جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قمیشلو

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قمیشلو


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٠٧
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٤٨

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قمیشلو (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای قمیشلو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای قمیشلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قمیشلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیل كارنگی
برای زندگی فكر كنید، اما غصه نخورید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قمیشلو

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قمیشلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قمیشلو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قمیشلو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قمیشلو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قمیشلو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٨:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠١:٥٣١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٣٣٠٠:١٨:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢١:٥٥١٣:٠١:٤٤١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:١٨٠٠:١٧:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠١:٣٥١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٠٣٠٠:١٧:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٩:٥٥١٣:٠١:٢٧١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٤٨٠٠:١٧:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٨:٥٧١٣:٠١:٢٠١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١٧:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١١٠٦:١٨:٠٠١٣:٠١:١٢١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:١٨٠٠:١٦:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٧:٠٣١٣:٠١:٠٦١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٠٤٠٠:١٦:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٤٩٠٠:١٦:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٥:١٤١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١٦:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٤:٢١١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٥:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٥:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٥:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١١:٤٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٥:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١١:٠٠١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٥:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٠:١٢١٣:٠٠:٣٢١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٠٥٠٠:١٥:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٠:٣٠١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٤:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٣٥٠٠:١٤:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:١٩٠٠:١٤:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٤:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٦:٣٦١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٤٨٠٠:١٤:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٣٢٠٠:١٤:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:١٦٠٠:١٤:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٥٩٠٠:١٣:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٤٢٠٠:١٣:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٠:٤١١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٣:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٣:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٣:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠٠:٥٥٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٣١٠٠:١٣:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قمیشلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قمیشلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قمیشلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قمیشلو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قمیشلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قمیشلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قمیشلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قمیشلو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قمیشلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قمیشلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قمیشلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قمیشلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قمیشلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قمیشلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قمیشلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قمیشلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قمیشلو

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٦:٠٣٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:٣٢٠٠:١٦:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٦:١٦٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٤٣٠٠:١٧:١٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٦:٢٩٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٥٢٠٠:١٧:٢٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٤:٠٠٠٠:١٧:٣٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٩:٣٦١٣:٠٦:٥٥٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٤:٠٦٠٠:١٧:٥٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠٧:٠٧٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٤:١١٠٠:١٨:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٧:٢٠٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:١٥٠٠:١٨:٢٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٧٠٦:٠٠:٣٧١٣:٠٧:٣٢٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:١٦٠٠:١٨:٣٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٧:٤٤٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٤:١٧٠٠:١٨:٥٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٤٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٤:١٥٠٠:١٩:٠٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠١:٤٧١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٤:١٢٠٠:١٩:٢٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٨٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٨:١٩٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:٠٨٠٠:١٩:٣٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:٠١٠٠:١٩:٥٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٨:٤١٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٠:١٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٣:٣٤١٣:٠٨:٥١٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢٠:٢٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٤:٠٢١٣:٠٩:٠١٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢٠:٤١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٩:١١٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢٠:٥٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢١:١١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢١:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢١:٤٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢١:٥٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٧:١١١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٢:٠٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٩:٥٩٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٢٩٠٠:٢٢:٢٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٨:١٩١٣:١٠:٠٥٢٠:١١:٣٥٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢٢:٣٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٠:١١٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢٢:٤٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٠:١٦٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:١٢٠٠:٢٣:٠١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٦٠٦:١٠:٠٤١٣:١٠:٢١٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٢٣:١٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٠:٤٠١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:١٣٠٠:٢٣:٢٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١١:١٧١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:٤١٠٠:٢٣:٣٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥١٠٦:١١:٥٤١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٢٣:٤٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٢:٣١١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قمیشلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قمیشلو روستای قمیشلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قمیشلو روستای قمیشلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قمیشلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قمیشلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای قمیشلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قمیشلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قمیشلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قمیشلو

روستای قمیشلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قمیشلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قمیشلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قمیشلو
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای قمیشلو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای قمیشلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قمیشلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قمیشلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قمیشلو رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق قمیشلو
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ قمیشلو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قمیشلو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قمیشلو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قمیشلو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قمیشلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قمیشلو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قمیشلو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قمیشلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو