جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قم

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز قم

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:١٠
اذان ظهر: ١١:٥٥:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٦:٤٩
اذان مغرب: ١٨:٠٤:٤٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٤:١٦

سه شنبه ١٢ مهر ١٤٠١
٠٧ ربیع الاول ١٤٤٤ قمری
٠٤ اکتبر ٢٠٢٢ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قم (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ مهر ٠١ شهر قم)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠١ شهر قم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر قم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
همه ی ما گاهی شكست می خوریم و هیچ كس كامل نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قم

اوقات شرعی مهر ٠١ | اوقات شرعی اکتبر ٢٢ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر قم (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٤ فروردین ١٤٠٢ | ٢٤ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٥:٤٢:٢٧٠٧:٠٥:٢٢١٣:١٢:٥١١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٨:٤٦٠٠:٣٠:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٣:٥٨١٣:١٢:٣٣١٩:٢١:٤١١٩:٣٩:٣٤٠٠:٣٠:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٥:٣٩:٢٧٠٧:٠٢:٣٥١٣:١٢:١٥١٩:٢٢:٢٩١٩:٤٠:٢٣٠٠:٣٠:١٢
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠١:١٢١٣:١١:٥٧١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:١١٠٠:٢٩:٥١
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٥:٣٦:٢٥٠٦:٥٩:٤٩١٣:١١:٣٩١٩:٢٤:٠٣١٩:٤١:٥٩٠٠:٢٩:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٥:٣٤:٥٤٠٦:٥٨:٢٥١٣:١١:٢١١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:٤٧٠٠:٢٩:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٧:٠٢١٣:١١:٠٣١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:٣٥٠٠:٢٨:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٥:٣١:٥١٠٦:٥٥:٤٠١٣:١٠:٤٥١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٢٣٠٠:٢٨:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٤:١٧١٣:١٠:٢٧١٩:٢٧:١١١٩:٤٥:١١٠٠:٢٧:٥٩
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٢:٥٤١٣:١٠:٠٩١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:٥٩٠٠:٢٧:٣٧
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥١:٣٢١٣:٠٩:٥٢١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:٤٧٠٠:٢٧:١٤
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٥٠:١٠١٣:٠٩:٣٤١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٣٥٠٠:٢٦:٥١
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٨:٤٩١٣:٠٩:١٧١٩:٣٠:١٨١٩:٤٨:٢٣٠٠:٢٦:٢٩
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٤٧:٢٧١٣:٠٨:٥٩١٩:٣١:٠٥١٩:٤٩:١٢٠٠:٢٦:٠٦
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٦:٠٦١٣:٠٨:٤٢١٩:٣١:٥٢١٩:٥٠:٠٠٠٠:٢٥:٤٣
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٤:٤٦١٣:٠٨:٢٦١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٤٩٠٠:٢٥:٢٠
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٣:٢٦١٣:٠٨:٠٩١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:٣٧٠٠:٢٤:٥٨
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٢:٠٦١٣:٠٧:٥٣١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٢٦٠٠:٢٤:٣٥
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤٠:٤٧١٣:٠٧:٣٧١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:١٥٠٠:٢٤:١٣
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٩:٢٨١٣:٠٧:٢١١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٤:٠٤٠٠:٢٣:٥١
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٨:١٠١٣:٠٧:٠٦١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٥٣٠٠:٢٣:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٦:٥٣١٣:٠٦:٥١١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٤٣٠٠:٢٣:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٥:٣٦١٣:٠٦:٣٦١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٣٢٠٠:٢٢:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٦:٢١١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٢٢٠٠:٢٢:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٣:٠٤١٣:٠٦:٠٨١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٨:١٢٠٠:٢٢:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣١:٤٩١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٩:٠٢٠٠:٢١:٤١
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣٠:٣٥١٣:٠٥:٤١١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٥٢٠٠:٢١:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٩:٢١١٣:٠٥:٢٨١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٢٠:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٥:١٦١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٣٢٠٠:٢٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قم

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر قم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر قم

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ م شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر قم

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٢ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر قم شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر قم شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢١
سال ٢٠٢٢ م
٢٠٢٣

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر قم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ هـ.ش شهر قم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر قم

آبان
مهر ١٤٠١ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠١٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٥:٠٠١١:٥٨:٥٤١٨:٠٢:١٦١٨:٢٠:٠٥٢٣:١٧:٣٩
٠٢ مهر ١٤٠١٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٥:٤٣١١:٥٨:٣٣١٨:٠٠:٥٠١٨:١٨:٣٩٢٣:١٧:٢١
٠٣ مهر ١٤٠١٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٦:٢٧١١:٥٨:١٢١٧:٥٩:٢٥١٨:١٧:١٤٢٣:١٧:٠٢
٠٤ مهر ١٤٠١٠٤:٣٤:٣٩٠٥:٥٧:١١١١:٥٧:٥٢١٧:٥٨:٠٠١٨:١٥:٤٩٢٣:١٦:٤٣
٠٥ مهر ١٤٠١٠٤:٣٥:٢٧٠٥:٥٧:٥٥١١:٥٧:٣١١٧:٥٦:٣٥١٨:١٤:٢٤٢٣:١٦:٢٥
٠٦ مهر ١٤٠١٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٨:٤٠١١:٥٧:١١١٧:٥٥:١٠١٨:١٢:٥٩٢٣:١٦:٠٦
٠٧ مهر ١٤٠١٠٤:٣٧:٠٢٠٥:٥٩:٢٤١١:٥٦:٥١١٧:٥٣:٤٦١٨:١١:٣٥٢٣:١٥:٤٨
٠٨ مهر ١٤٠١٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٠:٠٩١١:٥٦:٣١١٧:٥٢:٢٢١٨:١٠:١١٢٣:١٥:٢٩
٠٩ مهر ١٤٠١٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٠:٥٤١١:٥٦:١٢١٧:٥٠:٥٨١٨:٠٨:٤٨٢٣:١٥:١١
١٠ مهر ١٤٠١٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠١:٣٩١١:٥٥:٥٣١٧:٤٩:٣٥١٨:٠٧:٢٤٢٣:١٤:٥٢
١١ مهر ١٤٠١٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٢:٢٤١١:٥٥:٣٤١٧:٤٨:١١١٨:٠٦:٠٢٢٣:١٤:٣٤
١٢ مهر ١٤٠١٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٣:١٠١١:٥٥:١٥١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٤:٤٠٢٣:١٤:١٦
١٣ مهر ١٤٠١٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٣:٥٦١١:٥٤:٥٧١٧:٤٥:٢٦١٨:٠٣:١٨٢٣:١٣:٥٨
١٤ مهر ١٤٠١٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٤:٤٢١١:٥٤:٣٩١٧:٤٤:٠٥١٨:٠١:٥٧٢٣:١٣:٤٠
١٥ مهر ١٤٠١٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٥:٢٨١١:٥٤:٢١١٧:٤٢:٤٣١٨:٠٠:٣٦٢٣:١٣:٢٣
١٦ مهر ١٤٠١٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٠٦:١٥١١:٥٤:٠٤١٧:٤١:٢٢١٧:٥٩:١٦٢٣:١٣:٠٦
١٧ مهر ١٤٠١٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٧:٠٢١١:٥٣:٤٧١٧:٤٠:٠٢١٧:٥٧:٥٧٢٣:١٢:٤٩
١٨ مهر ١٤٠١٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٧:٤٩١١:٥٣:٣١١٧:٣٨:٤٢١٧:٥٦:٣٨٢٣:١٢:٣٢
١٩ مهر ١٤٠١٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٨:٣٧١١:٥٣:١٥١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٥:٢٠٢٣:١٢:١٦
٢٠ مهر ١٤٠١٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٩:٢٥١١:٥٣:٠٠١٧:٣٦:٠٥١٧:٥٤:٠٢٢٣:١٢:٠٠
٢١ مهر ١٤٠١٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٠:١٣١١:٥٢:٤٥١٧:٣٤:٤٧١٧:٥٢:٤٦٢٣:١١:٤٤
٢٢ مهر ١٤٠١٠٤:٤٨:٤١٠٦:١١:٠٢١١:٥٢:٣١١٧:٣٣:٣٠١٧:٥١:٣٠٢٣:١١:٢٩
٢٣ مهر ١٤٠١٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١١:٥١١١:٥٢:١٧١٧:٣٢:١٤١٧:٥٠:١٥٢٣:١١:١٤
٢٤ مهر ١٤٠١٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٢:٤٠١١:٥٢:٠٤١٧:٣٠:٥٨١٧:٤٩:٠١٢٣:١٠:٥٩
٢٥ مهر ١٤٠١٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٣:٣٠١١:٥١:٥١١٧:٢٩:٤٤١٧:٤٧:٤٨٢٣:١٠:٤٥
٢٦ مهر ١٤٠١٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٤:٢٠١١:٥١:٣٩١٧:٢٨:٣٠١٧:٤٦:٣٥٢٣:١٠:٣٢
٢٧ مهر ١٤٠١٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٥:١٠١١:٥١:٢٨١٧:٢٧:١٧١٧:٤٥:٢٤٢٣:١٠:١٩
٢٨ مهر ١٤٠١٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٦:٠١١١:٥١:١٧١٧:٢٦:٠٥١٧:٤٤:١٣٢٣:١٠:٠٦
٢٩ مهر ١٤٠١٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٦:٥٣١١:٥١:٠٧١٧:٢٤:٥٤١٧:٤٣:٠٤٢٣:٠٩:٥٤
٣٠ مهر ١٤٠١٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٧:٤٤١١:٥٠:٥٨١٧:٢٣:٤٤١٧:٤١:٥٥٢٣:٠٩:٤٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٠١ - ١٤٠١ شهر قم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر قم شهر قم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر قم شهر قم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٠
سال ١٤٠١ هـ.ش
١٤٠٢

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قم

قُمْ تلفظ از کلان‌شهرهای ایران است که در ۱۲۵ کیلومتری جنوب تهران پایتخت ایران واقع شده‌است. این شهر در کنار رودخانهٔ قمرود و در دشت قم قرار دارد. شهر قم مرکز استان قم و نیز مرکز شهرستان قم می‌باشد

شهر قم در ویکیپدیا

شهر قم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قم بر روی نقشه

شهر قم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قم
اوقات شرعی مهر ٠١ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر قم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر قم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قم رسیده اید.

افق شرعی مهر ٠١ / ١٤٠١ قم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قم
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قم ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قم ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قم ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ قم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو