جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قم

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز قم


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٣٦
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٠٦:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٢٤:٤٥
نیمه شب: ٠٠:١٨:٣٨

جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
٢٠ محرم ١٤٤١ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قم (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ شهریور ٩٨ شهر قم)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر قم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هرگز شاهد دروغگو، قدم بر نمی‌دارد، ‌مگر این كه جهنّم بر او واجب می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قم

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٤:١٥١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٨:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٨:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٩:١٧١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٨:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٨:١٢١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٥٥٠٠:١٧:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٣:٤١١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٧:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٣:٣٣١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٧:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٢٨٠٠:١٧:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٣:٢١١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:١٩٠٠:١٦:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٣:١٥١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:١٠٠٠:١٦:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٣:١٠١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٠١٠٠:١٦:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١١:٠٨١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٥١٠٠:١٦:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٠:١٢١٣:٠٣:٠١١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٤٢٠٠:١٥:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٥:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٥:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:١٣٠٠:١٥:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٢:٥١١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٥:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٤:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٤٢٠٠:١٤:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٤:١٧١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٣١٠٠:١٤:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٤:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:٠٩٠٠:١٤:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٥٧٠٠:١٤:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠١:٢٥١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١٤:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:١٣٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٢:٥٩٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٣٣٠٠:١٣:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:١٦٠٦:٠٠:٠٨١٣:٠٣:٠٢٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٢٠٠٠:١٣:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٩:٣٢١٣:٠٣:٠٦٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:٠٧٠٠:١٣:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٣:١١٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:٥٣٠٠:١٣:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٣:١٦٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٨:٣٨٠٠:١٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٧:٥٢١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٩:٢٣٠٠:١٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قم

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر قم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر قم

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قم

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٢:٣١١٣:٠٩:١٢١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٢٥:١٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٣:١٥١٣:٠٨:٥٧١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٢٥:٠٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٣:٥٩١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:١٥٠٠:٢٤:٥٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٤:٤٣١٣:٠٨:٢٤١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٥٦٠٠:٢٤:٥٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٥:٢٦١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٣٦٠٠:٢٤:٤٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٦:١٠١٣:٠٧:٤٩١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:١٦٠٠:٢٤:٣٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٦:٥٣١٣:٠٧:٣٢١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٥٥٠٠:٢٤:١٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٧:٣٧١٣:٠٧:١٤١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:٣٣٠٠:٢٤:٠٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٨:٢٠١٣:٠٦:٥٥١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:١١٠٠:٢٣:٥٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٩:٠٣١٣:٠٦:٣٦١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٤٩٠٠:٢٣:٤٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٩:٤٧١٣:٠٦:١٧١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٢٥٠٠:٢٣:٣١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٠:٣٠١٣:٠٥:٥٨١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٩:٠٢٠٠:٢٣:١٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤١:١٣١٣:٠٥:٣٨١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٣٨٠٠:٢٣:٠٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤١:٥٥١٣:٠٥:١٩١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٦:١٤٠٠:٢٢:٥٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٢:٣٨١٣:٠٤:٥٨١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:٤٩٠٠:٢٢:٣٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٣:٢١١٣:٠٤:٣٨١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:٢٤٠٠:٢٢:٢١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٤:٠٤١٣:٠٤:١٧١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٥٩٠٠:٢٢:٠٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٤:٤٦١٣:٠٣:٥٧١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٠:٣٤٠٠:٢١:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٥:٢٩١٣:٠٣:٣٦١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:٠٨٠٠:٢١:٣٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٦:١٢١٣:٠٣:١٥١٩:١٩:٤٤١٩:٣٧:٤٢٠٠:٢١:١٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٦:٥٤١٣:٠٢:٥٣١٩:١٨:٢٠١٩:٣٦:١٦٠٠:٢١:٠٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٧:٣٧١٣:٠٢:٣٢١٩:١٦:٥٤١٩:٣٤:٥٠٠٠:٢٠:٤٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٤٨:١٩١٣:٠٢:١١١٩:١٥:٢٩١٩:٣٣:٢٤٠٠:٢٠:٢٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٤٩:٠٢١٣:٠١:٤٩١٩:١٤:٠٤١٩:٣١:٥٧٠٠:٢٠:٠٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٤٩:٤٤١٣:٠١:٢٨١٩:١٢:٣٨١٩:٣٠:٣١٠٠:١٩:٥١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٤٠٦:٥٠:٢٧١٣:٠١:٠٦١٩:١١:١٢١٩:٢٩:٠٤٠٠:١٩:٣٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥١:١٠١٣:٠٠:٤٥١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٧:٣٨٠٠:١٩:١٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥١:٥٣١٣:٠٠:٢٣١٩:٠٨:٢١١٩:٢٦:١٢٠٠:١٨:٥٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٢:٣٦١٣:٠٠:٠٢١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:٤٥٠٠:١٨:٣٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٣:١٩١٢:٥٩:٤١١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٣:١٩٢٣:٤٨:٢٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:١١٠٥:٥٤:٠٢١١:٥٩:١٩١٨:٠٤:٠٤١٨:٢١:٥٣٢٣:١٨:٠١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قم شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قم شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قم

قُمْ تلفظ از کلان‌شهرهای ایران است که در ۱۲۵ کیلومتری جنوب تهران پایتخت ایران واقع شده‌است. این شهر در کنار رودخانهٔ قمرود و در دشت قم قرار دارد. شهر قم مرکز استان قم و نیز مرکز شهرستان قم می‌باشد

شهر قم در ویکیپدیا

شهر قم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قم
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قم رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق قم
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ قم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو