جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قمبوان

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قمبوان


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٠
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٤٠
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٠١

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قمبوان (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای قمبوان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای قمبوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قمبوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
در حقیقت، محنت و رنج، اولین شرط و اساس هستی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قمبوان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قمبوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قمبوان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قمبوان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قمبوان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قمبوان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠١:٢٢١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:١٥٠٠:١٧:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠١:١٢١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٠٠٠٠:١٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢١:٠٥١٣:٠١:٠٣١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:٤٦٠٠:١٧:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٣١٠٠:١٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٩:٠٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:١٦٠٠:١٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٠:٣١١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٦:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٦:١٢١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٣٣٠٠:١٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٥:١٧١٣:٠٠:١٨١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:١٨٠٠:١٥:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٠:١٢١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٥:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٤٩٠٠:١٥:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٥:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١١:٤٦١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٤:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٤:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٤:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٩:٢٠١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٣٦٠٠:١٤:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٨:٣٤١٢:٥٩:٤٨١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:٢١٠٠:١٤:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٠٦٠٠:١٣:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٧:٠٦١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٥٠٠٠:١٣:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٦:٢٤١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٣:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٥:٤٣١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:١٩٠٠:١٣:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٥:٠٣١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٠٤٠٠:١٣:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٩:٥١١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٣:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٣:٤٨١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٣١٠٠:١٣:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:١٤٠٠:١٣:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٥٧٠٠:١٣:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٣:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠١:٣٦١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٢:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٠:١٣١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قمبوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قمبوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قمبوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قمبوان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قمبوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قمبوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قمبوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قمبوان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قمبوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قمبوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قمبوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قمبوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قمبوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قمبوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قمبوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قمبوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قمبوان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٥:٢٢٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٣:٠٧٠٠:١٦:٠٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١١٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٥:٣٥٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٦:٢٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠٥:٤٧٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٢٧٠٠:١٦:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٦:٠٠٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٣٥٠٠:١٦:٥١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٦:١٣٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٤١٠٠:١٧:٠٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٦:٢٦٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٤٦٠٠:١٧:٢١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٤٩٠٠:١٧:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٩:٤١١٣:٠٦:٥٠٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٥١٠٠:١٧:٥١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٧٠٦:٠٠:٠٣١٣:٠٧:٠٢٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٥١٠٠:١٨:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٧٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٧:١٤٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٥٠٠٠:١٨:٢١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٨٠٦:٠٠:٥١١٣:٠٧:٢٦٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٤٧٠٠:١٨:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠١:١٦١٣:٠٧:٣٧٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٤٢٠٠:١٨:٥٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٧:٤٨٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٣٦٠٠:١٩:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣١٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:٢٨٠٠:١٩:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٨:٠٩٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:١٨٠٠:١٩:٣٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٨:١٩٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٠٧٠٠:١٩:٥٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٧٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢٠:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٨:٣٨٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٠:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٠:٣٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٠:٥٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢١:٠٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٩:١٠٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢١:٢١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٩:١٧٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢١:٣٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٩:٢٣٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢١:٤٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:١٣٠٠:٢٢:٠٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٢٢:١٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٢:٢٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٢٢:٣٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:١٣٠٠:٢٢:٥٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١١:٠٠١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٢٣:٠١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤١٠٦:١١:٣٧١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٢٣:١٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قمبوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قمبوان روستای قمبوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قمبوان روستای قمبوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قمبوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قمبوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای قمبوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قمبوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قمبوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قمبوان

روستای قمبوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قمبوان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قمبوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قمبوان
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای قمبوان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای قمبوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قمبوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قمبوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قمبوان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ قمبوان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قمبوان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قمبوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا قمبوان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قمبوان
افق شرعی امروز فردا قمبوان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قمبوان
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ قمبوان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قمبوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو