جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قم

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز قم


اذان صبح: ٠٥:٢٩:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:١٨
اذان ظهر: ١٣:١٠:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٤٨
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٤٥

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قم (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر قم)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر قم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

آنتونی رابینز
چنانچه به راستی خواهان آن باشید كه به خودباوری و بی‌گمانی راستین برسید، بی‌شك راه آن را خواهید یافت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قم

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:٣٢٠٠:١٩:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٤:١٥١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٨:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٨:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٩:١٧١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٨:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٨:١٢١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٥٥٠٠:١٧:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٣:٤١١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٧:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٤٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٣:٣٣١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٧:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٢٨٠٠:١٧:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٣:٢١١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:١٩٠٠:١٦:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٣:١٥١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:١٠٠٠:١٦:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٣:١٠١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٠١٠٠:١٦:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١١:٠٨١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٥١٠٠:١٦:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٠:١٢١٣:٠٣:٠١١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٤٢٠٠:١٥:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٥:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٥:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٧:٣٢١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:١٣٠٠:١٥:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٢:٥١١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٥:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٤:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٤٢٠٠:١٤:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٤:١٧١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٣١٠٠:١٤:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٤:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:٠٩٠٠:١٤:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٥٧٠٠:١٤:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠١:٢٥١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١٤:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:١٣٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٢:٥٩٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٣٣٠٠:١٣:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:١٦٠٦:٠٠:٠٨١٣:٠٣:٠٢٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٢٠٠٠:١٣:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٩:٣٢١٣:٠٣:٠٦٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:٠٧٠٠:١٣:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٣:١١٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:٥٣٠٠:١٣:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٣:١٦٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٨:٣٨٠٠:١٣:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قم

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر قم

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر قم

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠١:٣٦١٣:١٢:٠٤١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٠:٥٩٠٠:٢٩:٥٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠٠:١٣١٣:١١:٤٦١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٤٧٠٠:٢٩:٣٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٥:٢١٠٦:٥٨:٤٩١٣:١١:٢٧١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٣٥٠٠:٢٩:١٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٧:٢٦١٣:١١:٠٩١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٢٣٠٠:٢٨:٥٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٢:١٨٠٦:٥٦:٠٤١٣:١٠:٥٢١٩:٢٦:١٣١٩:٤٤:١١٠٠:٢٨:٣٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٤:٤١١٣:١٠:٣٤١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٥٩٠٠:٢٨:٠٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٣:١٨١٣:١٠:١٦١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:٤٨٠٠:٢٧:٤٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥١:٥٦١٣:٠٩:٥٨١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٦:٣٦٠٠:٢٧:٢٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٠:٣٤١٣:٠٩:٤١١٩:٢٩:٢١١٩:٤٧:٢٤٠٠:٢٦:٥٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٩:١٢١٣:٠٩:٢٣١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:١٢٠٠:٢٦:٣٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٧:٥١١٣:٠٩:٠٦١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٩:٠٠٠٠:٢٦:١٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٦:٣٠١٣:٠٨:٤٩١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٤٩٠٠:٢٥:٥١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٥:٠٩١٣:٠٨:٣٢١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٣٧٠٠:٢٥:٢٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٣:٤٩١٣:٠٨:١٥١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٢٦٠٠:٢٥:٠٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٢:٢٩١٣:٠٧:٥٩١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:١٥٠٠:٢٤:٤٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤١:١٠١٣:٠٧:٤٣١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٣:٠٣٠٠:٢٤:٢٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٩:٥١١٣:٠٧:٢٧١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٥٢٠٠:٢٣:٥٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٨:٣٣١٣:٠٧:١١١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٤١٠٠:٢٣:٣٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٧:١٥١٣:٠٦:٥٦١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:٣١٠٠:٢٣:١٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٥:٥٨١٣:٠٦:٤١١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٢٠٠٠:٢٢:٥٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٤:٤١١٣:٠٦:٢٧١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٢:٣٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٣:٢٦١٣:٠٦:١٢١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٢:٠٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٤٩٠٠:٢١:٤٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠٥:٤٥١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٣٩٠٠:٢١:٢٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٩:٤٢١٣:٠٥:٣٢١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٢١:٠٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٨:٢٩١٣:٠٥:٢٠١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:١٩٠٠:٢٠:٤٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٧:١٧١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢٠:٢٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٦:٠٦١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٠:٠٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٤:٤٥١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٥١٠٠:١٩:٤٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٤:٣٤١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٤١٠٠:١٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قم

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٩٠٦:٠٩:٥٦١٢:١٣:٥١١٨:١٨:٢٠١٨:٣٦:١١٠٠:٠٢:٠٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٠٠٧:٠٨:٣٣١٣:١٣:٣٣١٩:١٩:٠٨١٩:٣٦:٥٩٠٠:٣١:٤٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢١٠٧:٠٧:٠٩١٣:١٣:١٦١٩:١٩:٥٥١٩:٣٧:٤٧٠٠:٣١:٢٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٢٠٧:٠٥:٤٦١٣:١٢:٥٨١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٣٥٠٠:٣١:٠٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٤:٢٣١٣:١٢:٤٠١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:٢٣٠٠:٣٠:٤١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٣٠٧:٠٢:٥٩١٣:١٢:٢٢١٩:٢٢:١٨١٩:٤٠:١١٠٠:٣٠:٢٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠١:٣٦١٣:١٢:٠٤١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٠:٥٩٠٠:٢٩:٥٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠٠:١٣١٣:١١:٤٦١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٤٧٠٠:٢٩:٣٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢١٠٦:٥٨:٤٩١٣:١١:٢٧١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٣٥٠٠:٢٩:١٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٧:٢٦١٣:١١:٠٩١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٢٣٠٠:٢٨:٥٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٨٠٦:٥٦:٠٤١٣:١٠:٥٢١٩:٢٦:١٣١٩:٤٤:١١٠٠:٢٨:٣٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٤:٤١١٣:١٠:٣٤١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٥٩٠٠:٢٨:٠٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٣:١٨١٣:١٠:١٦١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:٤٨٠٠:٢٧:٤٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥١:٥٦١٣:٠٩:٥٨١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٦:٣٦٠٠:٢٧:٢٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٠:٣٤١٣:٠٩:٤١١٩:٢٩:٢١١٩:٤٧:٢٤٠٠:٢٦:٥٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٩:١٢١٣:٠٩:٢٣١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:١٢٠٠:٢٦:٣٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٧:٥١١٣:٠٩:٠٦١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٩:٠٠٠٠:٢٦:١٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٦:٣٠١٣:٠٨:٤٩١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٤٩٠٠:٢٥:٥١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٥:٠٩١٣:٠٨:٣٢١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٣٧٠٠:٢٥:٢٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٣:٤٩١٣:٠٨:١٥١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٢٦٠٠:٢٥:٠٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٢:٢٩١٣:٠٧:٥٩١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:١٥٠٠:٢٤:٤٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤١:١٠١٣:٠٧:٤٣١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٣:٠٣٠٠:٢٤:٢٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٩:٥١١٣:٠٧:٢٧١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٥٢٠٠:٢٣:٥٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٨:٣٣١٣:٠٧:١١١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٤١٠٠:٢٣:٣٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٧:١٥١٣:٠٦:٥٦١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:٣١٠٠:٢٣:١٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٥:٥٨١٣:٠٦:٤١١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٢٠٠٠:٢٢:٥٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٤:٤١١٣:٠٦:٢٧١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٢:٣٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٣:٢٦١٣:٠٦:١٢١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٢:٠٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٤٩٠٠:٢١:٤٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠٥:٤٥١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٣٩٠٠:٢١:٢٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٩:٤٢١٣:٠٥:٣٢١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٢١:٠٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قم شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قم شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قم

قُمْ تلفظ از کلان‌شهرهای ایران است که در ۱۲۵ کیلومتری جنوب تهران پایتخت ایران واقع شده‌است. این شهر در کنار رودخانهٔ قمرود و در دشت قم قرار دارد. شهر قم مرکز استان قم و نیز مرکز شهرستان قم می‌باشد

شهر قم در ویکیپدیا

شهر قم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قم بر روی نقشه

شهر قم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قم
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ قم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قم دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قم
زمان پخش اذان مستقیم به افق قم
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو