جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قم

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز قم

اذان صبح: ٠٣:٥٥:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٤:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٤٤
غروب آفتاب: ١٨:٤٥:٠٨
اذان مغرب: ١٩:٠٣:٥١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٩:٤٤

سه شنبه ٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣
١٤ شوال ١٤٤٥ قمری
٢٣ آوریل ٢٠٢٤ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قم (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اردیبهشت ٠٣ شهر قم)، ماه جاری (اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر قم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر قم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هلن كلر
من می توانم ادعا كنم كه در هنر تحمل بار سرنوشت، خواه شادی و خواه محنت، آنقدر مسلط شده ام كه سختی ها و رنجها در نهاد من وجد و نشاطی ایجاد می كند كه به سعادت نزدیك است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قم

اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ | اوقات شرعی آوریل ٢٤ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٣

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم ١٤٠٣ - ٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی

برابر با سال ١٤٤٦ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٣ شهر قم (سال ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ١٢ اسفند ١٤٠٣ | ٠٢ مارس ٢٠٢٥
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ١١ فروردین ١٤٠٤ | ٣١ مارس ٢٠٢٥ (اول شوال ١٤٤٦)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٤:٢٣١٢:١٨:٣٣١٨:٠٣:١٤١٨:٢١:١٢٢٣:٣٧:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٣:٠٦١٢:١٨:٢١١٨:٠٤:٠٦١٨:٢٢:٠٣٢٣:٣٦:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣١:٤٩١٢:١٨:٠٨١٨:٠٤:٥٨١٨:٢٢:٥٣٢٣:٣٦:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٠:٣١١٢:١٧:٥٤١٨:٠٥:٤٩١٨:٢٣:٤٤٢٣:٣٦:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٩:١٣١٢:١٧:٤١١٨:٠٦:٤٠١٨:٢٤:٣٤٢٣:٣٦:١٤
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٧:٥٤١٢:١٧:٢٦١٨:٠٧:٣١١٨:٢٥:٢٤٢٣:٣٦:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٦:٣٤١٢:١٧:١٢١٨:٠٨:٢١١٨:٢٦:١٤٢٣:٣٥:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٥:١٤١٢:١٦:٥٧١٨:٠٩:١١١٨:٢٧:٠٣٢٣:٣٥:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٣:٥٤١٢:١٦:٤١١٨:١٠:٠١١٨:٢٧:٥٣٢٣:٣٥:١٣
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٢:٣٣١٢:١٦:٢٦١٨:١٠:٥١١٨:٢٨:٤٢٢٣:٣٤:٥٦
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢١:١١١٢:١٦:١٠١٨:١١:٤٠١٨:٢٩:٣١٢٣:٣٤:٣٩
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣٠٤:٥٧:٣٨٠٦:١٩:٥٠١٢:١٥:٥٣١٨:١٢:٢٩١٨:٣٠:٢٠٢٣:٣٤:٢١
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤٠٤:٥٦:١٤٠٦:١٨:٢٨١٢:١٥:٣٧١٨:١٣:١٨١٨:٣١:٠٨٢٣:٣٤:٠٣
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٧:٠٦١٢:١٥:٢٠١٨:١٤:٠٦١٨:٣١:٥٧٢٣:٣٣:٤٥
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٥:٤٣١٢:١٥:٠٣١٨:١٤:٥٥١٨:٣٢:٤٥٢٣:٣٣:٢٦
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٤:٢١١٢:١٤:٤٥١٨:١٥:٤٣١٨:٣٣:٣٤٢٣:٣٣:٠٧
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٢:٥٨١٢:١٤:٢٨١٨:١٦:٣١١٨:٣٤:٢٢٢٣:٣٢:٤٧
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١١:٣٥١٢:١٤:١٠١٨:١٧:١٩١٨:٣٥:١٠٢٣:٣٢:٢٧
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٠:١١١٢:١٣:٥٣١٨:١٨:٠٧١٨:٣٥:٥٨٢٣:٣٢:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٠٨:٤٨١٢:١٣:٣٥١٨:١٨:٥٥١٨:٣٦:٤٦٢٣:٣١:٤٦
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٧:٢٥١٢:١٣:١٧١٨:١٩:٤٢١٨:٣٧:٣٤٢٣:٣١:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٦:٠١١٢:١٢:٥٩١٨:٢٠:٣٠١٨:٣٨:٢٢٢٣:٣١:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٤:٣٨١٢:١٢:٤١١٨:٢١:١٧١٨:٣٩:١٠٢٣:٣٠:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٣:١٥١٢:١٢:٢٣١٨:٢٢:٠٥١٨:٣٩:٥٨٢٣:٣٠:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠١:٥١١٢:١٢:٠٥١٨:٢٢:٥٢١٨:٤٠:٤٦٢٣:٣٠:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٠:٢٨١٢:١١:٤٧١٨:٢٣:٣٩١٨:٤١:٣٤٢٣:٢٩:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٩:٠٥١٢:١١:٢٩١٨:٢٤:٢٦١٨:٤٢:٢٢٢٣:٢٩:١٦
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩٠٤:٣٤:٠٦٠٥:٥٧:٤٢١٢:١١:١١١٨:٢٥:١٣١٨:٤٣:١٠٢٣:٢٨:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٦:١٩١٢:١٠:٥٣١٨:٢٦:٠١١٨:٤٣:٥٨٢٣:٢٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٣ - ١٤٠٣ شمسی | ٢٠٢٥ میلادی | ١٤٤٦ قمری شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قم

اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر قم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ قمری شهر قم

ذیقعده
شوال ١٤٤٥ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق
شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٥ هـ.ق شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ م شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر قم

می
آوریل ٢٠٢٤ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر قم شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ میلادی شهر قم شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٣
سال ٢٠٢٤ م
٢٠٢٥

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر قم

خرداد
اردیبهشت ١٤٠٣ هـ.ش
فروردین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٤:٠٠:١٢٠٥:٢٨:٢٦١٢:٠٥:١٩١٨:٤٢:٤٤١٩:٠١:٢٠٢٣:٢٠:٤٤
٠٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٢٧:١٤١٢:٠٥:٠٦١٨:٤٣:٣٢١٩:٠٢:١٠٢٣:٢٠:٢٣
٠٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٧:١٥٠٥:٢٦:٠٣١٢:٠٤:٥٥١٨:٤٤:٢٠١٩:٠٣:٠١٢٣:٢٠:٠٣
٠٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٥:٤٧٠٥:٢٤:٥٢١٢:٠٤:٤٤١٨:٤٥:٠٨١٩:٠٣:٥١٢٣:١٩:٤٤
٠٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٢٣:٤٢١٢:٠٤:٣٣١٨:٤٥:٥٦١٩:٠٤:٤١٢٣:١٩:٢٥
٠٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٢٢:٣٤١٢:٠٤:٢٢١٨:٤٦:٤٤١٩:٠٥:٣٢٢٣:١٩:٠٦
٠٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥١:٢٨٠٥:٢١:٢٦١٢:٠٤:١٣١٨:٤٧:٣٢١٩:٠٦:٢٣٢٣:١٨:٤٧
٠٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٥٠:٠٢٠٥:٢٠:١٩١٢:٠٤:٠٣١٨:٤٨:٢٠١٩:٠٧:١٣٢٣:١٨:٢٩
٠٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٨:٣٨٠٥:١٩:١٣١٢:٠٣:٥٤١٨:٤٩:٠٨١٩:٠٨:٠٤٢٣:١٨:١١
١٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٧:١٤٠٥:١٨:٠٨١٢:٠٣:٤٦١٨:٤٩:٥٦١٩:٠٨:٥٥٢٣:١٧:٥٤
١١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٥:٥٢٠٥:١٧:٠٤١٢:٠٣:٣٨١٨:٥٠:٤٤١٩:٠٩:٤٦٢٣:١٧:٣٧
١٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٤:٣٠٠٥:١٦:٠٢١٢:٠٣:٣١١٨:٥١:٣٢١٩:١٠:٣٧٢٣:١٧:٢٠
١٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٣:٠٩٠٥:١٥:٠٠١٢:٠٣:٢٥١٨:٥٢:٢٠١٩:١١:٢٨٢٣:١٧:٠٤
١٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤١:٤٩٠٥:١٤:٠٠١٢:٠٣:١٩١٨:٥٣:٠٨١٩:١٢:١٩٢٣:١٦:٤٩
١٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٤٠:٢٩٠٥:١٣:٠٠١٢:٠٣:١٣١٨:٥٣:٥٦١٩:١٣:١٠٢٣:١٦:٣٤
١٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٩:١١٠٥:١٢:٠٢١٢:٠٣:٠٨١٨:٥٤:٤٤١٩:١٤:٠١٢٣:١٦:١٩
١٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٧:٥٤٠٥:١١:٠٥١٢:٠٣:٠٤١٨:٥٥:٣٢١٩:١٤:٥٢٢٣:١٦:٠٦
١٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٦:٣٩٠٥:١٠:٠٩١٢:٠٣:٠٠١٨:٥٦:٢٠١٩:١٥:٤٣٢٣:١٥:٥٢
١٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٥:٢٤٠٥:٠٩:١٥١٢:٠٢:٥٧١٨:٥٧:٠٨١٩:١٦:٣٣٢٣:١٥:٣٩
٢٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٤:١٠٠٥:٠٨:٢٢١٢:٠٢:٥٤١٨:٥٧:٥٦١٩:١٧:٢٤٢٣:١٥:٢٧
٢١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٢:٥٨٠٥:٠٧:٣٠١٢:٠٢:٥٢١٨:٥٨:٤٣١٩:١٨:١٤٢٣:١٥:١٥
٢٢ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣١:٤٧٠٥:٠٦:٣٩١٢:٠٢:٥١١٨:٥٩:٣٠١٩:١٩:٠٤٢٣:١٥:٠٤
٢٣ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٣٠:٣٨٠٥:٠٥:٥٠١٢:٠٢:٥٠١٩:٠٠:١٧١٩:١٩:٥٤٢٣:١٤:٥٣
٢٤ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٩:٢٩٠٥:٠٥:٠٢١٢:٠٢:٥٠١٩:٠١:٠٤١٩:٢٠:٤٤٢٣:١٤:٤٣
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٨:٢٢٠٥:٠٤:١٦١٢:٠٢:٥٠١٩:٠١:٥١١٩:٢١:٣٤٢٣:١٤:٣٤
٢٦ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٧:١٧٠٥:٠٣:٣١١٢:٠٢:٥٠١٩:٠٢:٣٧١٩:٢٢:٢٣٢٣:١٤:٢٥
٢٧ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٦:١٣٠٥:٠٢:٤٧١٢:٠٢:٥٢١٩:٠٣:٢٣١٩:٢٣:١١٢٣:١٤:١٧
٢٨ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٥:١١٠٥:٠٢:٠٥١٢:٠٢:٥٤١٩:٠٤:٠٨١٩:٢٤:٠٠٢٣:١٤:٠٩
٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٤:١٠٠٥:٠١:٢٤١٢:٠٢:٥٦١٩:٠٤:٥٣١٩:٢٤:٤٨٢٣:١٤:٠٢
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٣:١١٠٥:٠٠:٤٤١٢:٠٢:٥٩١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٥:٣٥٢٣:١٣:٥٥
٣١ اردیبهشت ١٤٠٣٠٣:٢٢:١٣٠٥:٠٠:٠٦١٢:٠٣:٠٢١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٦:٢٢٢٣:١٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ - ١٤٠٣ شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر قم شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اردیبهشت ١٤٠٣ شمسی شهر قم شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٢
سال ١٤٠٣ هـ.ش
١٤٠٤

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قم

قُمْ تلفظ از کلان‌شهرهای ایران است که در ۱۲۵ کیلومتری جنوب تهران پایتخت ایران واقع شده‌است. این شهر در کنار رودخانهٔ قمرود و در دشت قم قرار دارد. شهر قم مرکز استان قم و نیز مرکز شهرستان قم می‌باشد

شهر قم در ویکیپدیا

شهر قم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قم بر روی نقشه

شهر قم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قم
اوقات شرعی اردیبهشت ٠٣ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٥ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢٤ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٣ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٥ شهر قم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣ قم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قم
افق شرعی اردیبهشت ٠٣ / ١٤٠٣ قم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قم ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قم ماه رمضان ٣ / ١٤٠٣
زمان پخش اذان آنلاین به افق قم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو