جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قندک

زام | تربت جام | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز قندک


اذان صبح: ٠٤:٢٠:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:١٥
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٠٨:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٢٧:١٢
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٠٤

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قندک (شهرستان تربت جام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای قندک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قندک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قندک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

اُرد بزرگ
اندیشه برتر در روزهای طوفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قندک

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قندک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قندک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قندک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قندک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قندک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١١:٢٤٠٥:٤١:٤٨١٢:٢٤:٢٠١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٦:٢٠٢٣:٣٨:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤٠:٣٩١٢:٢٤:١٠١٩:٠٨:١٣١٩:٢٧:١٢٢٣:٣٨:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٣٩:٣١١٢:٢٤:٠١١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٨:٠٤٢٣:٣٨:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٣٨:٢٤١٢:٢٣:٥٢١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٨:٥٧٢٣:٣٧:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٣٧:١٨١٢:٢٣:٤٤١٩:١٠:٤١١٩:٢٩:٤٩٢٣:٣٧:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٦:١٤١٢:٢٣:٣٦١٩:١١:٣٠١٩:٣٠:٤١٢٣:٣٧:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٣٥:١٠١٢:٢٣:٢٩١٩:١٢:٢٠١٩:٣١:٣٣٢٣:٣٦:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠١:٢٧٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٣:٢٢١٩:١٣:٠٩١٩:٣٢:٢٥٢٣:٣٦:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٠:٠٥٠٥:٣٣:٠٥١٢:٢٣:١٦١٩:١٣:٥٨١٩:٣٣:١٧٢٣:٣٦:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٨:٤٤٠٥:٣٢:٠٤١٢:٢٣:١٠١٩:١٤:٤٧١٩:٣٤:٠٩٢٣:٣٦:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٣١:٠٥١٢:٢٣:٠٥١٩:١٥:٣٦١٩:٣٥:٠١٢٣:٣٥:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٦:٠٦٠٥:٣٠:٠٧١٢:٢٣:٠٠١٩:١٦:٢٥١٩:٣٥:٥٣٢٣:٣٥:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٤:٤٨٠٥:٢٩:١٠١٢:٢٢:٥٧١٩:١٧:١٣١٩:٣٦:٤٤٢٣:٣٥:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٣:٣١٠٥:٢٨:١٤١٢:٢٢:٥٣١٩:١٨:٠٢١٩:٣٧:٣٦٢٣:٣٥:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٢:١٦٠٥:٢٧:٢٠١٢:٢٢:٥٠١٩:١٨:٥٠١٩:٣٨:٢٧٢٣:٣٤:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥١:٠٢٠٥:٢٦:٢٧١٢:٢٢:٤٨١٩:١٩:٣٨١٩:٣٩:١٨٢٣:٣٤:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٩:٤٩٠٥:٢٥:٣٥١٢:٢٢:٤٦١٩:٢٠:٢٦١٩:٤٠:٠٩٢٣:٣٤:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٨:٣٧٠٥:٢٤:٤٤١٢:٢٢:٤٥١٩:٢١:١٤١٩:٤١:٠٠٢٣:٣٤:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٧:٢٧٠٥:٢٣:٥٥١٢:٢٢:٤٥١٩:٢٢:٠٢١٩:٤١:٥١٢٣:٣٤:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٦:١٩٠٥:٢٣:٠٨١٢:٢٢:٤٥١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٢:٤١٢٣:٣٤:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٥:١١٠٥:٢٢:٢٢١٢:٢٢:٤٥١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٣:٣١٢٣:٣٣:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٤:٠٦٠٥:٢١:٣٧١٢:٢٢:٤٧١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٤:٢١٢٣:٣٣:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:٠٢٠٥:٢٠:٥٣١٢:٢٢:٤٨١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٥:١٠٢٣:٣٣:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤١:٥٩٠٥:٢٠:١٢١٢:٢٢:٥١١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٥:٥٩٢٣:٣٣:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٠:٥٨٠٥:١٩:٣١١٢:٢٢:٥٤١٩:٢٦:٤١١٩:٤٦:٤٨٢٣:٣٣:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٩:٥٩٠٥:١٨:٥٣١٢:٢٢:٥٧١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٧:٣٦٢٣:٣٣:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:٠٢٠٥:١٨:١٥١٢:٢٣:٠١١٩:٢٨:١١١٩:٤٨:٢٤٢٣:٣٣:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:٠٦٠٥:١٧:٤٠١٢:٢٣:٠٦١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٩:١١٢٣:٣٣:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:١٢٠٥:١٧:٠٦١٢:٢٣:١١١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٩:٥٧٢٣:٣٣:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قندک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قندک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قندک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قندک

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای قندک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قندک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قندک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای قندک

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قندک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای قندک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای قندک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قندک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قندک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قندک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای قندک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قندک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قندک

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠٩٠٥:٢٨:٢٤١٢:٣٢:٥٣١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٧:٠٦٢٣:٤٣:٣٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:١٢٠٥:٢٩:٠٦١٢:٣٢:٥٥١٩:٣٦:١٨١٩:٥٦:٢٢٢٣:٤٣:٤٧
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:١٥٠٥:٢٩:٥٠١٢:٣٢:٥٦١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٥:٣٨٢٣:٤٣:٥٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:١٩٠٥:٣٠:٣٣١٢:٣٢:٥٦١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٤:٥١٢٣:٤٤:٠٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٣١:١٧١٢:٣٢:٥٦١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٤:٠٣٢٣:٤٤:١٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٩٠٥:٣٢:٠٢١٢:٣٢:٥٥١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٣:١٤٢٣:٤٤:٢٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٤٠٥:٣٢:٤٦١٢:٣٢:٥٤١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٢:٢٤٢٣:٤٤:٣٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٠٠٥:٣٣:٣١١٢:٣٢:٥٢١٩:٣١:٤٥١٩:٥١:٣١٢٣:٤٤:٤٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٦٠٥:٣٤:١٦١٢:٣٢:٤٩١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:٣٨٢٣:٤٤:٥٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٣٥:٠١١٢:٣٢:٤٦١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٩:٤٣٢٣:٤٥:٠٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٣٥:٤٧١٢:٣٢:٤٢١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٤٦٢٣:٤٥:٠٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٤٠٥:٣٦:٣٢١٢:٣٢:٣٨١٩:٢٨:١٥١٩:٤٧:٤٩٢٣:٤٥:١٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:١١٠٥:٣٧:١٨١٢:٣٢:٣٣١٩:٢٧:١٩١٩:٤٦:٥٠٢٣:٤٥:١٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٧٠٥:٣٨:٠٤١٢:٣٢:٢٧١٩:٢٦:٢١١٩:٤٥:٤٩٢٣:٤٥:٢٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٤٠٥:٣٨:٥٠١٢:٣٢:٢١١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٤:٤٨٢٣:٤٥:٢٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٣٩:٣٥١٢:٣٢:١٤١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٣:٤٥٢٣:٤٥:٣٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٤٠:٢١١٢:٣٢:٠٧١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:٤١٢٣:٤٥:٣٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤١:٠٧١٢:٣١:٥٩١٩:٢٢:١٩١٩:٤١:٣٦٢٣:٤٥:٣٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤١:٥٣١٢:٣١:٥٠١٩:٢١:١٦١٩:٤٠:٢٩٢٣:٤٥:٣٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣١:٤١١٩:٢٠:١١١٩:٣٩:٢٢٢٣:٤٥:٣٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٣:٢٥١٢:٣١:٣١١٩:١٩:٠٦١٩:٣٨:١٣٢٣:٤٥:٣٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٤:١١١٢:٣١:٢١١٩:١٧:٥٩١٩:٣٧:٠٤٢٣:٤٥:٣٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣١:١٠١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:٥٣٢٣:٤٥:٣٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٥:٤٢١٢:٣٠:٥٨١٩:١٥:٤٢١٩:٣٤:٤١٢٣:٤٥:٣١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٩٠٥:٤٦:٢٨١٢:٣٠:٤٦١٩:١٤:٣٢١٩:٣٣:٢٩٢٣:٤٥:٢٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٧:١٣١٢:٣٠:٣٤١٩:١٣:٢١١٩:٣٢:١٥٢٣:٤٥:٢٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٧:٥٩١٢:٣٠:٢٠١٩:١٢:٠٩١٩:٣١:٠١٢٣:٤٥:٢٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٨:٤٤١٢:٣٠:٠٧١٩:١٠:٥٧١٩:٢٩:٤٥٢٣:٤٥:١٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٤٠٥:٤٩:٢٩١٢:٢٩:٥٣١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٨:٢٩٢٣:٤٥:١٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٠:١٥١٢:٢٩:٣٨١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٧:١٢٢٣:٤٥:٠٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥١:٠٠١٢:٢٩:٢٣١٩:٠٧:١٣١٩:٢٥:٥٥٢٣:٤٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قندک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قندک روستای قندک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قندک روستای قندک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قندک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قندک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قندک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قندک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قندک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قندک

روستای قندک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قندک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قندک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قندک
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قندک + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای قندک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قندک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قندک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قندک رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قندک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قندک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قندک
زمان پخش اذان آنلاین به افق قندک
زمان پخش اذان زنده به افق قندک
جدول اوقات شرعی امروز فردا قندک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قندک
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قندک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قندک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو