جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قنبرمحله

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز قنبرمحله

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٣٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٣٤

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قنبرمحله (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای قنبرمحله)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قنبرمحله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قنبرمحله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
از فقر و عیال‌مندی (پر جمعیّت بودن از نظر فرزند) و از ظلم كردن و ظلم دیدن به خدا پناه ببرید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قنبرمحله

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قنبرمحله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنبرمحله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قنبرمحله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنبرمحله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قنبرمحله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٩:١٢١٣:١٤:٢٣١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٨:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٧:٤٨١٣:١٤:٠٩١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:٢٥٠٠:٢٧:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٦:٢٥١٣:١٣:٥٥١٩:٥٢:٠٣٢٠:١١:٢٣٠٠:٢٧:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣٥:٠٢١٣:١٣:٤٢١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢٦:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٣:٤٠١٣:١٣:٢٨١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:٢٠٠٠:٢٦:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:١٨٠٦:٣٢:١٩١٣:١٣:١٦١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٦:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٣:٠٤١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:١٧٠٠:٢٥:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٩:٤٠١٣:١٢:٥٢١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:١٥٠٠:٢٥:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٨:٢١١٣:١٢:٤٠١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٥:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٧:٠٤١٣:١٢:٢٩١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٨:١٢٠٠:٢٤:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢٥:٤٧١٣:١٢:١٩١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٩:١١٠٠:٢٤:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٢:٠٩٢٠:٠٠:٢٣٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٤:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٣:١٧١٣:١١:٥٩٢٠:٠١:١٩٢٠:٢١:٠٨٠٠:٢٣:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:١١٠٦:٢٢:٠٣١٣:١١:٥٠٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٣:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٢٠:٥١١٣:١١:٤٢٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٣:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٩:٣٩١٣:١١:٣٤٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٢:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٨:٢٩١٣:١١:٢٧٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٢:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٧:١٩١٣:١١:٢٠٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٢:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٦:١١١٣:١١:١٤٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٢١:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٥:٠٤١٣:١١:٠٨٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢١:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٣:٥٩١٣:١١:٠٣٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٢١:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥١٠٦:١٢:٥٤١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢١:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٣٠٦:١١:٥١١٣:١٠:٥٤٢٠:١٠:٣١٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢٠:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٥٧٠٦:١٠:٥٠١٣:١٠:٥١٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٠:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٠:٤٨٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢٠:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٨:٥٠١٣:١٠:٤٦٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٤٧٠٠:١٩:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٧:٥٣١٣:١٠:٤٤٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٤٤٠٠:١٩:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٦:٥٧١٣:١٠:٤٣٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٥:٤١٠٠:١٩:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٠٢٠٦:٠٦:٠٢١٣:١٠:٤٣٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:٣٨٠٠:١٩:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قنبرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قنبرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قنبرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قنبرمحله

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قنبرمحله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قنبرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنبرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قنبرمحله

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قنبرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قنبرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قنبرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قنبرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنبرمحله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قنبرمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای قنبرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنبرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قنبرمحله

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قنبرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قنبرمحله روستای قنبرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قنبرمحله روستای قنبرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قنبرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنبرمحله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قنبرمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنبرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنبرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قنبرمحله

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٢:١٦١٢:٠٦:٥٧١٨:١١:٠٢١٨:٢٩:٣٧٢٣:٢٣:٥٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٣:٠٨١٢:٠٦:٣٦١٨:٠٩:٢٨١٨:٢٨:٠٣٢٣:٢٣:٣٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٤:٠٠١٢:٠٦:١٥١٨:٠٧:٥٥١٨:٢٦:٢٩٢٣:٢٣:١٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٤:٥٢١٢:٠٥:٥٥١٨:٠٦:٢١١٨:٢٤:٥٦٢٣:٢٢:٥٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٥:٤٤١٢:٠٥:٣٤١٨:٠٤:٤٨١٨:٢٣:٢٢٢٣:٢٢:٣٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٦:٣٦١٢:٠٥:١٤١٨:٠٣:١٥١٨:٢١:٤٩٢٣:٢٢:٢١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٧:٢٨١٢:٠٤:٥٣١٨:٠١:٤٢١٨:٢٠:١٧٢٣:٢٢:٠٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٨:٢١١٢:٠٤:٣٣١٨:٠٠:١٠١٨:١٨:٤٥٢٣:٢١:٤٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٩:١٤١٢:٠٤:١٤١٧:٥٨:٣٨١٨:١٧:١٣٢٣:٢١:٢٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٠:٠٧١٢:٠٣:٥٤١٧:٥٧:٠٦١٨:١٥:٤١٢٣:٢١:٠٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:١١:٠٠١٢:٠٣:٣٥١٧:٥٥:٣٤١٨:١٤:١٠٢٣:٢٠:٥٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١١:٥٤١٢:٠٣:١٦١٧:٥٤:٠٣١٨:١٢:٣٩٢٣:٢٠:٣٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٢:٤٨١٢:٠٢:٥٨١٧:٥٢:٣٣١٨:١١:٠٩٢٣:٢٠:١٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٣:٤٢١٢:٠٢:٤٠١٧:٥١:٠٢١٨:٠٩:٤٠٢٣:١٩:٥٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٤:٣٦١٢:٠٢:٢٢١٧:٤٩:٣٣١٨:٠٨:١١٢٣:١٩:٣٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٥:٣١١٢:٠٢:٠٥١٧:٤٨:٠٣١٨:٠٦:٤٣٢٣:١٩:٢٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٦:٢٦١٢:٠١:٤٨١٧:٤٦:٣٥١٨:٠٥:١٥٢٣:١٩:٠٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٧:٢١١٢:٠١:٣١١٧:٤٥:٠٧١٨:٠٣:٤٨٢٣:١٨:٤٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٨:١٧١٢:٠١:١٥١٧:٤٣:٣٩١٨:٠٢:٢١٢٣:١٨:٣٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٩:١٣١٢:٠١:٠٠١٧:٤٢:١٣١٨:٠٠:٥٦٢٣:١٨:١٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٠:٠٩١٢:٠٠:٤٥١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٩:٣١٢٣:١٨:٠١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢١:٠٦١٢:٠٠:٣٠١٧:٣٩:٢١١٧:٥٨:٠٧٢٣:١٧:٤٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٢:٠٣١٢:٠٠:١٧١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٦:٤٤٢٣:١٧:٣٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٣:٠١١٢:٠٠:٠٣١٧:٣٦:٣٣١٧:٥٥:٢١٢٣:١٧:١٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٣:٥٨١١:٥٩:٥٠١٧:٣٥:١٠١٧:٥٤:٠٠٢٣:١٧:٠٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٤:٥٦١١:٥٩:٣٨١٧:٣٣:٤٨١٧:٥٢:٣٩٢٣:١٦:٤٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٥:٥٥١١:٥٩:٢٧١٧:٣٢:٢٦١٧:٥١:٢٠٢٣:١٦:٣٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٦:٥٤١١:٥٩:١٦١٧:٣١:٠٦١٧:٥٠:٠١٢٣:١٦:٢٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٧:٥٣١١:٥٩:٠٥١٧:٢٩:٤٦١٧:٤٨:٤٣٢٣:١٦:١٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٨:٥٢١١:٥٨:٥٦١٧:٢٨:٢٨١٧:٤٧:٢٧٢٣:١٥:٥٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قنبرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قنبرمحله روستای قنبرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قنبرمحله روستای قنبرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قنبرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنبرمحله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قنبرمحله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قنبرمحله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قنبرمحله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قنبرمحله

روستای قنبرمحله بر روی نقشه

روستای قنبرمحله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قنبرمحله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قنبرمحله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قنبرمحله
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قنبرمحله + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای قنبرمحله + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قنبرمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قنبرمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قنبرمحله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قنبرمحله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قنبرمحله رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قنبرمحله
زمان پخش اذان مستقیم به افق قنبرمحله
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قنبرمحله دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قنبرمحله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قنبرمحله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قنبرمحله دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قنبرمحله
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قنبرمحله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قنبرمحله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو