جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قندچگردی

لاشارجنوبی | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز قندچگردی


اذان صبح: ٠٤:٣٥:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٤٨
اذان ظهر: ١١:١٦:٢٤
غروب آفتاب: ١٦:٣٧:٤٧
اذان مغرب: ١٦:٥٥:٢٤
نیمه شب: ٢٢:٣٦:٥٢

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قندچگردی (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای قندچگردی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قندچگردی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قندچگردی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
از تعظیم خداست تعظیم پیران كردن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قندچگردی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قندچگردی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قندچگردی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قندچگردی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قندچگردی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قندچگردی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٦:١٨١٢:٢٧:٥٦١٨:٥٩:٥٦١٩:١٧:٠٤٢٣:٤٧:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٣٩٠٥:٥٥:٢٧١٢:٢٧:٤٦١٩:٠٠:٢٨١٩:١٧:٣٨٢٣:٤٧:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٣٧٠٥:٥٤:٣٧١٢:٢٧:٣٨١٩:٠١:٠٠١٩:١٨:١٣٢٣:٤٦:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٣:٤٩١٢:٢٧:٢٩١٩:٠١:٣٢١٩:١٨:٤٧٢٣:٤٦:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٣:٠١١٢:٢٧:٢٢١٩:٠٢:٠٥١٩:١٩:٢١٢٣:٤٦:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٢:١٣١٢:٢٧:١٤١٩:٠٢:٣٧١٩:١٩:٥٦٢٣:٤٦:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥١:٢٧١٢:٢٧:٠٨١٩:٠٣:١٠١٩:٢٠:٣١٢٣:٤٥:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٠:٤٢١٢:٢٧:٠٢١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:٠٥٢٣:٤٥:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٤١٠٥:٤٩:٥٨١٢:٢٦:٥٦١٩:٠٤:١٥١٩:٢١:٤٠٢٣:٤٥:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٤٩:١٤١٢:٢٦:٥١١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٢:١٥٢٣:٤٥:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٤٨:٣٢١٢:٢٦:٤٦١٩:٠٥:٢١١٩:٢٢:٥٠٢٣:٤٥:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٤٧:٥١١٢:٢٦:٤٢١٩:٠٥:٥٤١٩:٢٣:٢٥٢٣:٤٤:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٠١٠٥:٤٧:١١١٢:٢٦:٣٩١٩:٠٦:٢٧١٩:٢٤:٠٠٢٣:٤٤:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٤٦:٣٢١٢:٢٦:٣٦١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٤:٣٦٢٣:٤٤:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:١٨٠٥:٤٥:٥٤١٢:٢٦:٣٤١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٥:١١٢٣:٤٤:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٥:١٧١٢:٢٦:٣٢١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٥:٤٦٢٣:٤٤:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤٤:٤١١٢:٢٦:٣١١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٦:٢٢٢٣:٤٤:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٤:٠٧١٢:٢٦:٣٠١٩:٠٩:١٣١٩:٢٦:٥٧٢٣:٤٤:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٣:٣٣١٢:٢٦:٣١١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٧:٣٢٢٣:٤٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٣:٠١١٢:٢٦:٣١١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٠٨٢٣:٤٣:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٢:٣٠١٢:٢٦:٣٢١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٤٣٢٣:٤٣:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٢:٠١١٢:٢٦:٣٤١٩:١١:٢٥١٩:٢٩:١٨٢٣:٤٣:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:١٢٠٥:٤١:٣٢١٢:٢٦:٣٧١٩:١١:٥٨١٩:٢٩:٥٣٢٣:٤٣:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤١:٠٥١٢:٢٦:٤٠١٩:١٢:٣١١٩:٣٠:٢٨٢٣:٤٣:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٠:٣٩١٢:٢٦:٤٣١٩:١٣:٠٤١٩:٣١:٠٢٢٣:٤٣:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٠:١٤١٢:٢٦:٤٧١٩:١٣:٣٦١٩:٣١:٣٧٢٣:٤٣:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤١٠٥:٣٩:٥١١٢:٢٦:٥٢١٩:١٤:٠٨١٩:٣٢:١١٢٣:٤٣:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٠٧٠٥:٣٩:٢٨١٢:٢٦:٥٧١٩:١٤:٤٠١٩:٣٢:٤٥٢٣:٤٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٢:٣٤٠٥:٣٩:٠٨١٢:٢٧:٠٢١٩:١٥:١٢١٩:٣٣:١٨٢٣:٤٣:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قندچگردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قندچگردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قندچگردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قندچگردی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای قندچگردی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قندچگردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قندچگردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای قندچگردی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای قندچگردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای قندچگردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای قندچگردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قندچگردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قندچگردی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قندچگردی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قندچگردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قندچگردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قندچگردی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٠٠٥:٥٤:٠٣١١:١٦:٠٨١٦:٣٨:٠٠١٦:٥٥:٣٥٢٢:٣٦:٣٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٨٠٥:٥٤:٤٨١١:١٦:٢٤١٦:٣٧:٤٧١٦:٥٥:٢٤٢٢:٣٦:٥٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٧٠٥:٥٥:٣٣١١:١٦:٤١١٦:٣٧:٣٦١٦:٥٥:١٥٢٢:٣٧:٠٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٦٠٥:٥٦:١٨١١:١٦:٥٨١٦:٣٧:٢٧١٦:٥٥:٠٧٢٢:٣٧:٢١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٥٠٥:٥٧:٠٣١١:١٧:١٧١٦:٣٧:١٩١٦:٥٥:٠١٢٢:٣٧:٣٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٤٠٥:٥٧:٤٨١١:١٧:٣٦١٦:٣٧:١٢١٦:٥٤:٥٦٢٢:٣٧:٥٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٣٠٥:٥٨:٣٣١١:١٧:٥٦١٦:٣٧:٠٨١٦:٥٤:٥٣٢٢:٣٨:١٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٢٠٥:٥٩:١٨١١:١٨:١٧١٦:٣٧:٠٤١٦:٥٤:٥١٢٢:٣٨:٢٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٠:٠٣١١:١٨:٣٨١٦:٣٧:٠٣١٦:٥٤:٥١٢٢:٣٨:٤٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٠:٤٧١١:١٩:٠٠١٦:٣٧:٠٣١٦:٥٤:٥٢٢٢:٣٩:٠٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠١:٣١١١:١٩:٢٢١٦:٣٧:٠٤١٦:٥٤:٥٥٢٢:٣٩:٢٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٢:١٥١١:١٩:٤٥١٦:٣٧:٠٧١٦:٥٤:٥٩٢٢:٣٩:٤٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٢:٥٩١١:٢٠:٠٩١٦:٣٧:١٢١٦:٥٥:٠٥٢٢:٤٠:٠٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٣:٤٢١١:٢٠:٣٤١٦:٣٧:١٨١٦:٥٥:١٣٢٢:٤٠:٣٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٤:٢٤١١:٢٠:٥٨١٦:٣٧:٢٥١٦:٥٥:٢١٢٢:٤٠:٥٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٥:٠٦١١:٢١:٢٤١٦:٣٧:٣٤١٦:٥٥:٣١٢٢:٤١:١٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٥:٤٨١١:٢١:٥٠١٦:٣٧:٤٥١٦:٥٥:٤٣٢٢:٤١:٤٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٦:٢٩١١:٢٢:١٦١٦:٣٧:٥٧١٦:٥٥:٥٦٢٢:٤٢:٠٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٧:١٠١١:٢٢:٤٣١٦:٣٨:١٠١٦:٥٦:١١٢٢:٤٢:٢٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٠٧:٤٩١١:٢٣:١٠١٦:٣٨:٢٥١٦:٥٦:٢٧٢٢:٤٢:٥٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٨:٢٩١١:٢٣:٣٨١٦:٣٨:٤٢١٦:٥٦:٤٤٢٢:٤٣:٢١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٠٩:٠٧١١:٢٤:٠٦١٦:٣٩:٠٠١٦:٥٧:٠٢٢٢:٤٣:٤٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٠٩:٤٥١١:٢٤:٣٤١٦:٣٩:١٩١٦:٥٧:٢٢٢٢:٤٤:١٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٠:٢٢١١:٢٥:٠٣١٦:٣٩:٤٠١٦:٥٧:٤٤٢٢:٤٤:٤٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٠:٥٨١١:٢٥:٣١١٦:٤٠:٠٢١٦:٥٨:٠٦٢٢:٤٥:١٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:١١:٣٣١١:٢٦:٠١١٦:٤٠:٢٥١٦:٥٨:٣٠٢٢:٤٥:٣٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٢:٠٨١١:٢٦:٣٠١٦:٤٠:٥٠١٦:٥٨:٥٥٢٢:٤٦:٠٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٢:٤١١١:٢٦:٥٩١٦:٤١:١٦١٦:٥٩:٢١٢٢:٤٦:٣٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٣:١٤١١:٢٧:٢٩١٦:٤١:٤٣١٦:٥٩:٤٩٢٢:٤٧:٠٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٣:٤٥١١:٢٧:٥٩١٦:٤٢:١٢١٧:٠٠:١٨٢٢:٤٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قندچگردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قندچگردی روستای قندچگردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قندچگردی روستای قندچگردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قندچگردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قندچگردی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قندچگردی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قندچگردی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قندچگردی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قندچگردی

روستای قندچگردی بر روی نقشه

روستای قندچگردی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قندچگردی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قندچگردی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قندچگردی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قندچگردی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای قندچگردی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قندچگردی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قندچگردی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قندچگردی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قندچگردی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قندچگردی
زمان پخش اذان آنلاین به افق قندچگردی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قندچگردی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قندچگردی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قندچگردی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قندچگردی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قندچگردی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قندچگردی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو