جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام

طاقانک | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز قنات مشهدی غلام


اذان صبح: ٠٥:٣١:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٢١:٣٨
نیمه شب: ٢٣:١٧:٢٥

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای قنات مشهدی غلام)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قنات مشهدی غلام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قنات مشهدی غلام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یَشتها
روان مردِ دُر وَند [= دروغ پرست، دیو پرست، گمراه، ناپاك] در نخستین گام به پایگاه اندیشه‌ی بد درآید. پس در دومین گام به پایگاه گفتار بد درآید. سپس در سومین گام به پایگاه كردار بد درآید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قنات مشهدی غلام

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنات مشهدی غلام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قنات مشهدی غلام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنات مشهدی غلام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قنات مشهدی غلام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٤:٣٣١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٣٣٠٠:٢٠:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٤:٢٣١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:١٨٠٠:٢٠:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٤:١١١٣:٠٤:١٤١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٠:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٣:١١١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٠:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٢:١١١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٣٤٠٠:١٩:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢١:١٢١٣:٠٣:٥٠١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٢٠٠٠:١٩:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٣:٤٢١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٩:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٩:١٨١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥١٠٠:١٩:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٣:٢٩١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٨:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٨:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٣:١٩١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٨:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٣:١٤١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٥٣٠٠:١٨:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٤:٥١١٣:٠٣:١٠١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٧:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٤:٠١١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٢٤٠٠:١٧:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٣:١٢١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:١٠٠٠:١٧:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٥٥٠٠:١٧:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١١:٣٩١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٧:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٢٥٠٠:١٧:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٠:١٠١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:١٠٠٠:١٦:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٩:٢٨١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٥٥٠٠:١٦:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٣٩٠٠:١٦:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٦:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٦:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٦:٥٢١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٥١٠٠:١٦:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٣٥٠٠:١٦:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٣:١١٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:١٨٠٠:١٦:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٥:١١١٣:٠٣:١٥٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٠٠٠٠:١٦:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٣:٢٠٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٤٣٠٠:١٦:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٤:١٠١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٢٤٠٠:١٦:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنات مشهدی غلام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنات مشهدی غلام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنات مشهدی غلام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قنات مشهدی غلام

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قنات مشهدی غلام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قنات مشهدی غلام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنات مشهدی غلام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قنات مشهدی غلام

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قنات مشهدی غلام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قنات مشهدی غلام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قنات مشهدی غلام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قنات مشهدی غلام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قنات مشهدی غلام

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قنات مشهدی غلام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنات مشهدی غلام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قنات مشهدی غلام

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤١:٢٣١١:٥٢:٣٦١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٢:١٧٢٣:١٠:٥١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٨٠٦:٤٢:١٦١١:٥٢:٥٢١٧:٠٣:١٣١٧:٢١:٥٨٢٣:١١:٠٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٣:٠٩١١:٥٣:٠٩١٧:٠٢:٥٤١٧:٢١:٤٢٢٣:١١:١٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٤:٠٢١١:٥٣:٢٧١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:٢٧٢٣:١١:٣١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٤:٥٤١١:٥٣:٤٥١٧:٠٢:٢٢١٧:٢١:١٣٢٣:١١:٤٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٥:٤٦١١:٥٤:٠٥١٧:٠٢:٠٩١٧:٢١:٠٢٢٣:١٢:٠٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٦:٣٨١١:٥٤:٢٤١٧:٠١:٥٧١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٢:١٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٤٧:٣٠١١:٥٤:٤٥١٧:٠١:٤٧١٧:٢٠:٤٤٢٣:١٢:٣٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٤٨:٢١١١:٥٥:٠٦١٧:٠١:٣٩١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٢:٥٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٩:١٢١١:٥٥:٢٨١٧:٠١:٣٣١٧:٢٠:٣٤٢٣:١٣:١٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٠:٠٢١١:٥٥:٥١١٧:٠١:٢٩١٧:٢٠:٣١٢٣:١٣:٣٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٥٠:٥١١١:٥٦:١٤١٧:٠١:٢٦١٧:٢٠:٣٠٢٣:١٣:٥٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥١:٤٠١١:٥٦:٣٨١٧:٠١:٢٥١٧:٢٠:٣١٢٣:١٤:١٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٢:٢٨١١:٥٧:٠٢١٧:٠١:٢٦١٧:٢٠:٣٣٢٣:١٤:٣٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥٣:١٦١١:٥٧:٢٧١٧:٠١:٢٩١٧:٢٠:٣٧٢٣:١٤:٥٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٤:٠٣١١:٥٧:٥٣١٧:٠١:٣٤١٧:٢٠:٤٣٢٣:١٥:٢١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٤:٤٩١١:٥٨:١٨١٧:٠١:٤٠١٧:٢٠:٥١٢٣:١٥:٤٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥٥:٣٤١١:٥٨:٤٥١٧:٠١:٤٨١٧:٢١:٠٠٢٣:١٦:٠٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥٦:١٨١١:٥٩:١٢١٧:٠١:٥٨١٧:٢١:١١٢٣:١٦:٣٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٠٠٦:٥٧:٠٢١١:٥٩:٣٩١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:٢٤٢٣:١٦:٥٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٧:٤٤١٢:٠٠:٠٦١٧:٠٢:٢٣١٧:٢١:٣٨٢٣:١٧:٢٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٨:٢٥١٢:٠٠:٣٤١٧:٠٢:٣٨١٧:٢١:٥٤٢٣:١٧:٥١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٩:٠٦١٢:٠١:٠٣١٧:٠٢:٥٥١٧:٢٢:١١٢٣:١٨:١٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤١٠٦:٥٩:٤٥١٢:٠١:٣١١٧:٠٣:١٣١٧:٢٢:٣١٢٣:١٨:٤٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٧٠٧:٠٠:٢٣١٢:٠٢:٠٠١٧:٠٣:٣٣١٧:٢٢:٥١٢٣:١٩:١٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠١:٠٠١٢:٠٢:٢٩١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٣:١٤٢٣:١٩:٤١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٧٠٧:٠١:٣٦١٢:٠٢:٥٩١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:٣٨٢٣:٢٠:١٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٠٠٧:٠٢:١١١٢:٠٣:٢٨١٧:٠٤:٤٤١٧:٢٤:٠٣٢٣:٢٠:٣٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠٢:٤٤١٢:٠٣:٥٨١٧:٠٥:١١١٧:٢٤:٣٠٢٣:٢١:٠٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٣:١٦١٢:٠٤:٢٨١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٤:٥٨٢٣:٢١:٣٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قنات مشهدی غلام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قنات مشهدی غلام روستای قنات مشهدی غلام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قنات مشهدی غلام روستای قنات مشهدی غلام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قنات مشهدی غلام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قنات مشهدی غلام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قنات مشهدی غلام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قنات مشهدی غلام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قنات مشهدی غلام

روستای قنات مشهدی غلام بر روی نقشه

روستای قنات مشهدی غلام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قنات مشهدی غلام
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قنات مشهدی غلام + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای قنات مشهدی غلام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قنات مشهدی غلام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق قنات مشهدی غلام
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قنات مشهدی غلام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا قنات مشهدی غلام دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قنات مشهدی غلام
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قنات مشهدی غلام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق قنات مشهدی غلام
افق شرعی امروز فردا قنات مشهدی غلام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قنات مشهدی غلام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قنات مشهدی غلام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو