جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قنبرآباد

جلگه | اسدآباد | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز قنبرآباد


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٣١:٢٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٤٦
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٤٥

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قنبرآباد (شهرستان اسدآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای قنبرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قنبرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قنبرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگ زیگلر
یك انسان ناسپاسِ خوشبخت نشان بده.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قنبرآباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قنبرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنبرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قنبرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنبرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قنبرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٥:٠٦١٣:١٥:٥٢١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٥٧٠٠:٣٠:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٣:٥٧١٣:١٥:٤٢١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٤٧٠٠:٣٠:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٢:٥٠١٣:١٥:٣٢١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٣٨٠٠:٣٠:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٣١:٤٣١٣:١٥:٢٣١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٩:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٥:١٥٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٩:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٩:٣٢١٣:١٥:٠٦٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:١٠٠٠:٢٩:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٨:٢٩١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٠١٠٠:٢٨:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٧:٢٦١٣:١٤:٥١٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢٨:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٦:٢٤١٣:١٤:٤٥٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٢٨:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٥:٢٤١٣:١٤:٣٩٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٨:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٤:٢٤١٣:١٤:٣٣٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٢٧:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٣:٢٦١٣:١٤:٢٨٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٧:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٢:٢٩١٣:١٤:٢٣٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٧:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢١:٣٣١٣:١٤:١٩٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٧:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥١٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٤:١٦٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٢٧:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٩:٤٦١٣:١٤:١٣٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٦:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٨:٥٤١٣:١٤:١١٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٦:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٨:٠٣١٣:١٤:٠٩٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:١٧٠٠:٢٦:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٧:١٣١٣:١٤:٠٨٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٦:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٦:٢٦١٣:١٤:٠٨٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٦:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٥:٣٩١٣:١٤:٠٨٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٥:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٤:٥٤١٣:١٤:٠٨٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٥:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٤:١٠١٣:١٤:١٠٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٥:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٣:٢٨١٣:١٤:١١٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٥:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٢:٤٧١٣:١٤:١٤٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٢٥:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٨٠٦:١٢:٠٨١٣:١٤:١٧٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢٥:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤١٠٦:١١:٣٠١٣:١٤:٢٠٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٢٥:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٤٥٠٦:١٠:٥٤١٣:١٤:٢٤٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢٥:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٥١٠٦:١٠:١٩١٣:١٤:٢٩٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٢٥:٠٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٩:٤٦١٣:١٤:٣٤٢٠:١٩:٤٥٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٢٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قنبرآباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قنبرآباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قنبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قنبرآباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٤:٠٩٠٧:١٩:٤٣١٢:٣٠:٢٣١٧:٤١:٢٤١٨:٠٠:٢٨٢٣:٤٧:٣٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:٤١٠٧:١٩:٠٨١٢:٣٠:٣٥١٧:٤٢:٢٥١٨:٠١:٢٦٢٣:٤٧:٤٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٣:١٢٠٧:١٨:٣٠١٢:٣٠:٤٧١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٢:٢٥٢٣:٤٨:٠٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:٤٢٠٧:١٧:٥١١٢:٣٠:٥٧١٧:٤٤:٢٦١٨:٠٣:٢٣٢٣:٤٨:١٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٢:٠٩٠٧:١٧:١٠١٢:٣١:٠٧١٧:٤٥:٢٦١٨:٠٤:٢١٢٣:٤٨:٣١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥١:٣٥٠٧:١٦:٢٨١٢:٣١:١٦١٧:٤٦:٢٧١٨:٠٥:١٩٢٣:٤٨:٤٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:٥٩٠٧:١٥:٤٤١٢:٣١:٢٤١٧:٤٧:٢٧١٨:٠٦:١٧٢٣:٤٨:٥٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٠:٢٢٠٧:١٤:٥٩١٢:٣١:٣١١٧:٤٨:٢٧١٨:٠٧:١٥٢٣:٤٩:٠٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٩:٤٣٠٧:١٤:١٢١٢:٣١:٣٨١٧:٤٩:٢٧١٨:٠٨:١٢٢٣:٤٩:١٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٩:٠٢٠٧:١٣:٢٣١٢:٣١:٤٣١٧:٥٠:٢٧١٨:٠٩:١٠٢٣:٤٩:٢٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١٢:٣٣١٢:٣١:٤٨١٧:٥١:٢٧١٨:١٠:٠٧٢٣:٤٩:٣٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١١:٤٢١٢:٣١:٥٢١٧:٥٢:٢٦١٨:١١:٠٤٢٣:٤٩:٣٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٠:٤٩١٢:٣١:٥٥١٧:٥٣:٢٥١٨:١٢:٠١٢٣:٤٩:٤٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٦:٠٤٠٧:٠٩:٥٥١٢:٣١:٥٧١٧:٥٤:٢٤١٨:١٢:٥٨٢٣:٤٩:٥٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٥:١٦٠٧:٠٩:٠٠١٢:٣١:٥٩١٧:٥٥:٢٣١٨:١٣:٥٥٢٣:٤٩:٥٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٤:٢٦٠٧:٠٨:٠٣١٢:٣١:٥٩١٧:٥٦:٢٢١٨:١٤:٥١٢٣:٤٩:٥٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٣:٣٥٠٧:٠٧:٠٥١٢:٣١:٥٩١٧:٥٧:٢٠١٨:١٥:٤٧٢٣:٥٠:٠١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٢:٤٣٠٧:٠٦:٠٦١٢:٣١:٥٨١٧:٥٨:١٨١٨:١٦:٤٣٢٣:٥٠:٠٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤١:٤٩٠٧:٠٥:٠٥١٢:٣١:٥٧١٧:٥٩:١٦١٨:١٧:٣٩٢٣:٥٠:٠٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٠:٥٣٠٧:٠٤:٠٤١٢:٣١:٥٥١٨:٠٠:١٣١٨:١٨:٣٤٢٣:٥٠:٠٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٩:٥٦٠٧:٠٣:٠١١٢:٣١:٥٢١٨:٠١:١٠١٨:١٩:٢٩٢٣:٥٠:٠٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠١:٥٧١٢:٣١:٤٨١٨:٠٢:٠٧١٨:٢٠:٢٤٢٣:٥٠:٠٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٠:٥٢١٢:٣١:٤٤١٨:٠٣:٠٣١٨:٢١:١٩٢٣:٥٠:٠١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٦:٥٨٠٦:٥٩:٤٦١٢:٣١:٣٩١٨:٠٤:٠٠١٨:٢٢:١٣٢٣:٤٩:٥٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٥:٥٦٠٦:٥٨:٤٠١٢:٣١:٣٣١٨:٠٤:٥٥١٨:٢٣:٠٧٢٣:٤٩:٥٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٤:٥٣٠٦:٥٧:٣٢١٢:٣١:٢٧١٨:٠٥:٥١١٨:٢٤:٠١٢٣:٤٩:٥٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٦:٢٣١٢:٣١:٢٠١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٤:٥٥٢٣:٤٩:٤٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٥:١٣١٢:٣١:١٢١٨:٠٧:٤١١٨:٢٥:٤٨٢٣:٤٩:٣٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥٤:٠٢١٢:٣١:٠٤١٨:٠٨:٣٦١٨:٢٦:٤١٢٣:٤٩:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قنبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنبرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قنبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قنبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قنبرآباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٦٠٦:٥٨:٤٠١٢:٣١:٣٣١٨:٠٤:٥٥١٨:٢٣:٠٧٢٣:٤٩:٥٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٣٠٦:٥٧:٣٢١٢:٣١:٢٧١٨:٠٥:٥١١٨:٢٤:٠١٢٣:٤٩:٥٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٦:٢٣١٢:٣١:٢٠١٨:٠٦:٤٦١٨:٢٤:٥٥٢٣:٤٩:٤٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٥:١٣١٢:٣١:١٢١٨:٠٧:٤١١٨:٢٥:٤٨٢٣:٤٩:٣٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥٤:٠٢١٢:٣١:٠٤١٨:٠٨:٣٦١٨:٢٦:٤١٢٣:٤٩:٣٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٢:٥١١٢:٣٠:٥٥١٨:٠٩:٣٠١٨:٢٧:٣٤٢٣:٤٩:٢٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥١:٣٨١٢:٣٠:٤٦١٨:١٠:٢٣١٨:٢٨:٢٦٢٣:٤٩:١٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٥٠:٢٥١٢:٣٠:٣٦١٨:١١:١٧١٨:٢٩:١٩٢٣:٤٩:٠٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٤٩:١١١٢:٣٠:٢٦١٨:١٢:١٠١٨:٣٠:١٠٢٣:٤٨:٥٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٤٧:٥٧١٢:٣٠:١٤١٨:١٣:٠٣١٨:٣١:٠٢٢٣:٤٨:٤٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٤٦:٤١١٢:٣٠:٠٣١٨:١٣:٥٥١٨:٣١:٥٣٢٣:٤٨:٣٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤٥:٢٥١٢:٢٩:٥١١٨:١٤:٤٧١٨:٣٢:٤٤٢٣:٤٨:٢٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٤:٠٨١٢:٢٩:٣٨١٨:١٥:٣٩١٨:٣٣:٣٥٢٣:٤٨:١٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٢:٥١١٢:٢٩:٢٥١٨:١٦:٣٠١٨:٣٤:٢٦٢٣:٤٨:٠٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤١:٣٣١٢:٢٩:١٢١٨:١٧:٢٢١٨:٣٥:١٦٢٣:٤٧:٤٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٠:١٤١٢:٢٨:٥٨١٨:١٨:١٢١٨:٣٦:٠٦٢٣:٤٧:٣٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٢٠٦:٣٨:٥٥١٢:٢٨:٤٣١٨:١٩:٠٣١٨:٣٦:٥٦٢٣:٤٧:١٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٧:٣٥١٢:٢٨:٢٨١٨:١٩:٥٣١٨:٣٧:٤٥٢٣:٤٧:٠٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١١٠٦:٣٦:١٥١٢:٢٨:١٣١٨:٢٠:٤٣١٨:٣٨:٣٥٢٣:٤٦:٤٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٤:٥٥١٢:٢٧:٥٨١٨:٢١:٣٣١٨:٣٩:٢٤٢٣:٤٦:٣٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٣:٣٤١٢:٢٧:٤٢١٨:٢٢:٢٢١٨:٤٠:١٣٢٣:٤٦:١٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٢:١٣١٢:٢٧:٢٦١٨:٢٣:١١١٨:٤١:٠٢٢٣:٤٥:٥٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٠:٥١١٢:٢٧:٠٩١٨:٢٤:٠٠١٨:٤١:٥٠٢٣:٤٥:٣٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٢٩:٢٩١٢:٢٦:٥٣١٨:٢٤:٤٩١٨:٤٢:٣٩٢٣:٤٥:٢٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٨:٠٧١٢:٢٦:٣٦١٨:٢٥:٣٧١٨:٤٣:٢٨٢٣:٤٥:٠٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٦:٤٥١٢:٢٦:١٩١٨:٢٦:٢٦١٨:٤٤:١٦٢٣:٤٤:٤٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٥:٢٢١٢:٢٦:٠٢١٨:٢٧:١٤١٨:٤٥:٠٤٢٣:٤٤:٢٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٣:٥٩١٢:٢٥:٤٤١٨:٢٨:٠٢١٨:٤٥:٥٣٢٣:٤٤:٠٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٢:٣٦١٢:٢٥:٢٧١٨:٢٨:٥٠١٨:٤٦:٤١٢٣:٤٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قنبرآباد روستای قنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قنبرآباد روستای قنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قنبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنبرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قنبرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قنبرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قنبرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قنبرآباد

روستای قنبرآباد بر روی نقشه

روستای قنبرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قنبرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قنبرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قنبرآباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای قنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قنبرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قنبرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قنبرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق قنبرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قنبرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قنبرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قنبرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق قنبرآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق قنبرآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قنبرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قنبرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قنبرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو