جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قمبوان

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قمبوان


اذان صبح: ٠٤:٢٠:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:١٩
اذان ظهر: ١٣:٠١:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٥٩
نیمه شب: ٠٠:١٣:١١

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قمبوان (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای قمبوان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قمبوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قمبوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

جك كانفیلد
ذوق و شوق، ابزاری نیرومند برای رسیدن به كامیابی است و شایستگی آن را دارد كه همواره درباره‌اش كار كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قمبوان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قمبوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قمبوان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قمبوان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قمبوان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قمبوان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٥:٤٥١٣:٠٣:٤٢١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٥٦٠٠:٢١:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٤:٣٥١٣:٠٣:٢٧١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٤٠٠٠:٢١:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٣:٢٤١٣:٠٣:١٣١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٢٤٠٠:٢٠:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٢:٥٩١٩:٣٤:١٤١٩:٥٢:٠٨٠٠:٢٠:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣١:٠٦١٣:٠٢:٤٦١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٥٢٠٠:٢٠:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٩:٥٧١٣:٠٢:٣٣١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٣٦٠٠:١٩:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٢:٢٠١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٢٠٠٠:١٩:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٧:٤٣١٣:٠٢:٠٨١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٩:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠١:٥٦١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٤٩٠٠:١٨:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠١:٤٥١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٣٤٠٠:١٨:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠١:٣٤١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:١٩٠٠:١٨:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠١:٢٣١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٠٣٠٠:١٧:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٢:٢١١٣:٠١:١٣١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٧:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢١:١٩١٣:٠١:٠٤١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٣٣٠٠:١٧:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:١٩٠٠:١٧:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٩:١٨١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٠٤٠٠:١٦:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٨:١٩١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٤٩٠٠:١٦:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٠:٣١١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٣٥٠٠:١٦:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٢٠٠٠:١٥:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:١٨١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١٥:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٠:١٢١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٥١٠٠:١٥:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٣:٤١١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٥:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٢٢٠٠:١٥:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١١:٥٧١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٤:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٥٠٦:١١:٠٧١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٤:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٠:١٩١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٤:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٩:٣١١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٤:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٨:٤٥١٢:٥٩:٤٨١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:١٠٠٠:١٤:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قمبوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قمبوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قمبوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قمبوان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قمبوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قمبوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قمبوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قمبوان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قمبوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قمبوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قمبوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قمبوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قمبوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قمبوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قمبوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قمبوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قمبوان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٣:٠٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠١:٣٦١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٢:٥٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٠:١٣١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٢:٥٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٠:١٩٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٢:٥٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٠:١١١٣:٠٠:٢٥٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٢:٥٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٩:٤٦١٣:٠٠:٣٢٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:٠٥٠٠:١٢:٥١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠٠:٣٩٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٤٥٠٠:١٢:٥٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٢:٢٣٠٠:١٢:٥٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٢:٥٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٨:٢١١٣:٠١:٠٣٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٣٨٠٠:١٢:٥٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠١:١١٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:١٥٠٠:١٢:٥٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:٥١٠٠:١٣:٠٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠١:٣٠٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:٢٥٠٠:١٣:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٧:١٩١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٥٩٠٠:١٣:١١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٣٢٠٠:١٣:١٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:٠٤٠٠:١٣:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٢:١١٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٣:٢٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٦:٤١١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١٣:٣٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٦:٣٥١٣:٠٢:٣٤٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٣٥٠٠:١٣:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٦:٣١١٣:٠٢:٤٥٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٩:٠٣٠٠:١٣:٥٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٦:٢٨١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٢٩٠٠:١٣:٥٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٦:٢٧١٣:٠٣:١٠٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٥٥٠٠:١٤:٠٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٦:٢٧١٣:٠٣:٢٢٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣٠:٢٠٠٠:١٤:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٢٠٥:٥٦:٢٩١٣:٠٣:٣٤٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٤٣٠٠:١٤:٢٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٠٠٥:٥٦:٣٢١٣:٠٣:٤٧٢٠:١١:٠٧٢٠:٣١:٠٥٠٠:١٤:٣٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٠٠٥:٥٦:٣٧١٣:٠٤:٠٠٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:٢٦٠٠:١٤:٥٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٢٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٤:١٣٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٤٦٠٠:١٥:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٤:٢٦٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٢:٠٤٠٠:١٥:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٤:٣٩٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٢١٠٠:١٥:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٧:٠٩١٣:٠٤:٥٢٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٥:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٥:٠٥٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٥١٠٠:١٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قمبوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قمبوان روستای قمبوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قمبوان روستای قمبوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قمبوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قمبوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قمبوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قمبوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قمبوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قمبوان

روستای قمبوان بر روی نقشه

روستای قمبوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قمبوان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قمبوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قمبوان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قمبوان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قمبوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قمبوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قمبوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قمبوان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا قمبوان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قمبوان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قمبوان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قمبوان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قمبوان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق قمبوان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قمبوان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق قمبوان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قمبوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو