جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قم

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز قم

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٣٢
اذان ظهر: ١١:٥٧:٤١
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:١٨
اذان مغرب: ١٨:١٥:٠٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:٣٤

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
٠٨ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٦ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قم (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ مهر ٩٩ شهر قم)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الایمه علیهالسلام (1360 هـ ش)

جك كانفیلد
آینده از آن شماست؛ آن را ببینید، احساس كنید و باور كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قم

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٥:٠٠١٣:٠٦:٣٠١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٥٨٠٠:٢٢:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٣:٤٤١٣:٠٦:١٦١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٤٧٠٠:٢٢:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٢:٢٩١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٣٧٠٠:٢١:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣١:١٤١٣:٠٥:٤٩١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٢٧٠٠:٢١:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٣٠:٠٠١٣:٠٥:٣٦١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢١:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٥:٢٣١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٠٧٠٠:٢٠:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠٥:١١١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٥٧٠٠:٢٠:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٦:٢٣١٣:٠٤:٥٩١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٠:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٥:١٢١٣:٠٤:٤٧١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٩:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٤:٣٦١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٢٨٠٠:١٩:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:١٩٠٠:١٩:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٤:١٦١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٦:٠٩٠٠:١٨:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠٤:٠٧١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٨:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٨:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٧:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٣:٤١١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٧:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٦:١٩١٣:٠٣:٣٤١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٧:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٥:١٧١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:١٤٠٠:١٧:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:١١٠٦:١٤:١٧١٣:٠٣:٢١١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٦:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٣:١٧١٣:٠٣:١٥١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٦:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٢:١٨١٣:٠٣:١٠١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٦:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:١٦٠٦:١١:٢١١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٦:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٣:٠١١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:٢٨٠٠:١٥:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٦:١٩٠٠:١٥:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٧:١٠٠٠:١٥:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٨:٠٠٠٠:١٥:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٢:٥١١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٥٠٠٠:١٥:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٤٠٠٠:١٤:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٣٠٠٠:١٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قم

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قم

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قم

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قم شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قم شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قم

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٤:٣٧١١:٥٩:٠٥١٨:٠٣:٠٠١٨:٢٠:٤٩٢٣:١٧:٤٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥٥:٢٠١١:٥٨:٤٤١٨:٠١:٣٤١٨:١٩:٢٣٢٣:١٧:٣٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٦:٠٤١١:٥٨:٢٣١٨:٠٠:٠٩١٨:١٧:٥٨٢٣:١٧:١١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٦:٤٨١١:٥٨:٠٢١٧:٥٨:٤٣١٨:١٦:٣٢٢٣:١٦:٥٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٢٠٥:٥٧:٣٢١١:٥٧:٤١١٧:٥٧:١٨١٨:١٥:٠٧٢٣:١٦:٣٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٩٠٥:٥٨:١٦١١:٥٧:٢١١٧:٥٥:٥٤١٨:١٣:٤٢٢٣:١٦:١٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٧٠٥:٥٩:٠٠١١:٥٧:٠١١٧:٥٤:٢٩١٨:١٢:١٨٢٣:١٥:٥٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٤٠٥:٥٩:٤٥١١:٥٦:٤١١٧:٥٣:٠٥١٨:١٠:٥٤٢٣:١٥:٣٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٠:٢٩١١:٥٦:٢١١٧:٥١:٤١١٨:٠٩:٣٠٢٣:١٥:١٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠١:١٤١١:٥٦:٠١١٧:٥٠:١٧١٨:٠٨:٠٧٢٣:١٥:٠١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠١:٥٩١١:٥٥:٤٢١٧:٤٨:٥٣١٨:٠٦:٤٤٢٣:١٤:٤٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٢:٤٥١١:٥٥:٢٣١٧:٤٧:٣١١٨:٠٥:٢١٢٣:١٤:٢٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٣:٣٠١١:٥٥:٠٥١٧:٤٦:٠٨١٨:٠٣:٥٩٢٣:١٤:٠٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٤:١٦١١:٥٤:٤٧١٧:٤٤:٤٦١٨:٠٢:٣٨٢٣:١٣:٤٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٥:٠٣١١:٥٤:٢٩١٧:٤٣:٢٤١٨:٠١:١٧٢٣:١٣:٣١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٥:٤٩١١:٥٤:١٢١٧:٤٢:٠٣١٧:٥٩:٥٧٢٣:١٣:١٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٦:٣٦١١:٥٣:٥٥١٧:٤٠:٤٣١٧:٥٨:٣٧٢٣:١٢:٥٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٧:٢٣١١:٥٣:٣٨١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٧:١٨٢٣:١٢:٤٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٨:١١١١:٥٣:٢٢١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٦:٠٠٢٣:١٢:٢٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٠٨:٥٩١١:٥٣:٠٧١٧:٣٦:٤٥١٧:٥٤:٤٢٢٣:١٢:٠٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٠٩:٤٧١١:٥٢:٥٢١٧:٣٥:٢٧١٧:٥٣:٢٥٢٣:١١:٥١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٠:٣٦١١:٥٢:٣٧١٧:٣٤:١٠١٧:٥٢:٠٩٢٣:١١:٣٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١١:٢٥١١:٥٢:٢٤١٧:٣٢:٥٣١٧:٥٠:٥٤٢٣:١١:٢١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٢:١٤١١:٥٢:١٠١٧:٣١:٣٧١٧:٤٩:٣٩٢٣:١١:٠٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٣:٠٤١١:٥١:٥٨١٧:٣٠:٢٢١٧:٤٨:٢٥٢٣:١٠:٥٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٣:٥٤١١:٥١:٤٥١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٧:١٣٢٣:١٠:٣٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٤:٤٤١١:٥١:٣٤١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٦:٠١٢٣:١٠:٢٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٥:٣٥١١:٥١:٢٣١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٤:٥٠٢٣:١٠:١٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٦:٢٦١١:٥١:١٣١٧:٢٥:٣١١٧:٤٣:٤٠٢٣:١٠:٠١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٧:١٨١١:٥١:٠٣١٧:٢٤:٢٠١٧:٤٢:٣١٢٣:٠٩:٤٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قم شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قم شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قم

قُمْ تلفظ از کلان‌شهرهای ایران است که در ۱۲۵ کیلومتری جنوب تهران پایتخت ایران واقع شده‌است. این شهر در کنار رودخانهٔ قمرود و در دشت قم قرار دارد. شهر قم مرکز استان قم و نیز مرکز شهرستان قم می‌باشد

شهر قم در ویکیپدیا

شهر قم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قم بر روی نقشه

شهر قم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قم
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قم رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قم
زمان پخش اذان زنده به افق قم
جدول اوقات شرعی امروز فردا قم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو