جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قوام آباد

سفیددشت | آران و بیدگل | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قوام آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٣٥
اذان ظهر: ١١:٥٩:١٩
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٥٨
اذان مغرب: ١٧:١٥:٤٨
نیمه شب: ٢٣:١٥:٢٨

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قوام آباد (شهرستان آران و بیدگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای قوام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قوام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قوام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره ژید
من بر این باورم كه عشق به یك شخص ِبزرگوار، بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قوام آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قوام آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قوام آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قوام آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قوام آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قوام آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٢:١٩١٣:٠٢:٣١١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٧:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢١:١١١٣:٠٢:٢١١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٤٤٠٠:١٧:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٢:١١١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:٣٤٠٠:١٧:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٦:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٧:٥٣١٣:٠١:٥٣١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:١٤٠٠:١٦:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٦:٤٩١٣:٠١:٤٥١٩:٤٧:١١٢٠:٠٦:٠٣٠٠:١٦:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٥:٤٧١٣:٠١:٣٧١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٥:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٤:٤٥١٣:٠١:٣٠١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٥:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٣:٤٤١٣:٠١:٢٣١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٥:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:١٤٠٦:١٢:٤٤١٣:٠١:١٧١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٥:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١١:٤٦١٣:٠١:١١١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:١٣٠٠:١٤:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٠:٤٨١٣:٠١:٠٦١٩:٥١:٥٤٢٠:١١:٠٣٠٠:١٤:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠١:٠٢١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٥٣٠٠:١٤:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٨:٥٧١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٤:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٣٢٠٠:١٣:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٧:١١١٣:٠٠:٥١١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٤:٢١٠٠:١٣:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٥:١١٠٠:١٣:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:٠٠٠٠:١٣:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:٤٩٠٠:١٣:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٣:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٢:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:١٤٠٠:١٢:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١٢:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١٢:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠٠:١٨١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٣٧٠٠:١٢:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠٠:٥٥٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٢٤٠٠:١٢:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:١٠٠٠:١٢:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠١:٠٣٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٥٦٠٠:١٢:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٧:٥٣١٣:٠١:٠٧٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٤١٠٠:١٢:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠١:١٢٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٢٦٠٠:١١:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قوام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قوام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قوام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قوام آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قوام آباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای قوام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قوام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قوام آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٨:٥٧١١:٥٢:١٢١٦:٥٥:١٢١٧:١٤:٣٨٢٣:٠٩:٠٤
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٩:٥١١١:٥٢:٣٢١٦:٥٥:٠٠١٧:١٤:٢٨٢٣:٠٩:٢٢
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٥٠:٤٥١١:٥٢:٥٤١٦:٥٤:٤٩١٧:١٤:١٩٢٣:٠٩:٤٠
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٥١:٣٨١١:٥٣:١٦١٦:٥٤:٤١١٧:١٤:١٢٢٣:٠٩:٥٨
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٢:٣١١١:٥٣:٣٨١٦:٥٤:٣٤١٧:١٤:٠٧٢٣:١٠:١٨
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٥٣:٢٢١١:٥٤:٠٢١٦:٥٤:٢٩١٧:١٤:٠٤٢٣:١٠:٣٨
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٤:١٣١١:٥٤:٢٥١٦:٥٤:٢٦١٧:١٤:٠٣٢٣:١٠:٥٩
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥٥:٠٤١١:٥٤:٥٠١٦:٥٤:٢٥١٧:١٤:٠٤٢٣:١١:٢٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٥:٥٣١١:٥٥:١٥١٦:٥٤:٢٦١٧:١٤:٠٦٢٣:١١:٤٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٦:٤٢١١:٥٥:٤٠١٦:٥٤:٢٩١٧:١٤:١٠٢٣:١٢:٠٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٧:٣٠١١:٥٦:٠٦١٦:٥٤:٣٣١٧:١٤:١٦٢٣:١٢:٢٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٨:١٧١١:٥٦:٣٢١٦:٥٤:٤٠١٧:١٤:٢٤٢٣:١٢:٥٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٩:٠٢١١:٥٦:٥٩١٦:٥٤:٤٨١٧:١٤:٣٣٢٣:١٣:١٧
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٩:٤٧١١:٥٧:٢٦١٦:٥٤:٥٨١٧:١٤:٤٥٢٣:١٣:٤٣
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٢:٢٧٠٧:٠٠:٣١١١:٥٧:٥٤١٦:٥٥:١٠١٧:١٤:٥٨٢٣:١٤:٠٨
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٣:٠٦٠٧:٠١:١٤١١:٥٨:٢٢١٦:٥٥:٢٤١٧:١٥:١٣٢٣:١٤:٣٤
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٣:٤٤٠٧:٠١:٥٥١١:٥٨:٥٠١٦:٥٥:٤٠١٧:١٥:٢٩٢٣:١٥:٠١
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٤:٢٢٠٧:٠٢:٣٥١١:٥٩:١٩١٦:٥٥:٥٨١٧:١٥:٤٨٢٣:١٥:٢٨
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٤:٥٩٠٧:٠٣:١٤١١:٥٩:٤٨١٦:٥٦:١٧١٧:١٦:٠٨٢٣:١٥:٥٦
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠٣:٥٢١٢:٠٠:١٧١٦:٥٦:٣٨١٧:١٦:٣٠٢٣:١٦:٢٤
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٦:٠٩٠٧:٠٤:٢٨١٢:٠٠:٤٦١٦:٥٧:٠١١٧:١٦:٥٣٢٣:١٦:٥٢
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٦:٤٣٠٧:٠٥:٠٣١٢:٠١:١٦١٦:٥٧:٢٦١٧:١٧:١٨٢٣:١٧:٢١
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠٥:٣٧١٢:٠١:٤٥١٦:٥٧:٥٢١٧:١٧:٤٥٢٣:١٧:٥٠
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٦:٠٩١٢:٠٢:١٥١٦:٥٨:٢١١٧:١٨:١٣٢٣:١٨:١٩
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٦:٤٠١٢:٠٢:٤٥١٦:٥٨:٥٠١٧:١٨:٤٣٢٣:١٨:٤٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٨:٤٨٠٧:٠٧:٠٩١٢:٠٣:١٥١٦:٥٩:٢٢١٧:١٩:١٤٢٣:١٩:١٩
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٧:٣٧١٢:٠٣:٤٥١٦:٥٩:٥٥١٧:١٩:٤٧٢٣:١٩:٤٩
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠٨:٠٣١٢:٠٤:١٥١٧:٠٠:٢٩١٧:٢٠:٢١٢٣:٢٠:١٩
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٤٠:٠٩٠٧:٠٨:٢٧١٢:٠٤:٤٥١٧:٠١:٠٥١٧:٢٠:٥٦٢٣:٢٠:٤٩
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٨:٥٠١٢:٠٥:١٥١٧:٠١:٤٢١٧:٢١:٣٣٢٣:٢١:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قوام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قوام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قوام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قوام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قوام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قوام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قوام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قوام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قوام آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٣:٢٤١١:٥٠:٢٤١٦:٥٧:٠٦١٧:١٦:٢٠٢٣:٠٧:٣٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٩٠٦:٤٤:٢٠١١:٥٠:٤٠١٦:٥٦:٤٣١٧:١٥:٥٨٢٣:٠٧:٥٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٥:١٦١١:٥٠:٥٧١٦:٥٦:٢١١٧:١٥:٣٩٢٣:٠٨:٠٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٦:١٢١١:٥١:١٤١٦:٥٦:٠١١٧:١٥:٢١٢٣:٠٨:١٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٧:٠٧١١:٥١:٣٣١٦:٥٥:٤٣١٧:١٥:٠٥٢٣:٠٨:٣٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٨:٠٢١١:٥١:٥٢١٦:٥٥:٢٧١٧:١٤:٥١٢٣:٠٨:٤٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٨:٥٧١١:٥٢:١٢١٦:٥٥:١٢١٧:١٤:٣٨٢٣:٠٩:٠٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٩:٥١١١:٥٢:٣٢١٦:٥٥:٠٠١٧:١٤:٢٨٢٣:٠٩:٢٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٥٠:٤٥١١:٥٢:٥٤١٦:٥٤:٤٩١٧:١٤:١٩٢٣:٠٩:٤٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٥١:٣٨١١:٥٣:١٦١٦:٥٤:٤١١٧:١٤:١٢٢٣:٠٩:٥٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٢:٣١١١:٥٣:٣٨١٦:٥٤:٣٤١٧:١٤:٠٧٢٣:١٠:١٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٥٣:٢٢١١:٥٤:٠٢١٦:٥٤:٢٩١٧:١٤:٠٤٢٣:١٠:٣٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٤:١٣١١:٥٤:٢٥١٦:٥٤:٢٦١٧:١٤:٠٣٢٣:١٠:٥٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥٥:٠٤١١:٥٤:٥٠١٦:٥٤:٢٥١٧:١٤:٠٤٢٣:١١:٢٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٥:٥٣١١:٥٥:١٥١٦:٥٤:٢٦١٧:١٤:٠٦٢٣:١١:٤٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٦:٤٢١١:٥٥:٤٠١٦:٥٤:٢٩١٧:١٤:١٠٢٣:١٢:٠٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٧:٣٠١١:٥٦:٠٦١٦:٥٤:٣٣١٧:١٤:١٦٢٣:١٢:٢٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٨:١٧١١:٥٦:٣٢١٦:٥٤:٤٠١٧:١٤:٢٤٢٣:١٢:٥٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٩:٠٢١١:٥٦:٥٩١٦:٥٤:٤٨١٧:١٤:٣٣٢٣:١٣:١٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٩:٤٧١١:٥٧:٢٦١٦:٥٤:٥٨١٧:١٤:٤٥٢٣:١٣:٤٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٧٠٧:٠٠:٣١١١:٥٧:٥٤١٦:٥٥:١٠١٧:١٤:٥٨٢٣:١٤:٠٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٦٠٧:٠١:١٤١١:٥٨:٢٢١٦:٥٥:٢٤١٧:١٥:١٣٢٣:١٤:٣٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٤٠٧:٠١:٥٥١١:٥٨:٥٠١٦:٥٥:٤٠١٧:١٥:٢٩٢٣:١٥:٠١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٢٠٧:٠٢:٣٥١١:٥٩:١٩١٦:٥٥:٥٨١٧:١٥:٤٨٢٣:١٥:٢٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٩٠٧:٠٣:١٤١١:٥٩:٤٨١٦:٥٦:١٧١٧:١٦:٠٨٢٣:١٥:٥٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠٣:٥٢١٢:٠٠:١٧١٦:٥٦:٣٨١٧:١٦:٣٠٢٣:١٦:٢٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٩٠٧:٠٤:٢٨١٢:٠٠:٤٦١٦:٥٧:٠١١٧:١٦:٥٣٢٣:١٦:٥٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٣٠٧:٠٥:٠٣١٢:٠١:١٦١٦:٥٧:٢٦١٧:١٧:١٨٢٣:١٧:٢١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠٥:٣٧١٢:٠١:٤٥١٦:٥٧:٥٢١٧:١٧:٤٥٢٣:١٧:٥٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٦:٠٩١٢:٠٢:١٥١٦:٥٨:٢١١٧:١٨:١٣٢٣:١٨:١٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قوام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قوام آباد روستای قوام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قوام آباد روستای قوام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قوام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قوام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قوام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قوام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قوام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قوام آباد

روستای قوام آباد بر روی نقشه

روستای قوام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قوام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قوام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قوام آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قوام آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای قوام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قوام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قوام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قوام آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قوام آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قوام آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قوام آباد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قوام آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قوام آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قوام آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قوام آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قوام آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قوام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو