جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قمشلو

خنداب | خنداب | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز قمشلو


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٣٨
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٢٠:١٣

جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
٠٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قمشلو (شهرستان خنداب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ آذر ٩٨ روستای قمشلو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قمشلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قمشلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام حسنعسکری علیه السلام (212 ه ق)

امام حسن عسکری(ع)
جدال مكن كه ارزشت میرود و شوخی مكن كه بر تو دلیر شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قمشلو

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قمشلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قمشلو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قمشلو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قمشلو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قمشلو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٠:٤٧١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٥:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٧:١٩١٣:١٠:٣٨١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:١٨٠٠:٢٥:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٦:١٤١٣:١٠:٢٩١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٤:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٥:٠٩١٣:١٠:٢١١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٥٨٠٠:٢٤:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٤:٠٦١٣:١٠:١٣١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٤٩٠٠:٢٤:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٣:٠٤١٣:١٠:٠٦١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٣٩٠٠:٢٤:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠٩:٥٩١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٢٩٠٠:٢٣:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٧٠٦:٢١:٠٣١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٣:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:١٠٠٠:٢٣:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢٣:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٨:١٠١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢٢:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٧:١٤١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٢:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٢٢:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢٢:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٢٢:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٢١:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٢١:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٢١:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١١:٢٣١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٢١:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٥٤٠٦:١٠:٣٨١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢١:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢١:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٩:١٣١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٢٠:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٠:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٩:٣١٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٠:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:١٢٠٠:٢٠:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٢٠:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢٠:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٠:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قمشلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قمشلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قمشلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قمشلو

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قمشلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قمشلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قمشلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قمشلو

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قمشلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قمشلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قمشلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قمشلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قمشلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قمشلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قمشلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قمشلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قمشلو

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٢:٢١١١:٥٩:٠٠١٧:٠٥:٢١١٧:٢٤:٣٧٢٣:١٦:٠٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٣:١٨١١:٥٩:١٦١٧:٠٤:٥٧١٧:٢٤:١٥٢٣:١٦:٢١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٤:١٤١١:٥٩:٣٣١٧:٠٤:٣٥١٧:٢٣:٥٥٢٣:١٦:٣٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٥:١٠١١:٥٩:٥٠١٧:٠٤:١٥١٧:٢٣:٣٧٢٣:١٦:٤٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٦:٠٦١٢:٠٠:٠٩١٧:٠٣:٥٧١٧:٢٣:٢١٢٣:١٧:٠٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٧:٠١١٢:٠٠:٢٨١٧:٠٣:٤٠١٧:٢٣:٠٧٢٣:١٧:١٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٧:٥٦١٢:٠٠:٤٨١٧:٠٣:٢٦١٧:٢٢:٥٤٢٣:١٧:٣٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٨:٥٠١٢:٠١:٠٩١٧:٠٣:١٣١٧:٢٢:٤٤٢٣:١٧:٥٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٩:٤٤١٢:٠١:٣٠١٧:٠٣:٠٢١٧:٢٢:٣٥٢٣:١٨:١٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٩٠٧:٠٠:٣٨١٢:٠١:٥٢١٧:٠٢:٥٣١٧:٢٢:٢٨٢٣:١٨:٢٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٥٠٧:٠١:٣٠١٢:٠٢:١٤١٧:٠٢:٤٦١٧:٢٢:٢٣٢٣:١٨:٤٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠٢:٢٢١٢:٠٢:٣٨١٧:٠٢:٤١١٧:٢٢:١٩٢٣:١٩:٠٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٣:١٣١٢:٠٣:٠١١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٢:١٨٢٣:١٩:٢٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠٤:٠٤١٢:٠٣:٢٦١٧:٠٢:٣٧١٧:٢٢:١٨٢٣:١٩:٥١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٤:٥٤١٢:٠٣:٥١١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٢:٢٠٢٣:٢٠:١٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٥:٤٢١٢:٠٤:١٦١٧:٠٢:٤٠١٧:٢٢:٢٤٢٣:٢٠:٣٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٢٠٧:٠٦:٣٠١٢:٠٤:٤٢١٧:٠٢:٤٥١٧:٢٢:٣٠٢٣:٢٠:٥٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٧:١٧١٢:٠٥:٠٨١٧:٠٢:٥١١٧:٢٢:٣٨٢٣:٢١:٢٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٦٠٧:٠٨:٠٣١٢:٠٥:٣٥١٧:٠٢:٥٩١٧:٢٢:٤٨٢٣:٢١:٤٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٧٠٧:٠٨:٤٨١٢:٠٦:٠٢١٧:٠٣:١٠١٧:٢٢:٥٩٢٣:٢٢:١٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٩:٣٢١٢:٠٦:٣٠١٧:٠٣:٢٢١٧:٢٣:١٢٢٣:٢٢:٣٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٦٠٧:١٠:١٥١٢:٠٦:٥٨١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٣:٢٧٢٣:٢٣:٠٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٥٠٧:١٠:٥٦١٢:٠٧:٢٦١٧:٠٣:٥١١٧:٢٣:٤٣٢٣:٢٣:٣٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٢٠٧:١١:٣٦١٢:٠٧:٥٥١٧:٠٤:٠٩١٧:٢٤:٠١٢٣:٢٣:٥٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٩٠٧:١٢:١٦١٢:٠٨:٢٤١٧:٠٤:٢٨١٧:٢٤:٢١٢٣:٢٤:٢٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٥٠٧:١٢:٥٣١٢:٠٨:٥٣١٧:٠٤:٤٩١٧:٢٤:٤٣٢٣:٢٤:٥٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٠٠٧:١٣:٣٠١٢:٠٩:٢٢١٧:٠٥:١٢١٧:٢٥:٠٧٢٣:٢٥:٢٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١٤:٠٥١٢:٠٩:٥٢١٧:٠٥:٣٧١٧:٢٥:٣٢٢٣:٢٥:٥٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٦٠٧:١٤:٣٨١٢:١٠:٢١١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٥:٥٨٢٣:٢٦:٢١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٨٠٧:١٥:١١١٢:١٠:٥١١٧:٠٦:٣١١٧:٢٦:٢٦٢٣:٢٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قمشلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قمشلو روستای قمشلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قمشلو روستای قمشلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قمشلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قمشلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قمشلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قمشلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قمشلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قمشلو

روستای قمشلو بر روی نقشه

روستای قمشلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قمشلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قمشلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قمشلو
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قمشلو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای قمشلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قمشلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قمشلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قمشلو رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قمشلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قمشلو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قمشلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قمشلو
زمان پخش اذان زنده به افق قمشلو
جدول اوقات شرعی امروز فردا قمشلو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قمشلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق قمشلو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قمشلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو