جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قهه

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قهه


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:١٠
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٥٩:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٥٤

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قهه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای قهه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قهه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قهه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

حضرت محمد (ص)
همانا مردم چیزی بهتر از خوش خلقی دریافت نكرد‌ه‌اند (زیرا آسایش و رحمت الهی را به همراه دارد و میان انسان‌ها محبوب می‌شود.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای قهه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قهه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قهه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قهه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قهه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قهه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٣:٠١١٣:٠١:١٢١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٠٤٠٠:١٧:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢١:٥٩١٣:٠١:٠٢١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٤٩٠٠:١٧:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠٠:٥٣١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٧:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٩:٥٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:١٩٠٠:١٦:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٦:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٥٠٠٠:١٦:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٧:٠١١٣:٠٠:٢١١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٣٥٠٠:١٦:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٠:١٤١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٥:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١٥:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٤:١٥١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٥٢٠٠:١٥:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٥:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٢:٣٠١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٢٢٠٠:١٤:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:١١:٣٩١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٤:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٠:٤٩١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٤:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٠:٠٠١٢:٥٩:٤٣١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٤:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٩:١٣١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٤:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٩:٣٩١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٣:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٩:٣٨١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٣:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٦:٥٩١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٣٨٠٠:١٣:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٣:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥٩:٣٨١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٣:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٥١٠٠:١٣:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٤:١٨١٢:٥٩:٤١١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٣:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:١٩٠٠:١٣:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٢:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٢:٣٢١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٢:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٢:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٢:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٥١٠٠:١٢:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قهه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قهه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قهه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قهه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای قهه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قهه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قهه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای قهه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قهه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای قهه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای قهه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قهه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قهه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قهه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای قهه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قهه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قهه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٢:٠٨١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:١٦٠٠:٢٣:١٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٣:٢٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٣:٣٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٥٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٣:٤١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٢٣:٤٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٥:٢١١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢٣:٥٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٦:٠١١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٤:٠٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٤:١١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٢٤:١٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢٤:٢٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢٤:٢٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٩:١٩١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٠١٠٠:٢٤:٣١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٠٨٠٠:٢٤:٣٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٩:٢٠١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٤:٣٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢١:١٩١٣:٠٩:١٤١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٤:٣٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢١:٥٩١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:٢٢٠٠:٢٤:٤١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢٤:٤٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٣:١٩١٣:٠٨:٥١١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٢٥٠٠:٢٤:٤٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٣:٥٩١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٤:٤١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٢٥٠٠:٢٤:٤٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٥:١٨١٣:٠٨:٢٣١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٢٤:٣٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٥:٥٧١٣:٠٨:١٣١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٢٤:٣٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢٤:٣٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٧:٥٠١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:١١٠٠:٢٤:٢٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٤:٢٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٨:٣٤١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٢٤:٢٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٩:١٣١٣:٠٧:١٣١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٢٤:١٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٩:٥٢١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢٤:٠٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٠:٣١١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٢٤:٠١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣١:١٠١٣:٠٦:٣١١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٢٣٠٠:٢٣:٥٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣١:٤٨١٣:٠٦:١٦١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:١٢٠٠:٢٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قهه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قهه روستای قهه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قهه روستای قهه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قهه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قهه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قهه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قهه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قهه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قهه

روستای قهه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قهه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قهه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قهه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قهه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای قهه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قهه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قهه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قهه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قهه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قهه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قهه
زمان پخش اذان آنلاین به افق قهه
افق شرعی امروز فردا قهه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قهه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قهه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قهه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قهه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو