جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قندچگردی

لاشارجنوبی | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز قندچگردی

اذان صبح: ٠٤:١٧:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:١٨
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:١٢
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٢٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٢:٠٩

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قندچگردی (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای قندچگردی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قندچگردی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قندچگردی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گاندی
می‌توان امیدوار بود كه فردی خشن، روزی دست از خشونت بردارد، ولی چنین امیدی در مورد ترسویان وجود ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قندچگردی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قندچگردی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قندچگردی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قندچگردی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قندچگردی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قندچگردی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:١٨٠٦:٠٧:٣٩١٢:٣٠:٢٦١٨:٥٣:٣٦١٩:١٠:٢٣٢٣:٥٠:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٦:٤٠١٢:٣٠:١١١٨:٥٤:٠٧١٩:١٠:٥٥٢٣:٥٠:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٠٥:٤١١٢:٢٩:٥٧١٨:٥٤:٣٧١٩:١١:٢٧٢٣:٥٠:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٠٤:٤٣١٢:٢٩:٤٣١٨:٥٥:٠٧١٩:١١:٥٩٢٣:٤٩:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٣:٤٥١٢:٢٩:٣٠١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:٣١٢٣:٤٩:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٢:٤٨١٢:٢٩:١٧١٨:٥٦:٠٩١٩:١٣:٠٤٢٣:٤٩:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠١:٥٢١٢:٢٩:٠٤١٨:٥٦:٣٩١٩:١٣:٣٦٢٣:٤٩:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٠:٥٧١٢:٢٨:٥٢١٨:٥٧:١٠١٩:١٤:٠٩٢٣:٤٨:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٠:٠٢١٢:٢٨:٤٠١٨:٥٧:٤٢١٩:١٤:٤٢٢٣:٤٨:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٩:١٠٠٥:٥٩:٠٧١٢:٢٨:٢٩١٨:٥٨:١٣١٩:١٥:١٥٢٣:٤٨:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٠٥٠٥:٥٨:١٤١٢:٢٨:١٨١٨:٥٨:٤٤١٩:١٥:٤٨٢٣:٤٧:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٠١٠٥:٥٧:٢١١٢:٢٨:٠٧١٨:٥٩:١٦١٩:١٦:٢٢٢٣:٤٧:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٥٧٠٥:٥٦:٣٠١٢:٢٧:٥٧١٨:٥٩:٤٧١٩:١٦:٥٥٢٣:٤٧:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٥:٣٩١٢:٢٧:٤٨١٩:٠٠:١٩١٩:١٧:٢٩٢٣:٤٧:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٤:٤٩١٢:٢٧:٣٩١٩:٠٠:٥١١٩:١٨:٠٣٢٣:٤٦:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٥٣:٥٩١٢:٢٧:٣٠١٩:٠١:٢٣١٩:١٨:٣٧٢٣:٤٦:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:٤٨٠٥:٥٣:١١١٢:٢٧:٢٢١٩:٠١:٥٥١٩:١٩:١١٢٣:٤٦:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٢:٢٤١٢:٢٧:١٥١٩:٠٢:٢٨١٩:١٩:٤٦٢٣:٤٦:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥١:٣٧١٢:٢٧:٠٨١٩:٠٣:٠٠١٩:٢٠:٢١٢٣:٤٥:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٠:٥٢١٢:٢٧:٠٢١٩:٠٣:٣٣١٩:٢٠:٥٥٢٣:٤٥:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٦:٥٦١٩:٠٤:٠٦١٩:٢١:٣٠٢٣:٤٥:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٤٩:٢٤١٢:٢٦:٥١١٩:٠٤:٣٩١٩:٢٢:٠٥٢٣:٤٥:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٠١٠٥:٤٨:٤١١٢:٢٦:٤٦١٩:٠٥:١٢١٩:٢٢:٤١٢٣:٤٥:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٤٨:٠٠١٢:٢٦:٤٢١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٣:١٦٢٣:٤٤:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:١٣٠٥:٤٧:٢٠١٢:٢٦:٣٩١٩:٠٦:١٨١٩:٢٣:٥١٢٣:٤٤:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٢١٠٥:٤٦:٤٠١٢:٢٦:٣٦١٩:٠٦:٥١١٩:٢٤:٢٧٢٣:٤٤:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٦:٠٢١٢:٢٦:٣٤١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٠٢٢٣:٤٤:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٣٩٠٥:٤٥:٢٥١٢:٢٦:٣٢١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٥:٣٨٢٣:٤٤:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٤٤:٥٠١٢:٢٦:٣١١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٦:١٣٢٣:٤٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قندچگردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قندچگردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قندچگردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قندچگردی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قندچگردی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قندچگردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قندچگردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قندچگردی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای قندچگردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قندچگردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قندچگردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قندچگردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قندچگردی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قندچگردی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای قندچگردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قندچگردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قندچگردی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قندچگردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قندچگردی روستای قندچگردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قندچگردی روستای قندچگردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قندچگردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قندچگردی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قندچگردی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قندچگردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قندچگردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قندچگردی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٣٧:٤٥١٢:٣٢:٠٢١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:٥٢٢٣:٤٧:٢١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣٧:٥٩١٢:٣٢:١٥١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٥:٠٤٢٣:٤٧:٣٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٣٨:١٤١٢:٣٢:٢٨١٩:٢٦:٤١١٩:٤٥:١٤٢٣:٤٧:٤٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٣٨:٢٩١٢:٣٢:٤١١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٢٤٢٣:٤٨:٠٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٤٠٥:٣٨:٤٦١٢:٣٢:٥٤١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٥:٣٢٢٣:٤٨:١٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٣٩:٠٣١٢:٣٣:٠٦١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٥:٣٩٢٣:٤٨:٣١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٣٩:٢٢١٢:٣٣:١٩١٩:٢٧:١٢١٩:٤٥:٤٤٢٣:٤٨:٤٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٧٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٣:٣١١٩:٢٧:١٧١٩:٤٥:٤٩٢٣:٤٨:٥٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤١٠٥:٤٠:٠١١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:٥١٢٣:٤٩:١٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٦٠٥:٤٠:٢١١٢:٣٣:٥٥١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:٥٣٢٣:٤٩:٢٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٤:٠٧١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٥٣٢٣:٤٩:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٩٠٥:٤١:٠٥١٢:٣٤:١٨١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٥٢٢٣:٤٩:٥٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٨٠٥:٤١:٢٧١٢:٣٤:٢٩١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:٥٠٢٣:٥٠:١٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٧٠٥:٤١:٥١١٢:٣٤:٣٩١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٥:٤٦٢٣:٥٠:٢٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٧:١٦١٩:٤٥:٤١٢٣:٥٠:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣٥:٠٠١٩:٢٧:١١١٩:٤٥:٣٥٢٣:٥٠:٥١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٢٠٥:٤٣:٠٤١٢:٣٥:٠٩١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٢٧٢٣:٥١:٠٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٥:١٨١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:١٨٢٣:٥١:١٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٥:٢٧١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:٠٧٢٣:٥١:٣١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٤:٢٣١٢:٣٥:٣٥١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٥٦٢٣:٥١:٤٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٤:٥٠١٢:٣٥:٤٣١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٤:٤٢٢٣:٥١:٥٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٥:١٨١٢:٣٥:٥١١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٢٨٢٣:٥٢:٠٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٥:٤٦١٢:٣٥:٥٨١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:١٢٢٣:٥٢:٢١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٦:١٤١٢:٣٦:٠٥١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:٥٤٢٣:٥٢:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٤٦:٤٣١٢:٣٦:١١١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٣٦٢٣:٥٢:٤٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٤٧:١٢١٢:٣٦:١٦١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٣:١٦٢٣:٥٢:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٦:٢١١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:٥٤٢٣:٥٣:٠٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٨:١١١٢:٣٦:٢٦١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٢:٣٢٢٣:٥٣:١٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٤٨:٤١١٢:٣٦:٣٠١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٠٨٢٣:٥٣:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٤٩:١١١٢:٣٦:٣٤١٩:٢٣:٤١١٩:٤١:٤٢٢٣:٥٣:٣٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٤٩:٤١١٢:٣٦:٣٧١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:١٦٢٣:٥٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قندچگردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قندچگردی روستای قندچگردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قندچگردی روستای قندچگردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قندچگردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قندچگردی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قندچگردی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قندچگردی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قندچگردی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قندچگردی

روستای قندچگردی بر روی نقشه

روستای قندچگردی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قندچگردی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قندچگردی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قندچگردی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قندچگردی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای قندچگردی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قندچگردی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قندچگردی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قندچگردی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قندچگردی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قندچگردی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا قندچگردی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قندچگردی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قندچگردی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قندچگردی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قندچگردی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قندچگردی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قندچگردی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قندچگردی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قندچگردی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو