جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قنبرآباد

مسافر آباد | رودان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز قنبرآباد

اذان صبح: ٠٤:١٢:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:١٥
اذان ظهر: ١١:٣٤:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٣٧
اذان مغرب: ١٧:٥٥:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٥:٥٠

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قنبرآباد (شهرستان رودان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای قنبرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای قنبرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قنبرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

رنان
همیشه كسانی از زندگی شكایت می كنند كه چیزهای غیر ممكن خواسته اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قنبرآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قنبرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنبرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قنبرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنبرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قنبرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٦:٣٤١٢:٤١:١٣١٩:٠٦:١٧١٩:٢٣:١٧٠٠:٠١:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٥:٣٣١٢:٤٠:٥٩١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٣:٥٢٠٠:٠٠:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٤:٣٣١٢:٤٠:٤٥١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٤:٢٦٠٠:٠٠:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٣:٣٣١٢:٤٠:٣٢١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٥:٠١٠٠:٠٠:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٢:٣٣١٢:٤٠:١٩١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٥:٣٦٢٣:٥٩:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥١:٠٦٠٦:١١:٣٥١٢:٤٠:٠٦١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٦:١١٢٣:٥٩:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٠:٣٧١٢:٣٩:٥٤١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٦:٤٦٢٣:٥٩:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٠٩:٤٠١٢:٣٩:٤٢١٩:١٠:٠٨١٩:٢٧:٢١٢٣:٥٨:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٠٨:٤٣١٢:٣٩:٣٠١٩:١٠:٤٢١٩:٢٧:٥٧٢٣:٥٨:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٧:٤٧١٢:٣٩:١٩١٩:١١:١٦١٩:٢٨:٣٢٢٣:٥٨:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٦:٥٣١٢:٣٩:٠٩١٩:١١:٥٠١٩:٢٩:٠٨٢٣:٥٨:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٥:٥٨١٢:٣٨:٥٩١٩:١٢:٢٣١٩:٢٩:٤٤٢٣:٥٧:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٥:٠٥١٢:٣٨:٤٩١٩:١٢:٥٧١٩:٣٠:٢٠٢٣:٥٧:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٤:١٣١٢:٣٨:٤٠١٩:١٣:٣٢١٩:٣٠:٥٧٢٣:٥٧:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٣:٢١١٢:٣٨:٣٢١٩:١٤:٠٦١٩:٣١:٣٣٢٣:٥٧:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٢:٣١١٢:٣٨:٢٤١٩:١٤:٤٠١٩:٣٢:١٠٢٣:٥٦:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠١:٤١١٢:٣٨:١٧١٩:١٥:١٥١٩:٣٢:٤٦٢٣:٥٦:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٠:٥٣١٢:٣٨:١٠١٩:١٥:٥٠١٩:٣٣:٢٣٢٣:٥٦:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٠:٠٥١٢:٣٨:٠٣١٩:١٦:٢٥١٩:٣٤:٠٠٢٣:٥٦:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥٠٠٥:٥٩:١٨١٢:٣٧:٥٨١٩:١٧:٠٠١٩:٣٤:٣٧٢٣:٥٥:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥١٠٥:٥٨:٣٣١٢:٣٧:٥٣١٩:١٧:٣٥١٩:٣٥:١٥٢٣:٥٥:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٢٠٥:٥٧:٤٨١٢:٣٧:٤٨١٩:١٨:١٠١٩:٣٥:٥٢٢٣:٥٥:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٥٧:٠٥١٢:٣٧:٤٤١٩:١٨:٤٥١٩:٣٦:٢٩٢٣:٥٥:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٦:٢٣١٢:٣٧:٤١١٩:١٩:٢٠١٩:٣٧:٠٧٢٣:٥٥:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٤٠٥:٥٥:٤٢١٢:٣٧:٣٨١٩:١٩:٥٥١٩:٣٧:٤٤٢٣:٥٥:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥٥:٠٢١٢:٣٧:٣٦١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:٢٢٢٣:٥٤:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٤:٢٣١٢:٣٧:٣٤١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:٥٩٢٣:٥٤:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٣:٤٥١٢:٣٧:٣٣١٩:٢١:٤١١٩:٣٩:٣٧٢٣:٥٤:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٣:٠٨١٢:٣٧:٣٢١٩:٢٢:١٦١٩:٤٠:١٤٢٣:٥٤:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قنبرآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قنبرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قنبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قنبرآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قنبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنبرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قنبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای قنبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قنبرآباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قنبرآباد روستای قنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قنبرآباد روستای قنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قنبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنبرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای قنبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای قنبرآباد

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٥:١٣١٢:٤٤:٠٠١٩:١٢:٢٣١٩:٢٩:٢٩٠٠:٠٣:٤٩
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٥:٤٣١٢:٤٣:٤٥١٩:١١:٢٢١٩:٢٨:٢٦٠٠:٠٣:٣٩
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٦:١٢١٢:٤٣:٢٨١٩:١٠:٢٠١٩:٢٧:٢٣٠٠:٠٣:٢٨
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٦:٤٢١٢:٤٣:١٢١٩:٠٩:١٨١٩:٢٦:١٩٠٠:٠٣:١٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٧:١١١٢:٤٢:٥٥١٩:٠٨:١٤١٩:٢٥:١٤٠٠:٠٣:٠٥
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٧:٤٠١٢:٤٢:٣٨١٩:٠٧:١١١٩:٢٤:٠٩٠٠:٠٢:٥٣
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:١٨:٠٨١٢:٤٢:٢٠١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٣:٠٣٠٠:٠٢:٤٠
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٤٠٦:١٨:٣٧١٢:٤٢:٠٢١٩:٠٥:٠٢١٩:٢١:٥٦٠٠:٠٢:٢٧
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٢٠٦:١٩:٠٥١٢:٤١:٤٣١٩:٠٣:٥٦١٩:٢٠:٥٠٠٠:٠٢:١٣
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٠٠٦:١٩:٣٤١٢:٤١:٢٤١٩:٠٢:٥٠١٩:١٩:٤٢٠٠:٠١:٥٩
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٠:٠٢١٢:٤١:٠٥١٩:٠١:٤٤١٩:١٨:٣٥٠٠:٠١:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٠:٣٠١٢:٤٠:٤٦١٩:٠٠:٣٧١٩:١٧:٢٦٠٠:٠١:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٠:٥٨١٢:٤٠:٢٦١٨:٥٩:٣٠١٩:١٦:١٨٠٠:٠١:١٤
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢١:٢٦١٢:٤٠:٠٦١٨:٥٨:٢٢١٩:١٥:٠٩٠٠:٠٠:٥٨
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢١:٥٣١٢:٣٩:٤٦١٨:٥٧:١٤١٩:١٤:٠٠٠٠:٠٠:٤٢
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٢:٢١١٢:٣٩:٢٦١٨:٥٦:٠٦١٩:١٢:٥٠٠٠:٠٠:٢٥
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٢:٤٩١٢:٣٩:٠٥١٨:٥٤:٥٧١٩:١١:٤٠٠٠:٠٠:٠٩
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٢٣:١٦١٢:٣٨:٤٥١٨:٥٣:٤٨١٩:١٠:٣٠٢٣:٥٩:٥١
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٢٣:٤٤١٢:٣٨:٢٤١٨:٥٢:٣٩١٩:٠٩:٢٠٢٣:٥٩:٣٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٢٤:١١١٢:٣٨:٠٣١٨:٥١:٢٩١٩:٠٨:١٠٢٣:٥٩:١٦
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٤:٣٩١٢:٣٧:٤٢١٨:٥٠:٢٠١٩:٠٦:٥٩٢٣:٥٨:٥٩
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٥:٠٦١٢:٣٧:٢١١٨:٤٩:١٠١٩:٠٥:٤٩٢٣:٥٨:٤٠
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١١٠٦:٢٥:٣٤١٢:٣٦:٥٩١٨:٤٨:٠٠١٩:٠٤:٣٨٢٣:٥٨:٢٢
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٢٦:٠١١٢:٣٦:٣٨١٨:٤٦:٥٠١٩:٠٣:٢٧٢٣:٥٨:٠٤
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٧٠٦:٢٦:٢٩١٢:٣٦:١٧١٨:٤٥:٤٠١٩:٠٢:١٦٢٣:٥٧:٤٥
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٢٦:٥٦١٢:٣٥:٥٥١٨:٤٤:٢٩١٩:٠١:٠٦٢٣:٥٧:٢٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٣٠٦:٢٧:٢٤١٢:٣٥:٣٤١٨:٤٣:١٩١٨:٥٩:٥٥٢٣:٥٧:٠٧
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٥٠٦:٢٧:٥٢١٢:٣٥:١٣١٨:٤٢:٠٩١٨:٥٨:٤٤٢٣:٥٦:٤٨
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٧٠٦:٢٨:١٩١٢:٣٤:٥١١٨:٤٠:٥٨١٨:٥٧:٣٣٢٣:٥٦:٢٩
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٥٩٠٦:٢٨:٤٧١٢:٣٤:٣٠١٨:٣٩:٤٨١٨:٥٦:٢٢٢٣:٢٦:٠٩
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:١٢:٣١٠٥:٢٩:١٥١١:٣٤:٠٩١٧:٣٨:٣٧١٧:٥٥:١٢٢٢:٥٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای قنبرآباد روستای قنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای قنبرآباد روستای قنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قنبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنبرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قنبرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قنبرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قنبرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قنبرآباد

روستای قنبرآباد بر روی نقشه

روستای قنبرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قنبرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قنبرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قنبرآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای قنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای قنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قنبرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قنبرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قنبرآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قنبرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا قنبرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قنبرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قنبرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قنبرآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق قنبرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قنبرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قنبرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قنبرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو