جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قنبرمحله

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز قنبرمحله


اذان صبح: ٠٥:٥٣:١١
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٢٧:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٥٢:١٧
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٢٨

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قنبرمحله (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای قنبرمحله)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای قنبرمحله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قنبرمحله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

خواجه نصیر توسی
پیروزی از آن مردمانی است كه همیشه تواناییِ [ ایستادگی ] در برابر سختی ها را داشته باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قنبرمحله

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قنبرمحله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنبرمحله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قنبرمحله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنبرمحله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قنبرمحله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٦:٤٦١٣:١٢:٢٧١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢٤:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٢:١٧١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٤:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٤:١٤١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٤:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٣:٠٠١٣:١١:٥٨٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:٢٣٠٠:٢٣:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢١:٤٦١٣:١١:٤٩٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٣:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١٣٠٦:٢٠:٣٤١٣:١١:٤١٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٢١٠٠:٢٣:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٩:٢٣١٣:١١:٣٤٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢٢:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٨:١٣١٣:١١:٢٦٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٢:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٧:٠٤١٣:١١:٢٠٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٢:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٥:٥٦١٣:١١:١٣٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢١:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٤:٤٩١٣:١١:٠٨٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢١:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٣:٤٤١٣:١١:٠٣٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢١:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣١٠٦:١٢:٤٠١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٩:٥١٢٠:٣٠:١٠٠٠:٢٠:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠٣٠٦:١١:٣٧١٣:١٠:٥٤٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣١:٠٨٠٠:٢٠:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣٦٠٦:١٠:٣٦١٣:١٠:٥١٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٠:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٩:٣٦١٣:١٠:٤٨٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٢٠:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠٨:٣٧١٣:١٠:٤٦٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٤:٠١٠٠:١٩:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٧:٣٩١٣:١٠:٤٤٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:٥٨٠٠:١٩:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٦:٤٤١٣:١٠:٤٣٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٥٥٠٠:١٩:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٤٣٠٦:٠٥:٤٩١٣:١٠:٤٣٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٦:٥١٠٠:١٩:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٢٤٠٦:٠٤:٥٦١٣:١٠:٤٣٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٧:٤٧٠٠:١٩:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٠٧٠٦:٠٤:٠٥١٣:١٠:٤٣٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٨:٤٣٠٠:١٨:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٥٢٠٦:٠٣:١٥١٣:١٠:٤٥٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٩:٣٨٠٠:١٨:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٣٨٠٦:٠٢:٢٦١٣:١٠:٤٦٢٠:١٩:٣٦٢٠:٤٠:٣٣٠٠:١٨:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٢٦٠٦:٠١:٤٠١٣:١٠:٤٩٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤١:٢٨٠٠:١٨:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:١٦٠٦:٠٠:٥٥١٣:١٠:٥٢٢٠:٢١:١٧٢٠:٤٢:٢١٠٠:١٨:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٠٧٠٦:٠٠:١١١٣:١٠:٥٥٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٣:١٥٠٠:١٨:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٠٠٠٥:٥٩:٢٩١٣:١٠:٥٩٢٠:٢٢:٥٦٢٠:٤٤:٠٧٠٠:١٧:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥٦٠٥:٥٨:٤٩١٣:١١:٠٤٢٠:٢٣:٤٥٢٠:٤٤:٥٩٠٠:١٧:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٥٣٠٥:٥٨:١١١٣:١١:٠٩٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٥:٥٠٠٠:١٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنبرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنبرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنبرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قنبرمحله

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قنبرمحله

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قنبرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنبرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قنبرمحله

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:٤٥٠٧:٢٣:٠٧١٢:٢٦:٥٨١٧:٣١:١٣١٧:٥١:١٢٢٣:٤٢:١٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:١١٠٧:٢٢:٢٤١٢:٢٧:١٠١٧:٣٢:٢٠١٧:٥٢:١٧٢٣:٤٢:٢٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٣٦٠٧:٢١:٤٠١٢:٢٧:٢٢١٧:٣٣:٢٧١٧:٥٣:٢١٢٣:٤٢:٤٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:٠٠٠٧:٢٠:٥٤١٢:٢٧:٣٢١٧:٣٤:٣٥١٧:٥٤:٢٦٢٣:٤٢:٥٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٢١٠٧:٢٠:٠٧١٢:٢٧:٤٢١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٥:٣١٢٣:٤٣:١١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٤١٠٧:١٩:١٨١٢:٢٧:٥١١٧:٣٦:٤٩١٧:٥٦:٣٥٢٣:٤٣:٢٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٩:٥٩٠٧:١٨:٢٧١٢:٢٧:٥٩١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٧:٤٠٢٣:٤٣:٣٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:١٥٠٧:١٧:٣٤١٢:٢٨:٠٦١٧:٣٩:٠٤١٧:٥٨:٤٥٢٣:٤٣:٤٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٣٠٠٧:١٦:٤٠١٢:٢٨:١٢١٧:٤٠:١١١٧:٥٩:٤٩٢٣:٤٣:٥٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٥:٤٤١٢:٢٨:١٨١٧:٤١:١٩١٨:٠٠:٥٤٢٣:٤٤:٠٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٦:٥٤٠٧:١٤:٤٧١٢:٢٨:٢٣١٧:٤٢:٢٦١٨:٠١:٥٨٢٣:٤٤:١٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٠٤٠٧:١٣:٤٨١٢:٢٨:٢٧١٧:٤٣:٣٣١٨:٠٣:٠٣٢٣:٤٤:٢٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:١٢٠٧:١٢:٤٨١٢:٢٨:٣٠١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٤:٠٧٢٣:٤٤:٢٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:١٨٠٧:١١:٤٦١٢:٢٨:٣٢١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٥:١١٢٣:٤٤:٣٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٣:٢٣٠٧:١٠:٤٣١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٦:٥٢١٨:٠٦:١٥٢٣:٤٤:٣٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:٢٦٠٧:٠٩:٣٩١٢:٢٨:٣٤١٧:٤٧:٥٩١٨:٠٧:١٩٢٣:٤٤:٤٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠٨:٣٣١٢:٢٨:٣٤١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٨:٢٢٢٣:٤٤:٤٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:٢٨٠٧:٠٧:٢٦١٢:٢٨:٣٣١٧:٥٠:١٠١٨:٠٩:٢٦٢٣:٤٤:٤٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٦:١٨١٢:٢٨:٣٢١٧:٥١:١٦١٨:١٠:٢٩٢٣:٤٤:٥٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٥:٠٩١٢:٢٨:٣٠١٧:٥٢:٢١١٨:١١:٣٢٢٣:٤٤:٥٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠٣:٥٨١٢:٢٨:٢٧١٧:٥٣:٢٦١٨:١٢:٣٥٢٣:٤٤:٥٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠٢:٤٦١٢:٢٨:٢٣١٧:٥٤:٣١١٨:١٣:٣٧٢٣:٤٤:٤٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:٠٧٠٧:٠١:٣٤١٢:٢٨:١٩١٧:٥٥:٣٥١٨:١٤:٤٠٢٣:٤٤:٤٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠٠:٢٠١٢:٢٨:١٤١٧:٥٦:٤٠١٨:١٥:٤٢٢٣:٤٤:٤٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٩:٠٥١٢:٢٨:٠٨١٧:٥٧:٤٤١٨:١٦:٤٤٢٣:٤٤:٤١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:٣٨٠٦:٥٧:٤٩١٢:٢٨:٠٢١٧:٥٨:٤٧١٨:١٧:٤٦٢٣:٤٤:٣٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٥٦:٣٢١٢:٢٧:٥٥١٧:٥٩:٥٠١٨:١٨:٤٧٢٣:٤٤:٣١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٥:١٤١٢:٢٧:٤٧١٨:٠٠:٥٤١٨:١٩:٤٩٢٣:٤٤:٢٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٣:٥٥١٢:٢٧:٣٩١٨:٠١:٥٦١٨:٢٠:٥٠٢٣:٤٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قنبرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قنبرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قنبرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قنبرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنبرمحله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قنبرمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای قنبرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنبرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قنبرمحله

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢٦:٤٢١٢:٢٥:٢٨١٧:٢٤:٣٤١٧:٤٤:٥٠٢٣:٤٠:١٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٦:١١١٢:٢٥:٤٥١٧:٢٥:٤٠١٧:٤٥:٥٣٢٣:٤٠:٣٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٩٠٧:٢٥:٣٨١٢:٢٦:٠١١٧:٢٦:٤٦١٧:٤٦:٥٧٢٣:٤٠:٥٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٣٠٧:٢٥:٠٣١٢:٢٦:١٧١٧:٢٧:٥٢١٧:٤٨:٠٠٢٣:٤١:١٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٥٠٧:٢٤:٢٦١٢:٢٦:٣١١٧:٢٨:٥٩١٧:٤٩:٠٤٢٣:٤١:٣٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٦٠٧:٢٣:٤٧١٢:٢٦:٤٥١٧:٣٠:٠٦١٧:٥٠:٠٨٢٣:٤١:٥٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٥٠٧:٢٣:٠٧١٢:٢٦:٥٨١٧:٣١:١٣١٧:٥١:١٢٢٣:٤٢:١٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١١٠٧:٢٢:٢٤١٢:٢٧:١٠١٧:٣٢:٢٠١٧:٥٢:١٧٢٣:٤٢:٢٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٦٠٧:٢١:٤٠١٢:٢٧:٢٢١٧:٣٣:٢٧١٧:٥٣:٢١٢٣:٤٢:٤٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٠٠٧:٢٠:٥٤١٢:٢٧:٣٢١٧:٣٤:٣٥١٧:٥٤:٢٦٢٣:٤٢:٥٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢١٠٧:٢٠:٠٧١٢:٢٧:٤٢١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٥:٣١٢٣:٤٣:١١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤١٠٧:١٩:١٨١٢:٢٧:٥١١٧:٣٦:٤٩١٧:٥٦:٣٥٢٣:٤٣:٢٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٩٠٧:١٨:٢٧١٢:٢٧:٥٩١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٧:٤٠٢٣:٤٣:٣٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٥٠٧:١٧:٣٤١٢:٢٨:٠٦١٧:٣٩:٠٤١٧:٥٨:٤٥٢٣:٤٣:٤٧
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٠٠٧:١٦:٤٠١٢:٢٨:١٢١٧:٤٠:١١١٧:٥٩:٤٩٢٣:٤٣:٥٧
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٥:٤٤١٢:٢٨:١٨١٧:٤١:١٩١٨:٠٠:٥٤٢٣:٤٤:٠٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٤٠٧:١٤:٤٧١٢:٢٨:٢٣١٧:٤٢:٢٦١٨:٠١:٥٨٢٣:٤٤:١٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٤٠٧:١٣:٤٨١٢:٢٨:٢٧١٧:٤٣:٣٣١٨:٠٣:٠٣٢٣:٤٤:٢٢
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٢٠٧:١٢:٤٨١٢:٢٨:٣٠١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٤:٠٧٢٣:٤٤:٢٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٨٠٧:١١:٤٦١٢:٢٨:٣٢١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٥:١١٢٣:٤٤:٣٤
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٣٠٧:١٠:٤٣١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٦:٥٢١٨:٠٦:١٥٢٣:٤٤:٣٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٦٠٧:٠٩:٣٩١٢:٢٨:٣٤١٧:٤٧:٥٩١٨:٠٧:١٩٢٣:٤٤:٤٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠٨:٣٣١٢:٢٨:٣٤١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٨:٢٢٢٣:٤٤:٤٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٨٠٧:٠٧:٢٦١٢:٢٨:٣٣١٧:٥٠:١٠١٨:٠٩:٢٦٢٣:٤٤:٤٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٦:١٨١٢:٢٨:٣٢١٧:٥١:١٦١٨:١٠:٢٩٢٣:٤٤:٥٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٥:٠٩١٢:٢٨:٣٠١٧:٥٢:٢١١٨:١١:٣٢٢٣:٤٤:٥٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠٣:٥٨١٢:٢٨:٢٧١٧:٥٣:٢٦١٨:١٢:٣٥٢٣:٤٤:٥٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠٢:٤٦١٢:٢٨:٢٣١٧:٥٤:٣١١٨:١٣:٣٧٢٣:٤٤:٤٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٧٠٧:٠١:٣٤١٢:٢٨:١٩١٧:٥٥:٣٥١٨:١٤:٤٠٢٣:٤٤:٤٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠٠:٢٠١٢:٢٨:١٤١٧:٥٦:٤٠١٨:١٥:٤٢٢٣:٤٤:٤٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قنبرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قنبرمحله روستای قنبرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قنبرمحله روستای قنبرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قنبرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنبرمحله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قنبرمحله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قنبرمحله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قنبرمحله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قنبرمحله

روستای قنبرمحله بر روی نقشه

روستای قنبرمحله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قنبرمحله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قنبرمحله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قنبرمحله
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای قنبرمحله + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای قنبرمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قنبرمحله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قنبرمحله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قنبرمحله رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قنبرمحله دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ قنبرمحله دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قنبرمحله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قنبرمحله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قنبرمحله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قنبرمحله
افق شرعی امروز فردا قنبرمحله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قنبرمحله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قنبرمحله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو