جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قوام آباد

سفیددشت | آران و بیدگل | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قوام آباد

اذان صبح: ٠٤:٥١:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٥١
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٤٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:١٩

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قوام آباد (شهرستان آران و بیدگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای قوام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای قوام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قوام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

كُنراد هیلتون
انسان به كمك خداوند و از خودگذشتگی، توانایی انجام هر كاری را دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قوام آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قوام آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قوام آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قوام آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قوام آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قوام آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٤:٣٩١٣:٠٤:٤١١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٣١٠٠:٢١:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٣:٢٤١٣:٠٤:٢٦١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٤:٢٠٠٠:٢٠:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٢:٠٩١٣:٠٤:١٢١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٥:٠٩٠٠:٢٠:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٠:٥٤١٣:٠٣:٥٨١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٥٧٠٠:٢٠:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٩:٤١١٣:٠٣:٤٥١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٤٦٠٠:١٩:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٣:٣٢١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:٣٥٠٠:١٩:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٣:١٩١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٢٤٠٠:١٩:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:١٣٠٠:١٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٤:٥٤١٣:٠٢:٥٥١٩:٤١:٢٩٢٠:٠٠:٠٣٠٠:١٨:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٣:٤٤١٣:٠٢:٤٤١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٥٢٠٠:١٨:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٤٢٠٠:١٧:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٣١٠٠:١٧:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٢:١٢١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٧:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٩:١٣١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:١٠٠٠:١٦:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٨:٠٨١٣:٠١:٥٤١٩:٤٦:١١٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٦:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٧:٠٤١٣:٠١:٤٥١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٥٠٠٠:١٦:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٦:٠١١٣:٠١:٣٨١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١٥:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:١١٠٦:١٤:٥٨١٣:٠١:٣٠١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٣٠٠٠:١٥:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٣:٥٧١٣:٠١:٢٣١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٥:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٢:٥٧١٣:٠١:١٧١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٥:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:١٤٠٦:١١:٥٩١٣:٠١:١١١٩:٥٠:٥٤٢٠:١٠:٠٠٠٠:١٤:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١١:٠١١٣:٠١:٠٦١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٤:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٠:٠٥١٣:٠١:٠٢١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٣٩٠٠:١٤:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:٢٩٠٠:١٤:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:١٩٠٠:١٤:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٠:٥١١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٣:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٣:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٣:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٣:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قوام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قوام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قوام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قوام آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای قوام آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قوام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قوام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای قوام آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای قوام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای قوام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای قوام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قوام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قوام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای قوام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای قوام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قوام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای قوام آباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای قوام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای قوام آباد روستای قوام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای قوام آباد روستای قوام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قوام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قوام آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قوام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قوام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قوام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قوام آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٨:٢٧١٣:١٠:٥٤٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢٢:٣٠
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٩:٠٨١٣:١٠:٥٦٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٢٢:٤١
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٩:٥٠١٣:١٠:٥٧٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٢:٥١
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٦:١٠:٣٢١٣:١٠:٥٨٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٤١٠٠:٢٣:٠٢
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٤٠٦:١١:١٥١٣:١٠:٥٨٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢٣:١١
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١١:٥٧١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢٣:٢٠
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٢:٤٠١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٣:٢٨
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١١٠٦:١٣:٢٣١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢٣:٣٦
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٤:٠٦١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٣:٤٣
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٤:٤٩١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٢٣:٥٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١٩٠٦:١٥:٣٣١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢٣:٥٦
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٦:١٦١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٢٤:٠١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٧:٠٠١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢٤:٠٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٧:٤٤١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٤:٠٩
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٨:٢٧١٣:١٠:٢٣٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٤:١٣
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٩:١١١٣:١٠:١٧٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢٤:١٥
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٩:٥٥١٣:١٠:٠٩١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:٥٨٠٠:٢٤:١٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٠:٠١١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٤:١٩
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢١:٢٣١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٥١٠٠:٢٤:٢٠
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢٤:٢٠
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٢:٥١١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٤:١٩
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٣٣٠٠:٢٤:١٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٩:١٣١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٤:١٦
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٥:٠٢١٣:٠٩:٠٢١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:١٥٠٠:٢٤:١٤
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٨:٥٠١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٤:١١
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٤:٠٧
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٧:١٤١٣:٠٨:٢٥١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٢٤:٠٣
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٧:٥٧١٣:٠٨:١٢١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٣:٥٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٨:٤١١٣:٠٧:٥٨١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:١٦٠٠:٢٣:٥٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٩:٢٤١٣:٠٧:٤٤١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:٠١٠٠:٢٣:٤٦
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قوام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قوام آباد روستای قوام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قوام آباد روستای قوام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قوام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قوام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قوام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قوام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قوام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قوام آباد

روستای قوام آباد بر روی نقشه

روستای قوام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قوام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قوام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قوام آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای قوام آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای قوام آباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای قوام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قوام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قوام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قوام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قوام آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قوام آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قوام آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق قوام آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قوام آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قوام آباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قوام آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قوام آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قوام آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قوام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو