جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قم

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز قم

اذان صبح: ٠٥:٢٧:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٣٧
اذان ظهر: ١١:٥٥:٤٢
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٣٥
اذان مغرب: ١٧:١٥:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٠٧

شنبه ١١ آذر ١٤٠٢
١٨ جمادی الاول ١٤٤٥ قمری
٠٢ دسامبر ٢٠٢٣ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قم (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ آذر ٠٢ شهر قم)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر قم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر قم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
حق، گسترده‌ترین اشیاء است در توصیف، و محدودترین و تنگ‌ترین اشیاء است به هنگام اجرای منصفانه.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قم

اوقات شرعی آذر ٠٢ | اوقات شرعی دسامبر ٢٣ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی

برابر با سال ١٤٤٥ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر قم (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٤٠٢ | ١٢ مارس ٢٠٢٤
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ فروردین ١٤٠٣ | ١١ آوریل ٢٠٢٤ (اول شوال ١٤٤٥)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/١٢/٢٢٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٠:٥٢١٢:١٦:٠٦١٨:١١:٥٢١٨:٢٩:٤٣٢٣:٣٤:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٢/١٢/٢٣٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٩:٣١١٢:١٥:٥٠١٨:١٢:٤٢١٨:٣٠:٣٢٢٣:٣٤:١٨
٠٣ رمضان | ٠٢/١٢/٢٤٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٨:٠٩١٢:١٥:٣٣١٨:١٣:٣١١٨:٣١:٢١٢٣:٣٤:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٢/١٢/٢٥٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٦:٤٧١٢:١٥:١٧١٨:١٤:١٩١٨:٣٢:١٠٢٣:٣٣:٤١
٠٥ رمضان | ٠٢/١٢/٢٦٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٥:٢٤١٢:١٥:٠٠١٨:١٥:٠٨١٨:٣٢:٥٨٢٣:٣٣:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٢/١٢/٢٧٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٤:٠١١٢:١٤:٤٢١٨:١٥:٥٦١٨:٣٣:٤٧٢٣:٣٣:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٢/١٢/٢٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٢:٣٨١٢:١٤:٢٥١٨:١٦:٤٤١٨:٣٤:٣٥٢٣:٣٢:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٢/١٢/٢٩٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١١:١٥١٢:١٤:٠٧١٨:١٧:٣٢١٨:٣٥:٢٣٢٣:٣٢:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٣/٠١/٠١٠٤:٤٧:١٥٠٦:٠٩:٥٢١٢:١٣:٥٠١٨:١٨:٢٠١٨:٣٦:١١٢٣:٣٢:٠٣
١٠ رمضان | ٠٣/٠١/٠٢٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٠٨:٢٩١٢:١٣:٣٢١٨:١٩:٠٨١٨:٣٦:٥٩٢٣:٣١:٤٣
١١ رمضان | ٠٣/٠١/٠٣٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٧:٠٥١٢:١٣:١٤١٨:١٩:٥٥١٨:٣٧:٤٧٢٣:٣١:٢٢
١٢ رمضان | ٠٣/٠١/٠٤٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٥:٤٢١٢:١٢:٥٦١٨:٢٠:٤٣١٨:٣٨:٣٥٢٣:٣١:٠١
١٣ رمضان | ٠٣/٠١/٠٥٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٤:١٩١٢:١٢:٣٧١٨:٢١:٣٠١٨:٣٩:٢٣٢٣:٣٠:٣٩
١٤ رمضان | ٠٣/٠١/٠٦٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٢:٥٥١٢:١٢:١٩١٨:٢٢:١٧١٨:٤٠:١١٢٣:٣٠:١٧
١٥ رمضان | ٠٣/٠١/٠٧٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠١:٣٢١٢:١٢:٠١١٨:٢٣:٠٤١٨:٤٠:٥٩٢٣:٢٩:٥٦
١٦ رمضان | ٠٣/٠١/٠٨٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٠:٠٨١٢:١١:٤٣١٨:٢٣:٥١١٨:٤١:٤٦٢٣:٢٩:٣٤
١٧ رمضان | ٠٣/٠١/٠٩٠٤:٣٥:١٦٠٥:٥٨:٤٥١٢:١١:٢٥١٨:٢٤:٣٨١٨:٤٢:٣٤٢٣:٢٩:١١
١٨ رمضان | ٠٣/٠١/١٠٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥٧:٢٢١٢:١١:٠٧١٨:٢٥:٢٥١٨:٤٣:٢٢٢٣:٢٨:٤٩
١٩ رمضان | ٠٣/٠١/١١٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٥:٥٩١٢:١٠:٤٩١٨:٢٦:١٢١٨:٤٤:١٠٢٣:٢٨:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٣/٠١/١٢٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٤:٣٦١٢:١٠:٣١١٨:٢٦:٥٩١٨:٤٤:٥٨٢٣:٢٨:٠٤
٢١ رمضان | ٠٣/٠١/١٣٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٣:١٤١٢:١٠:١٣١٨:٢٧:٤٦١٨:٤٥:٤٦٢٣:٢٧:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٣/٠١/١٤٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥١:٥٢١٢:٠٩:٥٥١٨:٢٨:٣٣١٨:٤٦:٣٥٢٣:٢٧:١٩
٢٣ رمضان | ٠٣/٠١/١٥٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٠:٣٠١٢:٠٩:٣٨١٨:٢٩:٢٠١٨:٤٧:٢٣٢٣:٢٦:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٣/٠١/١٦٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٤٩:٠٨١٢:٠٩:٢٠١٨:٣٠:٠٧١٨:٤٨:١١٢٣:٢٦:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٣/٠١/١٧٠٤:٢٣:٠١٠٥:٤٧:٤٧١٢:٠٩:٠٣١٨:٣٠:٥٤١٨:٤٩:٠٠٢٣:٢٦:١١
٢٦ رمضان | ٠٣/٠١/١٨٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٦:٢٦١٢:٠٨:٤٦١٨:٣١:٤١١٨:٤٩:٤٨٢٣:٢٥:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٣/٠١/١٩٠٤:١٩:٥٦٠٥:٤٥:٠٥١٢:٠٨:٣٠١٨:٣٢:٢٨١٨:٥٠:٣٧٢٣:٢٥:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٣/٠١/٢٠٠٤:١٨:٢٤٠٥:٤٣:٤٥١٢:٠٨:١٣١٨:٣٣:١٥١٨:٥١:٢٦٢٣:٢٥:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٣/٠١/٢١٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٢:٢٥١٢:٠٧:٥٧١٨:٣٤:٠٢١٨:٥٢:١٥٢٣:٢٤:٤١
٣٠ رمضان | ٠٣/٠١/٢٢٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤١:٠٦١٢:٠٧:٤١١٨:٣٤:٥٠١٨:٥٣:٠٤٢٣:٢٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٤ میلادی | ١٤٤٥ قمری شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قم

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر قم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ قمری شهر قم

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
ربیع الثانی

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق
شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤٥ هـ.ق شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٤
سال ١٤٤٥ هـ.ق
١٤٤٦

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ م شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر قم

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٣ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر قم شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ میلادی شهر قم شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٢
سال ٢٠٢٣ م
٢٠٢٤

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ هـ.ش شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر قم

دی
آذر ١٤٠٢ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٤٠٢٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٦:٢٦١١:٥٢:٢٩١٦:٥٨:١٥١٧:١٧:٣٥٢٣:٠٩:٢٩
٠٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٧:٢٣١١:٥٢:٤٥١٦:٥٧:٥٠١٧:١٧:١٢٢٣:٠٩:٤٢
٠٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٨:١٩١١:٥٣:٠٢١٦:٥٧:٢٨١٧:١٦:٥٢٢٣:٠٩:٥٥
٠٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٩:١٦١١:٥٣:١٩١٦:٥٧:٠٧١٧:١٦:٣٤٢٣:١٠:٠٨
٠٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٣:١٠٠٦:٥٠:١١١١:٥٣:٣٨١٦:٥٦:٤٨١٧:١٦:١٧٢٣:١٠:٢٣
٠٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٥١:٠٧١١:٥٣:٥٧١٦:٥٦:٣١١٧:١٦:٠٢٢٣:١٠:٣٩
٠٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٥٢:٠٢١١:٥٤:١٦١٦:٥٦:١٦١٧:١٥:٤٩٢٣:١٠:٥٥
٠٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٥٢:٥٦١١:٥٤:٣٧١٦:٥٦:٠٣١٧:١٥:٣٨٢٣:١١:١٢
٠٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥٣:٥١١١:٥٤:٥٨١٦:٥٥:٥٢١٧:١٥:٢٩٢٣:١١:٣٠
١٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٥٤:٤٤١١:٥٥:٢٠١٦:٥٥:٤٣١٧:١٥:٢١٢٣:١١:٤٨
١١ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٥:٣٧١١:٥٥:٤٢١٦:٥٥:٣٥١٧:١٥:١٦٢٣:١٢:٠٧
١٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٥٦:٢٩١١:٥٦:٠٥١٦:٥٥:٣٠١٧:١٥:١٢٢٣:١٢:٢٧
١٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٧:٢٠١١:٥٦:٢٩١٦:٥٥:٢٦١٧:١٥:١١٢٣:١٢:٤٨
١٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٨:١١١١:٥٦:٥٣١٦:٥٥:٢٥١٧:١٥:١١٢٣:١٣:١٠
١٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٩:٠١١١:٥٧:١٨١٦:٥٥:٢٥١٧:١٥:١٣٢٣:١٣:٣٢
١٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٣١:٣٨٠٦:٥٩:٥٠١١:٥٧:٤٤١٦:٥٥:٢٨١٧:١٥:١٧٢٣:١٣:٥٥
١٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٢:٢٢٠٧:٠٠:٣٨١١:٥٨:١٠١٦:٥٥:٣٢١٧:١٥:٢٢٢٣:١٤:١٨
١٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٣:٠٤٠٧:٠١:٢٦١١:٥٨:٣٦١٦:٥٥:٣٩١٧:١٥:٣٠٢٣:١٤:٤٢
١٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٢:١٢١١:٥٩:٠٣١٦:٥٥:٤٧١٧:١٥:٤٠٢٣:١٥:٠٧
٢٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٤:٢٧٠٧:٠٢:٥٧١١:٥٩:٣١١٦:٥٥:٥٧١٧:١٥:٥١٢٣:١٥:٣٢
٢١ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٥:٠٨٠٧:٠٣:٤١١١:٥٩:٥٨١٦:٥٦:٠٩١٧:١٦:٠٤٢٣:١٥:٥٨
٢٢ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٥:٤٨٠٧:٠٤:٢٤١٢:٠٠:٢٧١٦:٥٦:٢٣١٧:١٦:١٩٢٣:١٦:٢٥
٢٣ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠٥:٠٦١٢:٠٠:٥٥١٦:٥٦:٣٩١٧:١٦:٣٥٢٣:١٦:٥٢
٢٤ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٥:٤٧١٢:٠١:٢٤١٦:٥٦:٥٦١٧:١٦:٥٤٢٣:١٧:١٩
٢٥ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٦:٢٦١٢:٠١:٥٣١٦:٥٧:١٦١٧:١٧:١٤٢٣:١٧:٤٧
٢٦ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠٧:٠٤١٢:٠٢:٢٢١٦:٥٧:٣٧١٧:١٧:٣٦٢٣:١٨:١٥
٢٧ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٧:٤٠١٢:٠٢:٥١١٦:٥٨:٠٠١٧:١٧:٥٩٢٣:١٨:٤٣
٢٨ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٨:١٥١٢:٠٣:٢١١٦:٥٨:٢٥١٧:١٨:٢٤٢٣:١٩:١٢
٢٩ آذر ١٤٠٢٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠٨:٤٩١٢:٠٣:٥١١٦:٥٨:٥١١٧:١٨:٥١٢٣:١٩:٤١
٣٠ آذر ١٤٠٢٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٩:٢١١٢:٠٤:٢٠١٦:٥٩:١٩١٧:١٩:١٩٢٣:٢٠:١٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٠٢ - ١٤٠٢ شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر قم شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٤٠٢ شمسی شهر قم شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠١
سال ١٤٠٢ هـ.ش
١٤٠٣

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قم

قُمْ تلفظ از کلان‌شهرهای ایران است که در ۱۲۵ کیلومتری جنوب تهران پایتخت ایران واقع شده‌است. این شهر در کنار رودخانهٔ قمرود و در دشت قم قرار دارد. شهر قم مرکز استان قم و نیز مرکز شهرستان قم می‌باشد

شهر قم در ویکیپدیا

شهر قم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قم بر روی نقشه

شهر قم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قم
اوقات شرعی آذر ٠٢ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤٥ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٣ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٤ شهر قم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٠٢ / ١٤٠٢ قم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قم ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
افق شرعی آذر ٠٢ / ١٤٠٢ قم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قم ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان پخش اذان آنلاین به افق قم
افق شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ قم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه تهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو