢:٢٩:٣٢١٨:١٢:١٢١٨:٣٠:٣٣٢٣:٤٧:١٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٦:٠٤١٢:٢٩:٢٠١٨:١٣:٠٨١٨:٣١:٢٨٢٣:٤٧:٠١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٤:٤٣١٢:٢٩:٠٧١٨:١٤:٠٤١٨:٣٢:٢٣٢٣:٤٦:٤٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٣:٢١١٢:٢٨:٥٤١٨:١٥:٠٠١٨:٣٣:١٨٢٣:٤٦:٣٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٤١:٥٩١٢:٢٨:٤١١٨:١٥:٥٥١٨:٣٤:١٢٢٣:٤٦:٢٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٠:٣٧١٢:٢٨:٢٧١٨:١٦:٥٠١٨:٣٥:٠٦٢٣:٤٦:٠٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٩:١٣١٢:٢٨:١٢١٨:١٧:٤٥١٨:٣٦:٠٠٢٣:٤٥:٥٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٧:٥٠١٢:٢٧:٥٧١٨:١٨:٣٩١٨:٣٦:٥٤٢٣:٤٥:٣٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٦:٢٥١٢:٢٧:٤٢١٨:١٩:٣٣١٨:٣٧:٤٧٢٣:٤٥:٢٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١١٠٦:٣٥:٠١١٢:٢٧:٢٧١٨:٢٠:٢٧١٨:٣٨:٤١٢٣:٤٥:٠٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٣:٣٦١٢:٢٧:١١١٨:٢١:٢٠١٨:٣٩:٣٤٢٣:٤٤:٤٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٢:١٠١٢:٢٦:٥٥١٨:٢٢:١٤١٨:٤٠:٢٧٢٣:٤٤:٣١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٠:٤٤١٢:٢٦:٣٩١٨:٢٣:٠٧١٨:٤١:٢٠٢٣:٤٤:١٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٩:١٨١٢:٢٦:٢٢١٨:٢٤:٠٠١٨:٤٢:١٣٢٣:٤٣:٥٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٧:٥٢١٢:٢٦:٠٥١٨:٢٤:٥٣١٨:٤٣:٠٥٢٣:٤٣:٣٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٦:٢٦١٢:٢٥:٤٨١٨:٢٥:٤٥١٨:٤٣:٥٨٢٣:٤٣:١٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٤:٥٩١٢:٢٥:٣١١٨:٢٦:٣٨١٨:٤٤:٥٠٢٣:٤٢:٥٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٣:٣٢١٢:٢٥:١٣١٨:٢٧:٣٠١٨:٤٥:٤٣٢٣:٤٢:٣٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٢:٠٥١٢:٢٤:٥٦١٨:٢٨:٢٢١٨:٤٦:٣٥٢٣:٤٢:١٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قوریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قوریه روستای قوریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قوریه روستای قوریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قوریه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قوریه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قوریه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قوریه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قوریه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قوریه

روستای قوریه بر روی نقشه

روستای قوریه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قوریه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قوریه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قوریه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قوریه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای قوریه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قوریه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قوریه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قوریه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قوریه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قوریه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قوریه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قوریه
افق شرعی امروز فردا قوریه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قوریه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قوریه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قوریه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قوریه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو