جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قله علی( کول علی)

خوسف | خوسف | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز قله علی( کول علی)


اذان صبح: ٠٣:٥٠:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٤٢

چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨
١٥ شوال ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قله علی( کول علی) (شهرستان خوسف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ خرداد ٩٨ روستای قله علی( کول علی))، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای قله علی( کول علی))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قله علی( کول علی))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

درگذشت دکتر علی شریعتی (1356 هـ ش)

لودویگ وان بتهوون
هنر و دانش، برگزیده ترین و بزرگوارترین انسانها را به هم می پیوندد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قله علی( کول علی)

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قله علی( کول علی) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قله علی( کول علی) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قله علی( کول علی) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قله علی( کول علی) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قله علی( کول علی) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٦:١٨١٢:٣٤:٤٧١٩:١٣:٤٦١٩:٣٢:٠١٢٣:٥١:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٥:١٥١٢:٣٤:٣٨١٩:١٤:٣٠١٩:٣٢:٤٧٢٣:٥٠:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٤:١٣١٢:٣٤:٢٨١٩:١٥:١٣١٩:٣٣:٣٣٢٣:٥٠:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥٣:١٢١٢:٣٤:٢٠١٩:١٥:٥٦١٩:٣٤:١٨٢٣:٥٠:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٢:١٢١٢:٣٤:١١١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٠٤٢٣:٤٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥١:١٣١٢:٣٤:٠٤١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:٥٠٢٣:٤٩:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٠:١٥١٢:٣٣:٥٦١٩:١٨:٠٦١٩:٣٦:٣٦٢٣:٤٩:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٩:١٨١٢:٣٣:٥٠١٩:١٨:٥٠١٩:٣٧:٢٢٢٣:٤٩:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٨:٢٢١٢:٣٣:٤٤١٩:١٩:٣٣١٩:٣٨:٠٨٢٣:٤٨:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٣:٣٨١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:٥٤٢٣:٤٨:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:١١٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣٣:٣٣١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٩:٤٠٢٣:٤٨:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٥:٤١١٢:٣٣:٢٨١٩:٢١:٤٣١٩:٤٠:٢٦٢٣:٤٨:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤٤:٤٩١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:١١٢٣:٤٨:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٣:٢١١٩:٢٣:٠٩١٩:٤١:٥٧٢٣:٤٧:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٣٨٠٥:٤٣:١٠١٢:٣٣:١٨١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٤٣٢٣:٤٧:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣٣:١٦١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:٢٨٢٣:٤٧:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٣:١٤١٩:٢٥:١٨١٩:٤٤:١٤٢٣:٤٧:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٤٠:٥١١٢:٣٣:١٣١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٥٩٢٣:٤٧:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٤٠:٠٧١٢:٣٣:١٢١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:٤٤٢٣:٤٧:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٣٩:٢٤١٢:٣٣:١٣١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٦:٢٩٢٣:٤٦:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٨:٤٣١٢:٣٣:١٣١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٧:١٤٢٣:٤٦:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٣٨:٠٣١٢:٣٣:١٤١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:٥٩٢٣:٤٦:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٣١٠٥:٣٧:٢٤١٢:٣٣:١٦١٩:٢٩:٣١١٩:٤٨:٤٣٢٣:٤٦:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٣٦:٤٧١٢:٣٣:١٩١٩:٣٠:١٢١٩:٤٩:٢٧٢٣:٤٦:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٣٦:١٢١٢:٣٣:٢٢١٩:٣٠:٥٤١٩:٥٠:١١٢٣:٤٦:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٥٢٠٥:٣٥:٣٧١٢:٣٣:٢٥١٩:٣١:٣٤١٩:٥٠:٥٤٢٣:٤٦:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٠٣٠٥:٣٥:٠٥١٢:٣٣:٢٩١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:٣٧٢٣:٤٦:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:١٥٠٥:٣٤:٣٣١٢:٣٣:٣٤١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٢:١٩٢٣:٤٦:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٣٤:٠٣١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٣:٠١٢٣:٤٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قله علی( کول علی)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قله علی( کول علی) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قله علی( کول علی) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قله علی( کول علی)

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای قله علی( کول علی)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قله علی( کول علی) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قله علی( کول علی) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای قله علی( کول علی)

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قله علی( کول علی)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای قله علی( کول علی) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای قله علی( کول علی) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قله علی( کول علی) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قله علی( کول علی) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قله علی( کول علی)

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای قله علی( کول علی) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قله علی( کول علی) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قله علی( کول علی)

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥١٠٥:٣٤:٥٧١٢:٣٣:٣٠١٩:٣٢:٢٤١٩:٥١:٤٧٢٣:٤٦:١٤
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٤٠٥:٣٤:٢٦١٢:٣٣:٣٥١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٢:٢٩٢٣:٤٦:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٨٠٥:٣٣:٥٦١٢:٣٣:٤٠١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٣:١١٢٣:٤٦:٠٨
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٣٠٥:٣٣:٢٨١٢:٣٣:٤٦١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٣:٥٢٢٣:٤٦:٠٧
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥١٠٥:٣٣:٠٢١٢:٣٣:٥٢١٩:٣٥:٠١١٩:٥٤:٣٣٢٣:٤٦:٠٦
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:١١٠٥:٣٢:٣٦١٢:٣٣:٥٨١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٥:١٣٢٣:٤٦:٠٥
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٢٠٥:٣٢:١٣١٢:٣٤:٠٦١٩:٣٦:١٦١٩:٥٥:٥٢٢٣:٤٦:٠٥
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥٥٠٥:٣١:٥١١٢:٣٤:١٣١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٦:٣١٢٣:٤٦:٠٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٠٠٥:٣١:٣٠١٢:٣٤:٢١١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٧:٠٩٢٣:٤٦:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٧٠٥:٣١:١١١٢:٣٤:٣٠١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٧:٤٧٢٣:٤٦:١٠
١١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٦٠٥:٣٠:٥٤١٢:٣٤:٣٩١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٨:٢٣٢٣:٤٦:١٣
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٧٠٥:٣٠:٣٨١٢:٣٤:٤٨١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:٥٩٢٣:٤٦:١٧
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٠٠٥:٣٠:٢٣١٢:٣٤:٥٨١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٩:٣٤٢٣:٤٦:٢١
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٥٠٥:٣٠:١٠١٢:٣٥:٠٨١٩:٤٠:١٩٢٠:٠٠:٠٨٢٣:٤٦:٢٥
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٢٠٥:٢٩:٥٩١٢:٣٥:١٨١٩:٤٠:٥٠٢٠:٠٠:٤٢٢٣:٤٦:٣١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:١١٠٥:٢٩:٤٩١٢:٣٥:٢٩١٩:٤١:٢١٢٠:٠١:١٤٢٣:٤٦:٣٧
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٥٣٠٥:٢٩:٤١١٢:٣٥:٤٠١٩:٤١:٥١٢٠:٠١:٤٥٢٣:٤٦:٤٣
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٣٦٠٥:٢٩:٣٤١٢:٣٥:٥١١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٢:١٥٢٣:٤٦:٥٠
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٢١٠٥:٢٩:٢٨١٢:٣٦:٠٣١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٢:٤٤٢٣:٤٦:٥٨
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٠٩٠٥:٢٩:٢٤١٢:٣٦:١٥١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٣:١٢٢٣:٤٧:٠٦
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥٨٠٥:٢٩:٢٢١٢:٣٦:٢٧١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٣:٣٩٢٣:٤٧:١٥
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥٠٠٥:٢٩:٢١١٢:٣٦:٣٩١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٤:٠٥٢٣:٤٧:٢٤
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٤٤٠٥:٢٩:٢١١٢:٣٦:٥١١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٤:٢٩٢٣:٤٧:٣٤
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٤٠٠٥:٢٩:٢٣١٢:٣٧:٠٤١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٤:٥٢٢٣:٤٧:٤٤
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٨٠٥:٢٩:٢٦١٢:٣٧:١٧١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٥:١٤٢٣:٤٧:٥٥
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٨٠٥:٢٩:٣١١٢:٣٧:٢٩١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٥:٣٥٢٣:٤٨:٠٦
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٤٠٠٥:٢٩:٣٧١٢:٣٧:٤٢١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٥:٥٤٢٣:٤٨:١٨
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٤٥٠٥:٢٩:٤٥١٢:٣٧:٥٥١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٦:١٢٢٣:٤٨:٣٠
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥١٠٥:٢٩:٥٤١٢:٣٨:٠٨١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٦:٢٨٢٣:٤٨:٤٢
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥٩٠٥:٣٠:٠٤١٢:٣٨:٢١١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٦:٤٤٢٣:٤٨:٥٥
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:١٠٠٥:٣٠:١٥١٢:٣٨:٣٤١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٥٧٢٣:٤٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قله علی( کول علی)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قله علی( کول علی) روستای قله علی( کول علی) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قله علی( کول علی) روستای قله علی( کول علی) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قله علی( کول علی) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قله علی( کول علی) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای قله علی( کول علی)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قله علی( کول علی) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قله علی( کول علی) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قله علی( کول علی)

روستای قله علی( کول علی) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قله علی( کول علی)

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قله علی( کول علی) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قله علی( کول علی)
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای قله علی( کول علی) + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای قله علی( کول علی) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قله علی( کول علی) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قله علی( کول علی)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قله علی( کول علی) رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق قله علی( کول علی)
زمان پخش اذان مستقیم به افق قله علی( کول علی)
زمان پخش اذان آنلاین به افق قله علی( کول علی)
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قله علی( کول علی)
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قله علی( کول علی)
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قله علی( کول علی) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قله علی( کول علی) دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قله علی( کول علی) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قله علی( کول علی) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو