جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قهاوند

همدان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز قهاوند

اذان صبح: ٠٤:٤١:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٣٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:١٣
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:١٧

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قهاوند (شهرستان همدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر قهاوند)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قهاوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قهاوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
همانا بیناترین دیده‌ها آن است كه در طریق خیر نفوذ كند، و شنواترین گوش‌ها آن است كه پند و اندرز را در خود فرا گیرد و از آن سود برد، سالم‌ترین دل‌ها آن است كه از شبهه‌ها پاك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قهاوند

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قهاوند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قهاوند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قهاوند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قهاوند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قهاوند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٢:١٧١٣:١٤:٠١١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٢٩:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٣٧٠٦:٤١:٠٠١٣:١٣:٤٧١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٩:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٩:٤٥١٣:١٣:٣٣١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٢٩:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٨:٣٠١٣:١٣:٢٠١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢٨:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٧:١٥١٣:١٣:٠٧١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٨:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٦:٠٢١٣:١٢:٥٤١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٢٨:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٤:٤٩١٣:١٢:٤٢١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٢٧:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٣:٣٧١٣:١٢:٣٠١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٧:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣٢:٢٥١٣:١٢:١٩١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٧:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣١:١٥١٣:١٢:٠٨١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٦:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:١٢٠٦:٣٠:٠٦١٣:١١:٥٧١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:١٢٠٠:٢٦:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٨:٥٧١٣:١١:٤٧١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:٠٣٠٠:٢٦:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٧:٤٩١٣:١١:٣٨١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٥٥٠٠:٢٥:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٦:٤٣١٣:١١:٢٩١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢٥:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٥:٣٧١٣:١١:٢٠١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٥:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٤:٣٣١٣:١١:١٢١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٢٨٠٠:٢٥:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٣:٢٩١٣:١١:٠٥١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٤:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٢:٢٧١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:١١٠٠:٢٤:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢١:٢٥١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٤:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٠:٤٦٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٣:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٩:٢٦١٣:١٠:٤١٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٤٥٠٠:٢٣:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٨:٢٩١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٧:٣٢١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢٣:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٦:٣٧١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:١٩٠٠:٢٣:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٥٠٦:١٥:٤٣١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:١٠٠٠:٢٢:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٤:٥٠١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٢:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٣:٥٩١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٢:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٣:٠٩١٣:١٠:٢١٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٢:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٢:٢٠١٣:١٠:٢١٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٢٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قهاوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قهاوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قهاوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قهاوند

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قهاوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قهاوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قهاوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قهاوند

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قهاوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قهاوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قهاوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قهاوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قهاوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قهاوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر قهاوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قهاوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قهاوند

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر قهاوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قهاوند شهر قهاوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قهاوند شهر قهاوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قهاوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قهاوند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قهاوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر قهاوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قهاوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قهاوند

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٢:٠٧١٢:٠٦:٣٦١٨:١٠:٣١١٨:٢٨:٢٣٢٣:٢٥:١٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٢:٥١١٢:٠٦:١٥١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٦:٥٧٢٣:٢٤:٥٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٣:٣٦١٢:٠٥:٥٤١٨:٠٧:٣٩١٨:٢٥:٣١٢٣:٢٤:٣٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٤:٢٠١٢:٠٥:٣٣١٨:٠٦:١٣١٨:٢٤:٠٥٢٣:٢٤:١٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٥:٠٤١٢:٠٥:١٢١٨:٠٤:٤٨١٨:٢٢:٣٩٢٣:٢٣:٥٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٥:٤٩١٢:٠٤:٥٢١٨:٠٣:٢٢١٨:٢١:١٤٢٣:٢٣:٤٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٦:٣٤١٢:٠٤:٣٢١٨:٠١:٥٧١٨:١٩:٤٩٢٣:٢٣:٢١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٧:١٩١٢:٠٤:١٢١٨:٠٠:٣٢١٨:١٨:٢٤٢٣:٢٣:٠٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٨:٠٤١٢:٠٣:٥٢١٧:٥٩:٠٨١٨:١٧:٠٠٢٣:٢٢:٤٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٨:٤٩١٢:٠٣:٣٢١٧:٥٧:٤٤١٨:١٥:٣٦٢٣:٢٢:٢٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٠٩:٣٥١٢:٠٣:١٣١٧:٥٦:٢٠١٨:١٤:١٣٢٣:٢٢:٠٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٠:٢١١٢:٠٢:٥٤١٧:٥٤:٥٦١٨:١٢:٥٠٢٣:٢١:٤٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١١:٠٧١٢:٠٢:٣٦١٧:٥٣:٣٣١٨:١١:٢٧٢٣:٢١:٣١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١١:٥٤١٢:٠٢:١٨١٧:٥٢:١١١٨:١٠:٠٥٢٣:٢١:١٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٢:٤٠١٢:٠٢:٠٠١٧:٥٠:٤٩١٨:٠٨:٤٤٢٣:٢٠:٥٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٣:٢٧١٢:٠١:٤٣١٧:٤٩:٢٧١٨:٠٧:٢٣٢٣:٢٠:٣٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٤:١٥١٢:٠١:٢٦١٧:٤٨:٠٦١٨:٠٦:٠٣٢٣:٢٠:٢١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٥:٠٢١٢:٠١:٠٩١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٤:٤٣٢٣:٢٠:٠٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٥:٥١١٢:٠٠:٥٣١٧:٤٥:٢٦١٨:٠٣:٢٥٢٣:١٩:٤٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٦:٣٩١٢:٠٠:٣٨١٧:٤٤:٠٧١٨:٠٢:٠٦٢٣:١٩:٣٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٧:٢٨١٢:٠٠:٢٣١٧:٤٢:٤٨١٨:٠٠:٤٩٢٣:١٩:١٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٨:١٧١٢:٠٠:٠٩١٧:٤١:٣٠١٧:٥٩:٣٢٢٣:١٩:٠١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٢٠٦:١٩:٠٦١١:٥٩:٥٥١٧:٤٠:١٣١٧:٥٨:١٧٢٣:١٨:٤٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٩:٥٦١١:٥٩:٤١١٧:٣٨:٥٧١٧:٥٧:٠٢٢٣:١٨:٣١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٠:٤٦١١:٥٩:٢٩١٧:٣٧:٤١١٧:٥٥:٤٨٢٣:١٨:١٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢١:٣٧١١:٥٩:١٧١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٤:٣٤٢٣:١٨:٠٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٢:٢٨١١:٥٩:٠٥١٧:٣٥:١٣١٧:٥٣:٢٢٢٣:١٧:٥٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٣:١٩١١:٥٨:٥٤١٧:٣٤:٠٠١٧:٥٢:١١٢٣:١٧:٣٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٤:١١١١:٥٨:٤٤١٧:٣٢:٤٨١٧:٥١:٠٠٢٣:١٧:٢٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٥:٠٣١١:٥٨:٣٤١٧:٣١:٣٧١٧:٤٩:٥١٢٣:١٧:١٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قهاوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قهاوند شهر قهاوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قهاوند شهر قهاوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قهاوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قهاوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قهاوند

قَهاوَند مرکز بخش شرا شهرستان همدان است. جمعیت شهر قهاوند ۷۳۵۶ نفر در سال ۱۳۹۰ است. از روستاهای بزرگ بخش قهاوند می‌توان به روستای کوزره اشاره کرد

شهر قهاوند در ویکیپدیا

شهر قهاوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قهاوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قهاوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قهاوند بر روی نقشه

شهر قهاوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قهاوند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قهاوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قهاوند
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قهاوند + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر قهاوند + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر قهاوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قهاوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قهاوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قهاوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قهاوند رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قهاوند
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قهاوند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قهاوند
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قهاوند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قهاوند
زمان پخش اذان آنلاین به افق قهاوند
افق شرعی امروز فردا قهاوند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قهاوند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قهاوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو