جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قورت تپه

رباط جز | خوشاب | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز قورت تپه


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:١٩
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٣٣
غروب آفتاب: ١٨:٤٣:١٢
اذان مغرب: ١٩:٠١:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٥٨

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قورت تپه (شهرستان خوشاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای قورت تپه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای قورت تپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قورت تپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ماری كوری
در زندگی، از چیزی نباید ترسید، باید آن را درك كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قورت تپه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قورت تپه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قورت تپه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قورت تپه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قورت تپه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قورت تپه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:١٩٠٥:٥٠:٠٦١٢:٣٥:٤١١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:١٢٢٣:٤٨:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣٥:٣٢١٩:٢٢:٤٣١٩:٤٢:٠٧٢٣:٤٨:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٧:٤٥١٢:٣٥:٢٣١٩:٢٣:٣٥١٩:٤٣:٠٢٢٣:٤٨:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٦:٣٦١٢:٣٥:١٥١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٣:٥٧٢٣:٤٧:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:١٨٠٥:٤٥:٢٨١٢:٣٥:٠٧١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٤:٥٣٢٣:٤٧:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٤:٢٢١٢:٣٥:٠٠١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٤٨٢٣:٤٧:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٦:٤٣٢٣:٤٧:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٤٢:١١١٢:٣٤:٤٧١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٧:٣٨٢٣:٤٦:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٤١:٠٨١٢:٣٤:٤١١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٨:٣٣٢٣:٤٦:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٤٠:٠٦١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٩:٢٨٢٣:٤٦:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٣٩:٠٥١٢:٣٤:٣٢١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:٢٣٢٣:٤٥:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:١٩٠٥:٣٨:٠٥١٢:٣٤:٢٨١٩:٣١:٢٢١٩:٥١:١٧٢٣:٤٥:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٣٧:٠٦١٢:٣٤:٢٤١٩:٣٢:١٣١٩:٥٢:١٢٢٣:٤٥:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٣٦:٠٩١٢:٣٤:٢١١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٣:٠٦٢٣:٤٥:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:١٩٠٥:٣٥:١٣١٢:٣٤:١٩١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٤:٠٠٢٣:٤٤:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣٤:١٩١٢:٣٤:١٧١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٤:٥٤٢٣:٤٤:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٤٦٠٥:٣٣:٢٦١٢:٣٤:١٦١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٥:٤٨٢٣:٤٤:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٣١٠٥:٣٢:٣٤١٢:٣٤:١٦١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٦:٤١٢٣:٤٤:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:١٨٠٥:٣١:٤٤١٢:٣٤:١٦١٩:٣٧:١٧١٩:٥٧:٣٤٢٣:٤٤:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٠٦٠٥:٣٠:٥٦١٢:٣٤:١٧١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٨:٢٧٢٣:٤٤:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٥٦٠٥:٣٠:٠٨١٢:٣٤:١٨١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٩:١٩٢٣:٤٣:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:٤٨٠٥:٢٩:٢٣١٢:٣٤:٢٠١٩:٣٩:٤٤٢٠:٠٠:١١٢٣:٤٣:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:٤١٠٥:٢٨:٣٩١٢:٣٤:٢٢١٩:٤٠:٣٢٢٠:٠١:٠٣٢٣:٤٣:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٦:٣٦٠٥:٢٧:٥٦١٢:٣٤:٢٥١٩:٤١:٢٠٢٠:٠١:٥٤٢٣:٤٣:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٥:٣٢٠٥:٢٧:١٥١٢:٣٤:٢٨١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٢:٤٤٢٣:٤٣:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٤:٣٠٠٥:٢٦:٣٦١٢:٣٤:٣٣١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٣:٣٤٢٣:٤٣:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٣:٣١٠٥:٢٥:٥٨١٢:٣٤:٣٧١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٤:٢٤٢٣:٤٣:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٢:٣٣٠٥:٢٥:٢٢١٢:٣٤:٤٢١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٥:١٢٢٣:٤٣:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤١:٣٧٠٥:٢٤:٤٧١٢:٣٤:٤٨١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٦:٠٠٢٣:٤٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قورت تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قورت تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قورت تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قورت تپه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای قورت تپه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قورت تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قورت تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای قورت تپه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای قورت تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای قورت تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای قورت تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قورت تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قورت تپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قورت تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای قورت تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قورت تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قورت تپه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠١:٣٢١٢:٤٠:٣٩١٩:١٩:١١١٩:٣٨:١١٢٣:٥٥:٢٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٢:٢٠١٢:٤٠:٢٣١٩:١٧:٥١١٩:٣٦:٤٨٢٣:٥٥:١٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٣:٠٨١٢:٤٠:٠٧١٩:١٦:٣١١٩:٣٥:٢٥٢٣:٥٥:٠٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٣:٥٦١٢:٣٩:٥٠١٩:١٥:٠٩١٩:٣٤:٠١٢٣:٥٥:٠١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٤:٤٤١٢:٣٩:٣٣١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٣٧٢٣:٥٤:٥٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٥:٣٢١٢:٣٩:١٦١٩:١٢:٢٤١٩:٣١:١٢٢٣:٥٤:٤٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٦:٢٠١٢:٣٨:٥٨١٩:١١:٠١١٩:٢٩:٤٦٢٣:٥٤:٣٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٧:٠٨١٢:٣٨:٤٠١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٨:٢٠٢٣:٥٤:٢٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٧:٥٥١٢:٣٨:٢٢١٩:٠٨:١٢١٩:٢٦:٥٤٢٣:٥٤:١١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٨:٤٣١٢:٣٨:٠٣١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٥:٢٧٢٣:٥٤:٠٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٩:٣١١٢:٣٧:٤٤١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٥٩٢٣:٥٣:٤٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٠:١٨١٢:٣٧:٢٥١٩:٠٣:٥٥١٩:٢٢:٣١٢٣:٥٣:٣٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:١١:٠٦١٢:٣٧:٠٥١٩:٠٢:٢٩١٩:٢١:٠٣٢٣:٥٣:٢٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:١١:٥٣١٢:٣٦:٤٥١٩:٠١:٠٢١٩:١٩:٣٤٢٣:٥٣:٠٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٢:٤٠١٢:٣٦:٢٥١٨:٥٩:٣٤١٩:١٨:٠٥٢٣:٥٢:٥٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٣:٢٧١٢:٣٦:٠٥١٨:٥٨:٠٦١٩:١٦:٣٥٢٣:٥٢:٤٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٤:١٥١٢:٣٥:٤٤١٨:٥٦:٣٨١٩:١٥:٠٥٢٣:٥٢:٢٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٥:٠٢١٢:٣٥:٢٣١٨:٥٥:٠٩١٩:١٣:٣٥٢٣:٥٢:١١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٥:٤٩١٢:٣٥:٠٢١٨:٥٣:٤٠١٩:١٢:٠٥٢٣:٥١:٥٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٦:٣٦١٢:٣٤:٤١١٨:٥٢:١١١٩:١٠:٣٤٢٣:٥١:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٧:٢٣١٢:٣٤:٢٠١٨:٥٠:٤٢١٩:٠٩:٠٤٢٣:٥١:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٨:١٠١٢:٣٣:٥٩١٨:٤٩:١٢١٩:٠٧:٣٣٢٣:٥١:٠٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٨:٥٧١٢:٣٣:٣٧١٨:٤٧:٤٢١٩:٠٦:٠٢٢٣:٥٠:٥٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٩:٤٤١٢:٣٣:١٦١٨:٤٦:١٢١٩:٠٤:٣١٢٣:٥٠:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٠:٣١١٢:٣٢:٥٤١٨:٤٤:٤٢١٩:٠٣:٠٠٢٣:٥٠:١٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢١:١٩١٢:٣٢:٣٣١٨:٤٣:١٢١٩:٠١:٢٩٢٣:٤٩:٥٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٢:٠٦١٢:٣٢:١١١٨:٤١:٤٢١٨:٥٩:٥٨٢٣:٤٩:٤٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٢:٥٣١٢:٣١:٥٠١٨:٤٠:١١١٨:٥٨:٢٧٢٣:٤٩:٢٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٣:٤١١٢:٣١:٢٩١٨:٣٨:٤١١٨:٥٦:٥٦٢٣:٤٩:٠٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٤:٢٩١٢:٣١:٠٧١٨:٣٧:١١١٨:٥٥:٢٦٢٣:١٨:٤٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٢٥:١٦١١:٣٠:٤٦١٧:٣٥:٤١١٧:٥٣:٥٥٢٢:٤٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قورت تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قورت تپه روستای قورت تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قورت تپه روستای قورت تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قورت تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قورت تپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قورت تپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قورت تپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قورت تپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قورت تپه

روستای قورت تپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قورت تپه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قورت تپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قورت تپه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای قورت تپه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای قورت تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قورت تپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قورت تپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قورت تپه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قورت تپه
افق شرعی امروز فردا قورت تپه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قورت تپه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قورت تپه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قورت تپه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قورت تپه
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ قورت تپه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قورت تپه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قورت تپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو