جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قم

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز قم


اذان صبح: ٠٤:٣١:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٤٢
اذان ظهر: ١٣:١٢:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٤٨
نیمه شب: ٠٠:٢٤:١١

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قم (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ شهر قم)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر قم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل قدیمی
اگر تنها كار كنید و سرگرمی نداشته باشید، پژمرده می شوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قم

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:٣٢٠٠:١٩:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٤:١٥١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٨:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٨:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٩:١٧١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٨:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٨:١٢١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٥٥٠٠:١٧:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٣:٤١١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٧:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٣:٣٣١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٧:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٢٨٠٠:١٧:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٣:٢١١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:١٩٠٠:١٦:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٣:١٥١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:١٠٠٠:١٦:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٣:١٠١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٠١٠٠:١٦:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١١:٠٨١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٥١٠٠:١٦:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٠:١٢١٣:٠٣:٠١١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٤٢٠٠:١٥:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٥:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٥:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:١٣٠٠:١٥:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٢:٥١١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٥:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٤:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٤٢٠٠:١٤:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٤:١٧١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٣١٠٠:١٤:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٤:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:٠٩٠٠:١٤:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٥٧٠٠:١٤:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠١:٢٥١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١٤:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:١٣٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٢:٥٩٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٣٣٠٠:١٣:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:١٦٠٦:٠٠:٠٨١٣:٠٣:٠٢٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٢٠٠٠:١٣:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٩:٣٢١٣:٠٣:٠٦٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:٠٧٠٠:١٣:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٣:١١٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:٥٣٠٠:١٣:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٣:١٦٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٨:٣٨٠٠:١٣:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر قم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر قم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر قم

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٩:٤٢١٣:١٢:٥٨٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٢٤:١١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٢٠٦:١٠:٢٤١٣:١٣:٠٠٢٠:١٥:١١٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٤:٢٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٣٠٦:١١:٠٦١٣:١٣:٠١٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٤:٣٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٦٠٦:١١:٤٩١٣:١٣:٠١٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٤:٤٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٢:٣٢١٣:١٣:٠١٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢٤:٥٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٣:١٥١٣:١٣:٠٠٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢٥:٠٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٣:٥٩١٣:١٢:٥٩٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:١١٠٠:٢٥:١١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٤:٤٣١٣:١٢:٥٧٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٢٥:١٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٥:٢٧١٣:١٢:٥٤٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢٥:٢٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٦:١١١٣:١٢:٥١٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٢٥:٣٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٦:٥٦١٣:١٢:٤٧٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٢٥:٣٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٧:٤٠١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٥:٤٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٨:٢٥١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٥:٤٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٩:١٠١٣:١٢:٣٢٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٢٥:٥٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٩:٥٥١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٥:٥٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٢:١٩٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٦:٠٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢١:٢٤١٣:١٢:١٢٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٦:٠٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٢٢:٠٩١٣:١٢:٠٣٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢٦:٠٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٢:٥٤١٣:١١:٥٥٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٣٠٠٠:٢٦:٠٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٣:٣٩١٣:١١:٤٥١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٦:٠٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٤:٢٣١٣:١١:٣٦١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٦:٠٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٥:٠٨١٣:١١:٢٥١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٠٨٠٠:٢٦:٠٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٥:٥٣١٣:١١:١٤١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٥٨٠٠:٢٦:٠١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٦:٣٧١٣:١١:٠٣١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٤٨٠٠:٢٥:٥٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٠:٥١١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٥:٥٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٠:٣٨١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٥:٥٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٨:٥٠١٣:١٠:٢٥١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:١١٠٠:٢٥:٤٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٩:٣٥١٣:١٠:١١١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٢٥:٤٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٣٠:١٩١٣:٠٩:٥٧١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٥:٣٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣١:٠٣١٣:٠٩:٤٣١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٢٥:٣٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣١:٤٧١٣:٠٩:٢٨١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٢٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر قم شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر قم شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر قم

قُمْ تلفظ از کلان‌شهرهای ایران است که در ۱۲۵ کیلومتری جنوب تهران پایتخت ایران واقع شده‌است. این شهر در کنار رودخانهٔ قمرود و در دشت قم قرار دارد. شهر قم مرکز استان قم و نیز مرکز شهرستان قم می‌باشد

شهر قم در ویکیپدیا

شهر قم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قم
اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قم رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قم
زمان پخش اذان آنلاین به افق قم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قم
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو