جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قنبرآباد

جلگه | اسدآباد | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز قنبرآباد


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٢٩
اذان ظهر: ١٣:١٩:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٢٠
نیمه شب: ٠٠:٣٥:٣٩

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قنبرآباد (شهرستان اسدآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای قنبرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قنبرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قنبرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

دیل كارنگی
شما با دلبسته شدن به دیگر مردم، می توانید طی دو ماه دوستان بیشتری بیابید، تا اینكه طی دو سال بكوشید مردم را وادار نمایید به شما دلبسته شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قنبرآباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قنبرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنبرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قنبرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنبرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قنبرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٣:٥٧١٣:١٥:٤٢١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٤٧٠٠:٣٠:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٢:٥٠١٣:١٥:٣٢١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٣٨٠٠:٣٠:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٣١:٤٣١٣:١٥:٢٣١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٩:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٥:١٥٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٩:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٩:٣٢١٣:١٥:٠٦٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:١٠٠٠:٢٩:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٨:٢٩١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٠١٠٠:٢٨:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٧:٢٦١٣:١٤:٥١٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢٨:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٦:٢٤١٣:١٤:٤٥٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢٨:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٥:٢٤١٣:١٤:٣٩٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٨:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٤:٢٤١٣:١٤:٣٣٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢٧:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٣:٢٦١٣:١٤:٢٨٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٧:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٢:٢٩١٣:١٤:٢٣٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٧:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢١:٣٣١٣:١٤:١٩٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٧:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥١٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٤:١٦٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٢٧:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٩:٤٦١٣:١٤:١٣٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٦:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٨:٥٤١٣:١٤:١١٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٦:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٨:٠٣١٣:١٤:٠٩٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢٦:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٧:١٣١٣:١٤:٠٨٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٦:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٦:٢٦١٣:١٤:٠٨٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٦:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٥:٣٩١٣:١٤:٠٨٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٥:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٤:٥٤١٣:١٤:٠٨٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٥:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٤:١٠١٣:١٤:١٠٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٥:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٣:٢٨١٣:١٤:١١٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٥:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٢:٤٧١٣:١٤:١٤٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٢٥:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٨٠٦:١٢:٠٨١٣:١٤:١٧٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢٥:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤١٠٦:١١:٣٠١٣:١٤:٢٠٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٢٥:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٤٥٠٦:١٠:٥٤١٣:١٤:٢٤٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢٥:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٥١٠٦:١٠:١٩١٣:١٤:٢٩٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٢٥:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٩:٤٦١٣:١٤:٣٤٢٠:١٩:٤٥٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٢٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قنبرآباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قنبرآباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قنبرآباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٢:٥٤١٣:٢٣:٢٢١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:١٧٠٠:٤١:١٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٨:١١٠٧:١١:٣١١٣:٢٣:٠٣١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٥٠٠:٤٠:٥٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٦:٤٠٠٧:١٠:٠٨١٣:٢٢:٤٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٥٣٠٠:٤٠:٣٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٥:٠٩٠٧:٠٨:٤٥١٣:٢٢:٢٧١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٤١٠٠:٤٠:١١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٣:٣٨٠٧:٠٧:٢٢١٣:٢٢:٠٩١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٢٩٠٠:٣٩:٤٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٢:٠٦٠٧:٠٥:٥٩١٣:٢١:٥٢١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:١٧٠٠:٣٩:٢٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٤:٣٧١٣:٢١:٣٤١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:٠٥٠٠:٣٩:٠٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٩:٠٢٠٧:٠٣:١٥١٣:٢١:١٦١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٥٣٠٠:٣٨:٤١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠١:٥٣١٣:٢٠:٥٨١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٤١٠٠:٣٨:١٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٠:٣١١٣:٢٠:٤١١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٢٩٠٠:٣٧:٥٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٤:٢٦٠٦:٥٩:١٠١٣:٢٠:٢٤١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:١٧٠٠:٣٧:٣٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٢:٥٤٠٦:٥٧:٤٩١٣:٢٠:٠٧١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٠٦٠٠:٣٧:١٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٦:٢٨١٣:١٩:٥٠١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٥٤٠٠:٣٦:٤٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٥٥:٠٨١٣:١٩:٣٣١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٣٦:٢٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٣:٤٨١٣:١٩:١٧١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٣١٠٠:٣٦:٠٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٢:٢٩١٣:١٩:٠٠١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٣٥:٣٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥١:١٠١٣:١٨:٤٥١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٣٥:١٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٩:٥٢١٣:١٨:٢٩١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٣٤:٥٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٨:٣٤١٣:١٨:١٤١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٣٤:٣٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٧:١٧١٣:١٧:٥٩١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٣٤:١١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٦:٠١١٣:١٧:٤٤١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٣٣:٤٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٤:٤٥١٣:١٧:٣٠١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:١٥٠٠:٣٣:٢٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٣:٣٠١٣:١٧:١٧١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٠٥٠٠:٣٣:٠٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٢:١٦١٣:١٧:٠٣١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٥٥٠٠:٣٢:٤٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٣:٠٧٠٦:٤١:٠٢١٣:١٦:٥٠١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٤٥٠٠:٣٢:٢٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٩:٤٩١٣:١٦:٣٨١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٣٥٠٠:٣٢:٠٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٨:٣٧١٣:١٦:٢٦١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٢٥٠٠:٣١:٤٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٧:٢٦١٣:١٦:١٤١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:١٦٠٠:٣١:٢٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٦:١٥١٣:١٦:٠٣١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٠٦٠٠:٣١:٠٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٥:٠٦١٣:١٥:٥٢١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٥٧٠٠:٣٠:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای قنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قنبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنبرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قنبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قنبرآباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢١:١٣١٢:٢٥:٠٩١٨:٢٩:٣٨١٨:٤٧:٢٩٠٠:١٣:٢٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:١٠٠٧:١٩:٥٠١٣:٢٤:٥١١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٨:١٧٠٠:٤٣:٠٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٤١٠٧:١٨:٢٧١٣:٢٤:٣٣١٩:٣١:١٣١٩:٤٩:٠٥٠٠:٤٢:٤٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:١٢٠٧:١٧:٠٤١٣:٢٤:١٦١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٥٣٠٠:٤٢:٢٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٤٢٠٧:١٥:٤٠١٣:٢٣:٥٨١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٤١٠٠:٤٢:٠٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:١٢٠٧:١٤:١٧١٣:٢٣:٤٠١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٢٩٠٠:٤١:٣٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٢:٥٤١٣:٢٣:٢٢١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:١٧٠٠:٤١:١٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:١١٠٧:١١:٣١١٣:٢٣:٠٣١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٥٠٠:٤٠:٥٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٠٠٧:١٠:٠٨١٣:٢٢:٤٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٥٣٠٠:٤٠:٣٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٩٠٧:٠٨:٤٥١٣:٢٢:٢٧١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٤١٠٠:٤٠:١١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٨٠٧:٠٧:٢٢١٣:٢٢:٠٩١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٢٩٠٠:٣٩:٤٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٦٠٧:٠٥:٥٩١٣:٢١:٥٢١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:١٧٠٠:٣٩:٢٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٤:٣٧١٣:٢١:٣٤١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:٠٥٠٠:٣٩:٠٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٢٠٧:٠٣:١٥١٣:٢١:١٦١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٥٣٠٠:٣٨:٤١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠١:٥٣١٣:٢٠:٥٨١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٤١٠٠:٣٨:١٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٠:٣١١٣:٢٠:٤١١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٢٩٠٠:٣٧:٥٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٦٠٦:٥٩:١٠١٣:٢٠:٢٤١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:١٧٠٠:٣٧:٣٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٤٠٦:٥٧:٤٩١٣:٢٠:٠٧١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٠٦٠٠:٣٧:١٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٦:٢٨١٣:١٩:٥٠١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٥٤٠٠:٣٦:٤٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٥٥:٠٨١٣:١٩:٣٣١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٣٦:٢٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٣:٤٨١٣:١٩:١٧١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٣١٠٠:٣٦:٠٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٢:٢٩١٣:١٩:٠٠١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٣٥:٣٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥١:١٠١٣:١٨:٤٥١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٣٥:١٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٩:٥٢١٣:١٨:٢٩١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٣٤:٥٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٨:٣٤١٣:١٨:١٤١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٣٤:٣٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٧:١٧١٣:١٧:٥٩١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٣٤:١١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٦:٠١١٣:١٧:٤٤١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٣٣:٤٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٤:٤٥١٣:١٧:٣٠١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:١٥٠٠:٣٣:٢٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٣:٣٠١٣:١٧:١٧١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٠٥٠٠:٣٣:٠٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٢:١٦١٣:١٧:٠٣١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٥٥٠٠:٣٢:٤٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٧٠٦:٤١:٠٢١٣:١٦:٥٠١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٤٥٠٠:٣٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قنبرآباد روستای قنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قنبرآباد روستای قنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قنبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنبرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قنبرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قنبرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قنبرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قنبرآباد

روستای قنبرآباد بر روی نقشه

روستای قنبرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قنبرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قنبرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قنبرآباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای قنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قنبرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قنبرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قنبرآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قنبرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قنبرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قنبرآباد
افق شرعی امروز فردا قنبرآباد دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ قنبرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ قنبرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قنبرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قنبرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قنبرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو