جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قنبرآباد

مسافر آباد | رودان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز قنبرآباد


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١١
اذان ظهر: ١١:٥٤:٤٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٤١
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٣٢
نیمه شب: ٢٣:١٦:٠٥

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قنبرآباد (شهرستان رودان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای قنبرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قنبرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قنبرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
درك منظور دشوار است، به ویژه هر بار كه بسان رود كنگ بیندیشیم و میان انسانهایی زندگی كنیم كه دگرگونه می اندیشند و به شیوه "قورباغه ها" راه می روند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قنبرآباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قنبرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنبرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قنبرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنبرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قنبرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٧:٣٥١٢:٣٩:١٧١٩:١١:٢٤١٩:٢٨:٤٢٢٣:٥٨:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٦:٤٠١٢:٣٩:٠٧١٩:١١:٥٩١٩:٢٩:١٨٢٣:٥٨:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠١٠٦:٠٥:٤٦١٢:٣٨:٥٧١٩:١٢:٣٣١٩:٢٩:٥٤٢٣:٥٧:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٤:٥٣١٢:٣٨:٤٨١٩:١٣:٠٧١٩:٣٠:٣٠٢٣:٥٧:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٤:٠١١٢:٣٨:٣٩١٩:١٣:٤١١٩:٣١:٠٧٢٣:٥٧:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٣:١٠١٢:٣٨:٣١١٩:١٤:١٦١٩:٣١:٤٣٢٣:٥٦:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٢:٢٠١٢:٣٨:٢٤١٩:١٤:٥٠١٩:٣٢:٢٠٢٣:٥٦:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠١:٣١١٢:٣٨:١٦١٩:١٥:٢٥١٩:٣٢:٥٧٢٣:٥٦:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٠:٤٢١٢:٣٨:١٠١٩:١٦:٠٠١٩:٣٣:٣٤٢٣:٥٦:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٣٧٠٥:٥٩:٥٥١٢:٣٨:٠٣١٩:١٦:٣٥١٩:٣٤:١١٢٣:٥٦:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٩:٠٨١٢:٣٧:٥٨١٩:١٧:٠٩١٩:٣٤:٤٨٢٣:٥٥:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٨:٢٣١٢:٣٧:٥٣١٩:١٧:٤٤١٩:٣٥:٢٥٢٣:٥٥:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٩٠٥:٥٧:٣٩١٢:٣٧:٤٨١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:٠٢٢٣:٥٥:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٢٠٥:٥٦:٥٦١٢:٣٧:٤٤١٩:١٨:٥٤١٩:٣٦:٣٩٢٣:٥٥:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٦:١٣١٢:٣٧:٤١١٩:١٩:٢٩١٩:٣٧:١٧٢٣:٥٥:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٥:٣٢١٢:٣٧:٣٨١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٧:٥٤٢٣:٥٥:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٤:٥٢١٢:٣٧:٣٦١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٨:٣١٢٣:٥٤:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٤:١٤١٢:٣٧:٣٤١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:٠٩٢٣:٥٤:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٣:٣٦١٢:٣٧:٣٣١٩:٢١:٥٠١٩:٣٩:٤٦٢٣:٥٤:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٣:٠٠١٢:٣٧:٣٢١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٢٣٢٣:٥٤:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٢:٢٥١٢:٣٧:٣٢١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٠٠٢٣:٥٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٥١:٥١١٢:٣٧:٣٣١٩:٢٣:٣٥١٩:٤١:٣٧٢٣:٥٤:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥١:١٨١٢:٣٧:٣٤١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:١٥٢٣:٥٤:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٠:٤٧١٢:٣٧:٣٦١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٢:٥١٢٣:٥٤:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٠:١٦١٢:٣٧:٣٩١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٢٨٢٣:٥٤:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٤٩:٤٧١٢:٣٧:٤٢١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٠٥٢٣:٥٤:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٤٩:٢٠١٢:٣٧:٤٥١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٤:٤١٢٣:٥٣:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٨:٥٣١٢:٣٧:٤٩١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:١٧٢٣:٥٣:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٤٨:٢٨١٢:٣٧:٥٤١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٥:٥٣٢٣:٥٣:٥٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٨:٠٥١٢:٣٧:٥٩١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٢٨٢٣:٥٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قنبرآباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قنبرآباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قنبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قنبرآباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٠:٣٦١١:٥٣:٤٨١٧:١٧:١٦١٧:٣٤:٥٢٢٣:١٤:٠٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٠:١٢١١:٥٤:٠٠١٧:١٨:٠٥١٧:٣٥:٣٩٢٣:١٤:١٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٠:٣٠٠٦:٢٩:٤٦١١:٥٤:١١١٧:١٨:٥٣١٧:٣٦:٢٥٢٣:١٤:٣٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٠:١٠٠٦:٢٩:٢٠١١:٥٤:٢٢١٧:١٩:٤١١٧:٣٧:١٢٢٣:١٤:٤٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٢٨:٥١١١:٥٤:٣٢١٧:٢٠:٢٩١٧:٣٧:٥٨٢٣:١٤:٥٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٢٨:٢٢١١:٥٤:٤٠١٧:٢١:١٧١٧:٣٨:٤٣٢٣:١٥:١٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٢٧:٥١١١:٥٤:٤٨١٧:٢٢:٠٤١٧:٣٩:٢٩٢٣:١٥:٢١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٢٧:١٨١١:٥٤:٥٦١٧:٢٢:٥٢١٧:٤٠:١٤٢٣:١٥:٣١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٨:١٠٠٦:٢٦:٤٤١١:٥٥:٠٢١٧:٢٣:٣٩١٧:٤٠:٥٩٢٣:١٥:٤٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٧:٤١٠٦:٢٦:٠٩١١:٥٥:٠٨١٧:٢٤:٢٥١٧:٤١:٤٤٢٣:١٥:٤٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٥:٣٢١١:٥٥:١٢١٧:٢٥:١١١٧:٤٢:٢٨٢٣:١٥:٥٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٤:٥٥١١:٥٥:١٦١٧:٢٥:٥٧١٧:٤٣:١٢٢٣:١٦:٠٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٢٤:١٦١١:٥٥:١٩١٧:٢٦:٤٣١٧:٤٣:٥٦٢٣:١٦:٠٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٣:٣٥١١:٥٥:٢٢١٧:٢٧:٢٨١٧:٤٤:٣٩٢٣:١٦:١٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٢:٥٤١١:٥٥:٢٣١٧:٢٨:١٣١٧:٤٥:٢٣٢٣:١٦:١٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٢:١١١١:٥٥:٢٤١٧:٢٨:٥٧١٧:٤٦:٠٥٢٣:١٦:٢١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢١:٢٧١١:٥٥:٢٤١٧:٢٩:٤١١٧:٤٦:٤٨٢٣:١٦:٢٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٠:٤٢١١:٥٥:٢٣١٧:٣٠:٢٥١٧:٤٧:٣٠٢٣:١٦:٢٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٢:٢٥٠٦:١٩:٥٦١١:٥٥:٢٢١٧:٣١:٠٨١٧:٤٨:١١٢٣:١٦:٢٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠١:٤٤٠٦:١٩:٠٩١١:٥٥:٢٠١٧:٣١:٥١١٧:٤٨:٥٣٢٣:١٦:٢٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠١:٠١٠٦:١٨:٢١١١:٥٥:١٧١٧:٣٢:٣٤١٧:٤٩:٣٤٢٣:١٦:٢٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:١٧:٣١١١:٥٥:١٣١٧:٣٣:١٦١٧:٥٠:١٤٢٣:١٦:٢٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٩:٣٢٠٦:١٦:٤١١١:٥٥:٠٩١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٠:٥٥٢٣:١٦:٢٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٥:٥٠١١:٥٥:٠٤١٧:٣٤:٣٩١٧:٥١:٣٥٢٣:١٦:١٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٤:٥٨١١:٥٤:٥٨١٧:٣٥:٢٠١٧:٥٢:١٤٢٣:١٦:١٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٤:٠٥١١:٥٤:٥٢١٧:٣٦:٠١١٧:٥٢:٥٣٢٣:١٦:١٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٣:١١١١:٥٤:٤٥١٧:٣٦:٤١١٧:٥٣:٣٢٢٣:١٦:٠٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٢:١٦١١:٥٤:٣٧١٧:٣٧:٢١١٧:٥٤:١١٢٣:١٥:٥٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١١:٢٠١١:٥٤:٢٩١٧:٣٨:٠١١٧:٥٤:٤٩٢٣:١٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قنبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنبرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قنبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قنبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قنبرآباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٤:٥٨١١:٥٤:٥٨١٧:٣٥:٢٠١٧:٥٢:١٤٢٣:١٦:١٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٤:٠٥١١:٥٤:٥٢١٧:٣٦:٠١١٧:٥٢:٥٣٢٣:١٦:١٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٣:١١١١:٥٤:٤٥١٧:٣٦:٤١١٧:٥٣:٣٢٢٣:١٦:٠٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٢:١٦١١:٥٤:٣٧١٧:٣٧:٢١١٧:٥٤:١١٢٣:١٥:٥٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١١:٢٠١١:٥٤:٢٩١٧:٣٨:٠١١٧:٥٤:٤٩٢٣:١٥:٥٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٠:٢٤١١:٥٤:٢٠١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٥:٢٧٢٣:١٥:٤٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٠٩:٢٧١١:٥٤:١١١٧:٣٩:١٨١٧:٥٦:٠٥٢٣:١٥:٣٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:٠٨:٢٩١١:٥٤:٠١١٧:٣٩:٥٧١٧:٥٦:٤٢٢٣:١٥:٢٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٠٧:٣٠١١:٥٣:٥١١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٧:١٩٢٣:١٥:١٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٠٦:٣٠١١:٥٣:٣٩١٧:٤١:١٢١٧:٥٧:٥٥٢٣:١٥:٠٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٠٥:٣٠١١:٥٣:٢٨١٧:٤١:٤٩١٧:٥٨:٣١٢٣:١٤:٥٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٠٤:٢٩١١:٥٣:١٦١٧:٤٢:٢٦١٧:٥٩:٠٧٢٣:١٤:٤٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٠٣:٢٨١١:٥٣:٠٣١٧:٤٣:٠٢١٧:٥٩:٤٣٢٣:١٤:٣٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٢:٢٦١١:٥٢:٥٠١٧:٤٣:٣٨١٨:٠٠:١٨٢٣:١٤:٢١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠١:٢٣١١:٥٢:٣٧١٧:٤٤:١٤١٨:٠٠:٥٣٢٣:١٤:٠٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٠:٢٠١١:٥٢:٢٣١٧:٤٤:٤٩١٨:٠١:٢٨٢٣:١٣:٥٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٩٠٥:٥٩:١٦١١:٥٢:٠٨١٧:٤٥:٢٤١٨:٠٢:٠٢٢٣:١٣:٤٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٦٠٥:٥٨:١٢١١:٥١:٥٣١٧:٤٥:٥٩١٨:٠٢:٣٦٢٣:١٣:٢٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥١٠٥:٥٧:٠٨١١:٥١:٣٨١٧:٤٦:٣٣١٨:٠٣:١٠٢٣:١٣:١٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٦٠٥:٥٦:٠٣١١:٥١:٢٣١٧:٤٧:٠٨١٨:٠٣:٤٤٢٣:١٢:٥٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٠٠٥:٥٤:٥٧١١:٥١:٠٧١٧:٤٧:٤١١٨:٠٤:١٧٢٣:١٢:٣٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٤٠٥:٥٣:٥١١١:٥٠:٥١١٧:٤٨:١٥١٨:٠٤:٥١٢٣:١٢:٢١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٧٠٥:٥٢:٤٥١١:٥٠:٣٥١٧:٤٨:٤٩١٨:٠٥:٢٤٢٣:١٢:٠٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٩٠٥:٥١:٣٩١١:٥٠:١٨١٧:٤٩:٢٢١٨:٠٥:٥٧٢٣:١١:٤٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٠:٣٢١١:٥٠:٠١١٧:٤٩:٥٥١٨:٠٦:٣٠٢٣:١١:٢٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٤٩:٢٥١١:٤٩:٤٤١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٧:٠٣٢٣:١١:١٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٣٠٥:٤٨:١٨١١:٤٩:٢٧١٧:٥١:٠٠١٨:٠٧:٣٦٢٣:١٠:٥٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٤٧:١١١١:٤٩:٠٩١٧:٥١:٣٣١٨:٠٨:٠٨٢٣:١٠:٣٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٤٦:٠٤١١:٤٨:٥٢١٧:٥٢:٠٥١٨:٠٨:٤١٢٣:١٠:١٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قنبرآباد روستای قنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قنبرآباد روستای قنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قنبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنبرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قنبرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قنبرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قنبرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قنبرآباد

روستای قنبرآباد بر روی نقشه

روستای قنبرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قنبرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قنبرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قنبرآباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای قنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قنبرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قنبرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قنبرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق قنبرآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قنبرآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق قنبرآباد
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قنبرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قنبرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قنبرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قنبرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قنبرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قنبرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو