جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قم

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز قم

اذان صبح: ٠٤:٤٦:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٣٢
اذان ظهر: ١٢:١٣:٤٥
غروب آفتاب: ١٨:١٨:٣١
اذان مغرب: ١٨:٣٦:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣١:٥٨

سه شنبه ٠١ فروردین ١٤٠٢
٢٨ شعبان ١٤٤٤ قمری
٢١ مارس ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قم (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ فروردین ٠٢ شهر قم)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر قم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر قم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تهاجم رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضیه قم (1342)
عید نوروز
عید نوروز

حضرت محمد (ص)
هرگز عمل گروهی بد نمی‌شود مگر این كه مساجد خود را زینت می‌دهند. (افرادی هستند كه به ظاهر دین چسبیده و باطن آن را فراموش می‌كنند مثل این كه حقیقت اسلام را نفهمیده ولی به دنبال زینت مساجد می‌روند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر قم

اوقات شرعی فروردین ٠٢ | اوقات شرعی مارس ٢٣ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر قم (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٠٣ فروردین ١٤٠٢ | ٢٣ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٣٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٦:٤٥١٢:١٣:٠٩١٨:٢٠:٠٦١٨:٣٧:٥٨٢٣:٣١:١٦
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٥:٢٢١٢:١٢:٥١١٨:٢٠:٥٤١٨:٣٨:٤٦٢٣:٣٠:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٣:٥٨١٢:١٢:٣٣١٨:٢١:٤١١٨:٣٩:٣٤٢٣:٣٠:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٢:٣٥١٢:١٢:١٥١٨:٢٢:٢٩١٨:٤٠:٢٣٢٣:٣٠:١٢
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠١:١٢١٢:١١:٥٧١٨:٢٣:١٦١٨:٤١:١١٢٣:٢٩:٥١
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٣٦:٢٥٠٥:٥٩:٤٩١٢:١١:٣٩١٨:٢٤:٠٣١٨:٤١:٥٩٢٣:٢٩:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٨:٢٥١٢:١١:٢١١٨:٢٤:٥٠١٨:٤٢:٤٧٢٣:٢٩:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٣٣:٢٣٠٥:٥٧:٠٢١٢:١١:٠٣١٨:٢٥:٣٧١٨:٤٣:٣٥٢٣:٢٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٥:٤٠١٢:١٠:٤٥١٨:٢٦:٢٤١٨:٤٤:٢٣٢٣:٢٨:٢٢
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٥٤:١٧١٢:١٠:٢٧١٨:٢٧:١١١٨:٤٥:١١٢٣:٢٧:٥٩
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٢:٥٤١٢:١٠:٠٩١٨:٢٧:٥٨١٨:٤٥:٥٩٢٣:٢٧:٣٧
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥١:٣٢١٢:٠٩:٥٢١٨:٢٨:٤٥١٨:٤٦:٤٧٢٣:٢٧:١٤
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٠:١٠١٢:٠٩:٣٤١٨:٢٩:٣٢١٨:٤٧:٣٥٢٣:٢٦:٥١
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٢٤:١١٠٥:٤٨:٤٩١٢:٠٩:١٧١٨:٣٠:١٨١٨:٤٨:٢٣٢٣:٢٦:٢٩
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٧:٢٧١٢:٠٨:٥٩١٨:٣١:٠٥١٨:٤٩:١٢٢٣:٢٦:٠٦
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٦:٠٦١٢:٠٨:٤٢١٨:٣١:٥٢١٨:٥٠:٠٠٢٣:٢٥:٤٣
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:١٩:٣٤٠٥:٤٤:٤٦١٢:٠٨:٢٦١٨:٣٢:٣٩١٨:٥٠:٤٩٢٣:٢٥:٢٠
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٣:٢٦١٢:٠٨:٠٩١٨:٣٣:٢٦١٨:٥١:٣٧٢٣:٢٤:٥٨
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤٢:٠٦١٢:٠٧:٥٣١٨:٣٤:١٣١٨:٥٢:٢٦٢٣:٢٤:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٠:٤٧١٢:٠٧:٣٧١٨:٣٥:٠٠١٨:٥٣:١٥٢٣:٢٤:١٣
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:١٣:٢٥٠٥:٣٩:٢٨١٢:٠٧:٢١١٨:٣٥:٤٨١٨:٥٤:٠٤٢٣:٢٣:٥١
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:١١:٥٤٠٥:٣٨:١٠١٢:٠٧:٠٦١٨:٣٦:٣٥١٨:٥٤:٥٣٢٣:٢٣:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:١٠:٢٢٠٥:٣٦:٥٣١٢:٠٦:٥١١٨:٣٧:٢٢١٨:٥٥:٤٣٢٣:٢٣:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٠٨:٥١٠٥:٣٥:٣٦١٢:٠٦:٣٦١٨:٣٨:١٠١٨:٥٦:٣٢٢٣:٢٢:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣٤:١٩١٢:٠٦:٢١١٨:٣٨:٥٧١٨:٥٧:٢٢٢٣:٢٢:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٣:٠٤١٢:٠٦:٠٨١٨:٣٩:٤٥١٨:٥٨:١٢٢٣:٢٢:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٠٤:١٩٠٥:٣١:٤٩١٢:٠٥:٥٤١٨:٤٠:٣٢١٨:٥٩:٠٢٢٣:٢١:٤١
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣٠:٣٥١٢:٠٥:٤١١٨:٤١:٢٠١٨:٥٩:٥٢٢٣:٢١:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٠١:٢٠٠٥:٢٩:٢١١٢:٠٥:٢٨١٨:٤٢:٠٨١٩:٠٠:٤٢٢٣:٢٠:٥٩
٣٠ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٢٨:٠٩١٢:٠٥:١٦١٨:٤٢:٥٦١٩:٠١:٣٢٢٣:٢٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قم

اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر قم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ قمری شهر قم

رمضان
شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
رجب

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق
شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤٤ هـ.ق شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ م شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر قم

آوریل
مارس ٢٠٢٣ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر قم شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ میلادی شهر قم شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ هـ.ش شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر قم

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٢ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٠٩:٣٢١٢:١٣:٤٥١٨:١٨:٣١١٨:٣٦:٢٢٢٣:٣١:٥٨
٠٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٨:٠٨١٢:١٣:٢٧١٨:١٩:١٩١٨:٣٧:١٠٢٣:٣١:٣٧
٠٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٦:٤٥١٢:١٣:٠٩١٨:٢٠:٠٦١٨:٣٧:٥٨٢٣:٣١:١٦
٠٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٥:٢٢١٢:١٢:٥١١٨:٢٠:٥٤١٨:٣٨:٤٦٢٣:٣٠:٥٥
٠٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٣:٥٨١٢:١٢:٣٣١٨:٢١:٤١١٨:٣٩:٣٤٢٣:٣٠:٣٤
٠٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٢:٣٥١٢:١٢:١٥١٨:٢٢:٢٩١٨:٤٠:٢٣٢٣:٣٠:١٢
٠٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠١:١٢١٢:١١:٥٧١٨:٢٣:١٦١٨:٤١:١١٢٣:٢٩:٥١
٠٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٦:٢٥٠٥:٥٩:٤٩١٢:١١:٣٩١٨:٢٤:٠٣١٨:٤١:٥٩٢٣:٢٩:٢٩
٠٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٨:٢٥١٢:١١:٢١١٨:٢٤:٥٠١٨:٤٢:٤٧٢٣:٢٩:٠٧
١٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٣:٢٣٠٥:٥٧:٠٢١٢:١١:٠٣١٨:٢٥:٣٧١٨:٤٣:٣٥٢٣:٢٨:٤٤
١١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٥:٤٠١٢:١٠:٤٥١٨:٢٦:٢٤١٨:٤٤:٢٣٢٣:٢٨:٢٢
١٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٥٤:١٧١٢:١٠:٢٧١٨:٢٧:١١١٨:٤٥:١١٢٣:٢٧:٥٩
١٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٢:٥٤١٢:١٠:٠٩١٨:٢٧:٥٨١٨:٤٥:٥٩٢٣:٢٧:٣٧
١٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥١:٣٢١٢:٠٩:٥٢١٨:٢٨:٤٥١٨:٤٦:٤٧٢٣:٢٧:١٤
١٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٠:١٠١٢:٠٩:٣٤١٨:٢٩:٣٢١٨:٤٧:٣٥٢٣:٢٦:٥١
١٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٤:١١٠٥:٤٨:٤٩١٢:٠٩:١٧١٨:٣٠:١٨١٨:٤٨:٢٣٢٣:٢٦:٢٩
١٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٧:٢٧١٢:٠٨:٥٩١٨:٣١:٠٥١٨:٤٩:١٢٢٣:٢٦:٠٦
١٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٦:٠٦١٢:٠٨:٤٢١٨:٣١:٥٢١٨:٥٠:٠٠٢٣:٢٥:٤٣
١٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٩:٣٤٠٥:٤٤:٤٦١٢:٠٨:٢٦١٨:٣٢:٣٩١٨:٥٠:٤٩٢٣:٢٥:٢٠
٢٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٣:٢٦١٢:٠٨:٠٩١٨:٣٣:٢٦١٨:٥١:٣٧٢٣:٢٤:٥٨
٢١ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤٢:٠٦١٢:٠٧:٥٣١٨:٣٤:١٣١٨:٥٢:٢٦٢٣:٢٤:٣٥
٢٢ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٠:٤٧١٢:٠٧:٣٧١٨:٣٥:٠٠١٨:٥٣:١٥٢٣:٢٤:١٣
٢٣ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٣:٢٥٠٥:٣٩:٢٨١٢:٠٧:٢١١٨:٣٥:٤٨١٨:٥٤:٠٤٢٣:٢٣:٥١
٢٤ فروردین ١٤٠٢٠٤:١١:٥٤٠٥:٣٨:١٠١٢:٠٧:٠٦١٨:٣٦:٣٥١٨:٥٤:٥٣٢٣:٢٣:٢٨
٢٥ فروردین ١٤٠٢٠٤:١٠:٢٢٠٥:٣٦:٥٣١٢:٠٦:٥١١٨:٣٧:٢٢١٨:٥٥:٤٣٢٣:٢٣:٠٧
٢٦ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٨:٥١٠٥:٣٥:٣٦١٢:٠٦:٣٦١٨:٣٨:١٠١٨:٥٦:٣٢٢٣:٢٢:٤٥
٢٧ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣٤:١٩١٢:٠٦:٢١١٨:٣٨:٥٧١٨:٥٧:٢٢٢٣:٢٢:٢٣
٢٨ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٣:٠٤١٢:٠٦:٠٨١٨:٣٩:٤٥١٨:٥٨:١٢٢٣:٢٢:٠٢
٢٩ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٤:١٩٠٥:٣١:٤٩١٢:٠٥:٥٤١٨:٤٠:٣٢١٨:٥٩:٠٢٢٣:٢١:٤١
٣٠ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣٠:٣٥١٢:٠٥:٤١١٨:٤١:٢٠١٨:٥٩:٥٢٢٣:٢١:٢٠
٣١ فروردین ١٤٠٢٠٤:٠١:٢٠٠٥:٢٩:٢١١٢:٠٥:٢٨١٨:٤٢:٠٨١٩:٠٠:٤٢٢٣:٢٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٢ - ١٤٠٢ شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر قم شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٢ شمسی شهر قم شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قم

قُمْ تلفظ از کلان‌شهرهای ایران است که در ۱۲۵ کیلومتری جنوب تهران پایتخت ایران واقع شده‌است. این شهر در کنار رودخانهٔ قمرود و در دشت قم قرار دارد. شهر قم مرکز استان قم و نیز مرکز شهرستان قم می‌باشد

شهر قم در ویکیپدیا

شهر قم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قم بر روی نقشه

شهر قم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قم
اوقات شرعی فروردین ٠٢ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤٤ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢٣ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر قم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قم رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ قم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قم ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ قم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قم دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قم
زمان پخش اذان مستقیم به افق قم
زمان پخش اذان زنده به افق قم
افق شرعی فروردین ٠٢ / ١٤٠٢ قم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو