جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قندک

زام | تربت جام | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز قندک


اذان صبح: ٠٣:٢٨:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:١٢:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٠٧

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قندک (شهرستان تربت جام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای قندک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قندک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قندک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

راكفلر
شكست بیش از موفقیت آموزنده است؛ كسی كه هیچگاه اشتباه نمی كند، هرگز به جایی نمی رسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قندک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قندک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قندک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قندک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قندک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قندک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٥:٤١١٢:٢٦:٤٠١٨:٥٨:١٣١٩:١٦:٤٢٢٣:٤٢:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٤:٢٣١٢:٢٦:٢٦١٨:٥٩:٠٢١٩:١٧:٣٣٢٣:٤٢:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٣:٠٦١٢:٢٦:١١١٨:٥٩:٥١١٩:١٨:٢٤٢٣:٤١:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥١:٥٠١٢:٢٥:٥٨١٩:٠٠:٤٠١٩:١٩:١٥٢٣:٤١:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٠:٣٤١٢:٢٥:٤٤١٩:٠١:٢٨١٩:٢٠:٠٦٢٣:٤١:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٤٩:١٩١٢:٢٥:٣١١٩:٠٢:١٧١٩:٢٠:٥٨٢٣:٤٠:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٨:٠٤١٢:٢٥:١٨١٩:٠٣:٠٦١٩:٢١:٤٩٢٣:٤٠:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٦:٥١١٢:٢٥:٠٦١٩:٠٣:٥٥١٩:٢٢:٤٠٢٣:٤٠:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٥:٣٨١٢:٢٤:٥٤١٩:٠٤:٤٤١٩:٢٣:٣٢٢٣:٣٩:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٤:٢٦١٢:٢٤:٤٣١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٤:٢٤٢٣:٣٩:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٣:١٣٠٥:٤٣:١٥١٢:٢٤:٣٢١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٥:١٥٢٣:٣٩:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١١:٤٥٠٥:٤٢:٠٥١٢:٢٤:٢١١٩:٠٧:١١١٩:٢٦:٠٧٢٣:٣٨:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٠:١٧٠٥:٤٠:٥٥١٢:٢٤:١١١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٦:٥٩٢٣:٣٨:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٣٩:٤٧١٢:٢٤:٠٢١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٧:٥١٢٣:٣٨:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢٣:٥٣١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٨:٤٣٢٣:٣٧:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٣٧:٣٣١٢:٢٣:٤٤١٩:١٠:٢٨١٩:٢٩:٣٥٢٣:٣٧:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٣٦:٢٨١٢:٢٣:٣٦١٩:١١:١٧١٩:٣٠:٢٧٢٣:٣٧:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣٥:٢٤١٢:٢٣:٢٩١٩:١٢:٠٦١٩:٣١:١٩٢٣:٣٦:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠١:٤٦٠٥:٣٤:٢١١٢:٢٣:٢٢١٩:١٢:٥٥١٩:٣٢:١١٢٣:٣٦:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٣٣:١٩١٢:٢٣:١٦١٩:١٣:٤٤١٩:٣٣:٠٣٢٣:٣٦:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٥٩:٠٣٠٥:٣٢:١٨١٢:٢٣:١٠١٩:١٤:٣٤١٩:٣٣:٥٥٢٣:٣٦:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٧:٤٣٠٥:٣١:١٨١٢:٢٣:٠٥١٩:١٥:٢٣١٩:٣٤:٤٧٢٣:٣٥:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٦:٢٤٠٥:٣٠:٢٠١٢:٢٣:٠٠١٩:١٦:١٢١٩:٣٥:٣٩٢٣:٣٥:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٥:٠٦٠٥:٢٩:٢٣١٢:٢٢:٥٦١٩:١٧:٠٠١٩:٣٦:٣١٢٣:٣٥:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٣:٤٩٠٥:٢٨:٢٧١٢:٢٢:٥٣١٩:١٧:٤٩١٩:٣٧:٢٢٢٣:٣٥:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٢:٣٣٠٥:٢٧:٣٢١٢:٢٢:٥٠١٩:١٨:٣٨١٩:٣٨:١٤٢٣:٣٤:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥١:١٩٠٥:٢٦:٣٩١٢:٢٢:٤٨١٩:١٩:٢٦١٩:٣٩:٠٦٢٣:٣٤:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٠:٠٦٠٥:٢٥:٤٧١٢:٢٢:٤٦١٩:٢٠:١٥١٩:٣٩:٥٧٢٣:٣٤:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٨:٥٤٠٥:٢٤:٥٦١٢:٢٢:٤٥١٩:٢١:٠٣١٩:٤٠:٤٨٢٣:٣٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قندک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قندک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قندک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قندک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قندک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قندک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قندک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قندک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قندک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قندک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قندک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قندک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قندک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قندک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قندک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قندک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قندک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٢٠٥:١٨:١٥١٢:٢٣:٠١١٩:٢٨:١١١٩:٤٨:٢٤٢٣:٣٣:٠٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٦٠٥:١٧:٤٠١٢:٢٣:٠٦١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٩:١١٢٣:٣٣:٠٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٢٠٥:١٧:٠٦١٢:٢٣:١١١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٩:٥٧٢٣:٣٣:٠٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٠٠٥:١٦:٣٣١٢:٢٣:١٧١٩:٣٠:٢٢١٩:٥٠:٤٣٢٣:٣٢:٥٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٠٠٥:١٦:٠٢١٢:٢٣:٢٣١٩:٣١:٠٥١٩:٥١:٢٨٢٣:٣٢:٥٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٢٠٥:١٥:٣٣١٢:٢٣:٢٩١٩:٣١:٤٦١٩:٥٢:١٢٢٣:٣٢:٥١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٦٠٥:١٥:٠٥١٢:٢٣:٣٦١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٢:٥٦٢٣:٣٢:٥٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٢٠٥:١٤:٣٩١٢:٢٣:٤٤١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٣:٣٩٢٣:٣٢:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٠٠٥:١٤:١٥١٢:٢٣:٥٢١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٤:٢١٢٣:٣٢:٤٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٥٠٠٥:١٣:٥٢١٢:٢٤:٠٠١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٥:٠٢٢٣:٣٢:٥٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:١٣٠٥:١٣:٣١١٢:٢٤:٠٩١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٥:٤٢٢٣:٣٢:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣٧٠٥:١٣:١١١٢:٢٤:١٨١٩:٣٥:٤١١٩:٥٦:٢١٢٣:٣٢:٥٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٠٤٠٥:١٢:٥٣١٢:٢٤:٢٨١٩:٣٦:١٨١٩:٥٦:٥٩٢٣:٣٢:٥٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٣٣٠٥:١٢:٣٧١٢:٢٤:٣٧١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٧:٣٧٢٣:٣٢:٥٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٠٤٠٥:١٢:٢٢١٢:٢٤:٤٨١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٨:١٣٢٣:٣٣:٠٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٣٧٠٥:١٢:٠٩١٢:٢٤:٥٨١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٨:٤٨٢٣:٣٣:٠٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٣٠٥:١١:٥٨١٢:٢٥:٠٩١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٩:٢١٢٣:٣٣:١٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٥١٠٥:١١:٤٨١٢:٢٥:٢٠١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٩:٥٤٢٣:٣٣:١٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٣٢٠٥:١١:٤٠١٢:٢٥:٣١١٩:٣٩:٣٣٢٠:٠٠:٢٦٢٣:٣٣:٢٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:١٤٠٥:١١:٣٤١٢:٢٥:٤٣١٩:٤٠:٠٢٢٠:٠٠:٥٦٢٣:٣٣:٣١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٠٠٠٥:١١:٢٩١٢:٢٥:٥٥١٩:٤٠:٣٠٢٠:٠١:٢٥٢٣:٣٣:٣٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤٨٠٥:١١:٢٦١٢:٢٦:٠٧١٩:٤٠:٥٧٢٠:٠١:٥٢٢٣:٣٣:٤٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣٨٠٥:١١:٢٥١٢:٢٦:١٩١٩:٤١:٢٢٢٠:٠٢:١٩٢٣:٣٣:٥٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣٠٠٥:١١:٢٥١٢:٢٦:٣٢١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٢:٤٤٢٣:٣٤:٠٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٥٠٥:١١:٢٧١٢:٢٦:٤٥١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٣:٠٧٢٣:٣٤:١٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٣٠٥:١١:٣٠١٢:٢٦:٥٧١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٣:٢٩٢٣:٣٤:٢٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٣٠٥:١١:٣٥١٢:٢٧:١٠١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٣:٥٠٢٣:٣٤:٣٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٥٠٥:١١:٤٢١٢:٢٧:٢٣١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٤:٠٩٢٣:٣٤:٤٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣٠٠٥:١١:٥٠١٢:٢٧:٣٧١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٤:٢٦٢٣:٣٥:٠٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣٨٠٥:١١:٥٩١٢:٢٧:٥٠١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٤:٤٢٢٣:٣٥:١٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤٧٠٥:١٢:١٠١٢:٢٨:٠٣١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٤:٥٧٢٣:٣٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قندک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قندک روستای قندک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قندک روستای قندک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قندک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قندک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قندک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قندک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قندک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قندک

روستای قندک بر روی نقشه

روستای قندک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قندک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قندک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قندک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قندک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قندک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قندک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قندک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قندک رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قندک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قندک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قندک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قندک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قندک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق قندک
زمان پخش اذان زنده به افق قندک
جدول اوقات شرعی امروز فردا قندک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قندک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو