جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام

طاقانک | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز قنات مشهدی غلام

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٢٨
اذان ظهر: ١٣:١٢:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:١٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:١٩

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای قنات مشهدی غلام)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قنات مشهدی غلام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قنات مشهدی غلام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

فرناندو پسوا
این انسانها كه همواره مرا در بر می گیرند، ارواحی هستند كه مرا نمی شناسند و روز به روز با همنشینی و شیوه ی سخنوری خود وانمود می كنند كه مرا می شناسند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قنات مشهدی غلام

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنات مشهدی غلام ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قنات مشهدی غلام (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنات مشهدی غلام ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قنات مشهدی غلام
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:١٠٠٦:٣٨:٥٣١٣:٠٦:٥٣١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:١٣٠٠:٢٤:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٧:٤٢١٣:٠٦:٣٩١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٣:٥٦٠٠:٢٤:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٦:٣٢١٣:٠٦:٢٥١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٤٠٠٠:٢٣:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٥:٢٢١٣:٠٦:١١١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٢٤٠٠:٢٣:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٤:١٣١٣:٠٥:٥٨١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٠٩٠٠:٢٣:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٣:٠٥١٣:٠٥:٤٤١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٥٣٠٠:٢٢:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣١:٥٧١٣:٠٥:٣٢١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٣٧٠٠:٢٢:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٠:٥٠١٣:٠٥:٢٠١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٢٢٠٠:٢٢:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٩:٤٤١٣:٠٥:٠٨١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢١:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٨:٣٩١٣:٠٤:٥٦١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٥١٠٠:٢١:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٤:٤٥١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٢١:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٢١٠٠:٢١:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٥:٢٧١٣:٠٤:٢٥١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٢٠:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٤:١٥١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٥١٠٠:٢٠:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٠:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٢٢٠٠:١٩:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٣:٥٠١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٠٧٠٠:١٩:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٠:٢٧١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٩:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٧٠٦:١٩:٣١١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٣٩٠٠:١٩:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٨:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:١٠٠٠:١٨:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٣:١٩١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٨:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٣:١٤١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٨:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٣:١٠١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٨:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٤:١٢١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:١٣٠٠:١٧:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٥٨٠٠:١٧:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٧:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١١:٤٩١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٧:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١١:٠٤١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:١٤٠٠:١٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قنات مشهدی غلام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قنات مشهدی غلام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قنات مشهدی غلام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قنات مشهدی غلام

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قنات مشهدی غلام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قنات مشهدی غلام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنات مشهدی غلام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قنات مشهدی غلام

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای قنات مشهدی غلام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قنات مشهدی غلام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قنات مشهدی غلام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قنات مشهدی غلام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قنات مشهدی غلام

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای قنات مشهدی غلام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنات مشهدی غلام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قنات مشهدی غلام

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قنات مشهدی غلام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قنات مشهدی غلام روستای قنات مشهدی غلام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قنات مشهدی غلام روستای قنات مشهدی غلام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قنات مشهدی غلام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قنات مشهدی غلام

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنات مشهدی غلام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنات مشهدی غلام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قنات مشهدی غلام

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٨٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٦:٢٦٠٠:١٩:١٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:٣٧٠٠:١٩:٢٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٤٧٠٠:١٩:٤٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٧٠٦:٠١:٢١١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:٥٥٠٠:١٩:٥٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٦:٠١:٣٩١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٧:٠٢٠٠:٢٠:١١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٩٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٢٠:٢٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٩:٤٧٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:١١٠٠:٢٠:٤١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٧:١٣٠٠:٢٠:٥٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٦:٠٣:٠٠١٣:١٠:١٢٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٧:١٣٠٠:٢١:١١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٥٠٦:٠٣:٢٣١٣:١٠:٢٣٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٧:١٢٠٠:٢١:٢٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٣:٤٧١٣:١٠:٣٥٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٢١:٤١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٨٠٦:٠٤:١٢١٣:١٠:٤٦٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٢١:٥٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠٤:٣٨١٣:١٠:٥٧٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٢٢:١٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٥:٠٥١٣:١١:٠٨٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٥١٠٠:٢٢:٢٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٥:٣٣١٣:١١:١٨٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٢:٤٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٦:٠٢١٣:١١:٢٨٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٣١٠٠:٢٢:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٦:٣١١٣:١١:٣٧٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:١٨٠٠:٢٣:١٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٧:٠١١٣:١١:٤٧٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٢٣:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٧:٣٢١٣:١١:٥٥٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٢٣:٤٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٨:٠٤١٣:١٢:٠٤٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٣:٥٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٢:١٢٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:١٢٠٠:٢٤:١١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٩:٠٩١٣:١٢:١٩٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٥١٠٠:٢٤:٢٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٢:٢٦٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٤:٣٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٠:١٧١٣:١٢:٣٣٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٢٤:٥٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٠:٥٢١٣:١٢:٣٩٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢٥:٠٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١١:٢٨١٣:١٢:٤٤٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢٥:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٢:٠٤١٣:١٢:٥٠٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٢٥:٣٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٢:٤٠١٣:١٢:٥٤٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢٥:٤٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٣:١٧١٣:١٢:٥٨٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٤٢٠٠:٢٥:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٣:٥٥١٣:١٣:٠٢٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٦:٠٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٤:٣٢١٣:١٣:٠٥٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٢٦:١٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قنات مشهدی غلام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قنات مشهدی غلام روستای قنات مشهدی غلام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قنات مشهدی غلام روستای قنات مشهدی غلام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قنات مشهدی غلام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قنات مشهدی غلام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قنات مشهدی غلام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قنات مشهدی غلام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قنات مشهدی غلام

روستای قنات مشهدی غلام بر روی نقشه

روستای قنات مشهدی غلام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قنات مشهدی غلام
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قنات مشهدی غلام + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای قنات مشهدی غلام + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قنات مشهدی غلام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قنات مشهدی غلام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قنات مشهدی غلام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قنات مشهدی غلام
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قنات مشهدی غلام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قنات مشهدی غلام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قنات مشهدی غلام
زمان پخش اذان زنده به افق قنات مشهدی غلام
جدول اوقات شرعی امروز فردا قنات مشهدی غلام دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قنات مشهدی غلام
زمان پخش اذان آنلاین به افق قنات مشهدی غلام

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو