جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قنات خانی

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قنات خانی


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٣٨
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:١٧
نیمه شب: ٠٠:٢٤:١١

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قنات خانی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای قنات خانی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قنات خانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قنات خانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
اگر تیمی با عظمت و با یك رویای كوچك داشته باشید بسیار بهتر از رویایی عظیم با یك تیم كوچك است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قنات خانی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قنات خانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنات خانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قنات خانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قنات خانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قنات خانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٣:٥١١٣:٠١:٥٨١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٨:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠١:٤٨١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٣٠٠٠:١٨:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢١:٤٧١٣:٠١:٣٩١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:١٥٠٠:١٧:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠١:٣٠١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٧:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٩:٤٧١٣:٠١:٢٢١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٤٦٠٠:١٧:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٤٠٦:١٨:٤٩١٣:٠١:١٤١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٣١٠٠:١٧:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٧:٥١١٣:٠١:٠٧١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:١٦٠٠:١٦:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٦:٥٥١٣:٠١:٠٠١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:٠٢٠٠:١٦:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٦:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٣٢٠٠:١٦:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٤:١٢١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٥:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٥:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٤٨٠٠:١٥:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٩٠٦:١١:٣٩١٣:٠٠:٣١١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٥:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٠:٥١١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٥:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٠:٢٦١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٤:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٤٩٠٠:١٤:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٣٣٠٠:١٤:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:١٨٠٠:١٤:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٤:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٤:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٣١٠٠:١٤:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:١٥٠٠:١٣:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٥٨٠٠:١٣:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٤١٠٠:١٣:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٣:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٣:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠١:٥١١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٩:٣٠٠٠:١٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنات خانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنات خانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قنات خانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قنات خانی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قنات خانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قنات خانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنات خانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قنات خانی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قنات خانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قنات خانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قنات خانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قنات خانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنات خانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قنات خانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای قنات خانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قنات خانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قنات خانی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٣:٠٠١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٢٤:٠٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٣:٣٨١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٤:١١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٦٠٦:١٤:١٦١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٤:٢٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٦:١٤:٥٥١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٤:٢٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٥:٣٤١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٤:٣٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٦:١٣١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٤:٤٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٦:٥٢١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٤:٥٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٧:٣٢١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٤:٥٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٨:١١١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٥:٠٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٨:٥١١٣:١٠:٢٥٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٢٥:١٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٩:٣١١٣:١٠:٢١٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢٥:١٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢٠:١٠١٣:١٠:١٦١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٥:١٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٠:١١١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٤٨٠٠:٢٥:٢٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢١:٣٠١٣:١٠:٠٦١٩:٥٨:١٥٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٥:٢٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٩:٥٩١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢٥:٢٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٢:٥٠١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٥:٢٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٠٥٠٠:٢٥:٢٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٠٦٠٠:٢٥:٣٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٤:٤٩١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٠٧٠٠:٢٥:٢٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٩:١٩١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٠٦٠٠:٢٥:٢٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٦:٠٨١٣:٠٩:٠٩١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٠٤٠٠:٢٥:٢٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٦:٤٧١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٠١٠٠:٢٥:٢٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٧:٢٧١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٢٥:٢٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٨:٠٦١٣:٠٨:٣٦١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٢٥:١٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٨:٤٥١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٢٥:١٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٩:٢٤١٣:٠٨:١٢١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٢٥:٠٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٠:٠٣١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٢٥:٠٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٠:٤٢١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٢٤:٥٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣١:٢٠١٣:٠٧:٣١١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:١٥٠٠:٢٤:٤٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣١:٥٩١٣:٠٧:١٦١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٢٤:٤١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٧:٠١١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٥٤٠٠:٢٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قنات خانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قنات خانی روستای قنات خانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قنات خانی روستای قنات خانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قنات خانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قنات خانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای قنات خانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قنات خانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قنات خانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قنات خانی

روستای قنات خانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قنات خانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قنات خانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قنات خانی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قنات خانی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای قنات خانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قنات خانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قنات خانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قنات خانی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قنات خانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قنات خانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قنات خانی
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قنات خانی دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قنات خانی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قنات خانی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قنات خانی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قنات خانی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قنات خانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو