جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قناتباغ

آویز | فراشبند | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز قناتباغ


اذان صبح: ٠٤:٣١:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٣٥
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٨:٠١
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٥٨
نیمه شب: ٠٠:١٤:٤٨

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قناتباغ (شهرستان فراشبند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای قناتباغ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قناتباغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قناتباغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

امام علی (ع)
امروز روزی است كه خداوند آن را برای شما عید قرار داد و شما را نیز شایسته آن ساخت؛ پس به یاد خدا باشید تا او نیز به یاد شما باشد و او را بخوانید تا خواسته‌‏هایتان را اجابت كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قناتباغ

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قناتباغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قناتباغ ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قناتباغ (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قناتباغ ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قناتباغ ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:١١٠٦:٣٧:٤٣١٣:٠٢:٤٥١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٢٥٠٠:٢٢:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٦:٣٩١٣:٠٢:٣٠١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٠٢٠٠:٢١:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٥:٣٥١٣:٠٢:١٦١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٦:٣٩٠٠:٢١:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٤:٣٢١٣:٠٢:٠٢١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:١٦٠٠:٢١:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٣:٢٩١٣:٠١:٤٩١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٧:٥٤٠٠:٢٠:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٢:٢٧١٣:٠١:٣٦١٩:٣١:١٠١٩:٤٨:٣١٠٠:٢٠:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣١:٢٦١٣:٠١:٢٣١٩:٣١:٤٦١٩:٤٩:٠٩٠٠:٢٠:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٠:٢٦١٣:٠١:١١١٩:٣٢:٢٢١٩:٤٩:٤٧٠٠:١٩:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:١٩٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٠:٥٩١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٢٥٠٠:١٩:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٢٨:٢٧١٣:٠٠:٤٨١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٠٣٠٠:١٩:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٧:٢٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٣٤:١٠١٩:٥١:٤١٠٠:١٨:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٠:٢٦١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:١٩٠٠:١٨:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٥:٣٥١٣:٠٠:١٦١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٢:٥٨٠٠:١٨:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠٠:٠٧١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٣٧٠٠:١٨:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٣:٤٥١٢:٥٩:٥٨١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:١٥٠٠:١٧:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٢:٥١١٢:٥٩:٤٩١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٥٤٠٠:١٧:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢١:٥٨١٢:٥٩:٤١١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٣٣٠٠:١٧:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٩:٣٤١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:١٣٠٠:١٧:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٠:١٥١٢:٥٩:٢٧١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٥٢٠٠:١٦:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٩:٢٥١٢:٥٩:٢١١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٣١٠٠:١٦:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٨:٣٦١٢:٥٩:١٥١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:١١٠٠:١٦:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٧:٤٨١٢:٥٩:١٠١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٨:٥٠٠٠:١٦:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٩:٠٥١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٣٠٠٠:١٦:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٦:١٦١٢:٥٩:٠١١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:١٠٠٠:١٥:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٥:٣٢١٢:٥٨:٥٨١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٥٠٠٠:١٥:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٤:٤٨١٢:٥٨:٥٥١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٢٩٠٠:١٥:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٤:٠٦١٢:٥٨:٥٣١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٥:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٣:٢٥١٢:٥٨:٥١١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١٥:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٢:٤٥١٢:٥٨:٥٠١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قناتباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قناتباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قناتباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قناتباغ

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قناتباغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قناتباغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قناتباغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قناتباغ

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قناتباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قناتباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قناتباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قناتباغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قناتباغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قناتباغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قناتباغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قناتباغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قناتباغ

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٩:٠٧١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٤:٢٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٩:١١١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٠٥٠٠:١٤:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥٩:١٦١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٤:٢٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:١٩٠٠:١٤:٢٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٥٥٠٠:١٤:٢٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٣١٠٠:١٤:٢٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٤:٢٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٤:٥٨١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٤١٠٠:١٤:٢٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:١٦٠٠:١٤:٢٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٤:٢٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٤:٣٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٤:١٠١٣:٠٠:١٤١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٢٣٠٠:١٤:٣٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٥٥٠٠:١٤:٣٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٢٧٠٠:١٤:٤٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٨:٠١٢٠:١٦:٥٨٠٠:١٤:٤٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٤:٥٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٣:١٨١٣:٠١:٠٣١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٥:٠١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٣:١٢١٣:٠١:١٤١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٥:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠١:٢٥١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٥:١٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٢١٠٠:١٥:٢٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٣:٠١١٣:٠١:٤٨٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٥:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٣:٠٠١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:١٢٠٠:١٥:٤٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٢:١٢٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٥:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٥٩٠٠:١٦:٠٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٢١٠٠:١٦:١٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٦:٢٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٠٢٠٠:١٦:٣٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٣:١٦٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٢١٠٠:١٦:٤٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٣٩٠٠:١٦:٥٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٥٥٠٠:١٧:١٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٣:٥٠١٣:٠٣:٥٥٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:١٠٠٠:١٧:٢٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٤:٠٨٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٢٤٠٠:١٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قناتباغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قناتباغ روستای قناتباغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قناتباغ روستای قناتباغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قناتباغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قناتباغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قناتباغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قناتباغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قناتباغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قناتباغ

روستای قناتباغ بر روی نقشه

روستای قناتباغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قناتباغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قناتباغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قناتباغ
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قناتباغ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قناتباغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قناتباغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قناتباغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قناتباغ رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قناتباغ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قناتباغ دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قناتباغ دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قناتباغ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قناتباغ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قناتباغ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قناتباغ
افق شرعی امروز فردا قناتباغ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قناتباغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو