جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قمیشلو

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قمیشلو


اذان صبح: ٠٤:٢١:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١٤
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٢١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٢٥
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥٨

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قمیشلو (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای قمیشلو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قمیشلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قمیشلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

نیچه
اگر ناگزیر شویم نظر خود را در مورد كسی تغییر دهیم، به خاطر این زحمتی كه فراهم كرده است، انتقام سختی از او خواهیم گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قمیشلو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قمیشلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قمیشلو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قمیشلو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قمیشلو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قمیشلو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٠٠٠٦:٣٦:٣٣١٣:٠٤:٢٣١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٣١٠٠:٢٢:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٥:٢٢١٣:٠٤:٠٩١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:١٥٠٠:٢١:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٤:١٢١٣:٠٣:٥٥١٩:٣٤:٠٨١٩:٥١:٥٨٠٠:٢١:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠٣:٤١١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٤٢٠٠:٢١:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣١:٥٤١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٢٦٠٠:٢٠:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٣:١٤١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:١٠٠٠:٢٠:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٩:٣٨١٣:٠٣:٠٢١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٥٤٠٠:٢٠:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٨:٣٢١٣:٠٢:٥٠١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٩:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٢:٣٨١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٢٢٠٠:١٩:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٢:٢٦١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:٠٧٠٠:١٩:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٢:١٥١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٥١٠٠:١٨:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٣٦٠٠:١٨:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٣:١١١٣:٠١:٥٥١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٢١٠٠:١٨:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠١:٤٥١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٨:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢١:٠٨١٣:٠١:٣٦١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٥٠٠٠:١٧:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠١:٢٨١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٣٦٠٠:١٧:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٩:١٠١٣:٠١:٢٠١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٢١٠٠:١٧:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٨:١٢١٣:٠١:١٣١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١٦:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٧:١٦١٣:٠١:٠٦١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥١٠٠:١٦:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٦:٢٠١٣:٠١:٠٠١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٣٦٠٠:١٦:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٢٢٠٠:١٦:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٦:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٥:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٣٨٠٠:١٥:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:١١:٥٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٢٣٠٠:١٥:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:١١:١١١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٥:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٠:٣٢١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٥:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٠:٣٠١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٤:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٢٤٠٠:١٤:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قمیشلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قمیشلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قمیشلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قمیشلو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قمیشلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قمیشلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قمیشلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قمیشلو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قمیشلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قمیشلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قمیشلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قمیشلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قمیشلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قمیشلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قمیشلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قمیشلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قمیشلو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٣:٤٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٣:٤٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠٠:٥٥٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٣١٠٠:١٣:٤١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠١:٣٢١٣:٠١:٠١٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:١٢٠٠:١٣:٣٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠١:٠٦١٣:٠١:٠٧٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٥٢٠٠:١٣:٣٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٠:٤١١٣:٠١:١٣٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٣٢٠٠:١٣:٣٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٠:١٧١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:١١٠٠:١٣:٣٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠١:٢٨٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٥٠٠٠:١٣:٣٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠١٠٥:٥٩:٣٥١٣:٠١:٣٦٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٣:٢٨٠٠:١٣:٤١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٩:١٦١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٤:٠٥٠٠:١٣:٤٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠١:٥٣٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٤١٠٠:١٣:٤٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:١٧٠٠:١٣:٤٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠٢:١٢٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٣:٥٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٨:١٤١٣:٠٢:٢١٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٢٥٠٠:١٣:٥٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠٢:٣٢٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٥٨٠٠:١٤:٠٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٧:٥٣١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٣٠٠٠:١٤:٠٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٠١٠٠:١٤:١٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٣:٠٤٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٤:٢٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٥٧:٣١١٣:٠٣:١٥٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٩:٠٠٠٠:١٤:٢٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٢٨٠٠:١٤:٣٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠٣:٣٩٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٥٥٠٠:١٤:٤٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠٣:٥١٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٢١٠٠:١٤:٥٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠٤:٠٤٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٥:٠٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٤:١٦٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٥:١٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٥:٥٧:٢٨١٣:٠٤:٢٩٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٣١٠٠:١٥:٢٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٥:٥٧:٣٣١٣:٠٤:٤٢٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٥٢٠٠:١٥:٣٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠٤:٥٥٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٢:١١٠٠:١٥:٤٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٥:٠٨٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٦:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠٥:٢١٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٤٧٠٠:١٦:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٨:٠٥١٣:٠٥:٣٤٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٣:٠٢٠٠:١٦:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٨:١٦١٣:٠٥:٤٧٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:١٦٠٠:١٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قمیشلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قمیشلو روستای قمیشلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قمیشلو روستای قمیشلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قمیشلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قمیشلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قمیشلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قمیشلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قمیشلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قمیشلو

درباره روستای قمیشلو ارسالی توسط کاربران

قمیشلو روستایی خوش آب و هوا ، توابع شهرستان دهاقان

ارسال مطلب توسط: جناب آقای میثم بیگی

روستای قمیشلو بر روی نقشه

روستای قمیشلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قمیشلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قمیشلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قمیشلو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قمیشلو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قمیشلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قمیشلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قمیشلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قمیشلو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قمیشلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قمیشلو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قمیشلو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قمیشلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق قمیشلو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قمیشلو
زمان پخش اذان آنلاین به افق قمیشلو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قمیشلو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قمیشلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو